Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan M., "Akdeniz’In Korsan Yuvaları: Kilikia, Pamphylia, Lykia Ve Ionia Bölgelerindeki Korykoslar", ADALYA, vol.XIV, pp.189-206, 2011 (Link) (Abstract)
Arslan M., "Küçük Asya Yerel Historiograflarına Bir Örnek: Herakleia Pontike’Li Memnon Ve Eseri", OLBA, vol.XIX, pp.383-405, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Arslan M., "Kayseri Müzesinden Yeni Yazıtlar", OLBA, vol.17, pp.307-322, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Arslan M., "Eurymedon Muharebesi'Nden Sonra Aspendos Ve Genel Olarak Pamphylia'Nın Durumuna Bir Bakış", ADALYA, vol.11, pp.49-62, 2008 (Link)
Arslan M., "Pontos’Tan Karadeniz’E: Bir Adlandırmanın Ardındaki Önyargılar, Varsayımlar Ve Gerçekler", OLBA, vol.XIV, pp.71-87, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan M., Tüner Önen N., "2015 Yılı Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.355-368, 2016
Arslan M., Tüner Önen N., "Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2015", Anmed Anadolu Akdenizi, no.14, ss.236-246, 2016
Arslan M., Tüner Önen N., "Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2014", Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, ss.198-207, 2015
Arslan M., Tüner Önen N., "2014 Yılı Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.69-80, 2015 (Link)
Arslan M., "Galatların Byzantıon Kuşatması", Aktüel Arkeoloji, ss.68-75-, 2014
Arslan M., Tüner Önen N., "2013 yılı Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu Yüzey Araştırması", 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.2., ss.289-300, 2014
Arslan M., Tüner Önen N., "Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2013", Anmed, cilt.XII, ss.189-195, 2014
Arslan M., "The Tyrannical Regime Of Klearkhos In Byzantion", Aktüel Arkeoloji, ss.50-55, 2014
Arslan M., "Byzantion: A Foundation Legend, from Myth into History", Actual Archaeology , ss.38-49, 2014
Arslan M., "Byzantion Bir Kuruluş Söylencesi Efsanelerden Tarihsel Dönemlere", Aktüel Arkeoloji , ss.46-55, 2014
Arslan M., "Klearkhos'Un Byzantion'Daki Tiranlık Rejimi", Aktüel Arkeoloji, ss.102-105-, 2014
Arslan M., Tüner Önen N., Demirtaş K., "Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2012", Anmed, cilt.XI, ss.224-229, 2013
Arslan M., "Pseudo-Skylaks: Periplous", MJH: Mediterranean Journal of Humanities, cilt.II, ss.239-257, 2012 (Link) (Özet)
Arslan M., "Arrianus'Un Karadeniz Seyahatine İlişkin Bazı Notlar", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.89-100, 2011 (Link)
Arslan M., "New Inscriptions From Tyraion And Philomelion", Gephyra, vol.IV, pp.127-132, 2007 (Link) (Abstract)
Arslan M., "New Inscriptions From The Tokat Museum I", Gephyra, vol.III, pp.183-191, 2006 (Link) (Abstract)
Tüner Önen N., Arslan M., Takmer B., "New Inscriptions from Tokat Museum I", Gephyra, pp.183-192, 2006
Takmer B., Arslan M., Tüner Önen N., "New Inscriptions from the Kayseri Museum", Gephyra, pp.307-322, 2006
Arslan M., "New Inscriptions from Kayseri Museum I", Gephyra, vol.III, pp.169-181, 2006 (Link) (Abstract)
Arslan M., "Inscriptions from Sivas Museum I", Gephyra, vol.II, pp.173-178, 2006 (Link) (Abstract)
Arslan M., "İÖ. 188 Yılından İÖ. 63 Yılına Kadar Lykia, Pamphylia ve Kilikia Trakheia Sahillerindeki Korsanlık Faaliyetleri: Nedenleri ve Sonuçları", Adalya, cilt.VI, ss.91-118, 2003 (Link) (Abstract)
Arslan M., "The Impact of Galatians in Asia Minor ", OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi, cilt.VI, ss.41-55, 2002 (Link) (Özet)
Arslan M., "Hellenistik Dönem’E Damgasını Vuran Felsefe Sistemleri; Epikurosçuluk Ve Stoacılık – Ii –", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.37-40, 2001 (Link)
Arslan M., "Hellenistik Dönem’e Damgasını Vuran Felsefe Sistemleri; Epikurosçuluk ve Stoacılık – I –", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.19-28, 2001 (Link)
Arslan M., "Kolkhis Bölgesi’Nin Tarihi Coğrafyasına İlişkin Bazı Notlar", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.26-40, 2000 (Link)
Arslan M., "Sulla’nın Küçükasya Politikası", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.32-42, 2000 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan M., "Piracy In The Southern Coast Of Asia Minor And Mithridates Vi Eupator", the 3rd International Cilicia Symposium, MERSİN, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2003, vol.VIII, pp.195-211 (Link) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arslan M., "Seizures and Sieges of Byzantium in the Classical Period: 1 From Pausanias until Philippus II", in: Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, Arslan M., Kaçar T., Eds., İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.1-37, 2017
Arslan M., "Sieges of Byzantium during the Hellenistic Period: From the Galatians to Mithradates VI", in: Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, Arslan M., Kaçar T., Eds., İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.81-125, 2017
Arslan M., Sarikaya S., "Persians in Anatolia: War, Rebellion and Diplomacy", in: The Persians: Power and Glory in Anatolia, İren K, Karaöz Ç., Kasar Ö., Eds., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.78-99, 2017
Arslan M., "İskender’in Küçük Asya Seferi ve İssos Muharebesi", in: Persler - Anadolu’da Kudret ve Görkem / The Persians - Power and Glory in Anatolia, İREN K., KARAÖZ Ç., KASAR Ö., Eds., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.136-159, 2017 (Link)
Tüner Önen N., Arslan M., "Phaselis", in: Lukka’dan Likya’ya. Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un ÜlkesiBölüm Adı , İşkan A, Dündar E, Eds., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.300-317, 2016
Arslan M., "İstanbul Antik Çağ Siyasi Tarihi: Byzantion'dan Konstantinopolis'e", Antik Çağ'dan XXI.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Çoşkun Yılmaz, Ed., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, ss.24-29, 2015
Arslan M., "Alkibiades’In Khalkedon Ve Byzantion Kuşatması: Nedenleri Ve Sonuçları", Özsait Armağanı: Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Şahin H, Kongar E, Ergin G., Ed., Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü , Antalya, ss.9-22-, 2011 (Link)
Arslan M., "Pausanias’In Byzantion Hakimiyeti Ve Komplo Teorisi", Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World, Tekin O., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.51-63-, 2011 (Link) (Abstract)
Arslan M., "İstanbul'Un Antikçağ Tarihi: Klasik Ve Hellenistik Dönemler", Odin Yayıncılık, İSTANBUL, 2010 (Link) (Özet)
Arslan M., "Galatlar: Antikçağ Anadolu’Sunun Savaşçı Kavmi", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2010 (Özet)
Arslan M., "Memnon'Un Herakleia'Sı Ve Yorumlanması", Odin Yayıncılık, İSTANBUL, 2007 (Özet)
Arslan M., "Memnon'Un Herakleia Pontike Tarihi: Peri Herakleias", Odin Yayıncılık, İSTANBUL, 2007 (Link) (Özet)
Arslan M., "Mithradates Vi Eupator: Roma'Nın Büyük Düşmanı", Odin Yayıncılık, İSTANBUL, 2007 (Link) (Özet)
Arslan M., "Arrianus'Un Karadeniz Seyahati: (Arriani Periplus Ponti Euxini)", Odin Yayıncılık, İSTANBUL, 2005 (Link) (Özet)
Arslan M., "Galater : Die Vergessenen Kelten", Via Verbis Academia Verlag , Scheidegg, 2004 (Abstract)
Arslan M., "Birinci Mithradates-Roma Savaşı: Rhodos Ve Lykia’Nın Durumuna Genel Bakış", Lykia İncelemeleri 1, Şahin S, Adak M, Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.115-128-, 2002 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Arslan M., "Phaselis Antik Kent'Inde Yapılaşmaya İzin Yok", Teknik Rapor, ss.24-25, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi