Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal M., Tepetaş Cengiz G.Ş., "Global Literacy Skills in Picture Story Book Reading Activities Implemented to 48-66 Month-Old Children", Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.4, pp.285-314, 2020
Tepetaş Cengiz G.Ş., Bal M., "Okul Öncesi Dönemde Evde Okuma Süreci: Aile Beklentilerine Yönelik Bir Durum Çalışması", Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, no.4, ss.1311-1331, 2020
Bal M., "Turkish Language Arts Teachers’ and Parents’ Views on the Use of Popular Culture Texts in Native Language Education", Journal of Mother Tongue Education-JOMTE, cilt.7, ss.527-552, 2019 (Link)
Kahriman Pamuk D., Bal M., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitimde Çocukların Dil Gelişim Sürecine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", Milli Eğitim, cilt.48, ss.737-755, 2019 (Link)
Bal M., "Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Curriculum in 1981, 2006 and 2017", Bartın University Journal of Faculty of Education, cilt.8, no.3, ss.1006-1034, 2019 (Link)
Bal M., Mete F., "Cultural Literacy in Mother Tongue Education: An Action Research", Qualitative Research in Education, vol.8, pp.215-244, 2019 (Link)
Bal M., "Use of Digital Games in Writing Education: An Action Research on Gamification ", Contemporary Educational Technology, vol.10, pp.246-271, 2019 (Link)
Bal M., "Kültürel Farkındalıktan Kültürel Duyarlılığa: Bir Okuma Metni Çalışması", Eğitim ve Dil Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2019 (Link)
Bal M., "Türkçe Dersinin 21. yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, ss.49-64, 2018 (Link)
Bal M., "Çok Katmanlı Okuryazarlık Bağlamında Oyunlaştırmanın Türkçe Öğretim Sürecine Katkısı", Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.183-201, 2018 (Link)
Bal M., Uslu E., "Türkçe Öğretim Sürecinde Dijital Bölünme", Sakarya University Journal of Education, cilt.8, ss.228-245, 2018 (Link)
Bal M., "Improving Informative and Narrative Writing Skills associated with Multimodal Literacy of Middle School Students", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.10, no.4, pp.79-94, 2018 (Link)
Bal M., "Use of Popular Culture Texts in Mother Tongue Education", Journal of Education and Learning, vol.7, pp.293-315, 2018 (Link)
Bal M., "Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Hermeneutik Bakış Açısı", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.95-106, 2018 (Link)
Bal M., "Reading and Writing Experiences of Middle School Students in the Digital Age: Wattpad Sample", International Journal of Education and Literacy Studies, vol.6, pp.89-100, 2018 (Link)
Direkci B. , Bal M., Şimşek B., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi", International Journal of Language Academy, pp.373-389, 2017 (Link)
Bal M., "Development of Teacher Candidates’ Text-Making Skills in Multimodal Literacy Framework ", Journal of Education and Practice, vol.8, pp.218-237, 2017 (Link)
Uslu Yardımcı E., Bal M., "Türk Çocuk Şiirlerinde “Anne” Metaforu", Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, pp.1-16, 2015
Yilmaz A., Bal M., "Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, pp.278-293, 2015
Güven A.Z., Bal M., Halat S., "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi", Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, pp.739-763, 2014
Kurudayıoğlu M., Bal M., "Ana Dili Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımlarının Kullanımı", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.74-95, 2014
Güven A.Z., Halat S., Bal M., "Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi", Journal of Theory and Practice in Education, vol.2, pp.208-231, 2014
Bal M., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Metin İşleme Sürecine Yönelik Hazırladıkları Soruların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi Doğrultusunda İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.1085-1100, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bal M., Özekinci Z., "Çoklu Okuryazarlık Becerileri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programının İncelenmesi", Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Bal M., Tekşan K., "6. Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Roman Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi", International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.0-0
Bal M., "Kültürel Okuryazarlık Becerisinin Türkçe Öğretim Süreciyle İlişkilendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri", 4th International Language, Culture and Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.0-0
Bal M., "Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2018) Okur Yanıt Teorisi Açısından İncelenmesi", 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Üsküp, MAKEDONYA, 9-11 Temmuz 2018, pp.124-124 (Link)
Bal M., Ersoy İ., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması", ICONASH:2nd International Conference on New Approaches in Socia Science and Humanities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, pp.0-0
Bal M., Tekşan K., "Eleştirel Düşünme Becerisiyle İlişkilendirilmiş Türkçe Öğretim Süreci", 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.0-0
Bal M., "Çok Katmanlı Metin Bağlamında Oyun Teorisinin Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı", UTEOK 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.62-62
Avcı İ.N. , Bal M., "Türkçe Öğretim Sürecine, Kurumsal ve Akademik Çalışmaların Katkısı: Bir İçerik Analizi ", Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2017, pp..-.
Bal M., Uslu E., "Türkçe Öğretimi Sürecinde Dijital Bölünmüşlük ", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.0-0
Bal M., Çelenk B., "Türkçe Öğretim Programının Dijital Vatandaşlık Becerileriyle İlişkisine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Direkci B., Bal M., Şimşek B., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi", 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.0-0
Bal M., Direkci B., Özbal A., "Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ", 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.0-0
Bal M., "Ana Dili Eğitiminde Duygusal Okuryazarlık", Eğitimde Gelecek Arayışları:Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, pp.235-254
Geçgel H., Bal M., ""Yeni Hareketleri" ve Thomas Samuel Kuhn", 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2015, pp.1217-1228
Özden M., Bal M., Ersoy İ., "Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Eylemsileri Kullanabilme Durumları", 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.1-1
Çekiç O., Bal M., "The First Year College at a University: A Phenomenological Exploration", 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC), İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, pp.1-1
Bal M., "Ana Dili Eğitiminde Ekoeleştirel Yaklaşım", 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2015, pp.1-1
Yilmaz A., Bal M., "Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol", 3. World Conference on Educational and Instructional Studies , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.5-5
Bal M., "Okul Müdürlerinin Kurumlarındaki Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarına Yönelik Bakış Açıları", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.5-5
Bal M., "Okuma Eğitiminde Otantik Metinlerin Kullanımı", V. Eğitim Yönetimi Forumu, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.5-5
Bal M., "Functions of Lullabies in the Development of Mother Tongue in Terms of Constructivism", 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2014, pp.968-977
Bal M., "Geleneksel Hikâyelerden Dijital Hikaye Anlatımlarına", VII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.249-257
Bal M., "Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Dil Ortamları", V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.2721-2728
Geçgel H., Bal M., "Miskinler Tekkesi Romanının Türkçe Öğretim Programındaki Temalar Açısından İncelenmesı (4+4+4-Teaching &Learning Policy)", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.176-176
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bal M., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Teknoloji Kullanımı", Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı, Karatay H., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.603-642, 2020
Bal M., Böke N., Tola E., "Türkçe Öğretimi Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkinlikler ve Oyunlar", Sonçağ Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2020
Mete F., Bal M., "Türkçe Öğretiminde Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımı", Sonçağ Yayıncılık, ANKARA, 2019
Bal M., Özekinci Z., Çelikkanat Nas Ş., Ersoy İ., Avşar G., "Türkçe Öğretimi Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkinlikler ve Oyunlar", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi