Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal M., Mete F., "Cultural Literacy in Mother Tongue Education: An Action Research", Qualitative Research in Education, vol.8, pp.215-244, 2019 (Link)
Bal M., "Use of Digital Games in Writing Education: An Action Research on Gamification ", Contemporary Educational Technology, vol.10, pp.246-271, 2019 (Link)
Bal M., "Kültürel Farkındalıktan Kültürel Duyarlılığa: Bir Okuma Metni Çalışması", Eğitim ve Dil Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2019 (Link)
Bal M., "Turkish Language Arts Teachers’ and Parents’ Views on the Use of Popular Culture Texts in Native Language Education", Journal of Mother Tongue Education-JOMTE, cilt.7, ss.527-552, 2019 (Link)
Bal M., "Çok Katmanlı Okuryazarlık Bağlamında Oyunlaştırmanın Türkçe Öğretim Sürecine Katkısı", Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.183-201, 2018 (Link)
Bal M., "Use of Popular Culture Texts in Mother Tongue Education", Journal of Education and Learning, vol.7, pp.293-315, 2018 (Link)
Bal M., "Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Hermeneutik Bakış Açısı", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.95-106, 2018 (Link)
Bal M., "Reading and Writing Experiences of Middle School Students in the Digital Age: Wattpad Sample", International Journal of Education and Literacy Studies, vol.6, pp.89-100, 2018 (Link)
Bal M., "Improving informative and narrative writing skills associated with multimodal literacy of middle school students", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.10, no.4, pp.79-94, 2018 (Link)
Bal M., "Türkçe Dersinin 21. yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, ss.49-64, 2018 (Link)
Bal M., Uslu E., "Türkçe Öğretim Sürecinde Dijital Bölünme", Sakarya University Journal of Education, cilt.8, ss.228-245, 2018 (Link)
Bal M., "Development of Teacher Candidates’ Text-Making Skills in Multimodal Literacy Framework ", Journal of Education and Practice, vol.8, pp.218-237, 2017 (Link)
Direkci B. , Bal M., Şimşek B., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi", International Journal of Language Academy, pp.373-389, 2017 (Link)
Yilmaz A., Bal M., "Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, pp.278-293, 2015
Uslu Yardımcı E., Bal M., "Türk Çocuk Şiirlerinde “Anne” Metaforu", Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, pp.1-16, 2015
Kurudayıoğlu M., Bal M., "Ana Dili Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımlarının Kullanımı", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.74-95, 2014
Güven A.Z., Bal M., Halat S., "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi", Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, pp.739-763, 2014
Güven A.Z., Halat S., Bal M., "Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi", Journal of Theory and Practice in Education, vol.2, pp.208-231, 2014
Bal M., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Metin İşleme Sürecine Yönelik Hazırladıkları Soruların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi Doğrultusunda İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.1085-1100, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bal M., Özekinci Z., "Çoklu Okuryazarlık Becerileri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programının İncelenmesi", Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Bal M., Tekşan K., "6. Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Roman Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi", International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.0-0
Bal M., "Kültürel Okuryazarlık Becerisinin Türkçe Öğretim Süreciyle İlişkilendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri", 4th International Language, Culture and Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.0-0
Bal M., "Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2018) Okur Yanıt Teorisi Açısından İncelenmesi", 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Üsküp, MAKEDONYA, 9-11 Temmuz 2018, pp.124-124 (Link)
Bal M., Ersoy İ., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması", ICONASH:2nd International Conference on New Approaches in Socia Science and Humanities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, pp.0-0
Bal M., Tekşan K., "Eleştirel Düşünme Becerisiyle İlişkilendirilmiş Türkçe Öğretim Süreci", 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.0-0
Bal M., "Çok Katmanlı Metin Bağlamında Oyun Teorisinin Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı", UTEOK 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.62-62
Avcı İ.N. , Bal M., "Türkçe Öğretim Sürecine, Kurumsal ve Akademik Çalışmaların Katkısı: Bir İçerik Analizi ", Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2017, pp..-.
Bal M., Uslu E., "Türkçe Öğretimi Sürecinde Dijital Bölünmüşlük ", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.0-0
Bal M., Çelenk B., "Türkçe Öğretim Programının Dijital Vatandaşlık Becerileriyle İlişkisine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Direkci B., Bal M., Şimşek B., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi", 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.0-0
Bal M., Direkci B., Özbal A., "Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ", 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.0-0
Bal M., "Ana Dili Eğitiminde Duygusal Okuryazarlık", Eğitimde Gelecek Arayışları:Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, pp.235-254
Geçgel H., Bal M., ""Yeni Hareketleri" ve Thomas Samuel Kuhn", 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2015, pp.1217-1228
Özden M., Bal M., Ersoy İ., "Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Eylemsileri Kullanabilme Durumları", 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.1-1
Çekiç O., Bal M., "The First Year College at a University: A Phenomenological Exploration", 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC), İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, pp.1-1
Bal M., "Ana Dili Eğitiminde Ekoeleştirel Yaklaşım", 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2015, pp.1-1
Yilmaz A., Bal M., "Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol", 3. World Conference on Educational and Instructional Studies , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.5-5
Bal M., "Okul Müdürlerinin Kurumlarındaki Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarına Yönelik Bakış Açıları", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.5-5
Bal M., "Okuma Eğitiminde Otantik Metinlerin Kullanımı", V. Eğitim Yönetimi Forumu, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.5-5
Bal M., "Functions of Lullabies in the Development of Mother Tongue in Terms of Constructivism", 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2014, pp.968-977
Bal M., "Geleneksel Hikâyelerden Dijital Hikaye Anlatımlarına", VII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.249-257
Bal M., "Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Dil Ortamları", V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.2721-2728
Geçgel H., Bal M., "Miskinler Tekkesi Romanının Türkçe Öğretim Programındaki Temalar Açısından İncelenmesı (4+4+4-Teaching &Learning Policy)", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.176-176
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi