Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çankırı İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı Üretim ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3912, Yönetici, Devam Ediyor
"Küçük Tohumların Ekimine Uygun GPS Tabanlı Ekim Robotu Prototipinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 118O139, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bir Budama Artığı Parçalama Makinasının Farklı Çalışma Koşullarında İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2017-2561, Yönetici, Devam Ediyor
"Akdeniz ÜniversitesKampus Alanlarında Ortaya Çıkan Budama Artıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Altyapı Projesi", BAP Alt Yapı, FAY-2017-2802, Yönetici, Devam Ediyor
" Kendi yürür bir budama artığı parçalama makinası prototipinin geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-214O260, Yönetici, 2018
"Farklı Bıçak Tiplerinin Bir Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.003 , Yönetici, 2017
"Farklı Fide Dikim Makinalarının Potlu Fideleri Dikim Performanslarının Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0104.005, Araştırmacı, 2017
"Sera Bitki Artıklarının Peletlenmesi ve Bazı Teknik Faktörlerin Pelet Kalitesi ve Maliyeti Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 213O224, Araştırmacı, 2016
"Bazı Sera Bitkisel Biyokütle Atıklarının Farklı Briketleme Devir Hızlarında Ve Kalıp Sıcaklıklarında Briketlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0104.006, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Budama Artığı Uygulamalarının Bazı Toprak Özelliklerinde Meydana Getirdiği Değişimler", BAP Arastırma Projesi, 2011.02.0121.049 , Araştırmacı, 2016
"İki Farklı Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerlerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.049, Yönetici, 2012
"PENETROLOGGER TASARIMI VE TOPRAK PENETRASYON DİRENCİ DEĞİŞKENLİĞİNİN HARİTALANMASI", TÜBITAK Projesi, 110O427, Araştırmacı, 2011
"Hassas Uygulamalı Tarıma Yönelik Yatay Penetrometre Tasarımı ve Toprak Penetrasyon Direncinin Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanması", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0104.004, Araştırmacı, 2011
"Kuyruk Milinden Hareketli Budama Atığı Parçalama Makinasının Temel İşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0104.003, Yönetici, 2000
"Antalya İli Sera Sebzeciliğinde Mekanizasyon İşletmeciliği Verilerinin Belirlenmesi Ve Optimum Seçim Modellerinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, 2002.0121.07 , Araştırmacı, 2004
"Tarım Makinalarında Güç ve Enerji Tüketimlerinin Belirlenmesi İçin Ölçme Sisteminin Kurulması Üzerinde Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.12, Araştırmacı, 2001
"Antalya Bölgesi Sulu Tarım Tarla İşletmeleri İçin Optimum Traktör ve Tarım Makinaları Büyüklüklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-TARP1932, Araştırmacı, 2001
"Antalya Bölgesinde Buğday, Pamuk ve Mısır Üretimi Yapılan İşletmelere Uygun Mekanizasyon Araçlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, 98.01.0121.20 , Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi