Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2010 - 2017
Ögr.Gör., Michigan State University, Natural Sciences, 2004 - 2010
Arş.Gör., Michigan State University, Natural Sciences, 2001 - 2004
Arş.Gör., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1993 - 2000
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1991 - 1993
VERDİĞİ DERSLER
Tohum patolojisi, Doktora, 2016-2017
Toprak kökenli bitki patojenleri, Doktora, 2016-2017
Moleküler Konukçu Patojen İlişkileri , Yüksek Lisans, 2015-2016
Park Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları, Lisans, 2015-2016
Fungal Diseases of Plants-Erasmus, Lisans, 2015-2016
Fitopatoloji, Lisans, 2015-2016
İleri Mikoloji, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitki Fungal Hastalıkları, Lisans, 2015-2016
Örtüaltı hastalık ve zararlıları, Lisans, 2015-2016
Phytopathology-ERASMUS, Lisans, 2015-2016
Fitopatolojide Araştırma Metodları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Diseases and Pests of Park and Ornamental Plants-ERASMUS, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ü.Koç, "Antalya ili örtüaltı alanlarında asılı fidelerden yetistirilen patlıcanlarda görülen vertıcıllıum dahliae kleb. izolatlarının moleküler yöntemler kullanarak tespit ve tanımlanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, G.Kurt, "Bitkisel ve mikrobiyal kökenli preparatların kültür mantarı [Agaricus bisporus (Lange) Imbach]'nda yas kabarcık (Mycogone perniciosa) ve kuru kabarcık (Verticillium fungicola) hastalık etmenlerine etkilerinin ın vıvo ve ın vıtro kosullarında degerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Mehmet Sönmez Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bil. Enst. TBBB anabilim dalı, Haziran, 2014
Tez Savunma, Mehmet Vuruş Yüksek Lisans , Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TBBB Bölümü, Aralık, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi