Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya ilinde kullanılan büyükbaş hayvan gübrelerindeki bitki besin elementi düzeyleri ile yabancı ot ve patojen mikroorganizma varlığının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3327, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetiştirilen Buğdaylarda Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Irklarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2336, Yönetici, Devam Ediyor
"Buğdayda Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici Irklarının Moleküler Tanımlanması ve Sarı Pasa Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Piramitlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O043, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya ili Korkuteli ilçesi Mantar Üretim Alanlarında Yaygın Görülen Bazı Fungal Hastalık Etmenlerinin Moleküler Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2191, Yönetici, 2018
"Depolama öncesi yüksek konsantrasyonlarda CO2 uygulamalarının Bursa Siyahı incir çeşidinin muhafaza süresi ve kalitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2608, Araştırmacı, Devam Ediyor
"0900 Ziraat Kiraz çeşidinde ihracatı geliştirmeye yönelik hasat sonrası ozon ve farklı paketleme uygulamalarının etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK COST 114O127, Araştırmacı, 2016
"Kültür Mantarlarında Yaygın Kabarcık Etmenlerine Karsı Biyofungusit Gelistirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM- 14/ARGE/4., ARASTIRMA PROJESI, Yönetici, 2016
"Antalya Ili Örtüaltı Alanlarında Asılı Fidelerden Yetistirilen Patlıcanlarda Görülen Verticillium Dahliae Kleb. Irklarının Moleküler Yöntemler Kullanarak Tespit ve Tanımlanması", BAP Y.Lisans, BAP: 201302.0121.006-2, Yönetici, 2014
"Susamda Phyllody Hastalığına Dayanıklılık için Seleksiyon ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK COST: 111O027-48267, Araştırmacı, 2015
"Analyzing the impact to Colorado blue spruce quality in Michigan landscapes nurseries and Christmas tree industry from Stigminia and Rhizosphaera needlecasts", Bilimsel Araştırma Projesi, MSU GR 11-025-919054, Araştırmacı, 2011
"Searching for invasive pathogens of Alnusincana in the Alaska alder mortality", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA Forest Service Grant No: 06DG11100100209., Araştırmacı, 2009
"Comparing the Alaskan Alder Pathogen to those in Lower United States", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA Forest Service-Grant No: 06DG11100100208, Araştırmacı, 2009
"Incidence and Distribution of Bacterial Leaf Scorch of Hardwoods in the North Central and Plains States.", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA Forest Service Grant NA S&PF- MI33581, Yönetici, 2009
"Evaluation of Douglas Fir Seed sources for resistance to Rhabdocline needlecast disease by real-time PCR.", Bilimsel Araştırma Projesi, ChristmasTree Growers Association Grant, Araştırmacı, 2008
"Assessment of Decline and Contributing Diseases in White Ash Stands in Michigan Forests -Molecular approaches.", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA Forest Service Grant No: 06-CA-11244225-113, Araştırmacı, 2008
"Alder Dieback and Mortality in Rocky Mountains and Alaska", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA Forest Service Grant No: 06DG11100100207, Araştırmacı, 2009
"Detecting and Characterizing “super races” of Phytophthorainfestans, the Late blight pathogen of potato", Bilimsel Araştırma Projesi, MSUProject Greeen Grant # GR 06-025-919054,, Yönetici, 2008
"Determining how to grow red and Jack pine seedlings in Michigan free of the latent pathogen Sphaeropsis sapinea", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA MDNR 751P4003386, Yönetici, 2006
"Application of Real-Time Polymerase Chain Reaction for Detection and Quantification of Fusarium in Wheat ", Bilimsel Araştırma Projesi, USDA –ARS Grant No: 59-0790-4-105,, Araştırmacı, 2006
"PCR detection and Identification of some important fungal pathogens that cause diseases in grapevines in Michigan", Bilimsel Araştırma Projesi, NA, Araştırmacı, 2003
"Application of Real-time PCR for detection and identification of soybean pathogens", Bilimsel Araştırma Projesi, MSU Project Green Grant # GR03-004, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi