Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. MUSTAFA ÇELİK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ana Bilm Dalı : Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 2888
Faks : +90 242 2274540
E Posta Adresi : mcelikakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/mcelik/
Ofis : SHMYO-205
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi SHMYO. Dumlupınar Bulvarı Kampus/ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1998-2001
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, -, 1985-1990
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Batı Akdeniz Bölgesinde Süt ve Süt Ürünleri Sektörünün Stratejik Durum Analizi ve Gelişme Olanakları ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Şubat, 2000.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Kamu İhale Kanunu ve İhale Sözleşmeleri Hizmet İçi Eğitim Programı Sertifikası., Akdeniz Üniversitesi, 2008
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifikası., Akdeniz Üniversitesi, 2005
Araştırma Alanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İşletme Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Sağlık Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık İktisadı
İşlemler Yönetimi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Arşiv
Web Of Science Araştırma Alanları
Health Care Sciences & Services
Social Issues
Mesleki ve İdari Deneyimler
Öğr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SHMYO, Yaşlı Bakım P., 28.03.2010 - Devam Ediyor
Hastane Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üni.Hastanesi, -, 20.04.2008 - 28.12.2010
MYO Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat MYO., -, 30.12.2003 - 20.04.2008
Şube müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SKSDB, Satınalma, 19.03.1996 - 30.12.2003
Memur, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SHMYO, -, 17.04.1995 - 19.03.1996
memur, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ayniyat, 03.01.1993 - 17.04.1995
Verdiği Dersler
Yönetici Sekreterliği, Ön Lisans, 2019-2020
İnsan Kaynakları Yöneti, Ön Lisans, 2019-2020
Tıbbi Dokumantasyon I, Ön Lisans, 2018-2019
Sağlık Enf.Sistemleri I, Lisans, 2018-2019
Yazışma Teknikleri, Ön Lisans, 2018-2019
Davranış Bilimleri, Ön Lisans, 2018-2019
Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Ön Lisans, 2018-2019
Malzeme Yönetimi, Ön Lisans, 2018-2019
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Tıbbi Sekreterlikte İş Tatmini ve Tükenmişlik, Antalya, Nisan 2019
Hastane Öncesi Etik İhlaller, Hukuki Sorumluluklar ve Şiddet Sempozyumu, , Mart 2019
11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Ekim 2017
Sağlık İdarecileri Dernekler Federasyonu Çalıştayı, Antalya, Ekim 2017
Best Practice Experiences Delivery Methodogy At Swedish Care İnternational, Stockholm, Eylül 2017
Proseslerin Yönetimi Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, , Nisan 2016
Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Ekim 2016
Hastane Baş Müdürleri İstişare Toplantısı, ANTALYA, Mart 2013
Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Antalya, Mayıs 2012
DETERMINATION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF HEALTH CARE MANAGEMENT AND REVISION OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS, Antalya, Nisan 2012
DETERMINATION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF HEALTH CARE MANAGEMENT AND REVISION OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS, Ankara, Şubat 2011
SAĞLIK YÖNETİMİNDE PROFESYONEL YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ VE EĞİTİM PROGRAMLARININ REVİZYONU, Leeds, Haziran 2011
3.Ulusal Sağlık Kurultayı, Antalya, Ekim 2010
Kamu İhale Mevzuatı, Antalya, Mayıs 2009
Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Ekim 2008
Manavgat Yöresinde Alternatif Turizm , ANTALYA, Nisan 2006
Etkinlik Organizasyonu
Manavgat Yöresinde Alternatif Turizm , Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2006
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Tıbbi Sekreterlikte İş Tatmini ve Tükenmişlik Paneli, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi