Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bilim İnsanı Adaylarının Akademik Kariyer Farkındalığı", BAP Arastırma Projesi, SBA-2019-4657, Yönetici, Devam Ediyor
"BİLİŞİM ÇOCUKLARI; KENDİ MOBİL OYUNUNU KENDİN GELİŞTİR", TÜBITAK Projesi, 4004, Yönetici, 2018
"Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir MetaAnaliz Çalışması ", BAP Arastırma Projesi, A, Araştırmacı, 2017
"Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Öz-Yeterlilikleri, Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri (Zaman ve Çevre Yönetimi, Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejileri) Kullanımları ile Biyoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Karaman İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, 29-M-12, Araştırmacı, 2012
"Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?", TÜBITAK Projesi, 4004, Uzman, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi