Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirel M., Dağyar M., "Effects of Problem-Based Learning on Attitude: A Meta-analysis Study", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, pp.2115-2137, 2016
Sadi O., Dağyar M., "High School Students' Epistemological Beliefs, Conceptions of Learning, and Self-efficacy for Learning Biology: A Study of Their Structural Models", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.11, pp.1061-1079, 2015
Dağyar M., Demirel M., "Effects of Problem-Based Learning on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.139-174, 2015
Sadi O., Dağyar M., "THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY, SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND ACHIEVEMENT: A PATH MDDEL", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.12, pp.21-33, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dağyar M., Şahin H., "Eğitim fakültesi öğrencilerinin öz düzenleme öğrenme stratejilerinin ve akademik başarılarının öz yeterlik inançlarını yordama gücü", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.1, ss.396-414, 2020 (Link)
Dağyar M., Kasalak G., Uğurlu N., "Academic career awareness and academic career interest among Turkish undergraduate students", Cypriot Journal of Educational Science, vol.15, no.5, pp.937-954, 2020 (Link)
Kasalak G., Dağyar M., "University student satisfaction, resource management and metacognitive learning strategies. ", Teachers and Curriculum, vol.20, no.1, pp.73-85, 2020 (Link)
Kasalak G., Dağyar M., "The adaptation of teacher enthusiasm scale into Turkish language: Validity and reliability study", International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.2, pp.797-814, 2020 (Link)
Özen D. , Dağyar M., "Cokkültürlülük Bağlamında Ortaöğretim İngilizce Ders Kitaplarının İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.53, no.2, ss.601-636, 2020 (Link)
Dağyar M., "Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve öğretme-öğrenme anlayışlarının incelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.2, ss.110-126, 2020 (Link)
Yelgeç N., Dağyar M., "A Structural Equation Modelling of Middle School Students’ Metacognitive Awareness, Self-efficacy Beliefs and Foreign Language Learning Anxiety ", International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.1, pp.127-148, 2020 (Link)
Kasalak G., Dağyar M., "The Relationship between Teacher Self-Efficacy and Teacher Job Satisfaction: A Meta-Analysis of the Teaching and Learning International Survey (TALIS) ", EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE: Theory & Practice, vol.20, no.3, pp.16-33, 2020 (Link)
Dağyar M., Kasalak G., Sezgin E., "What do primary school students think about mobile programming education? ‘Developing my own mobile game’.", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.12, no.4, pp.258-277, 2020
Kasalak G., Özcan M., Dağyar M., "Relationship Between Pre-service Teachers' University Image Perceptions and Student Loyalty: A Structural Equation Model ", Universal Journal of Educational Research, vol.7, pp.480-489, 2019 (Link)
Dağyar M., "Yaratıcı Problem Çözme Öğretiminin Lisans Öğrencilerinin Rehberlik Dersi Erişi Düzeylerine Etkisi ", International Journal of Education Sciences and Learning Technology , vol.1, no.1, pp.16-21, 2018 (Link)
Dağyar M., Kasalak G., "Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması", Hacettepe Üni,versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.1-20, 2018 (Link)
Demirel M., Sadi O., Dağyar M., "An Investigation of Science Teachers' Lifelong Learning Competencies (The Case of Karaman)", PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, pp.19-40, 2016
Sadi O., Dağyar M., "THE TURKISH ADAPTATION OF THE CONCEPTIONS OF LEARNING SCIENCE QUESTIONNAIRE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY", JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.4, pp.73-85, 2014
Sadi O., Dağyar M., "The relationships among usage of motivation, learning strategies, parents educational level and gender", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, pp.147-158, 2014
Sadi O., Dağyar M., Yalçin H., "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARILARINDA, CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE AİLE YAPISININ ROLÜ", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.138-151, 2014
Şahin H., Dağyar M., "Öğrenme stratejileri kullanımının akademik başarıya yansımaları", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.20-26, 2013
Sadi O., Dağyar M., "The relationship between cognitive self-regulated learning strategies and biology achievement: A path model", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.847-852, 2013
Özdoğan Özbal E., Dağyar M., "TÜBİTAK PROJESİ: ARANIZDA MATEMATİĞİ SEVMEYEN VAR MI?", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.64-69, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dağyar M., "ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE ÖĞRENME ANLAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ", 11th International Congress on New Trends in Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-18 Nisan 2020, vol.1, pp.16-16
Kasalak G., Dağyar M., "Eğitim Örgütlerinde Öğretmen Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Meta-Sentez Yöntemiyle İncelenmesi", Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi ICMUSS, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2020, vol.1, pp.108-119 (Link)
Dağyar M., Kasalak G., "Öğrenci Sinizmi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi ", International Congress of Pedagogical Research , DÜZCE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2020, pp.25-25 (Link)
Katman N., Dağyar M., "YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISININ ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK VE ÖZ YETERLİK İNANCIYLA İLİŞKİSİ", International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, TÜRKIYE,
Şahin H., Dağyar M., "Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü", International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2019, pp.66-66
Dağyar M., Sezgin E., Kasalak G., "Bilişim Çocukları, Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir", 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SAMSUN, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.11-11
Dağyar M., Sadi Ö. , Çevik M. , "Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Anlayışları: Yapısal Eşitlik Modellemesi", 5th International Multidisciplinary Studies Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, pp.12-12
Dağyar M., Demirel M., "Probleme Dayalı Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması.", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, TÜRKIYE,
Dağyar M., Sadi O., "Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarıları ile Kaynak Yönetimi Strateji Kullanımları Arasındaki İlişki.", 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, TÜRKIYE,
Özdoğan Özbal E., Dağyar M., "TÜBİTAK Projesi: Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, TÜRKIYE,
Dağyar M., Şahin H., "Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları.", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, TÜRKIYE,
Dağyar M., Sadi O., "The Relationship between cognitive self-regulated learning strategies and biology achievement: A path model", 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brüksel, BELÇIKA,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kasalak G., Dağyar M., "Eğitim örgütlerinde öğretmen liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin meta-sentez yöntemiyle incelenmesi", in: Current Debates on Social Sciences 4 , CEYLAN, A.; DURMUŞ, İ.; ÇEÇEN, S. , Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.108-122, 2020 (Link)
Dağyar M., "Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri", Eğitim Felsefesi, Biçer B., Zabun, B., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.267-287, 2019 (Link)
Köse E., Dağyar M., "Sosyolojinin Temel Kavramları ve Sosyoloji Bilimi", Eğitim Sosyolojisi, Köse E., Genç S. Z., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-24, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi