Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keyikoglu R., Aksu E., Arslan M., "EFFECTS OF SALINITY STRESS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF FOUR TURFGRASS SPECIES", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.2942-2948, 2019
Bıçakcı T. , Aksu E., Arslan M., "EFFECT OF SEED COATING ON GERMINATION, EMERGENCE AND EARLY SEEDLING GROWTH IN ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) UNDER SALINITY CONDITIONS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.6978-6984, 2018
Arslan M., "Variation of Some Seed Trace Element Contents in Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Genotypes from Turkey", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.3676-3684, 2017 (Abstract)
Arslan M., "Diversity for vitamin and amino acid content in grass pea (Lathyrus sativus L.)", LEGUME RESEARCH, vol.40, pp.803-810, 2017
Arslan M., Öten M. , Erkaymaz T. , Tongur T., Kiliç M., Elmasulu S., et al., "ß-N-oxalyl-L-2,3-diaminopropionic acid, L-homoarginine, and asparagine contents in the seeds of different genotypes Lathyrus sativus L. as determined by UHPLC-MS/MS", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.20, no.1, pp.108-118, 2017 (Link)
Arslan M., Çıtak S., "FARMYARD MANURE USAGE MITIGATES THE HARMFUL EFFECT OF NaCI ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF SILAGE MAIZE (ZEA MAYS L.)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.5, pp.1543-1548, 2016
Arslan M., "Effects Of Nacl Concentrations On Germination And Early Seedling Growth Of Silage Sorghum (Sorghum Bicolor ( L.) Moench) Varieties On Different Textured Soils", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.474-476, 2013
Çakmakçi S., Arslan M., Erdurmus C., "Effects of NaCl concentrations on germination and early seedling growth of silage sorghum (Sorghum bicolor ( L.) Moench) varieties on different textured soils", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.474-476, 2013
Arslan M., Çakmakçı S. , Aydınoğlu B., Tetik M., "Effects Of Different Plant Species And Different Sowing Dates On Forage Yield, Grazing Capacity And Estimated Carcass Weight In The Continental Climate Zones", Turkish J Vet and Anim Sci, vol.28, pp.701-705, 2004 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan M., Aydinoğlu B., "Tuzluluk (NaCl) stresinin mürdümükde (Lathyrus sativus L.) çimlenme ve erken fide gelişme özelliklerine etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, cilt.7, ss.49-54, 2018
Arslan M., Aksu E., Doğan E. , "Kuraklık Stresine Tolerans Bakımından İki Mürdümük (Latyhrus sativus L.) Genotipinin Değerlendirilmesi", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.261-267, 2018
Arslan M., "Defining Free Amino Acid Contents of Grass Pea (Lathyrus Sativus) Genotypes in Turkey. Cogent Chemistry", cogent chemistry, vol.3, pp.1302311-1302312, 2017
Arslan M., Erdurmus C., Öten M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., "Sorgum ve Bazı Bitkilerin Farklı Oranlarda Karışımlarından Hazırlanan Silajların Kalite Özellikleri", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.34-41, 2017
Arslan M., Erdurmuş C., Öten M. , Aydinoğlu B., Çakmakçi S., ". Mısır (Zea mays L.) ile Leucaena leucocephala L. Bitkisinin Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Besin Değerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.101-106, 2017
Arslan M., "Fatty acid characteristics of grass pea (Lathyrus sativus) in an East Mediterranean environment", cogent chemistry, vol.3, no.1, pp.1296748-1296748, 2017
Arslan M., Erdurmus C., Öten M. , Aydinoğlu B., Çakmakçi S., " Bilal Aydınoğlu Mısır ile soyanın farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen silajlarda besin değerinin belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, cilt.31, ss.417-422, 2016
Arslan M., Aydinoğlu B., Erdurmus C., Çakmakçi S., Öten M. , "Mısırın (Zea mays L.) Çayır Düğmesi (Sanguisorba minor Scop) ile Farklı Oranlarda Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Ham Besin Madde İçerikleri ve Kalite Özellikleri", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.98-104, 2016 (Link)
Arslan M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., Erdurmuş C. , Öten M., "Mısırın Zea mays L Çayır Düğmesi Sanguisorba minor Scop ile Farklı Oranlarda Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Ham Besin Madde İçerikleri ve Kalite Özellikleri", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.3, pp.98-104, 2016
Arslan M., Öten M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., Erdurmuş C., "Mısır ile soyanın farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen silajlardabesin değerinin belirlenmesi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, pp.417-422, 2016
Arslan M., "Türkiye’de Yem Bitkileri Üretiminde Yaygın Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) Önemi ve Mevcut Durumu", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.17-23, 2016 (Link)
Arslan M., Çetin S., "Tuz Stresinin Bitki Gelişimindeki Olumsuz Etkileri ve Bazı Yem Bitkilerinin Tuzluluk Toleransları", Ziraat Mühendisliği, no.1301-0891, ss.40-45, 2013 (Link)
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., "Farklı Ekim Yöntemlerinin Fiğ (Vicia sativa L.)+İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Karışımlarının Ot Verimine Etkisi. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.18, ss.107-112, 2005
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Özyiğit Y., Tetik M., Bilgen M., "Determination of Optimum Winter Sowing Date for Some Forage Species in Terms of Forage Yield of Rangelands in the Continental Climate Zones. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.17, ss.43-47, 2004
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Tetik M., Özyiğit Y., " Burdur-Kemer İlçesi Akpınar Yaylasında Bitki ile Kaplı Alanın Belirlenmesinde Üç Farklı Ölçüm Yönteminin Kullanılması ve Karşılaştırılması. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.15, ss.1-7, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan M., "", , ,
Arslan M., Aksu E. , Bıçakcı T., "", , ,
Arslan M., Bıçakcı T., Aksu E. , "Effect of Coating on Germination Characteristics in Alfalfa (Medicago Sativa L.) under the Salinity Conditions", I.International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.247-247
Arslan M., "An Analitical Approach to Salinity Problems of Coastal Turfgrass Areas", International Ecology 2018 Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.563-563
Arslan M., "Tohum Kaplama Tekniğinin Yem Bitkilerinde Kullanım Olanakları", 12. Tarla Bitkileri Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi