Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2020 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI/TÜRK İSLAM EDEBİYATI, 2018 - 2020
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI/TÜRK İSLAM EDEBİYATI, 2016 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, , 18.07.2017 - 01.05.2018
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İSLAM SANATLARI VE TARİHİ, , 01.09.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM EDEBİYATI, , 01.06.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İslam Tarihi, , 01.06.2016 - 01.05.2018
VERDİĞİ DERSLER
Osmanlı Türkçesi, Lisans, 2021-2022
Osmanlıca Edebi Metinler, Lisans, 2020-2021
Bitirme Ödevi, Lisans, 2020-2021
Osmanlı Türkçesi Epigrafi III, Lisans, 2020-2021
Osmanlı Türkçesi Epigrafi I, Lisans, 2020-2021
Farsça, Lisans, 2020-2021
Farsça I, Yüksek Lisans, 2020-2021
Osmanlı Türkçesi I, Lisans, 2020-2021
Osmanlı Türkçesi I, Lisans, 2019-2020
Farsça I, Yüksek Lisans, 2019-2020
Osmanlı Türkçesi II, Lisans, 2019-2020
İslami Türk Edebiyatı, Lisans, 2019-2020
Tasavvufta Semboller, Doktora, 2019-2020
Osmanlı Türkçesi Epigrafi II, Lisans, 2019-2020
Klasik Tasavvuf Kaynakları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Tasavvufun Metaforik Dili, Doktora, 2017-2018
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2017-2018
Osmanlıca Edebî Metinler, Lisans, 2017-2018
Türk Okçuluğu, Lisans, 2017-2018
Tasavvufun Metaforik Dili, Doktora, 2017-2018
Çağdaş Türk Edebiyatında Tasavvuf, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitirme Tezi Teknikleri-II, Lisans, 2016-2017
Siyer-i Nebî-II, Lisans, 2016-2017
Osmanlı Türkçesi-I, Lisans, 2016-2017
Bitirme Tezi Teknikleri-I, Lisans, 2016-2017
Türk İslam Edebiyatı, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Osmanlı Türkçesi-II, Lisans, 2016-2017
Klasik Tasavvuf Kaynakları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Farsça, Lisans, 2016-2017
İslam Tarihi-II, Lisans, 2016-2017
İslam Tarihi-I, Lisans, 2016-2017
Peygamberler Tarihi, Lisans, 2016-2017
Siyer-i Nebî-I, Lisans, 2016-2017
İslam Medeniyeti Tarihi, Lisans, 2015-2016
İslami Türk Edebiyatı, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Kahvecioğlu, "İmam Yâfiî’nin (ö.768/1367) “Er-Risâletü’l-Mekkiyye fî Tarîki’s-Sâdâti’s-Sûfiye” Adlı Eserindeki Tasavvufi Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2020.
Yüksek Lisans, T.Berber, "Antalya'da Tasavvufî Hayat ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2020
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2020
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2020
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi