Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 2012-2016
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI/TÜRK İSLAM EDEBİYATI, 1999-2006
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 1994-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR YÛSUF U ZÜLEYHA HİKAYELERİ VE MUHAMMED B. İBRAHİM'İN YÛSUF U ZÜLEYHÂ'SI", YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, "MUSTAFA B. NUMAN HAYATI, ESERLERİ VE DİNİ EDEBİYATLA İLGİLİ ŞİİRLERİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI/TÜRK İSLAM EDEBİYATI Mayıs, 2006.