Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Şahin M., "Muhammed b. İbrahim ve Yûsuf u Zuleyhâ’sı", Artuklu Akademi Dergisi, cilt.3, ss.1-20, 2016
Şahin M., "TBMM Kütüphanesinde Bulunan Edebiyatla İlgili Türkçe Yazma Eserler", Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.201-226, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin M., "", , TÜRKİYE,
Şahin M., "Eroğlu Nuri'de Teslîmiyet ve Biat", Elmalı'da Hakk'a Teslimiyet ve Biat, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.99-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin M., "Eroğlu Nuri'de Teslimiyet ve Biat", Elmalı'da Hakk'a Teslimiyet ve Biat, Ögke A., Şahin M., Göküş Ş., Ed., Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim İsmek Kulüp-Der, Antalya, ss.99-111, 2017
Şahin M., "İstanbul İstiklal Mahkemesi (K. Akar, H. Erkul, Ö. Kesikbaş, E. Ertüren, M. Çakmakçı, Ö. Yaydemir, S. Yıldız Aybak, A. Coşkun Tören ile birlikte).", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., "Elcezire İstiklal Mahkemesi (K. Akar, H. Erkul, Ö. Kesikbaş, E. Ertüren, M. Çakmakçı, Ö. Yaydemir, S. Yıldız Aybak, A. Coşkun Tören ile birlikte).", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., "İstiklal Mahkemeleri", İstiklal Mahkemeleri, Abdülhekim Koçin, Ed., TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.1-329, 2015
Şahin M., "Yüzyılın Türk Şairleri (Emrah Gökçe ile birlikte Osmanlı Türkçesine Aktarma)", Çeviri, Mavi Çizgi, ANKARA, 2015
Şahin M., "Eskişehir İstiklal Mahkemesi (K. Akar, H. Erkul, Ö. Kesikbaş, E. Ertüren, M. Çakmakçı, Ö. Yaydemir, S. Yıldız Aybak, A. Coşkun Tören ile birlikte).", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., "Isparta İstiklal Mahkemesi (K. Akar, H. Erkul, Ö. Kesikbaş, E. Ertüren, M. Çakmakçı, Ö. Yaydemir, S. Yıldız Aybak, A. Coşkun Tören ile birlikte) isimli kitapları bulunmaktadır.", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., "Ankaralı Râzî ve Dîvanı (Doç.Dr. Mustafa Erdoğan ile birlikte)", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., "TBMM 90 Yılda 90 Belge (K. Akar, E. Ertüren, Y. Canbaba, B. Çini ile birlikte)", TBMM İletişim Daire Başkanlığı Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, ANKARA, 2010
Şahin M., "TBMM ALBÜMÜ (1920-2010) I-IV", TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, ANKARA, 2010 (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi