Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Göküş Ş., Şahin M., Yılmaz Z., "Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hutbe Tartışmaları ve Ali Vahid Üryanizade’nin “Türkçe Hutbeler” Adlı Kitabı Üzerine Bazı Değerlendirmeler", TYB akademi, no.31, pp.130-163, 2021
Şahin M., "Bir Mektup Türü Olarak Hasan Basri Çantay’ın Hatibzade Mehmet Refet Efendi İle Mektuplaşması", Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.60, pp.1577-1594, 2020
Şahin M., "18. Yüzyıl Musul Şairlerinden Basîrî ve Dîvânı", TYB Akademi, no.28, 2020
Şahin M., Göküş Ş., "Antalya’da Bir İlim ve İrfan Merkezi: Elmalı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.1062-1072, 2020 (Link)
Şahin M., "Etvâr-ı Seb‘a Geleneğii ve Vâhib Ümmî’de Etvâr-ı Seb‘a", Turkish Studies- Comparative Religious Studies, vol.15, no.1, pp.77-96, 2020
Şahin M., "Bâkî Dîvânı’nda Ayna Metaforu", Journal of Social, Humanities And Administrative Sciences, vol.6, no.25, pp.519-534, 2020
Şahin M., "Mustafa Fevzi b. Nu’man ve Hz. Hüseyin Mersiyesi", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.175-187, 2020
Şahin M., "Bir Savaş Edebiyatı Örneği: Orduya Arzuhal", Turkish Studies - Language and Literature, vol.15, no.2, pp.819-842, 2020 (Link)
Şahin M., Göküş Ş., "Şeyh Ahî Dâ‘î Fütüvvetnâmesi’nde Ahlâkî Değerler", Turkish Studies-Comparative Religious Studies, vol.15, no.2, pp.237-254, 2020 (Link)
Şahin M., Sparham D. , "İbn-i Arabi’nin Düşüncesinde Ay Ve Kâmil İnsan", Turkish Academc Research Review, vol.4, no.3, pp.397-416, 2019 (Link)
Şahin M., "Muhammed b İbrahim ve Yûsuf u Zuleyhâ sı", Artuklu Akademi Dergisi, cilt.3, no.1, ss.1-20, 2016
Şahin M., "TBMM Kütüphanesinde Bulunan Edebiyatla İlgili Türkçe Yazma Eserler", Toplum Bilimleri Dergisi, ss.201-220, 2015
Şahin M., "Şimâl Müverrihi Zekî Velîdî ve Yarınki Hars", İslâmiyât, cilt.4, no.3, ss.167-177, 2001
Şahin M., "Musâhabe-i İctihâd - Musâhabemizde Sû-i Tefehhüme Meydân Vermeyelim", İslâmiyât, cilt.4, no.2, ss.149-154, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin M., "Tuhfe-i Nâilî'de Antalyalı Şairler", 4th International Zeugma Conference On Scientific Researches, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2020, pp.343-353 (Link)
Şahin M., "16. Yüzyılda Sözlük Çalışmaları ve Lügat-i Müntehab", 3. Asia Pacific International Congress On Contemporary Studies, Seoul, GUNEY KORE, 1-2 Haziran 2020, pp.289-307 (Link)
Şahin M., "16. yu¨zyılda So¨zlu¨k C¸alıs¸maları ve Lu¨gat-i Mu¨ntehab", 3. Asia Pacific International Congress On Contemporary Studies, Seoul, GUNEY KORE, , pp.289-307
Şahin M., "Tuhfe-i Nâilî’de Antalyalı Şairler", 4th International Zeugma Conference on Scientific Researches, Gaziantep, TÜRKIYE, , pp.343-352
Şahin M., "Meylî Divanı’nın Söz Varlığı", 2. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Saraybosna, BOSNA HERSEK,
Şahin M., "Etvar-ı Seb’a Geleneği ve Vahibi Ümmi’de Etvar-ı Seb’a", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.111-111
Şahin M., "THE ASSESSMENT OF KAMAL PASHAZADA‘SJOSEPH AND ZULAIKHA MATHNAWI IN THECONTEXT OF THE QUR‘AN", 1stINTERNATIONALCONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, ISPANYA, , pp.99-199
Şahin M., "Eroğlu Nûri’de Hakk’a Telîmiyet ve Biat", Elmalı’nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu-9, Antalya, TÜRKIYE, , ss.99-111
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin M., "Şehzâde Korkud Dîvânı'nda Metaforik Üslup", in: Şehzâde Korkut Kitabı, Muhammet Fatih Duman, Eds., Şehzâde Korkut Kitabı, 978-625-409-216-9, pp.313-325, 2020
Şahin M., "Din ve Edebiyat İlişkisi", in: Türk İslam Edebiyatı, Necdet Tozlu-Yusuf Babür, Eds., Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.37-53, 2020 (Link)
Şahin M., "Eski Türk Edebiyatında Mensur Yûsuf u Züleyhâ Hikâyeleri ve Muhammed b. İbrahim’in Yûsuf u Züleyhâsı", İlâhiyât, Ankara, 2019
Şahin M., "Bosnalı Kâdiri Divan Şairleri", Balkanlarda İrfan Ocakları Bosna’da Kâdirilik, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Ed., Grafik Matbaa, Antalya, ss.135-158, 2019
Şahin M., "Esâsî Dîvânı", İlâhiyât, Ankara, 2019
Çiftçi M., Cançelik A., Farsakoğlu Eroğlu A., Acar F., Şahin M., Ateş N., "Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar", Osmanlı Türkçesi, Mehdin Çiftçi, Erdem Can Çelik, Ed., Lisans, İstanbul, ss.71-134, 2019
Şahin M., "Eroğlu Nuri’de Hakk’a Teslimiyet ve Biat", Elmalı’da Hakk’a Teslimiyet ve Biat, Ahmet ÖGKEMehmet ŞAHİN Şeref GÖKÜŞ, Ed., Kutlu Avcı Ofset, Antalya, ss.99-112, 2017
Şahin M., "Eroğlu Nuri'de Teslimiyet ve Biat", Elmalı'da Hakk'a Teslimiyet ve Biat, Ögke A., Şahin M., Göküş Ş., Ed., Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim İsmek Kulüp-Der, Antalya, ss.99-111, 2017
Şahin M., Akar K., Erkul H., Kesikbaş Ö., Ertüren E., Çakmakçi M., et al., "Şark İstiklal Mahkemesi Karar ve Mahkeme Zabıtları 357 525 Dördüncü cilt 6 4", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2016
Şahin M., Akar K., Erkul H., Kesikbaş Ö., Ertüren E., Çakmakçi M., et al., "Şark İstiklal Mahkemesi Karar ve Mahkeme Zabıtları 161 356 Üçüncü cilt 6 3", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2016
Şahin M., Akar K., Erkul H., Kesikbaş Ö., Ertüren E., Çakmakçi M., et al., "Şark İstiklal Mahkemesi Karar ve Mahkeme Zabıtları 526 798 Beşinci cilt 6 5", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2016
Şahin M., Akar K., Erkul H., Kesikbaş Ö., Ertüren E., Çakmakçi M., et al., "Şark İstiklal Mahkemesi Karar ve Mahkeme Zabıtları 73 160 ikinci cilt 6 2", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2016
Şahin M., Akar K., Erkul H., Kesikbaş Ö., Ertüren E., Çakmakçi M., et al., "Şark İstiklal Mahkemesi Kararlar ve Mahkeme Zabıtları 1 72 birinci cilt 6 1", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2016
Şahin M., "İstiklal Mahkemeleri", İstiklal Mahkemeleri, Abdülhekim Koçin, Ed., TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.1-329, 2015
Şahin M., "Eskişehir İstiklal Mahkemesi (K. Akar, H. Erkul, Ö. Kesikbaş, E. Ertüren, M. Çakmakçı, Ö. Yaydemir, S. Yıldız Aybak, A. Coşkun Tören ile birlikte).", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., "Yüzyılın Türk Şairleri (Emrah Gökçe ile birlikte Osmanlı Türkçesine Aktarma)", Çeviri, Mavi Çizgi, ANKARA, 2015
Şahin M., Kerim A., Hanefi E., Ömer K., Eyüp E., Çakmakçi M., et al., "Eskişehir İstiklal Mahkemesi", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2015
Şahin M., "Yüzyılın Türk Şairleri Antolojisi", Çeviri, Öncü Basımevi, Ankara, 2015
Erdoğan M., Şahin M., "Ankaralı Râzî ve Divanı", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları, 2015
Şahin M., "Ankaralı Râzî ve Dîvanı (Doç.Dr. Mustafa Erdoğan ile birlikte)", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayınları, ANKARA, 2015
Şahin M., Kerim A., Hanefi E., Ömer K., Eyüp E., Çakmakçi M., et al., "Isparta İstiklal Mahkemesi", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2015
Şahin M., Kerim A., Hanefi E., Ömer K., Eyüp E., Çakmakçi M., et al., "Elcezire İstiklal Mahkemesi", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları No, Ankara, 2015
Şahin M., Kerim A., Hanefi E., Ömer K., Eyüp E., Çakmakçi M., et al., "İstanbul İstiklal Mahkemesi", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2015
Şahin M., Kerim A., Hanefi E., Ömer K., Eyüp E., Çakmakçi M., et al., "İstiklal Mahkemeleri", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2015
Şahin M., "TBMM ALBÜMÜ (1920-2010)1. cilt", BMM Basın ve Halkla ?liÎkiler Müdürlü°ü Yayınları, 2010
Şahin M., "TBMM ALBÜMÜ (1920-2010) I-IV", TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, ANKARA, 2010 (Özet)
Şahin M., "TBMM ALBÜMÜ (1920-2010)4. cilt", TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, 2010
Şahin M., "TBMM 90 Yılda 90 Belge (K. Akar, E. Ertüren, Y. Canbaba, B. Çini ile birlikte)", TBMM İletişim Daire Başkanlığı Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, ANKARA, 2010
Şahin M., "TBMM ALBÜMÜ (1920-2010)2. cilt", TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, 2010
Şahin M., "TBMM ALBÜMÜ (1920-2010)3. cilt", TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi