Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Saatçi Ata M.B., "Müze-i Hümâyun Müdürü Dr. Philipp Anton Dethier’nin Osmanlı Maarif Nazırları Dönemindeki (1872-1881) Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme", BELGİ, no.21, pp.459-482, 2021 (Link)
Saatçi Ata M.B., "Keşifler Çağında Avusturya Kraliyet Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Zoolog Franz Steindachner ve Osmanlı Topraklarındaki Araştırmaları", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.44, pp.487-508, 2020 (Link)
Saatçi Ata M.B., "Mary Edith Durham'ın Eserlerinde Arnavutlukta'ki Osmanlı Yöneticilerine Dair Algı", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan Research Institute, vol.9, no.1, pp.151-178, 2020 (Link)
Saatçi Ata M.B., "Müderrislikten Büyükelçiliğe Bir Yakınçağ Tarihi Uzmanı Ali Muzaffer Göker", Hacettepe ÜniversitesiAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi EnstitüsüCUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, no.23, ss.213-248, 2016 (Link)
Saatçi Ata M.B., "Müderrislikten Büyükelçiliğe Bir Yakın Çağ Tarihi Uzmanı Ali Muzaffer Göker", CTAD, cilt.12, ss.213-248, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Saatçi M.B., "VİLAYAT-I SELÂSE MÜFETTİŞLİK FAALİYETLERİNİN TERCÜMAN GAZETESİNE YANSIMASI", Tarih Okulu Dergisi , vol.8, pp.251-268, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Saatçi M.B., "Balkan Ulusçuluklarına Dair Bir Değerlendirme: Farklı Uluslar Farklı Usûller", Karadeniz Araştırmaları, vol.6, pp.13-28, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Saatçi M.B., "20. Yüzyıl Başında Makedonya Bölgesinde Devlete Karşı Ayaklanmalar: Kresna’Dan Kruşova’Ya Örnekler", OTAM, ss.349-366, 2005
Saatçi M.B., "Makedonya’Da İki Örgütün Kuruluşu: Makedonya İç Devrim Örgütü Ve Yüksek Makedon Komitesi", Toplumsal Tarih, cilt.10, ss.9-12, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saatçi Ata M.B., "Osmanlı Maarif Nezareti Açısından Müze-i Hümâyun Müdürü Dr. Philipp Anton Dethier (1803-1881) Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme", VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2019, pp. -
Saatçi Ata M.B., "Balkanlarda Bir İngiliz Seyyah ‘Dağlıların Kraliçesi’ Mary Edith Durham ve Arnavutluk", XVIII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, vol. , no. , pp. -
Saatçi Ata M.B., "I. Dünya Savaşı Öncesi Balkanlarda Ortak Hareket Etme Durumu Üzerine Bir Çalışma", The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, , ANKARA, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2013, pp. 251-266
Saatçi M.B., "The Revolutionary Changes In The Education System In Turkey", 4th International Conference for Theary and Practice in Education Society and Education, Budapeşte, MACARISTAN, 9-11 Eylül 2011, pp. -
Saatçi M.B., "İlk Çeyrek Asrında Cumhuriyet Dönemi Eğitim Uygulamalarını Aydınlanma Çağı İlkeleri Üzerinden Değerlendirmek", Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan-Âli Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyum Bildirileri, İZMİR, TÜRKIYE, 25-23 Şubat 2011, ss.306-321
Saatçi M.B., "Consciousness of the Unity for the Peace in the Balkans: Some Examples From the Educational System of the Ottoman Empire", WCCI 13th World Conference in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-7 Eylül 2008, pp.416-436
Saatçi M.B., Çalışır E., Mat M., "The Emancipation of the Turkish Women", WCCI 13th World Conference in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-7 Eylül 2008, pp.725-738
Saatçi M.B., "What Is The Truth? And According To Whom?: The Different Interpretations For The Same Developments: The Balkans On The Age Of The Nationalism By The Speech Of The Ottoman Archival Documents", History, Historiography and History Teaching, Üsküp, MAKEDONYA, 21-23 Kasım 2007, pp.197-209
Saatçi M.B., "The Effects Of Education To The National Movements In The Balkans At The End Of The 19th Cc", ASN Conference Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and Regional Context, Belgrad, SIRBISTAN, 28-30 Eylül 2006, pp. -
Saatçi M.B., "Osmanlı Devletinde “Kimlik” Sorununda Makedonya Örneği", Kimlik ve Kültür, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14 Haziran 2007 - 17 Haziran 2005, pp. -
Saatçi M.B., "Ii. Meşrutiyet Öncesi Makedonya Sorununda Bulgar Rolü", Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, pp.115-127
Saatçi M.B., "The Role of the Ottoman Empire in the Identity Problem in the Balkans: The Example Of Macedonia", Balkan Cultural Identities , Köstence, ROMANYA, 13-18 Ekim 2004, pp.227-236
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saatçi Ata M.B., "Osmanlı Devlti'nde Tanzimat'a Kadar Eğitimde Yenileşme Hareketleri (1776-1839)", in: Türk Eğitim Tarihi, Kılınç M., Keçeci Kurt S., Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.109-150, 2019
Saatçi Ata M.B., "Ahmed Rıza Bey’in Kamunun Eğitimi Üzerine Görüş ve Faaliyetleri", Sonçağ, ANKARA, 2018 (Link)
Saatçi Ata M.B., "Balkanlarda Osmanlı Hakimiyetinin Sona Ermesine Dair Bir Değerlendirme", Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, Kantarcı Ş, Şimşek F, Ed., SONÇAĞ yayıncılık, Ankara, ss.95-109, 2015
Saatçi M.B., "Barut Fıçısı’Nın Patlatılmasında Ekonomik Unsurların Katkısı", in: Türk Tarihinde Balkanlar, İskefe, Çelik B, Yazıcı S, Eds., Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya, pp.915-936-, 2013
Saatçi M.B., "Balkanların Ulusçuluk Çağında Çok Uluslu Bir Devlet Ve Çok Başlı Bir Eğitim Sistemi", Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı, Öztürk C, Fındıkçı İ, Ed., Pegem Akademi yayınları, Ankara, ss.1047-1063-, 2011
Saatçi M.B., "Makedonya Sorunu", Balkanlar El Kitabı, Karatay O, Gökdağ B, Ed., Karam yayıncılık, Çorum, ss.553-567-, 2006
Saatçi M.B., "Xix Yüzyıl Sonunda Makedonya Sorunu Ve Makedonya’Da Kurulan Örgütler", in: Türkler, Güzel HC, Çiçek K, Koca S, Eds., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.108-117-, 2002
Saatçi M.B., "Osmanlı İmparatorluğu’Nun Son Döneminde Makedonya Sorunu", Makedonya Sorunu Dünden Bugüne, Hatipoğlu, Murat , Ed., Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (AVSAM) , Ankara, ss.45-70-, 2002
DİĞER YAYINLAR
Saatçi M.B., "What is Next in Romanian and Balkan Studies in Turkey, New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey", Sunum, pp.0-0, 2010
Saatçi M.B., "Cultural And Sociological Changes Of The Turkish Republic From The Beginning Up To The Present", Diger, pp. , 2009
Saatçi M.B., "Kuruluşunun 68. Yılında Köy Enstitülerinin Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme", Diger, ss. , 2008
Saatçi M.B., "Ermeni Sorunu", Diger, ss. , 2004
Saatçi M.B., "Ermeni Sorunu", Diger, ss. , 2004
Saatçi M.B., "Başlangıcından Bugüne Kadar Kültür Bakanlığının Yayın Politikası", Diger, ss.100, 2001
Saatçi M.B., "10 Kasım 1938’Den 10 Kasım 2000’E", Diger, ss. , 2000
Saatçi M.B., "Milliyetçilik", Diger, ss. , 1998
Saatçi M.B., "Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)", Diger, ss. , 1997
Saatçi M.B., "Atatürk Ve Annesi Zübeyde Hanım", Diger, ss. , 1997
Saatçi M.B., "Birey Olma, Çağdaş Olma Ve Mustafa Kemal", Diger, ss. , 1997
Saatçi M.B., "23 Aralık 1930, Kubilay Olayı", Diger, ss. , 1996
Saatçi M.B., "23 Aralık 1930, Kubilay Olayı", Diger, ss. , 1996
Saatçi M.B., "Laiklik", Diger, ss. , 1996
Saatçi M.B., "Cumhuriyetin 73. Yılı Ve Cumhuriyet", Diger, ss. , 1996
Saatçi M.B., "Sakarya Savaşının 75. Yılı", Diger, ss. , 1996
Saatçi M.B., "Türk Tarihinde Ağustos Ayı: 26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Ve 30 Ağustos Zaferi", Diger, ss. , 1996
Saatçi M.B., "İstiklal Marşının Kabulünün 75. Yıldönümü", Diger, ss. - , 1996
Saatçi M.B., "5 Aralık 1934, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin Yıldönümü", Diger, ss. , 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi