Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MELİKE CENGİZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Tıp Fakültesi
Bölüm : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : melikecengizakdeniz.edu.tr | melikecengizyahoo.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/melikecengiz/
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FİZYOLOJİ, 2007-2013
Tıpta Yandal Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, YOĞUN BAKIM, 2004-2012
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FİZYOLOJİ, 2005-2007
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, 1999-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONU HİPERTANSİYON MODELİNDE MAGNEZYUMUN KAN AKIŞKANLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, "SIÇANLARDA SEPSİS ÖNCESİ ORAL NATTOKİNASE UYGULAMASININ KOAGÜLASYON, ERİTROSİT AGREGASYONU VE KAN VİSKOZİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ Mayıs, 2007.
Tıpta Uzmanlık, "JUGULER BULB OKSİJEN SATURASYONU VE DİNLENİM DURUMU ENERJİ TÜKETİMİNİN AĞIR BEYİN HASARI OLAN VE BEYİN ÖLÜMÜ GELİŞEN HASTALARDA KARŞILAŞTIRILMASI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Nisan, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
INTERNATIONAL CONFERANCE FOR ADVANCING NUTRITION, TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ, 2016
KLİNİK USG KULLANIMI KURSU, TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ, 2014
ADVANCED CARDİOVASCULAR LIFE SUPPORT, AMERİCAN HEARTH ASSOCIATION, 2012
NEONATAL RESUSİTASYON KURSU, SAĞLIK BAKANLIĞI, 2011
ADVANCED COURSE ON CLINICAL NUTRITION, ESPEN, 2005
DENEY HAYVANLARINA TEMEL YAKLAŞIM KURSU, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2005
MEKANİK VENTİLASYON WORKSHOP, TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ, 2001
Araştırma Alanları
Reanimasyon
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Anesteziyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Critical Care Medicine
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2011 - 2017
Mesleki ve İdari Deneyimler
Başhekim Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, , 13.10.2013 - 15.07.2016
Verdiği Dersler
Kardiyopulmoner Resusitasyon, Lisans, 2016-2017
Sepsis ve Multiporgan Yetersizliği, Lisans, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, H.Kırca, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakımlarında 2010-2014 Yılları Arasında Trakeostomi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, B.Özdemir, "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Anestezi Kliniğinde Acil Sezaryen Olgularında Anestezi Yönetiminin Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, A.Karaveli, "Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Beyin Ölümü ve Organ Nakli Konusundaki Düşünceleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Özgen Özmete-Ratlarda akut spinal kord yaralanmasında, Şubat, 2012
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Barış Sever- Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon Uygulandığında , Nisan, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Suzan Küçükyorgancı- 2007-2010 yılları arasında Akdeniz , Eylül, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Venera Aydın- Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında, Eylül, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Ulaş Karadamar- Böbrek Nakli Operasyonu Sırasında Santral Ven Basıncının , Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Osman Karadeniz, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Kadriye UĞURLU- Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli , Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Alper Karalök- Menoraji Tedavisinde Levonorgestrel, Mart, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Deniz Özel- Yoğun Bakımda Hastaların Kabulü, Tanı ve Tedavisi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Dr. Murat İnel- İntrauterin İnseminasyon Sonrası Gebelik Başarısını Öngören Faktörler, Mayıs, 2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özkan Ö., Özkan Ö., Ubur M., Hadimioğlu N., Cengiz M., Afşar İ., "Face allotransplantation for various types of facial disfigurements: A series of five cases", MICROSURGERY, vol.38, pp.834-843, 2018 (Link)
Çilli A., Çakin Ö., Aksoy E., Kargin F., Adigüzel N., Karakurt Z., et al., "Acute cardiac events in severe community-acquired pneumonia: A multicenter study", Clinical Respiratory Journal, vol.12, pp.2212-2219, 2018 (Link)
Çakin Ö., Gümüş A., Yilmaz M., Cengiz M., Keçecioğlu N., Ramazanoğlu A., "Brain Death and Donor Mangement During 13 Years in Akdeniz University", TRANSPLANT INTERNATİONAL, vol.30, pp.184-184, 2017
Cengiz M., Ülker P., Üyüklü M., Yaraş N., Özen N., Aslan M., et al., "Effect of magnesium supplementation on blood rheology in NOS inhibition-induced hypertension model.", CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.63, pp.57-67, 2016
Festic E., Bansal V., Kor D., Gajic O., Cengiz M., Yılmaz M., "SpO2/FiO2 ratio on hospital admission is an indicator of early acute respiratory distress syndrome development among patients at risk.", JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE, vol.30, pp.209-16, 2015
Basrali F., Ulker S.N., Kocer G., Karadamar P.U., Ozyurt D., Cengiz M., et al.,"Effect of magnesium on vascular reactivity in NOS inhibition-induced hypertension", MAGNESIUM RESEARCH, vol.28, pp.64-74, 2015
Özyurt E., Goksu E., Cengiz M., Yilmaz M., Ramazanoglu A., "Retrospective Analysis of Prognostic Factors of Severe Traumatic Brain Injury in a University Hospital in Turkey.", TURKISH NEUROSURGERY, vol.25, pp.877-82, 2015
Rosenthal V., Maki D., Mehta Y., Leblebicioglu H., Memish Z., Al-Mousa H., et al., "International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary of 43 countries for 2007-2012. Device-associated module.", AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, vol.42, pp.942-56, 2014
Özel D., Bilge U., Zayim N., Cengiz M., "A web-based intensive care clinical decision support system: From design to evaluation", INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE, vol.38, pp.79-92, 2013
Lemos-Filho L., Mikkelsen M., Martin G., Dabbagh O., Adesanya A., Gentile N., et al., "Sex, race, and the development of acute lung injury.", CHEST, vol.143, pp.901-9, 2013
Chang S., Dabbagh O., Gajic O., Patrawalla A., Elie M., Talmor D., et al., "Contemporary ventilator management in patients with and at risk of ALI/ARDS.", RESPIRATORY CARE, vol.58, pp.578-88, 2013
Karnatovskaia L., Lee A., Gajic O., Festic E., Cengiz M., "The influence of prehospital systemic corticosteroid use on development of acute respiratory distress syndrome and hospital outcomes.", CRITICAL CARE MEDICINE, vol.41, pp.1679-85, 2013
Karnatovskaia L.V., Festic E., Gajic O., Carter R.E., Lee A.S., Ahmed A., et al., "Prehospital amiodarone may increase the incidence of acute respiratory distress syndrome among patients at risk", JOURNAL OF CRITICAL CARE, vol.27, pp.447-453, 2012
Gajic O., Dabbagh O., Park P.K., Adesanya A., Chang S.Y., Hou P., et al., "Early identification of patients at risk of acute lung injury: Evaluation of lung injury prediction score in a multicenter cohort study", AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE, vol.183, pp.462-470, 2011
Cengiz M., Celikbilek G., Andic C., Dosemeci L., Yilmaz M., Karaali K., et al., "Maxillary sinusitis in patients ventilated for a severe head injury and with nostrils free of any foreign body.", INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, vol.42, pp.33-7, 2011
Yilmaz M., Cengiz M., Sanli S.H., Yegin A., Mesci A., Dinckan A., et al.,"Neurological Complications after Liver Transplantation", JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.39, pp.1483-1489, 2011
Kor D., Erlich J., Gong M., Malinchoc M., Carter R., Gajic O., et al., "Association of prehospitalization aspirin therapy and acute lung injury: results of a multicenter international observational study of at-risk patients.", CRITICAL CARE MEDICINE, vol.39, pp.2393-400, 2011
Buyuktuna S.A., Turhan Ö., Cengiz M., Ramazanoğlu A., Yalçin A.N., "Nosocomial Infections and Agents Determined by Consultations in Intensive Care Unit", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, pp.150-155, 2010
Baskurt O., Üyüklü M., Ülker P., Cengiz M., Nemeth N., Alexy T., et al., "Comparison of three instruments for measuring red blood cell aggregation.", CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.43, pp.283-98, 2009
Baskurt O.K., Hardeman M.R., Uyuklu M., Ulker P., Cengiz M., Nemeth N., et al., "Comparison of three commercially available ektacytometers with different shearing geometries", BIORHEOLOGY, vol.46, pp.251-264, 2009
Üyüklü M., Cengiz M., Ülker P., Hever T., Tripette J., Connes P., et al., "Effects of storage duration and temperature of human blood on red cell deformability and aggregation.", CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.41, pp.269-78, 2009
Baskurt O., Hardeman M., Üyüklü M., Ülker P., Cengiz M., Nemeth N., et al., "Parameterization of red blood cell elongation index--shear stress curves obtained by ektacytometry.", SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, vol.69, pp.777-88, 2009
Cengiz M., Ülker P., Meiselman H., Baskurt O., "Influence of tourniquet application on venous blood sampling for serum chemistry, hematological parameters, leukocyte activation and erythrocyte mechanical properties.", CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE, vol.47, pp.769-76, 2009
Cengiz M., Yilmaz M., Dosemeci L., Ramazanoglu A., "A botulism outbreak from roasted canned mushrooms.", HUMAN TOXICOLOGY, vol.25, pp.273-8, 2006
Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Karagüzel G., Arslan G., Ramazanoğlu A., "An unusual method for immediate airway management in a tracheostomized patient with tracheal obstruction due to granulomas", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.16, pp.352-353, 2006
Yilmaz M., Dosemeci L., Cengiz M., Sanli S.H., Gajic O., Ramazanoğlu A., "Repeat percutaneous tracheostomy in the neurocritically ill patient", NEUROCRITICAL CARE, vol.5, pp.120-123, 2006
Dosemeci L., Cengiz M., Yilmaz M., Ramazanoglu A., "Frequency of spinal reflex movements in brain-dead patients.", TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.36, pp.17-9, 2004
Dosemeci L., Dora B., Yilmaz M., Cengiz M., Balkan S., Ramazanoglu A., "Utility of transcranial doppler ultrasonography for confirmatory diagnosis of brain death: Two sides of the coin", TRANSPLANTATION, vol.77, pp.71-75, 2004
Dosemeci L., Yilmaz M., Cengiz M., Dora B., Ramazanoğlu A., "Brain death and donor management in the intensive care unit: Experiences over the last 3 years", TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.36, pp.20-21, 2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gümüş A., Çilli A., Çakin Ö., Karakurt Z., Ergan B., Aksoy E., et al., "Factors affecting cost of patients with severe community-acquired pneumonia in intensive care unit", Turkish Thoracic Journal, 2019 (Link)
Kirca H., Çakin Ö., Cengiz M., Yilmaz M., Ramazanoğlu A., "Tracheotomy in the Intensive Care Unit: Indications, Complications and Prognosis", Türk Yoğun Bakım Dergisi, cilt.16, ss.17-25, 2018 (Link)
Çakin Ö., Tazegül G., Gümüş A., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Incidental Aluminum Phosphide Poisoning: Case Report and Current Management", Folia Medica, vol.60, pp.464-467, 2018 (Link)
Edipoğlu Ö., Yazicioğlu Moçin Ö., Özyilmaz Saraç E., Saltürk C., Önalan T., Seydaoğlu G., et al., "Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers", Turkish Thoracic Journal, vol.19, pp.209-215, 2018 (Link)
Ülker Karadamar P., Özen N., Basrali F., Cengiz M., "Acute and short term hyperoxemia: How about hemorheology and tissue perfusion?", journal of intensive and critical care, no.2, pp.1-3, 2017 (Link)
Yeşil C., Sağlık İ., Ulukaya E., Gümüş A., Cengiz M., Çolak D., et al., "Seronegatif Artropatili Böbrek Nakli Hastasında Metotreksat İntoksikasyonu ve Sistemik Herpes Simpleks Virusu İnfeksiyonu", Klimik Dergisi, cilt.29, ss.43-46, 2016
Akar M., Toptas T., Sutcu H., Durmus H., Ozekinci M., Cengiz M., et al., "Fatal Disseminated Tuberculous Peritonitis following Spontaneous Abortion: A Case Report.", Case reports in obstetrics and gynecology, vol.2014, pp.125609-125609, 2014
Yılmaz M., Cengiz M., Sanli S.H., Ramazanoğlu A., "Yanıkta Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Stratejileri", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.1, ss.31-36, 2011
Coşkunfirat N., Cengiz M., Yılmaz D.D.M., "Akut böbrek Yetmezliği Üzerine Hayvan Modelleri.", Türk Yoğun BAkım Derneği Dergisi, cilt.8, ss.38-45, 2010
Karaoglan H., Yalcin A., Cengiz M., Ramazanoglu A., Ogunc D., Hakan R., et al., "Cost analysis of ventilator-associated pneumonia in Turkish medical-surgical intensive care units.", Le infezioni in medicina : rivista periodica di eziologia, epidemiologia, diagnostica, clinica e terapia delle patologie infettive, vol.18, pp.248-55, 2010
Karaveli A., Cengiz M., Yılmaz M., Ramazanoğlu A., "Lance-Adams Sendromlu Bir Olgunun Klonazepam ile Başarılı Tedavisi", Anestezi Dergisi, cilt.17, ss.106-106, 2009 (Link)
Salman C. , Sekban N., Döşemeci L., Cengiz M., Yilmaz M., Ramazanoğlu A., "Yoğun Bakımımızda Tetanoz: On yedi Hastada Tedavi, Komplikasyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.35, ss.200-208, 2007
Yılmaz M., Cengiz M., "Myastenia Gravis Hastasında Yoğun Bakım", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.5, ss.49-54, 2007 (Link)
Yilmaz M., Cengiz M., Döşemeci L., Sanli S.H., Coşkunfirat O.K., Ramazanoğlu A., "Yetmişaltı Ağır Yanıklı Olguda Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, Gelişen Komplikasyonlar ve Prognoz", Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, cilt.17, ss.133-139, 2006
Yilmaz M., Yeğin M.A., Döşemeci L., Cengiz M., Hadimioğlu N., Dora B., et al.,"Bupivakaine Bağlı Toksik Reaksiyon: Konvülziyon ve Kalıcı Şuur Kaybı", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.33, ss.490-493, 2005
Ramazanoğlu A., Cengiz M., "Travmalı Hastada Kan ve Kan Ürünleriyle Resüsitasyon", Anestezi Dergisi, cilt.143, ss.13-20, 2005
Ramazanoğlu A., Cengiz M., "Yüksek İntrakraniyal Basınç ve Tedavisi", Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.3, ss.75-86, 2005
Dosemeci L., Yilmaz M., Yegin A., Cengiz M., Ramazanoglu A., "The routine use of pediatric airway exchange catheter after extubation of adult patients who have undergone maxillofacial or major neck surgery: a clinical observational study.", Critical care (London, England), vol.8, pp.R385-90, 2004
Döşemeci L., Cengiz M., Gürpinar F., Ramazanoğlu A., "Spinal Refleksler Beyin Ölümü Tanısında Kuşku Yaratabilir -Olgu Sunumu (Spinal reflexes may lead to doubts in the diagnosis of brain death - Case Report) ", Anestezi Dergisi 2001, cilt.9, ss.130-134, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Arici A.G., Coşkunfirat N., Cengiz M., Ertok E., "Laparoskopik surrenelektomi sırasında pulmoner ödem gelişimi", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.222-
İlhan Y., Gümüş A., Alkan S., Köksal U., Salim O., Cengiz M., et al., "Bleomisin Toksisitesine Bağlı Ciddi Solunum Yetersizliğinde ILA membran Ventilatör Kullanılması", 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.x-
Karaveli A., Özel D., Özmete Ö., Kaplan S. , Cengiz M., Yılmaz M., et al., "Brain Death and Organ Donation: Perspectives of ICU Patients' Relatives", 17th International Intensive Care Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.1, no.28, pp.x-
Cengiz M., Yılmaz M., Döşemeci L., Ramazanoglu A., "Effects of Morphine and Dexmedetomidine on Coagulation in Postoperative Patients", 21st Annual Congress of ESICM, PORTEKIZ, - , vol.34, no.1, pp.225-
Göktaş B., Cengiz M., Yılmaz M., Özdemir B. , Coşkunfırat N., Coşkunfırat K., et al., "Çocuk Hastada %55 Travmatik Deri Kaybının Yoğun Bakımda Medikal ve Cerrahi Tedavisi", TARK 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.115-
Yüksel D., Kılıç G., Yeğin A., Yılmaz M., Cengiz M., Özel D., et al., "Yanıkta prognoz ve mortalite ile ilişkili risk faktörleri", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.116-
Demir G., Cengiz M., Yılmaz M., Çelik D., Özmete Ö., Tetik H., et al., "ARDS, DİK ve Septik şok gelişmesine neden olan erken membran rüptürlü hastanın yoğun bakımda tedavisi", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.116-
Parlak H., Harmandar O., Kozan C., Karataş Ü., Cengiz M., Ramazanoğlu A. , "Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastada Hidrosefali", 17.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.x-
Coşkunfirat N., Ertuğ Z., Arici A.G., Cengiz M., "Sol ventrikülde moderatötr bantı bulunan asemptomatik hastada spinal anestezi sonrası gelişen ventriküler taşıkardi ve akciğer ödemi", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.221-
Harmandar O., Deniz M., Parlak H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Gebe bir hastada intihar amaçlı yüksek doz haloperidol alımı", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.x-
Özdemir B., Karadamar U., Şengü B., Göktaş B., Özekinci M., Cengiz M., et al., "Kliniğimizde sezaryen olgularında anestezi yönetiminin değerlendirilmesi", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.221-
Cengiz M., Yılmaz M., Ramazanoglu A., Özdem S., Meiselman H.J., Baskurt O.K., "Effect of Nattokinase Supplementation on plasma Fibrinogene Levels, Whole Blood Viscosity and Mortality in Experimental Sepsis in Rats", 29th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, BELÇIKA, - , vol.13, no.1, pp.337-
Özkaloğlu T., Cengiz M., Yılmaz M., Ünal A., Kaya E., Göktaş B., et al., "Metanol intoksikasyonu sonucu beyin ölümü gelişen hastada gözlenen bilateral MCA dirençli akım paterni", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.117-
Kaplan S., Cengiz M., Yılmaz M., Çeray Y., Özyurt E., Karadamar U., et al., "Akut akciğer hasarında prognozu etkileyen faktörler", TARK 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.117-
Edipoğlu Ö., Moçin Yazicoğlu Ö., Özyilmaz Saraç E., Saltürk C., Arikan H., Ergan B., et al., "TÜRKIYE’DE YOĞUN BAKIM ÜNITELERINDEKI TRAKEOSTOMI UYGULAMALARI: TÜRK TORAKS DERNEĞI SOLUNUM YETMEZLIĞI VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI", TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, , cilt.2018, ss.181-183
Moçin Yazicoğlu Ö., Edipoğlu Ö., Saltürk C., Önalan T., Seydaoğlu G., Özçelik Z., et al., "TÜRKIYE’DE YOĞUN BAKIM ÜNITELERINDE VENTILATÖR ILIŞKILI PNÖMONIYI ÖNLEMEK IÇIN ALINAN GÜNCEL ÖNLEMLER: TÜRK TORAKS DERNEĞI SOLUNUM YETMEZLIĞI VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI", TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. KONGRESİ, ANTALYA, , , vol.2018, pp.375-376
Gümüş A., Çilli A., Çakin Ö., Karakurt Z., Aksoy E., Kargin F., et al., "YOĞUN BAKIMDA TAKIP EDILEN AĞIR TOPLUMKÖKENLI PNÖMONILI HASTALARDA MALIYETIETKILEYEN FAKTÖRLER", Türk Toraks Derneği 21. yıllık kongresi, TÜRKIYE,
Yazicioğlu Moçin Ö., Özyilmaz Saraç E., Önalan T., Edipoğlu Ö., Saltük C., Seydaoğlu G., et al., "Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hasta profili: 922 hastalı çok merkezli nokta prevalans çalışması.", Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.71-71
Yazicioğlu Moçin Ö., Özyilmaz Saraç E., Önalan T., Edipoğlu Ö., Saltürk C., Seydaoğlu G., et al., "Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde güncel durum: 68 merkezin katıldığı nokta prevalans çalışması", Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.72-72
Özlem M.Y., Özyilmaz Saraç E., Önalan T., Edipoğlu Ö., Seydaoğlu G., Arikan H., et al., "Patient profile at intensive care units in Turkey: 922 patients multicenter prevalence study", European Respiratory Society International Congress, Milan, ITALYA, , vol.50, pp.15-16
Yazicioğlu Moçin Ö., Özyilmaz Saraç E., Önalan T., Ediboğlu Ö., Saltürk C., Seydaoğlu G., et al., "Patient profile at intensive care units in Turkey: 922 patients multicenter prevalence study.", ERS International Congress, ,
Gümüş A., Yıldız İ., Harmandar O., Cengiz M., Ramazanoğlu A. , "Diş Çekimi Sonrası Gelişen Beyin Absesi", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Çakıcı S., Çakın Ö., Kırca H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Akut Fulminan Karaciğer Yetmezliği", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Ünal M., Gümüş A., Kırca H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi Komplikasyonları", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Çakın Ö., Parlak H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Karaciğer Nakli Sonrası Skorlama Sistemlerinin Prognostik Önemi", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Parlak H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Nedeni Anlaşılamayan Ölüm", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Köse A., Kırca H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "ARDS ve Pron Pozisyon", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Ünal M., Kırca H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Serebral Tuz kaybettirici Sendrom", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Sarı A., Çakın Ö., Köse A., Harmandar O., Gümüş A., Yıldız İ., et al., "İnfluenza A (H1N1) Virüs Pnomonisi Nedeni ile Gelişen Ciddi Hipokseminin Recruitment Manevrası ve Yüksek PEEP Uygulaması ile Tedavisi", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Yıldız İ., Çakın Ö., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "ARDS ve Rekruitment Tedavisi", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Temel H., Harmandar O., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Yılan Isırması ve DİK", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Uğur Ö., Ünal M., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Atrial Fibrilasyon Supraventriküler Taşıkardi’dir", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Harmandar O., Çakın Ö., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Strese Bağlı Adrenal Yetersizlik Cevabı", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Parlak H., Çakın Ö., Kırca H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Postoperatif Gelişen Atrial Fibrilasyon Tedavisi", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Ünal M., Gümüş A., Kırca H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Madde Bağımlısı ve İnfektif Endokardit ", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Yıldız İ., Gümüş A., Harmandar O., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Beyin Ölümü Tanısında SPECT Kullanımı", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi-2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.x-x
Çakın Ö., Tat T.S., Salim O., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "L-Asparaginaz ile Anaflaksi Gelişen Olguda Yoğun Bakımda Desensitizasyon Deneyimi ", 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.x-x
Çakıcı S., Gümüş A., Sarı A., Çakın Ö., Parlak H., Harmandar O., et al., "Lomber Spinal Stenoz Cerrahisi Sonrası Gelişen Servikal Spinal Kord Enfarktüsünün Tanısı ve Yoğun Bakımda Tedavisi ", TARK 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Çakın Ö., Sarı A., Harmandar O., Parlak H., Çakıcı S., et al., "Apne testi Sırasında Meydana Gelen Tansiyon Pnömotoraks", TARK 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, cilt.1, no.1, ss.x-x
Çakın Ö., Harmandar O. , Parlak H., Yıldız İ. , Cengiz M., "A Patient with Hypermagnesemia and Delayed Recovery After Cessarean Section in Intensive Care", 2o th Intternational Intensive Care Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2015, vol.1, no.x, pp.x-x
Çakın Ö., Gümüş A., Harmandar O., Parlak H., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Yoğun Bakımda Posterior Reversibl Ensefalopati", TARK 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, cilt.1, no.1, ss.x-x
Gümüş A., Sarı A., Çakın Ö., Çakıcı S., Özkoç M., Cengiz M., et al., "Travma Sonrası Takılan Göğüs Tüpü Malpozisyonu", TARK 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, cilt.1, no.1, ss.x-x
Atkaya B., Cengiz M., Yılmaz M., Ramazanoğlu A., "Incidence of Brain Death related Clinical Findings in Our ICU", 19th International Intensive Care Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2013, vol.11, no.1, pp.15-15
Çakıcı S., Yılmaz M., Cengiz M., Yalçın N. , Ramazanoğlu A. , "The management of Severe Imported Falciparum Malaria in Our ICU", 19th International Intensive Care Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2013, vol.11, no.1, pp.61-61
Cengiz M., "Intensive Medizine: Process und Arbeitsmanagement", 23. Symposium intensivmedizin und intensivpflege, BREMEN, ALMANYA, 13-15 Şubat 2013, vol.1, no.19, pp.x-x
Deniz M., Cengiz M., Yılmaz M., Yalçın N. , Ramazanoğlu A., "The management of two cases with severe ovarian hyperstimulation syndrome in the ICU", 19th International Intensive Care Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2013, vol.11, no.1, pp.16-16
Doğu Ş., Güleç D., Cengiz M., Sanli S.H., Yılmaz M., Ramazanoğlu A., ""Zor entübasyon ve ekstübasyon başarısızlığıyla seyreden olgu sunumu: Plonjuan guatr”", TARK 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.266-266
Özyurt E., Cengiz M., Yılmaz M., Sanli S.H., Ramazanoğlu A., "Servikal kitle operasyonunu takiben serebral tuz kaybı sendromuna sekonder hiponatremi gelişen bir olgu sunumu", TARK 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.116-116
Seyman D. , Cengiz M., Özen N.S. , Turhan Ö., Ramazanoğlu A., Yalçin A.N., "Çok İlaca Dirençli Acinetobacter İnfeksiyonlarında Kolistin Deneyimi", XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2007, ss.07-7
Yilmaz M., Çelik Ü., Cengiz M., Döşemeci L., Kaplan S., Sanli S.H., et al.,"İntravenöz İmmünglobulin Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Akut Böbrek Yetersizliği: Olgu Sunumu", TARK 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 2007, ss.259-259
Yilmaz M., Kaplan S., Cengiz M., Döşemeci L., Şimşek Ş.G. , Berberoğlu İ., et al.,"Obstetrik Komplikasyonlar Nedeniyle Reanimasyona Alınan Olguların Değerlendirilmesi", TARK 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2007, ss.260-260
Karadoğan H. , Yalçin A.N., Cengiz M., Ramazanoğlu A., Öğünç D., Mamikoğlu L., "Ventilatörlerle İlişkili Pnömonilerde Maliyet Analizi ", Hastane İnfeksiyonları Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2006, cilt.10, ss.6-6
Erdoğan T., Erdoğan G., Döşemeci L., Yilmaz M., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Clinical features and prognosis of the patients with acute renal failure in the intensive care unit", 25th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 21-25 Mart 2005, vol.9, pp.149-149
Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Purnek Akin F., Ramazanoğlu A., "The reliability of the central venous pressure measured via catheter inserted in the abdominal vena cava inferior ", 25th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 21-25 Mart 2005, vol.9, pp.24-24
Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Dikici A., Ramazanoğlu A., "Trakeal Obstrüksiyonu Olan Trakeostomize Bir Çocukta Acil Hava Yolu Sağlanması İçin Farklı Bir Metod: Olgu Sunumu", TARK 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2005, cilt.33, ss.25-25
Purnek Akin F., Döşemeci L., Cengiz M., Yilmaz M., Ramazanoğlu A., "Does tracheostomy improve respiratory functions in mechanically ventilated patients ", 25th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 21-25 Mart 2005, vol.9, pp.50-50
Ulugöl H., Yilmaz M., Cengiz M., Gebeşoğlu E., Çolak T., Döşemeci L., et al.,"Akut Batın ve Yaygın Trombüsler ile Ortaya Çıkan Vena Kava İnferior Agenezisi: Olgu Sunumu", TARK 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2005, cilt.33, ss.218-218
Coşkunfirat N., Yilmaz M., Sanli S.H., Cengiz M., Döşemeci L., Ramazanoğlu A., "Premature birth and prolonged muscle paralysis with succinylcholine in a parturient with organophosphate intoxication: A case report", 15th International Intensive Care Symposium 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, pp.177-177
Erdoğan T., Döşemeci L., Çelikbilek G., Cengiz M., Yilmaz M., Akyüz M., et al.,"Beyin Omurilik Sıvısındaki Laktat Düzeyinin Menenjit Tanısındaki Rolü", TARK 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2005, cilt.33, no.1, ss.17-17
Ulugöl H., Yilmaz M., Cengiz M., Coşkunfirat N., Döşemeci L., Ramazanoğlu A., " A case report: Hellp syndrome with late rectus sheath hematoma and treated successfully", 15th International Intensive Care Symposium 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, pp.171-171
Duman R., Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Sanli S.H., Ramazanoğlu A., "Artmış İntra-abdominal Basınçların Kafa İçi Basıncına, Solunum Dinamiklerine ve Hemodinamik Parametrelere Etkileri ", TARK 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2005, cilt.33, ss.207-207
Yavuz A., Yilmaz M., Cengiz M., Koçak H., Uslu G., Süleymanlar G., et al.,"Could single pass almunin dialysis be an effective treatment modality in patients with severe hyperbilirubinemia and acute renal failure:a cease report", 3rd World Congress of Nephrology 2005, SİNGAPUR, SİNGAPUR, 26-30 Haziran 2005, vol.10, pp.199-199
Bulut F. , Cengiz M., Yilmaz M., Döşemeci L., Salman C. , Ramazanoğlu A., " Arterial catheter related complications in intensive care unit", 15th International Intensive Care Symposium 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, pp.87-87
Dosemeci L., Yilmaz M., Yeğin M.A., Cengiz M., Hadimioğlu N., Ramazanoğlu A., "Bupivakaine Bağlı Toksik Reaksiyon: Konvülziyon Ve Kalıcı Şuur Kaybı", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 38. Ulusal ve 3. Uluslararası Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, ss.199-199
Yılmaz D.D.M., Döşemeci L., Coşkunfirat N., Cengiz M., Dora B., Ramazanoğlu A., "341 gün Mekanik Ventilatöre Bağlı Kalan Myastenia Gravisli Olgu Sunumu.", XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2004, cilt.2, no.özel sayı, ss.62-p72
Yilmaz M., Döşemeci L., Cengiz M., Yeğin M.A., Coşkunfirat O.K., Ramazanoğlu A., "Reanimasyon Ünitesinde Ağır Yanık Olgularının İzlemi ", TARK 2004, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, cilt.32, ss.261-261
Erdoğan T., Döşemeci L., Yilmaz M., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Ağır Kafa Travmalı Hastalarda Enteral Beslenme Sorunları", Klinik Parenteral Enteral Nütrisyon Kongresi 2004, AYDIN, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2004, ss.150-150
Yılmaz M., Döşemeci L., Hadimioğlu N., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Neurological complications after liver transplantation.", 24. International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, BRUSSELS, BELÇIKA, 30 Mart - 2 Nisan 2004, pp.X-X
Cengiz M., Ulugöl H., Döşemeci L., Yilmaz M., Yalçin A.N., Ramazanoğlu A., "The effects of low serum lipid and albumin concentrations on critically ill patients", 26th Congress of ESPEN 2004, LİSBON, PORTEKIZ, 11-14 Eylül 2004, pp.1475-1475
Kanavetçi B., Döşemeci L., Yilmaz M., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "The cost of futulity in intensive care unit ", 17th Annual Congress of ESICM 2004- Germany, BERLIN, ALMANYA, 10-13 Ekim 2004, vol.8, no.1, pp.X-X
Döşemeci L., Yilmaz M., Akyüz M., Uçar T., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "The comparison of prognosis of the patients with severe head trauma in two different treatment protocols", 24rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 30 Mart - 2 Nisan 2004, vol.8, pp.x-x
Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Ramazanoğlu A., "Changes in resting energy expenditure, body temperature and jugular bulb oxygen saturation after brain death", 24rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 30 Mart - 2 Nisan 2004, vol.8, pp.X-X
Ramazanoğlu A., Yilmaz M., Döşemeci L., Dora B., Cengiz M., "Die Rolle der Intensivestation bei der Organtransplantation", Deutscher Anasthesiecongress 2003, MÜNCHEN, ALMANYA, 9-12 Nisan 2003, pp.X-X
Yilmaz M., Döşemeci L., Cengiz M., Kanavetçi B., Ramazanoğlu A., "Çocuklarda Akrep Zehirlenmesi ", Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu- 2003, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2003, cilt.1, ss.115-115
Gürpinar F., Yilmaz M., Döşemeci L., Cengiz M., Ramazanoğlu A., " Assessment of energy consumption by indirect calorimetric method and Harris Benedict equation in patients with severe head injury", 23rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 18-21 Mart 2003, vol.6, pp.x-x
Çelikbilek G., Döşemeci L., Yilmaz M., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "The incidence of sinusitis and the use of ultrasound in early diagnosis of sinusitis in patients with head injury", 23rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 18-21 Mart 2003, vol.7, pp.42-42
Akin F., Yilmaz M., Döşemeci L., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "The relationship between catheter indwelling time and catheter related infections", 23rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 2003- Belgium, BRUSSELS, BELÇIKA, 18-21 Mart 2003, vol.7, pp.659-659
Yilmaz M., Döşemeci L., Kanavetçi B., Cengiz M., Yeğin M.A., Ramazanoğlu A., "Verapamil-SR İntoksikasyonu", Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu- 2003, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2003, cilt.1, ss.116-116
Cengiz M., Döşemeci L., Yilmaz M., Ramazanoğlu A., "Spinal Refleksler Beyin Ölümü Tanısında Kuşku Yaratabilir ", TARK 2002, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2002, ss.63-63
Yilmaz M., Döşemeci L., Yeğin M.A., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "Donör Sayısının Arttırılması Mümkün", TARK 2002, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2002, ss.66-66
Yilmaz M., Döşemeci L., Cengiz M., Çete N., Ramazanoğlu A., "Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Gelişen Akut Myopati ", TARK 2002, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2002, ss.66-66
Döşemeci L., Yilmaz M., Cengiz M., Akbaş M., Ramazanoğlu A., "Donör Bakımı Sırasında Ciddi Sorunlar Gelişebilir ", 19.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2002, ss.29-29
Şahin N., Ertuğrul F., Titiz T., Özgürel Ö., Cengiz M., "Rokuronyum ve Cisatrakuryumun Koroner Arter Hastalarında Hemodinamiye ve Nöromüsküler Bloğa Etkisi", XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, IX. Yoğun Bakım Kongresi, IX. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği IV. Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2001, ss.514-514
Yilmaz M., Döşemeci L., Gürpinar F., Yeğin M.A., Cengiz M., Ramazanoğlu A., "The Complication Rate of Percutaneous Tracheostomy Performed Without Bronchoschopic Guidance is Higher", 12th International Intensive Care Symposium 2000, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2000, pp.x-x
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ramazanoğlu A., Cengiz M., "Beyin Ölümü", Temel Anestezi, Keçik Y., Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.1069-1078, 2012
Cengiz M., "Havayolu Yönetimi", Klinik Anestezi, Günaydın B, Demirkıran O, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.594-642, 2012
Döşemeci L., Cengiz M., "Asit Baz Dengesi", Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar, Yalçın AN, Erbay RH, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.27-35, 2009
Ramazanoğlu A., Cengiz M., "Damar İçi Kateter ile İlişkili İnfeksiyonlar", Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar, Yalçın AN, Erbay RH, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.70-78, 2009
Cengiz M., "Yanıklı Hastada İnfeksiyon", Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar, Yalçın AN, Erbay RH, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.227-234, 2009
Cengiz M., "Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Transfüzyonu", Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kursu IX, Bayık M., Ed., Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, İstanbul, ss.119-127, 2006 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"L-NAME hipertansiyon modelinde magnezyumun ileti tipi ve rezistan damarların kasılma ve gevşeme yanıtları üzerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0103.0006, Yönetici, 2013
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, , Nisan 2016
International Conference for Advancing Nutrition, , Nisan 2016
Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi ve Geliştirilmesi Kursu, , Nisan 2015
Advanced Course On Clinical Nutrition , Maastricht, Mayıs 2015
Eğitim Programı, FEP, ÇEP Çalıştayı ve Soru Kalite Çalıştayı, Antalya, Kasım 2015
17.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, , Nisan 2014
TARK 2014-Klinik USG Kullanımı Kursu, Ankara, Ekim 2014
TARK 2013, Antalya, Kasım 2013
19th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Mayıs 2013
Health Care Provider-ACLS Provider, , Nisan 2012
Functional Hemodynamics and Fluid Therapy, İstanbul, Nisan 2011
TARK 2011, Antalya, Ekim 2011
18th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Nisan 2011
TARK 2010, , Ekim 2010
TARK 2009, Antalya, Ekim 2009
Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve eğitici Eğitimi, Antalya, Ocak 2008
16th Intensive Care Symposium, İstanbul, Nisan 2007
TARK 2007, , Ekim 2007
TARK 2005, , Kasım 2005
Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu, , Ocak 2005
Akdeniz Organ Nakli ve Renal Tedavi Seçenekleri Günleri, , Nisan 2005
Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Antalya, Ocak 2005
I Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, İzmir, Nisan 2005
TARK 2004, , Aralık 2004
24th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussel, Mart 2004
26thESPEN Congress, Lisboa, Eylül 2004
KEPAN-Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu, , Mayıs 2003
TARK 2003, , Aralık 2003
Mekanik Ventilasyon, Antalya, Ekim 2001
13th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Mayıs 2001
Acil Tıp Eğitimi, , Mart 2001
TARK 2001, , Ekim 2001
Araştırma eğitimi, , Aralık 2000
Hasta-hekim ve hekim-hekim ilişkileri , Antalya, Kasım 2000
Bilimsel Hakemlikler
Neurocritical Care, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
TARD Eğitimi Geliştirme Kursu: Modül III, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
TARD Eğitimi Geliştirme Kursu: Modül III, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Sepsis farkındalığı ve Sepsis Tanı Eğitimi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
3. akdeniz Hemşirelik günleri, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2014
17. Ulusal yoğun bakım Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Kristalloid ve Kolloid kullanımında Güncel Yaklaşımlar, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
TARK 2013, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
Akdeniz Summer School II: Transplantation, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
23. Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege, Davetli Konuşmacı, , ALMANYA, 2013
Akdeniz International Summer School: Transplantation, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Organ Temininde Yeni adımlar: Yoğun bakım Eğitimi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
TARK 2012, Davetli Konuşmacı, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2012
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Sağlık bakanlığı Organ ve Doku nakli Sertifikasyon Eğitimi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam desteği, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
Deutscher Anasthesiecongress, Davetli Konuşmacı, , ALMANYA, 2011
Gebeliğin Hipertansif Hastalıklarında Öngörü-Tanı-Tedavi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
Tıp Bilişimi 08, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Ulusal kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu IX, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2006
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 164
Web Of Science H İndeksi : 9
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 461
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi