Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin A., Bashimov G., Yaykaşli M., "The Structural and Economic Analysis of the Rainbow Trout Farming: Case of Erzurum Province", Marine Science and Technology Bulletin, vol.7, pp.1-4, 2018 (Link)
Yaykaşli M., Ecemiş O., "OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE BİR UYGULAMA", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.967-987, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Yaykaşli M., Aydin A., "Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Gelecek Hedefleri Açısından Ders Katalogları Üzerine Bir Uygulama: Finike MYO Örneği", II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu (SADAB) Tam Metin Bildiri Kitabı, vol.1, pp.674-689, 2018 (Link)
Ecemiş O., Yaykaşli M., "Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Sürdürülebilir Tedarikçi Seçimi ve Bir Uygulama", The Journal of Academic Social Science, pp.382-399, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Ecemiş O. , Yaykaşli M., "Topsis Yöntemiyle Otel Seçimine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi", ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.74, pp.34-42, 2018
Eroğlu A. , Öztürk H. , Şahinoğlu G., Şenol S., Yaykaşli M., Tatlıyer A., "Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri İçin Matematiksel Modeller", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.51, ss.73-78, 2014 (Link) (Özet)
Aydin A., Byashimov G., Yaykaşli M., "Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.45-49, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Akgün Tekin Ö., Aydın A., Özmen M., Yaykaşli M., "Tükenmişlik Sendromu Ve Örgütsel Bağlilik: Su Ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştirma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.135-158, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yaykaşli M., Ecemiş O. , "KONUT SEÇİMİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE SWARA ve WASPAS YÖNTEMLERİ İLE ÖRNEK UYGULAMA", 1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2019, pp.268-268 (Link) (Özet) (Abstract)
Yaykaşli M., "Nöbetçi Eczane Uygulamasında Karar Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması", 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.258-258 (Link) (Özet)
Yaykaşli M., Aydin A., Çeltikci M., "Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Gelecek Hedefleri Açısından Ders Katalogları Üzerine Bir Uygulama: Finike MYO Örneği ", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE on SOCIAL RESEARCHES and BEHAVIORAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2018, pp.105-105 (Özet)
Ecemiş O., Yaykaşli M., ""Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi: Endüstriyel Mutfak Sektöründe Bir Uygulama", 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.46-46 (Link)
Yaykaşli M., "Karayolu Taşımacılığında Firma Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama", 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.49-49 (Link)
Ecemiş O. , Yaykaşli M., "Otel Seçimine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi", 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.282-282 (Link) (Özet)
Ecemiş O., Yaykaşli M., "Destek Vektör Regresyon ve Gauss Süreç Regresyon Yöntemleriyle Otomobil Satışlarının Tahmini", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.255-255 (Link) (Özet)
Ecemiş O., Yaykaşli M., "Bulanık TOPSİS Yöntemiyle Turistlerin Yer Seçimi ve Destinasyon Kriterlerin Belirlenmesi", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.267-267 (Link) (Özet)
Yaykaşli M., Aydin A., "Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Eğitime Bakış Açıları ve Gelecek Hedeflerine Uygunluğu Açısından Ders Katalogları Üzerine Bir Uygulama: Finike Örneği", MESTEK 2016 III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, ss.933-949 (Link)
Ecemiş O., Yaykaşli M., "Decision Support System for Solid Waste Management: Oğuzeli Case Study", 16.Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, vol.4, no.4, pp.516-517 (Link)
Ecemiş O. , Yaykaşli M., Uysal F., "Türkiye’Deki Özel Güvenlik Yapilanmasindaki Risklerin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Belirlenmesi ", 3.ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-2 Mart 2013, ss.245-252 (Link) (Özet)
Yaykaşli M., Aydin A., Bostan H., "Tatlı Su Yetiştiriciliğindeki Faktörlerin Analitik Hiyerarşik Proses (Ahp) İle İncelenmesi", FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.1-1
Yaykaşli M., Ecemiş O., "Özel Güvenlik Personel Seçiminde Ahp-Vikor Yöntemlerinin Uygulanabilirliği", 13.Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.271-271
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yaykaşli M., Ecemiş O., "KONUT SEÇİMİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VESWARA ve WASPAS YÖNTEMLERİ İLE ÖRNEK UYGULAMA", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 3, Hasan BABACAN, Eds., Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.483-499, 2020
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi