Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili, 2007-2013
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili, 2000-2004
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1996-2000
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "II. Abdülhamid Han Dönemi (1876-1908)Basınının Dili", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, "Fahrî'nin Hüsrev ü Şîrîn'i (2317-4683) (Metin-Gramer-Sözlük)", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili Haziran, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi