Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gülmez M., Duyar H., "Necip Asım Yazıksız’ın Dilciliğinin Gök Sancak Romanındaki İzleri", Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, vol.12, no.1, pp.345-363, 2020 (Link)
Çetin S.A., Gülmez M., "Suriye Uyruklu Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Yazılı Anlatımlarında Kelime Hazinelerini Etkileyen Değişkenler", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.1, ss.57-72, 2020
Gerekten H., Gülmez M., "5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Atasözlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, no.4, pp.182-194, 2019
Yilmaz S., Gülmez M., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILIANLATIMLARI VE BUNLARDA SIFAT-FİİL KULLANIMLARIÜZERİNE BİR İNCELEME", Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, vol.11, no.3, pp.53-78, 2019
Gülmez M., "Türkçenin Kökleri ve Geleceği", TÜRKTOB, no.24, ss.61-62, 2017
Gülmez M., Direkci B., "Muhibbî Dîvânı’nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.271-291, 2017 (Link)
Gülmez M., "Âşık Ömer Divanı nda Alevi Bektaşi İzleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.285-307, 2015
Direkci B., Gülmez M., "Kansu Gavrî nin Türkçe Dîvânı Robert Dankoff", Erciyes, ss.11-13, 2015
Gülmez M., "Konuşma Adabı (Âdâb-ı Makâl)", Erciyes, no.435, ss.32-33, 2014
Gülmez M., "Sense- Fiili Üzerine", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.47-56, 2013
Direkci B., Gülmez M., "Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler", TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.133-154, 2012
Gülmez M., "V. Mennanov, G. Astanova, Ş. Kemâliddin, Ämir Temür'ning Türkiy Yårlıgı, Taşkent 2005, 52 s.", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.431-439, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gülmez M., Kurt B., "ISPARTALI HAKKI’NIN DİL BİLGİSİNE İLİŞKİN FİKİRLERİ VE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ", III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.---
Kurt B., Gülmez M., "ISPARTALI HAKKI’NIN LİSAN-I OSMANİ TEDRİSATI HAKKINDAKİ KONFERANSLARINA GÖRE DÖNEMİN RÜŞTİYE MEKTEPLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ", III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.---
Yilmaz S., Gülmez M., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazılı Anlatımları ve Bunlarda Sıfat-Fiil Kullanımları Üzerine Bir İnceleme", International Congress of Science Culture and Education, Antalya, TÜRKIYE, , pp.83-83
Gerekten H., Gülmez M., "Türkçe Dersinde Atasözleri Öğretimi", International Learning Teaching And Educational Research Congress, Amasya, TÜRKIYE, , pp.523-527
Gülmez M., "Bir Yörük Beyi: Gazi Mustafa Kemâl Atatürk", 2. Ulusal Yörük Türkmen Çalıştayı Bildiriler Kitabı 24-26 Şubat 2017-ANTALYA, Antalya, TÜRKIYE, , ss.33-41
Direkci B., Gülmez M., Şimşek B., "TÛTÎ-NÂME RODOS NÜSHASI", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.206-206
Gülmez M., "Bir Seğir-nâme Üzerine", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 20-23 Nisan 2017-ROMA, ,
Gülmez M., "İğ/İg Kelimesi Üzerine", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 20-23 Nisan 2017-Roma, ROMA, ITALYA,
Gülmez M., "Bosnalı Bir Şair Maksadî", 1. Internatıonal Academıc Research Congress 2016, Konya, TÜRKIYE, , pp.4191-4200
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yasti M., Direkci B., Gülmez M., Duyar H., "Fağfûr-Nâme Fağfûr-şâh ile Mâh-perî [İnceleme-Metin-Sözlük-Ekler Dizini-Tıpkıbasım ]", Palet Yayınları, Konya, 2020
Gülmez M., "Muhammed-i Vânî-Ta’bir-nâme (Giriş-İnceleme-Dizinler-Tıpkıbasım)", Palet Yayınları, Konya, 2020
Duyar H., Gülmez M., "Şemseddin Sami-Kâmûs-ı Türkî", Çeviri, Palet Yayınları, Konya, 2020
Gülmez M., "Şemseddin Sami-Taaşşuk u Talat ve Fitnat (Orijinal Metin)", Palet Yayınları, Konya, 2018
Yavuz O., Gülmez M., "Maksadî-Kemâlât", Palet Yayınları, Konya, 2018
Gülmez M., "Şemseddin Sami-Taaşuk u Talat ve Fitnat (Sadeleştirilmiş Metin)", Palet Yayınları, Konya, 2018
Gülmez M., "Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU Monologlar", Palet Yayınları, KONYA, 2016
Karasoy Y., Hacizade N., Gülmez M., "Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler Fiil", Çeviri, TDK Yayınları, Ankara, 2016
Gülmez M., "II. Abdülhamid Dönemi (1876-1908) Basınının Dili", Palet Yayınları, Konya, 2016
Yavuz O., Gülmez M., "Manzum İlk Ashâb ı Kehf Kıssası", Palet Yayınları, Konya, 2015
Direkci B., Yasti M., Gülmez M., Duyar H., Yavuz O., "Muhibbî Divânı Bölge Yazma Eserler Nüshası", Palet Yayınları, KONYA, 2014
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Gülmez M., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II", ,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, 2019
Gülmez M., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II", ,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, 2019
Gülmez M., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II", ,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, 2019
Gülmez M., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II", ,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, 2019
Gülmez M., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II", ,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, 2019
Gülmez M., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II", ,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, 2019
Gülmez M., "Orhan Yavuz", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları,, ss.97, 2015
DİĞER YAYINLAR
Gülmez M., "Stefan Zweig, Meçhul Bir Kadının Mektubu (Çev.: Prof. Dr. Selçuk Ünlü)", Diger, ss.60, 2015
Gülmez M., "Stefan Zweig, Satranç (Çev.: Prof. Dr. Selçuk Ünlü)", Diger, ss.64, 2015
Gülmez M., "Türkü Tadında Yaşamak (Yazar Yılmaz ÖZTEKİN)", Diger, ss.303, 2015
Gülmez M., "Doç. Dr. Orhan Yavuz Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Bekir Direkci-Mehmet Yastı ile birlikte)", Diger, ss.432, 2014
Gülmez M., "Yüksel KOCADORU, Erich Fried Adını Nereye Yazayım Senin (Hayatı ve Şiirleri)", Diger, ss.128, 2014
Gülmez M., "Prof. Dr. Yakup KARASOY’un Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Makaleler (Bekir Direkci ile birlikte)", Diger, ss.396, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi