Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi EMİNE MİNE ÇOMAK GÖÇER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm : BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 3087
E Posta Adresi : minecomakakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/minecomak/
Ofis : Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ, 2010-2016
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ, 2008-2010
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ, 2004-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "FARKLI SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS’UN DİNAMİK IN VITRO GASTROİNTESTİNAL MODELDE CANLILIĞI VE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Mart, 2016.
Yüksek Lisans, "FARKLI İNKÜBASYON SICAKLIKLARI VESONLANDIRMA pH’LARININ ACİDOPHİLUSLU YOĞURDUN FİZİKOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, DUYUSAL VE PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİÜZERİNE ETKİS", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Mayıs, 2010.
Araştırma Alanları
Gıda Mühendisliği
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Gıda İşleme (Pastörizasyon,Sterilizasyon, Soğutma, Kurutma)
Gıda Mikrobiyolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 2017 - 2018
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2010 - 2017
Verdiği Dersler
Mikrobiyal Kalite Kontrol, Lisans, 2016-2017
Gıda Mikrobiyolojisi, Lisans, 2016-2017
Beslenme İlkeleri, Lisans, 2016-2017
Gıda Analizleri-II, Lisans, 2016-2017
Gıda Analizleri-I, Lisans, 2016-2017
Gıda Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Bitirme Tezi, Lisans, 2015-2016
GIDA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI, Lisans, 2014-2015
BİTİRME ÇALIŞMASI, Lisans, 2014-2015
SEMİNER, Lisans, 2014-2015
GIDA ANALİZLERİ-I, Lisans, 2014-2015
GIDA ANALİZLERİ- II, Lisans, 2014-2015
SÜT TEKNOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ergin F., Atamer Z., Arslan A.A., Çomak Göçer E.M., Demir M., Samtlebe M., et al.,"Application of cold- and heat-adapted Lactobacillus acidophilus in the manufacture of ice cream", INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, vol.59, pp.72-79, 2016
Arslan A.A., Çomak Göçer E.M., Demir M., Atamer Z., Hinrichs J., Küçükçetin A., "Viability of Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 incorporated into ice cream using three different methods", DAIRY SCIENCE & TECHNOLOGY, vol.96, pp.477-487, 2016
Küçükçetin A., Çomak E.M., Aşci Arslan A., Demir M., Şik B., "Effect Of Casein To Whey Protein Ratio Of Skim Milk On The Physical Properties Of A Yoghurt Drink, Ayran", MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, no.3, pp.274-276, 2012
Küçükçetin A., Demir M., Çomak E.M., Aşci Arslan A., Zengin A.Ş., "Effect Of Stabilizer Addition On Physicochemical And Sensory Properties Of Non-Fat Set Yoghurt", MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, no.4, pp.420-423, 2011
Küçükçetin A., Demir M., Aşci Arslan A., Çomak E.M., "Graininess And Roughness Of Stirred Yoghurt Made With Goat’S, Cow’S Or A Mixture Of Goat’S And Cow’S Milk", SMALL RUMINANT RESEARCH, no.2-3, pp.173-177, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ergin F., Yıldız G., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "Bakteriyofajların Antibakteriyel Ajan Olarak Kullanımı", Akademik Gıda, cilt.15, ss.172-181, 2017 (Link)
Çomak Göçer E.M., Ergin F., Arslan A.A., Küçükçetin A., "Farklı İnkübasyon Sıcaklığı ile İnkübasyon Sonlandırma pH’sının Probiyotik Yoğurdun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Akademik Gıda, cilt.14, ss.341-350, 2016
Çomak Göçer E.M., Ergin F., Küçükçetin A., "SİNDİRİM SİSTEMİ MODELLERİNDE PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALARIN CANLILIĞI ", AKADEMİK GIDA, cilt.14, ss.158-165, 2016
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Arslan A.A., Küçükçetin A., "Probiyotikler ile İlgili Yasal Düzenlemeler", Akademik Gıda, cilt.13, ss.229-236, 2015
Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Probiyotik Bakterilerin Mikroenkapsülasyonu", YETİŞKİN ve ÇOCUKLARDA PROBİYOTİKLER, cilt.1, ss.33-37, 2013
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Probiyotik Bakterilerin Yüksek Sıcaklık Stresine Karşı Adaptasyon Mekanizmaları", AKADEMİK GIDA, cilt.11, no.(3-4), ss.63-69, 2013
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Probiyotik Bakterilerin Düşük Sıcaklık Stresine Adaptasyonu", AKADEMİK GIDA, cilt.10, ss.65-69, 2012
Çomak E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Probiyotik Süt Ürünlerinde Inülin Kullanımı", AKADEMİK GIDA, cilt.9, ss.51-56, 2011
Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "Antifiriz Proteinler Ve Gıda Teknolojisinde Kullanımı.", Akademik Gıda, cilt.9, ss.46-51, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ergin F., Yıldız G., Çomak Göçer E.M., Demir M., Küçükçetin A., "Stres Koşullarına Adaptasyonu Sağlanan Probiyotik Bakterilerin Süt Ürünlerinde Kullanım Olanakları", 1. ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2017, ss.35-35
Küçükçetin A., Ergin F., Yıldız G., Çomak Göçer E.M., "GIDALARDA LISTERIA MONOCYTOGENES BAKTERİYOFAJININ KULLANIMI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER", 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Mart 2017, ss.443-450
Çomak Göçer E.M., Ergin F., Yıldız G., Küçükçetin A., "BIOFILMS OF PROBIOTICS", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGY, Atina, YUNANISTAN, 18-19 Mart 2017, pp.45-45
Yalçin S., Ergin F., Çomak Göçer E.M., Demir M., Küçükçetin A., "THE POTENTIAL APPLICATIONS OF LACTOBIONIC ACID AND ITS PRODUCTION METHODS", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGY, Atina, YUNANISTAN, 18-19 Mart 2017, pp.6-6
Yıldız G., Ergin F., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "EFFECT OF HEAT TREATMENT ON ORGANOPHOSPHOROUS PESTICIDES IN MILK", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGY, Atina, YUNANISTAN, 18-19 Mart 2017, pp.65-65
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Yıldız G., Demir M., Küçükçetin A., "THE ACID ADAPTATION OF BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM DSM 20456 AND BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS BB12", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGY, Atina, YUNANISTAN, 18-19 Mart 2017, pp.116-116
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Yıldız G., Küçükçetin A., "ß-galaktosidaz Enziminin Mikrokapsülasyonu", 1. ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2017, ss.118-118
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Yıldız G., Demir M., Küçükçetin A., "THE EFFECTS OF DIFFERENT DRYING METHODS AND PHYSIOLOGICAL STATES OF THE CELLS ON VIABILITY OF DRIED PROBIOTIC MICROORGANISMS", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD TECHNOLOGY, Atina, YUNANISTAN, 18-19 Mart 2017, pp.117-117
Küçükçetin A., Al M., Ergin F., Çomak Göçer E.M., "Glikomannanların Özellikleri ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı", Türkiye 12. Gıda Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.257-257
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Demir M., Küçükçetin A., "Gıdaların Ambalajlanmasında Bakteriyofajların Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanım", 1. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.1-1
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Demir M., Küçükçetin A., "Patojen Bakterilerin Tespitinde Akıllı Telefonların Kullanımı", I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.2-2
Çomak Göçer E.M., Ergin F., Demir M., Küçükçetin A., "Deve Sütü ve Önemi", I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21 Nisan - 23 Haziran 2016, pp.2-2
Karahançer H., Ergin F., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "Probiyotik Mikroorganizmaların Peynir Üretiminde Kulllanımı", Türkiye 12. Gıda Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.272-272
Ergin F., Atamer Z., Arslan A.A., Çomak Göçer E.M., Demir M., Samtlebe M., et al., "Verbesserte Viabilität temperaturadaptierter Lactobacillus acidophilus kulturen in speiseeiserzeugnissen", 16. Fachsymposium Lebensmittelmikrobiologie, Stutgart, ALMANYA, 30 Mart - 1 Nisan 2016, pp.61-61
Çomak Göçer E.M., Demir M., Küçükçetin A., "Effects of different production methods on the survival of Bifidobacterium biifidum in ice cream", International Congress on Food of Animal Origin, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, pp.183-186
Ergin F., Çomak Göçer E.M., Atamer Z., Samtlebe M., Hinrichs J., Küçükçetin A., "Bacteriophages as Biocontrol Agent for Preserving Food Products of Animal Origin", International Congress on Food of Animal Origin, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, pp.64-64
Çomak Göçer E.M., Ergin F., Küçükçetin A., "Küresel Gıda Güvenliği Kuruluşları", I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.36-36
Demir M., Küçükçetin A., Ergin F., Çomak Göçer E.M., "EFFECT OF HEAT TREATMENT AND DRY MATTER OF SKIM MILK ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF A YOGURT DRINK", 12th International conference of food physicists, Debrecen, MACARISTAN, 6-9 Temmuz 2016, pp.17-17
Ergin F., Yalçin S., Çomak Göçer E.M., Demir M., Küçükçetin A., "PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF YOGURT AS INFLUENCED BY ADDITION OF WHEY PROTEIN CONCENTRATE AND WHEY POWDER", 12th International conference of food physicists, Debrecen, MACARISTAN, 6-8 Temmuz 2016, pp.39-39
Arslan A.A., Atamer Z., Çomak Göçer E.M., Demir M., Hinrichs J., Küçükçetin A., "Improving survival of probiotic bacteria in ice cream by process design", 15. Fachsymposium Lebensmittelmikrobiologie, Freising, ALMANYA, 15-17 Nisan 2015, pp.14-14
Ergin F., Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "Effect Of Different Starter Cultures On Physicochemical And Sensorial Properties Of Fermented Dairy Drink", 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, pp.257-257
Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Ergin F., Küçükçetin A., "Milk Derived Cationic Antimicrobial Peptides", 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, pp.268-268
Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "Physicochemical And Sensorial Properties Of Probiotic Yogurt Ice Cream", 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014, pp.252-252
Atamer Z., Ergin F., Samtlebe M., Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Hinrichs J., Küçükçetin A., "Probiotics And Studies On Enhancing Their Viability In Fermented Milk Products.", Kiel Food Science Symposium , Kiel, ALMANYA, 20-21 Mayıs 2014, pp.34-34
Atamer Z., Ergin F., Samtlebe M., Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Hinrichs J., Küçükçetin A., "Improving The Viability Of Probiotic Cells In Fermented Milk Products", Dairy Conference, Stutgart, ALMANYA, 16-17 Eylül 2013, pp.88-88
Küçükçetin A., Ergin F., Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., "Probiyotik Bakterilerin Asit Stresine Karşı Adaptasyonu.", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2013, ss.24-24
Atamer Z., Küçükçetin A., Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Hinrichs J., "Microencapsulation Of Probiotic Bacteria", Dairy Conference, Stutgart, ALMANYA, 16-17 Eylül 2013, pp.73-73
Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Ergin F., Küçükçetin A., "Antibiyotiğe Karşı Direnç Ve Probiyotikler", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2013, ss.25-25
Ergin F., Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "İçme Sütü Üretiminde Kullanılan Süt Tozunun Belirlenmesi.V", Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2012, ss.39-40
Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Probiyotik Mikroorganizmaların Mikroenkapsülasyonunda Kullanılan Kaplama Materyalleri", Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE, 15-16 Kasım 2012, ss.41-42
Küçükçetin A., Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Ergin F., "Yoğurtta Granüllü Yapı Oluşumunu Etkileyen Faktörler", 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.138-138
Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Çimi Tulum Peyniri", III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012
Küçükçetin A., Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Demir M., "The Use Of Whey In Sports Nutrition", International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, TÜRKIYE, 26-29 May 2011
Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., Küçükçetin A., "Gidalarda Laktulozun Belirlenmesi", 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 24-26 Kasım 2011
Küçükçetin A., Aşci Arslan A., Çomak E.M., Demir M., "Effect Of Inoculation Rate On Viability And Antibiotics Susceptibility Of Lactobacillus Acidophilus In Fermented Milk", International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2011
Çomak Göçer E.M., Aşci Arslan A., Küçükçetin A., "Eşek Sütü Ve Kullanım Alanları", 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 24-26 Kasım 2011
Küçükçetin A., Demir M., Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., "Graininess And Roughness Of Stirred Yoghurt As Influenced By Fat Content", 1st International Congress on Food Technology, TÜRKIYE, 0-3-6 Kasım 2010
Küçükçetin A., Demir M., Aşci Arslan A., Çomak Göçer E.M., "Influence Of Starter Culture And Incubation Temperature On The Physicochemical, Microbiological And Sensory Properties Of Set Yoghurt.", 1st International Congress on Food Technology, , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Kasım 2010, pp.189-189
Çomak Göçer E.M., Zengin Ş.A., Küçükçetin A., "Yoğurt Ve Ayran Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanımı", The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", TÜRKIYE, 15-17 April 2010, pp.157-158
Küçükçetin A., Duranoğlu S., Çomak Göçer E.M., "Aflatoksinler Ve Süt Teknolojisindeki Önemi", The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", TÜRKIYE, 15-17 April 2010, pp.155-156
Küçükçetin A., Çomak Göçer E.M., Duranoğlu S., "İnek Sütü Proteinine Bağlı Alerjilere Karşı Teknolojik Uygulamalar", Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-23 Mayıs 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Probiyotik Yoğurt Dondurmasının Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0102.007, Araştırmacı, 2016
"Isıl Strese Karşı Adaptasyonu Sağlanan Lactobacillus acidophilus’un Dondurma Üretiminde Kullanımının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TOVAG 112 O 890, Araştırmacı, 2014
"Stres Ön İşlem Uygulamalarının Yoğurt Üretiminde Kullanılan Probiyotik Bakterinin Canlılığı ve In Vitro Karakteristikleri Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 2012.12.0102.001, Araştırmacı, 2015
"Mikroenkapsüle Probiyotik Bakterilerin Dondurma Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0102.005, Araştırmacı, 2011
"Geleneksel Türk Gıdaları Odaklı Sağlığı Geliştirici Gıdalar Üzerine Bir Araştırma ve Eğitim Ağı Kurulması", TÜBITAK Projesi, TOVAG 110 O 797, Araştırmacı, 2014
"Sütteki Pestisitlerin Kefir Üretimi ve Depolanması Sırasındaki Değişiminin ve Pestisitlerin Kefir Mikroflorası Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O666, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prebiyotik İlavesinin Yoğurt Dondurması Üretiminde Kullanılan Lactobacillus acidophilus’un Canlılığı ve Bazı Probiyotik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1479, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Süt Ürünleri Üretiminde Kullanılan Lactobacillus acidophilus’un Dinamik In Vitro Gastrointestinal Modelde Canlılığı ve Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, 2014.03.0121.009, Araştırmacı, 2016
"Prebiyotik Kullanımının Probiyotik Dondurmanın Bazı Probiyotik Özellikleri ve Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0102.005. , Araştırmacı, 2013
"Effect of Stress Pretreatments on Survival and In Vitro Characteristics of Probiotic Bacteria Used in Different Types of Fermented Milk Products", Diğer Projeler, DEU/1116797, Araştırmacı, 2015
"Probiyotik Bakterilerin Yoğurt Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0102.004. , Araştırmacı, 2012
"Farklı İnkübasyon Sıcaklıkları ve Sonlandırma pH’larının Acidophiluslu Yoğurdun Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Probiyotik Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.022. , Araştırmacı, 2010
"Isıl Strese Karşı Adaptasyonu Sağlanan Lactobacillus acidophilus’un Yoğurt Dondurması Üretiminde Kullanımının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.006. , Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi