Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Yandal Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP, ÇOCUK NEFROLOJİSİ, 2002-2010
Tıpta Uzmanlık, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP, ÇOCUK SAĞLIĞI, 1997-2002
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP, , 1991-1997
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "İdyopatik hiperkalsiürili çocuklarda vitamin D reseptör konsantrasyonu ve böbrek taşı oluşumu ile ilişkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP ÇOCUK NEFROLOJİ Ekim, 2010.
Tıpta Uzmanlık, "1992-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde tanı alan Tüberküloz vakalarının retrospektif incelenmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Mayıs, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Çocuklarda Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Yaklaşım-Tedavi Kursu, Çocuk Nefroloji Derneği, 2017
Nefropatoloji Kursu, Çocuk Nefroloji Derneği, 2016
ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ KURSU, AKDENİZ ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ, 2014
CME Course – Genetics in Nephrology, Çocuk Nefroloji Derneği, 2012
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Türk Standarları Enstitüsü Eğitim Daire Başkanlığı, 2012
ORGAN NAKLİ İMMÜNOLOJİSİ KURSU, TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ, 2011
RENAL PATHOLOGY COURSE FOR PEDIATRIC NEPHROLOGISTS, THE NEW YORK SOCIETY OF NEPHROLOGY, 2010
KRONİK PD EĞİTİM PROGRAMI, TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ, 2010
PEDİATRİK ÜRONEFROLOJİ KURSU, ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ, 2010
SIVI VE ELEKTROLİT DENGESİ, TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ, 2010
Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Eğitici Eğitimi, Akdeniz Üniv. Tıp Fak., 2009
Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, Akdeniz Üniv. Tıp Fak., 2009
Peritoneal Dialysis Academy, Peritoneal Dialysis Academy, 2008
Periton Diyalizi Eğitim Toplantısı, Türk Nefroloji Derneği, 2007
RENAL PATHOLOGY COURSE , EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC NEPHROLOGY, 2006
Çocuk Nefrolojisi Yeterlik Belgesi, Çocuk Nefroloji Derneği, 2006
RENAL PATHOLOGY COURSE , INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY, 2005
NEFROLOJİDE İSTATİSTİK UYGULAMALARI KURSU, TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ, 2005
NEFROPATOLOJİ KURSU, ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ, 2005
TND BESLENME KURSU, TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi