Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"D vitamin Replasmanıyla Vitamin D Reseptör Düzeyi Sellüler Ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Değişimi Prospektif Randomize tek kör plesebo kontrollü çalışma", BAP Diğer, TYS-2016-1469, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antalya ili Muratpaşa İlçesi İlk ve Ortaöğretim Çağındaki Çocuklarda Ortostatik Proteinüri Sıklığının Araştırılması", BAP Doktora, TTU-2015-523, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi