Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZBAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Yetiş.Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yetiştiricilik
Sabit Telefon : +90 242 3101981
E Posta Adresi : mozbasakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/mozbas/
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştireiciliği ve Hastalıkları A.B.D. , 1993-1997
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Akdeniz. Ünüversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, 1999-1991
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, 1980-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "Mercan Balığı (Pagellus erythrinus L.1758) Larvalarının Yapay Yem alıncaya Kadar Beslenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştireiciliği ve Hastalıkları A.B.D. Mart, 1997.
Yüksek Lisans, "Alabalık Larvalarının(Salmo gairdneri Rich.1836) Taze Karaciğer Tozu,Toz Karma Yem ve Taze Karaciğer Pulpası İle Beslenmesi Üzerinde Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ocak, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Diğer
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2018
Yrd.Doç.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Egirdir Ürünleri Fakültesi, 1998 - 2000
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Egirdir SuÜrünleri Fakültesi, 1992 - 1998
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Egirdir Su ürünleri YüksekOkulu , 1986 - 1992
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 07.04.2003 - 08.09.2010
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 01.04.2003 - 01.09.2009
Staj Komisyonu Başkanlığı , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 01.04.2003 - 01.09.2009
Satın Alma Komisyonu Başkanlığı , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 01.04.2003 - 01.09.2009
Staj Komisyonu Üyesi , SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, , 07.09.1998 - 20.08.2010
Verdiği Dersler
Tatlı Su İstakozu Yetiştiriciliği, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yılan Balığı yetiştiriciliği, Doktora, 2015-2016
Kalkan Balığı Yetiştiriciliği, Yüksek Lisans, 2015-2016
Canlı Yem Ürtimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Balık Hasadı ve Canlı Balık Nakli, Lisans, 2015-2016
Canlı Yem Üretimi, Lisans, 2014-2015
Larva Üretim Tekniği, Lisans, 2014-2015
Planlton Üretimi, Lisans, 2013-2014
Deniz Balıkları Yetişririciliği, Lisans, 2013-2014
Kuluçkahane Teknolojisi ve Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Deniz Balıkları Yetişririciliği, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Yilmaz, "Kahverengi Alabalık (Salmo trutta magrostigma, Dumeril 188) ß- Aktin Promotor+rtGH1 Vektörünün Hazırlanması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2012.
Yüksek Lisans, F.Yücel, "Konkinyus Balığı (Pethia conchonius (Hamilton, 1822)) Larvalarının Beslenmesinde Mikrokurtların (Panagrellus Redivivus) Kullanılabilirliğinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, M.Arslan, "Farklı Oranlarda L-karnitin İlave Edilen Yemlerle Beslenen Japon Balığı (Carassius auratus L.1758) Yavrularının Büyüme Performanslarının Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz. Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, B.Banbul, "Farklı Rasyonlu Yemlerle Beslemenin Zebra Çiklitleri (Cichlasoma nigrofasciatum Günter 1869)’nde Laraval Gelişim ve Yavru Büyümesine Etkileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, O.Güven, "Antalya Körfezinde Yaşayan Mürekkep Balığı(Sepia officinalis L.178)’nın Eşeysel Olgunluk, Yumurta Verimi ve Mevsimsel Özelliklerinin Belirlenmes ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz.Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, T.Bodur, "Çipura (Sparus aurata) Larvalarının Beslenmesinde Mikrodiyet Yem Kullanım", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştirirciliği ABD, Ocak, 2001.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bodur T., Özbaş M., "Farklı tuzluluk seviyelerinde yetiştirilen çipura (Sparus aurata L, 1758) larvalarının büyüme ve yaşam oranına mikro diyet yemlerin etkisi", Turkish Journal of Aquatic Science, cilt.31, ss.1-10, 2016
Becer Özvarol Z.A., Balci B.A., Özbaş M., Gökoğlu M., Gülyavuz H., Taşli A. , Pehlivan M., Kaya Y. , "Antalya Körfezinde Avlanan Barbunya Balığı (Mullus Barbatus L.,1758)’Nın Büyüme Özellikleri", Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, vol.23, pp.113-118, 2006
Becer Z.A., Balci B.A., Özbaş M., Gökoğlu M., Gülyavuz H., "Antalya Körfezinden Avlanan Barbunya (Mullus Barbatus L.,1758) Balıklarının Eşeysel Olgunluk Yaşı Ve Boyu ile Üreme Zamanının Belirlenmes"", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.174-178, 2005
Becer Özvarol Z.A., Balci B.A., Özbaş M., Gökoğlu M., Gülyavuz H., "Antalya Körfezinden Avlanan Barbunya ( Mullus Barbatus L.,1758 ) Balıklarının Eşeysel Olgunluk Yaşı Ve Boyu Ile Üreme Zamanının Belirlenmes", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.174-178, 2005
Güven O., Falakali Mutaf B., Özbaş M., "Bazı Kafadan Bacaklı (Mollusca: Cephalopoda) Cinslerinde Spermatofor Ve Sperm Morfolojis", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.2, ss.179-184, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yilmaz M., Kiliç M.A., Özbaş M., "Dağ Alası (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) ßAktin Promotör Allelerinin Araştırılması", 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2017, pp.134-134
Yilmaz M., Özbaş M., Kiliç M.A., "An Alternative Regulatory Sequence For Gene Expression: Isolation And Characterization Of Brown Trout (Salmo Trutta Macrostigma) ß- Actin Promoter.", 1st International Conference In Modern Technology in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering _ ICBG2013, 5-8 September 2013, , Amman, ÜRDÜN, 5-8 Eylül 2013, vol.1, pp.1-1
Yilmaz M., Özbaş M., Kiliç M.A., "Balıklarda Gen Transferi", Doğal Alabalık Çalıştayı 22-23 Ekim 2009, TRABZON, TÜRKIYE, 22 Ekim 2009 - 23 Ekim 2010, cilt.1, ss.77-85
Yilmaz M., Demirtaş N., Özbaş M., "Gene Transfer In Edible Fish Culture", 1st International Congress of Seafood Technology 18-21 May 2008,Çeşme-İzmir,, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008, vol.1, pp.326-328
Korun J., Yılmaz M., Özbaş M., Kapucu A., Gürel E., Akgün-Dar K., "Koi (Cyprinus carpio) Balıklarında Dalakta Beslenme ile Hemosiderin Arasındaki İlişki", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.560-560
Banbul Acar B., Özbaş M., "Zebra Çiklitleri (Cichlasoma Nigrofasciatum Günther 1869)’Nde Farklı Rasyonlarla Beslemenin Yavru Büyümesine Etkileri", Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla. , MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.322-322
Özbaş M., Becer Özvarol Z.A., Balci B.A., Gökoğlu M., Yilmaz M., Gülyavuz H., "Antalya Körfezi’Nden Yakalanan Mugil Cephalus (L., 1758)’Un Büyüme Özellikler", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.218-218
Becer Özvarol Z.A., Balci B.A., Özbaş M., Gökoğlu M., Gülyavuz H., Kaya Y. , Taşli A. , Pehlivan M., "Antalya Körfezi’Nden Yakalanan Tekir (Mullus Surmuletus, Lin.1758)’In Büyüme Özellikleri.", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla. , MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.204-204
Güven O., Özbaş M., "Reproductıon Of Common Cuttlefısh ( Sepıa Offıcınalıs, L.,1758) In Antalya Bay", 38th CIESM Congress (Istanbul, Turkey, 9-13 April 2007) , İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Nisan 2007, vol.1, pp.89-89
Bodur T., Özbaş M., "The Effect Of Salinity On Growth And Survival Rate Of Gilthead Seabream (Sparus Aurata L,1758) Larvae Fed With Microdiet", Larvae Fed with Microdiet. Aquaculture Europe 2006 9-13 May 2006 , Firenze , ITALYA, 9-9 Mayıs 2006, vol.1, pp.1-1
Bodur T., Özbaş M., "Use Of Microdiets In The Feeding Of Gilthead Seabream, (Sparus Aurata), Larvae", Aquaculture Europe2005. 05-09 August 2005 , Trondheim, NORVEÇ, 5-9 Ağustos 2005, vol.35, pp.139-140
Küçük F. , Özbaş M., Demir O., "Köprü Çayı(Antalya) Kaynağındaki Salmo Trutta Macrostigma Dumerıl,1858 Populasyonu Ve Üreme Zamanının Tespiti Üzerine Bir Çalışma. ", VIII.Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, Isparta , ISPARTA, TÜRKIYE, 26 Mayıs 1994 - 28 Mayıs 2004, cilt.4, ss.99-111
Gökoğlu M., İkiz R., Becer Özvarol Z.A., Özbaş M., Balci B.A., "Köprü Çayı Irmağında Tespit Edilen Sazan Türleri.", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Musta fa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (4 - 6 Eylül 2001), HATAY. , HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2001, cilt.1, ss.70-70
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Antalya Körfezi’nde Uzatma Ağlarıyla Yakalanan Bazı Kefal Türlerinin (Mugil cephalus, M. capito M. saliens) Bazı Üreme Özelliklerinin Tespiti", BAP Diğer, 2001.01.0121.043, Yönetici, 2003
"Çipura (Sparus aurata) Larvalarının Beslenmesinde Mikrodiyet Yem Kullanımı", BAP Y.Lisans, SDU-231, Yönetici, 2001
"Antalya Körfezi’nde Yaşayan Mürekkep Balığı (Sepia officinalis L. 1758)’nın Eşeysel Olgunluk, Yumurta Verimi ve Mevsimsel Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.018, Yönetici, 2005
"Kahverengi Alabalık (Salmo trutta magrostigma, Dumeril 188) ß- Aktin Promotor+rtGH1 Vektörünün Hazırlanması", BAP Doktora, : 2009.03.0121.012, Yönetici, 2012
"Antalya Körfezinde Avlanan barbunya (Mullidae) balıklarının Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin Tespiti", BAP Diğer, 2001.01.0121.042, Araştırmacı, 2003
"Farklı Oranlarda L-karnitin İlave Edilen Yemlerle Beslenen Japon Balığı (Carassius auratus L.1758) Yavrularının Büyüme Performanslarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.037, Yönetici, 2012
Bilimsel Hakemlikler
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Ekim 2009
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2008
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Mart 2008
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Kasım 2007
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Kasım 2007
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2005
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2005
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2005
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2004
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2003
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi