Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. MESUT SERT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : Maliye Bölümü
Ana Bilm Dalı : Mali İktisat
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 3786
E Posta Adresi : msertakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/msert/
Ofis : İİBF A Blok
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Kampus Antalya
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, 2017-
Post Doktora, Universitaet Erfurt, Staatswissenschaftliche Fakültat, Finanzwissenschaft und Finanzsoziologie, ALMANYA, 2013-2014
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2003-2010
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2000-2003
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SBF, Maliye, 1993-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Ulus Devlet ve Vergiler: Karşılaştırmalı Tarihsel Bir Analiz", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, "Küreselleşmenin Vergi Politikalarına Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ensititüsü İktisat Eylül, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Orta
Fransızca, Zayıf
Araştırma Alanları
İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi
Mali İktisat
Diğer
Diğer
Mali Sosyoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Maliye
Mali İktisat
Maliye Kuramı
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., Universitaet Erfurt, Staatswissenschaftliche Fakültat, 2013 - 2014
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2011
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000 - 2003
Verdiği Dersler
Public Economics I, Lisans, 2017-2018
Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Lisans, 2017-2018
İktisada Giriş I, Lisans, 2017-2018
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sert M., "Tax Stories From South Anatolia", International Journal of Business and Social Research, vol.6, pp.28-34, 2016 (Link)
Sert M., "Bir Gelir Tahsil Yöntemi Olarak Atlı Tahsildarlar", Journal of Life Economics, vol.2, pp.61-76, 2015 (Link)
Sert M., "İki Cihan Âresinde: Osmanlı Devletinin Kuruluşu", Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.128-141, 2015
Sert M., "Düzenleme'nin Seyri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , cilt.2011-2, ss.64-78, 2011
Sert M., "Küreselleşmenin Vergi Politikalarına Etkileri: OECD'ye Üye Ülkeler Özelinde Bir İnceleme", Vergi Dünyası, ss.170-178, 2011
Sert M., "Ulus Devlet Kurulumunun Mali Teorisi: Sınıf Temelli Mali Sosyolojik Bir Bakış", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.21, pp.67-88, 2011
Sert M., "Maliyeye Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Mali Sosyoloji: Öncüler", Ekonomik Yaklaşım, cilt.22, ss.1-16, 2011
Eren A.A., Sert M., "Hayek ve Polanyinin İktisadi Düşüncelerinin Oluşumunda Viyana ve Budapeşte Etkisi", Ekonomik Yaklaşım, cilt.19, ss.21-46, 2008
Akyol S., Bor Ö., Gökten K., Sert M., "Çıkmaz Sokak: Dersaneden Üniversiteye Üniversiteden Dersaneye", Ekonomik Yaklaşım, cilt.16, ss.149-168, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sert M., "Türkiye'de Gelirin Vergilendirilmesi: Tarihsel Sosyolojik Bir Bakış", 7. International Conference of Political Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2016, pp.155-155
Sert M., ""Eski"den "Yeni"ye Mali Sosyoloji", 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2015, ss.1-16
Sert M., "Tahsildarın İzinde: 1930-1980 Türkiye Maliye Tarihine Bakış", 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2015, ss.206-206
Sert M., "Sombart in the Turkish Mirror: A Case of Sabri F. Ülgener", International Conferenece in Economics, Prag, CEK CUM., 3-5 Eylül 2014, pp.193-193
Ekmen A.S., Sert M., "Türk Ulus Devletinin Kuruluşu ve Dersim: Tarihsel Sosyolojik Bir Bakış", Tunceli (Dersim) Sempozyumu, TUNCELİ, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, pp.263-273
Kitap ve Kitap Bölümleri
Sert M., Eren A.A. , Ed., "Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları İşaya Üşür'e Armağan", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2018
Sert M., "Werner Sombart and His Analysis of "The Future of Capitalism"", in: Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect, Wirth E., Şimşek O., Apaydın Ş., Eds., IJOPEC Publication, London, pp.9-21, 2018 (Link)
Sert M., "Eleştirel Bir Gelenek Olarak "Mali Sosyoloji": İmkanlar ve Sınırlılıklar", Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları İşaya Üşür'e Armağan, Mesut Sert Ahmet Arif Eren, Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.95-110, 2018
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tahsildarın İzinde: 1930-1980 Türkiye Maliye Tarihine Bakış", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0106.001, Yönetici, 2015
"Increasing the Institutional Capacity of the Ministry of Family and Social Policy in the Field of Social Inclusion Policies", AB Destekli Diğer Projeler, EuropeAid/136124/IH/SER/TR, Uzman, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
7. International Conference of Political Economy (ICOPEC), İstanbul, Haziran 2016
14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 2015
30. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2015
1. International Conference in Economics (EconWorld 2014), Prague, Eylül 2014
I. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, Tunceli, Ekim 2010
Bilimsel Hakemlikler
Fisconomia, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Sosyoekonomi, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Sosyoekonomi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Yönetim Organizasyon Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Politik Ekonomik Kuram, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
ICOPEC Publication, Kitap Hakemliği, Kasım 2017
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 4
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
Ödüller ve Burslar
2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Eylül 2013
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi