Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NÜKLEER UYGULAMALAR ABD, 1992-2001
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, NÜKLEER TEKNOLOJİ ABD, 1989-1992
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, Kimya Bölümü, 1984-1989
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Küçük Moleküllü Peptitlerin Teknesyum-99m Perteknetat (99mTcO4)- ile İşaretlenmesi ve Nükleer Tıpta Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, "Uranyumun Ekonomik Bir Anyon Değiştirici Reçine (Purolite A650-U) Kullanılarak Kazanılmasında Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi. ", EGE ÜNİVERSİTESİ Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı Şubat, 1992.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmen Sertifikası (Bakanlık Onaylı Eğitmen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013
Radyoaktif Madde ve Malzemeler ile Çalışan Cihazların Kullanım Sertifikası, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi