Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Genciz Birlikteyiz", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, GPDP 2020, Danışman, Devam Ediyor
"Osmanlı Astronomisinin Değişim ve Dönüşümü (17 - 19. Yüzyıllar Arası)", TÜBITAK Projesi, 1003, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor 2019/3", TÜBITAK Projesi, 2237A, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor 2019/2", TÜBITAK Projesi, 2237A, Danışman, 2019
"22. TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEM ŞENLİĞİ", TÜBITAK Projesi, Senlik, Uzman, 2019
"Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor 2019/1", TÜBITAK Projesi, 2237A, Proje Ekibinde Üye, 2019
"Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor 2018/3", TÜBITAK Projesi, BIDEB 2237-A, Proje Ekibinde Üye, 2019
"Deneylerle Bilim Yaz Okulu -II (2019)", TÜBITAK Projesi, 4004, , 2019
"TEKNOUZAY BİLİM ŞENLİĞİ-2 (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, 4007, Proje Ekibinde Üye, 2019
"Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı-2 (Tübitak 4005)", TÜBITAK Projesi, 4005, , 2019
"Şanlıurfa Bilim Şenliği-2 (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, 118B..., Proje Ekibinde Üye, 2018
"TEKNOUZAY BİLİM ŞENLİĞİ (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, 118B719, Proje Ekibinde Üye, 2018
"Deneylerle Bilim Yaz/Kış Okulu (Tübitak 4004)", TÜBITAK Projesi, 118B492, Yönetici, 2019
"Ortaokul 6 Sınıflarda Uygulamalı Çevre Eğitimi: Kuşlarda Kuluçka Ekolojisinin Değerlendirilmesi ", BAP Y.Lisans, SYL-2018-2544, Yönetici, 2020
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi-7", TÜBITAK Projesi, Bideb - 2237 (2017/2), Danışman, 2018
".TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ :21 GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ ", TÜBITAK Projesi, Senlik, Proje Ekibinde Üye, 2018
"Aliağa Bilim Şenligi, Aliağa Bilim ile Buluşuyor (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, 118B770, Proje Ekibinde Üye, 2018
"Polimerik Kompozit İçerikli Yeni Nesil Malzeme Üretim Yöntemlerinin Kimya/Makine Teknolojisi Alanı Öğretmen Eğitimleri İle Yaygınlaştırılması (Tübitak 4005)", TÜBITAK Projesi, 118B135 , Uzman, 2018
"Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor (2237-A -2018/2)", TÜBITAK Projesi, 2237-A 2018/2, Danışman, 2018
"Körfezin Çocukları Doğa Yolculuğunda (TÜBİTAK 4004)", TÜBITAK Projesi, 118B490, Uzman, 2018
"Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı (Tübitak 4005)", TÜBITAK Projesi, 118B153, Uzman, 2018
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi-6", TÜBITAK Projesi, (2017/1) , Proje Ekibinde Üye, 2017
"Bursa Gökyüzü Gözlem Şenliği-3 (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, 4007, , 2017
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi-5", TÜBITAK Projesi, (2016/3) , Proje Ekibinde Üye, 2017
"Şanlıurfa Bilim Şenliği-1 (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, xxxx, , 2017
"Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğreniyor", TÜBITAK Projesi, 117B120, , 2017
"Bilimsel Pratikler Temelli Argümantasyon Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 116B437, , 2017
"Bursa Gökyüzü Gözlem Şenliği -2", TÜBITAK Projesi, 4007, , 2016
"Bolu Bilimle Buluşuyor (Tübitak 4007)", TÜBITAK Projesi, 4007, Proje Ekibinde Üye, 2016
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi-4", TÜBITAK Projesi, (2016/2) , Proje Ekibinde Üye, 2016
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi-2", TÜBITAK Projesi, (2015/1), , 2015
"Bursa Gökyüzü Gözlem Şenliği-1", TÜBITAK Projesi, 4007, , 2015
""Biyoloji Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi BLOPE-1"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, Koordinatör, 2014
""Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, Koordinatör, 2014
"“17. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği”", TÜBITAK Projesi, TUBITAK-ULUSAL GÖZLEM EVİ ve BİTOM, Uzman, 2014
""Biyoloji Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi BLOPE-2"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, , 2014
""Kimya Bilim Danışmanlığı Eğitimi"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, , 2014
""Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, Koordinatör, 2013
""Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, Koordinatör, 2013
""Biyoloji Öğretmenlerine Deneysel Araştırma Metotları Çalıştayı"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, , 2013
"Son Gelişmeler Işığında Teorik ve Uygulamalı HPLC Eğitimi", TÜBITAK Projesi, TUBITAK-BIDEB 2217, Yönetici, 2013
"YİBO Gelişim Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012-GPDP-926, Yönetici, 2013
"„Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı?", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, Koordinatör, 2012
""Biyoloji ve Kimya Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, Danışman, 2012
""Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-BİDEB 2229, , 2011
""Adrasan'ın Sessiz Dünyası Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu Projesi"", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 4004, Uzman, 2012
"Tümörlü Hücre Hatları Üzerine Spirulina Platensis Ekstraktlarının Etkisinin Araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2001/DPT/020, Araştırmacı, 2005
"Co-60 Gama Radyasyonu İle Işınlanmış Wistar Ratlarda Spirulina Platensis Diyetinin Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2000-BIL025-2004, Yönetici, 2004
"Uranyumun Asitli Liç Çözeltilerinden Ekonomik Bir Reçine (Purolite A-650U) Kullanılarak Kazanılması ve Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 90NBE007, Araştırmacı, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi