Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kavakli K., Aydogdu S., Taner M.S., Duman Y., Balkan C., Karapinar D.Y., et al., "Radioisotope synovectomy with rhenium(186) in haemophilic synovitis for elbows, ankles and shoulders", HAEMOPHILIA, vol.14, pp.518-523, 2008 (Link)
Ozer O., Ozyazici M., Tedajo M., Taner M.S., Köseoglu K., "W/O/W multiple emulsions containing nitroimidazole derivates for vaginal delivery.", DRUG DELIVERY, vol.14, pp.139-45, 2007
Kavakli K., Aydogdu S., Omay S., Duman Y., Taner M.S., Capaci K., et al., "Long-term evaluation of radioisotope synovectomy with Yttrium 90 for chronic synovitis in Turkish haemophiliacs: Izmir experience", HAEMOPHILIA, vol.12, pp.28-35, 2006
Özyazici M., Gökçe E., Hizarcioglu S.Y., Taner M.S., Köseoglu K., Ertan G., "Dissolution and vaginal absorption characteristics of metronidazole and ornidazole", PHARMAZIE, vol.61, pp.855-861, 2006
Ozyazici M., Gökçe E., Hizarcioglu S.Y., Taner M.S., Köseoglu K., Ertan G., "Dissolution and vaginal absorption characteristics of metronidazole and ornidazole", PHARMAZIE, vol.61, pp.855-861, 2006
Akgün A., Tani A.E., Taner M.S., Ozcan Z., Ok E., "Scintigraphic diagnosis of protein-losing enteropathy secondary to amyloidosis.", TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.16, no.1, pp.41-3, 2005
Tel H., Altas Y., Taner M.S., "Adsorption characteristics and separation of Cr(III) and Cr(VI) on hydrous titanium(IV) oxide", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.112, no.3, pp.225-231, 2004 (Link)
Ozyazici M., Turgut E., Taner M.S., Köseoglu K., Ertan G., "In-vitro evaluation and vaginal absorption of metronidazole suppositories in rabbits.", JOURNAL OF DRUG TARGETING, vol.11, no.3, pp.177-85, 2003
Dagci H., Ustun S., Taner M.S., Ersoz G., Karacasu F., Budak S., "Protozoon infections and intestinal permeability", ACTA TROPICA, vol.81, pp.1-5, 2002
Kıraç S., Duman Y., Cüreklibatır I., Nazlı O., Yüksel D., Taner M.S., "Detection of metastatic bone lesions in patients with prostate carcinoma: 99Tcm-monoclonal antibody imaging.", NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, vol.18(10), no.10, pp.968-973, 1997 (Link)
Duman Y., Burak Z., Akgün A., Taner M.S., "Clinical evaluation of metastases of malignant melanoma imaging with 99Tcm-glutathione and 99Tcm-anti-melanoma antibody: a comparative study.", NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, vol.16, no.11, pp.927-935, 1995 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taner M.S., Esenoğlu H.H., Unat Y., Özışık T., Kırbıyık H., "Astronomy Education and Teacher Training in Turkey: Brief Historical Overview", Turkish Journal of Teacher Education, vol.9, no.2, pp.106-119, 2020 (Link)
Yetkiner R., Taner M.S., "Difficulties of Science Teachers in Teaching Astronomy Subjects in Science Education Curriculum. Turkish Journal of Teacher Education.", Turkish Journal of Teacher Education (TUJTED), cilt.9, no.1, ss.17-36, 2020 (Link)
Çakmak B., Bilen K., Taner M.S., "Ortaokul öğrencilerinin mühendis ve mühendislik algıları", Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.3, no.1, ss.32-43, 2019
Taner M.S., "IŞIK KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ İÇİN OKULLARDA YAPILABİLECEK DENEYSEL BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.3, ss.74-84, 2019 (Link)
Bilen K., Taner M.S., "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARI", Anadolu Öğretmen Dergisi /Anatolian Journal of Teacher, cilt.3, no.1, ss.32-43, 2019 (Link)
Taner M.S., "TÜBİTAK BİLİM TOPLUM PROGRAMLARI VE ASTRONOMİ İÇERİKLİ 4004 PROJELERİNİN EĞİTSEL VE BİLİMSEL DEĞERİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.2, no.1, ss.63-67, 2018 (Link)
Taner M.S., Manap Ö., Tunca Z., Koçer D., Aslan Z., "Türkiye’de Bilim Eğitiminin Geliştirilmesi Açısından Astronomi Alanında Yapılanlar: Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS) Örneği", Anadolu Öğretmen Dergisi/Anatolian Journal of Teacher, cilt.1, no.1, ss.7-22, 2017
Taner M.S., Manap Ö., Yetkiner R., "ÜLKEMİZDEKİ ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLİMLERİ PROGRAMI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.1, ss.83-87, 2017
Duman Y., Taner M.S., "Hemofili ve Radyonüklid Sinovektomi, Türkiye Klinikler", J.Int.Med.Sci, cilt.2, no.2, ss.37-39, 2006
Akgün A., Tanı Acar E. , Taner M.S., Özcan Z., Ok E., "Scintigraphic Diagnosis of Protein-loosing Enteropathy Secondary to Amyloidosis", The Turkish Journal of Gastroenterology , cilt.16, no.1, ss.41-43, 2005 (Link)
Taşçı C., Ülker Ö., Ertay T., Taner M.S., Soylu A., Berk F., et al., "Radyofarmasötikler için Kalite Kontrol Yöntemleri Klavuzu (Guideline)", Turkish Journal of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.137-148, 2003
Yürekli Y. , Erdoğan S., Berk F., Soylu A., Ülker Ö., Ertay T., et al., "Radyofarmasötiklerin kullanımı için Genel Klavuz (Guideline)", ", Turkish Journal Of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.134-136, 2003
Akgün A., Akın H., Taner M.S., Esassolak M. , Burak Z., "Yumuşak Doku Tümörlerinde Tc-99m(V)DMSA Sintigrafisi Bulgularını Kan Gölü ve Geç Faz Kemik Sintigrafisi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.171-176, 2002
Taner M.S., Kütahyalı C. , Conk Dalay M., Özdemir D., Köseoglu K., Duman Y., "Spirulina Platensis'in Cr-51 sorpsiyon kapasitesinin saptanması", Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi , cilt.1, ss.219-224, 2001
Erenel G. , Taner M.S., Duman Y., Alev M., Ertan Y., Çiriş M., et al., "Helikobakter pilori enfeksiyonunun saptanmasında 14C-Üre soluk testinin güvenirliği", Turkish Journal of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.33-40, 2000
Dirlik A., Kaylıoğlu M., Altıntığ A., Baskan A., Argon M., Taner M.S., et al., "Perkütan transluminal koroner angiografi sonrası hasta izleminde TL-201 miyokard perfüzyon SPECT sintigrafisinin değeri", Ege Tıp Dergisi , cilt.1, ss.1-3, 1998
Türkün M., Sevgican F. , Ünal B., Ergücü Z. , Taner M.S., "Tamir edilmiş amalgam restorasyonlarında yapışma direncinin ve tamir hattındaki sızıntının incelenmesi", Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi , cilt.1, ss.168-172, 1998
Özkılıç H. , Akın H., Çırak K., Argon M., Taner M.S., Halilçolar H., "Akciğer Rezeksiyonuna aday Hastalarda Pulmoner Fonksiyonların Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.138-143, 1998
Türkün M., Sevgican F. , Ünal B., Taner M.S., Köseoglu K., "Simante edilmiş postların çevresinde oluşan mikro sızıntının radyokimyasal diffüzyon tekniği ile incelenmesi", Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi., cilt.1, ss.37-43, 1998
Erdem S. , Noyan M.A., Argon M., Bilkay Ü., Akın H., Taner M.S., et al., "Bipolar Bozukluğu Olan Olgularda Serebral Perfüzyonun 99mTc-HMPAO SPECT ile incelenmesi: Geç Diskinezinin Etkisi.", Turkish Journal of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.162-165, 1997
Türkün M., Özata F., Taner M.S., Başkan A., "Farklı Kanül Tiplerinin Kanal Yıkama İşlemindeki Etkinliklerinin Radyoizotop Tekniği ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.160-164, 1997
Özcan Z. , Dirlik A., Burak Z. , Kayalıoğlu M., Kumanlıoğlu K., Taner M.S., et al., "99mTc-EC'nin (Ethylenedicysteine) geleneksel renal radyofarmasötiklerle karşılaştırılması", Turkish Journal of Nuclear Medicine , cilt.1, ss.12-16, 1997
Aktuğlu K. , Kara S., Argon M., Taner M.S., Duman Y. , Önçağ H., "Kırık İyileşmesinde Sitrik Asitin Yeri, Etkisi (Tavşan Modelinde Bir Deneysel araştırma)", Acta Orthop. Traumatol. Turc, cilt.1, ss.234-237, 1995
Aktuğlu K. , Kara S., Argon M., Taner M.S., Duman Y., Önçağ H. , "Rijid ve Stabil Elastik Intramedüller Çivilemenin Kallus Oluşumuna Etkisi (Tavşan Modelinde Bir Deneysel Araştırma)", Acta Orthop Traumatol. Turc. , cilt.1, ss.229-233, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saydoğan B., Taner M.S., Manap Ö., "Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan 10.Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözme Biçim ve Yaklaşımlarının Görsel Analizi", 2. Uluslararası Fen,Matematik,Girişimcilik ve Teknoloji Eğitim Kongresi -19-22 Kasım 2020.Çevrimiçi Kongre.Uludağ Üniversitesi, ,
Saydoğan B., Taner M.S., Manap Ö., Kazanci M.S., Aslankan C., "Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan Lise Öğrencilerinin Soru Çözme Yaklaşımlarının Görsel Analizi ve Sınav Performanslarıyla İlişkisi", International Young Researchers Student Congress Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE,
Küçük A., Yildirim N., Taner M.S., "Okulum Rize Projesi Üzerine Nitel Bir Değerlendirme”,", Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (ICIL), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, , vol.1, pp.5-5
Taner M.S., Anil İ., Özdemir D., "The Geographical Origin of Pekmez (Molasses) Produced in Turkey Using Infrared Spectroscopy Coupled with Chemometrics", 1st International Conference on New Trends in Chemometrics And Applications, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2011, ss.30-30
Ozyazici M., Turgut H., Taner M.S., Koseoglu K., "An Invitro-Invivo Study On The Release of Technetium-99m Labeled Metronidazole from Different Vaginal Suppository Formulations", APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV" , Florence, ITALYA, 19-23 Nisan 2002, pp.553-554
Ozyazici M., Baloglu E., Hizarcioglu S.Y., Taner M.S., Koseoglu K., "In Vitro and In Vivo Release of 99mTc-Ornidazole from Vaginal Suppositories", APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV, Florence, ITALYA, 19-23 Nisan 2002, pp.547-548
Ozer O., Ozyazici M., Baloglu E., Aydin B., Taner M.S., Koseoglu K., et al., "The Investigation of the In Vitro and In Vivo Release of Nitroimidazole Derivates from Vaginal W/O/W Multiple Emulsions", APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV" , Florence, ITALYA, 19-23 Nisan 2002, pp.1467-1468
Taner M.S., Koseoglu K., Özdemir D., Argon M., Dirlik A., Duman Y., "Gly-I-Leucine Amide'in Teknesyum-99m ile İşaretlenmesi ve Deneysel kolit modeli üzerinde Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi", XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2001, cilt.1, ss.1-1
Taner M.S., Argon M., Koseoglu K., Dagci H., Üstün S., Budak S., et al., "Protozoon Enfeksiyonlarında Intestinal Permeabilitenin Oral 99mTc-DTPA Uygulaması ile Ölçülmesinin Değeri", XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2001, cilt.1, ss.1-1
Taner M.S., Koseoglu K., Özdemir D., Argon M., Dirlik A., Duman Y., "Gly-Gly-I-Alanine'in Teknesyum-99m ile İşaretlenerek Radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi", XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2001, cilt.1, ss.1-1
Taner M.S., Duman Y. , "Clinical Evaluation of Gly-Gly-Alanine and Same Group Peptides Labeled with Tc-99m", I. Eurasia Conferece on Nuclear Science and Its Application, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2000, pp.121-123
Taner M.S., Köseoglu K., Özdemir D., Duman Y., "Is It Possible to Do Radiopharmaceutacal Quality Control with A Gamma Camera?", I. Eurasia Conferece on Nuclear Science and Its Application, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2000, pp.118-119
Taner M.S., Eral M., "INVESTIGATION OF PARAMETERS EFFECTING ADSORPTION AND ELUTION IN THE RECOVERY OF URANIUM BY USING AN ANION-EXCHANGER RESIN", Turkish 8th Symp National Chemistry and Chemical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, vol.518, pp.151-157
Taner M.S., Eral M. , "Uranyumun Bir Anyon Değiştirici Reçine Kullanılarak Kazanılmasında Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin İncelemesi", VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, cilt.1, ss.151-157
Gümüş A., Bakşi G., Taner M.S., Ölmez Ş. , "Uranyumun Seyreltik Sulu Çözeltilerden Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İncelenmes", VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, cilt.1, ss.79-83
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Taner M.S., "Kimyasal Temizlik Malzemeleri ve Üretim Teknolojileri", in: Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, Hakan Şevki Ayvacı, Salih Çepni, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.273-294, 2020
Taner M.S., "Periyodik Tablo ve Elementler", Şekilli Kimya Sözlüğü, Memduh Sami Taner, Ed., TÜBİTAK Yayınları, ANKARA, 2020
Taner M.S., Sevim S., Çevik S., "Bilim Merkezlerinde Fen Bilimlerine Yönelik Örnek Atölyeler ve Bilim Gösterileri", OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat Köseoğlu, Uygar Kanlı, Ed., Nobel Yayınevi, ss.575-600, 2019
Taner M.S., "Bilim Merkezlerindeki Astronomi Materyallerinin Bilim Eğitimi Açısından Önemi", OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat Köseoğlu, Uygar Kanlı, Ed., Nobel Yayınevi, ss.651-674, 2019
Taner M.S., Sevim S., "Bilim Merkezlerinde Işık Kirliliği Konusunda Bilgilendirme ve Uygulamalı Öğrenme Süreçleri Nasıl Yürütülmelidir ?", OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat Köseoğlu, Uygar Kanlı, Ed., Nobel Yayınevi, ss.675-688, 2019
Güdekli A. , Kılıç Z., Taner M.S., "Farabi Değişim Programı El Kitabı", Anadolu Üniversitesi Basımevi, ESKİŞEHİR, 2013
Taner M.S., "Radyonüklid Sinovektomi Uygulamasının Hastalar ve Çevre Üzerine Etkisi", Hemofili Hasta Okulu-2003, Prof.Dr.Kaan Kavaklı, Ed., Ege Hemofili Derneği Yayınları , İZMİR, ss.193-199, 2003
DİĞER YAYINLAR
Uluç K., Yetkiner R., Taner M.S., Kaynar S. , Eryılmaz S.K., Kırbıyık H., et al., "TUG BİTOM’daki Eğitsel Faaliyetlerin MEB Öğrencilerinin Astronomi Kavramlarını Anlama Düzeyine Katkısı. ", Sunum, ss.5-9, 2016
Taner M.S., Özdemir D., "Farklı Tür ve Coğrafi Orijinlere Ait Kırmızı Şarap Türlerinin Moleküler Floresans Spektroskopisi ve Kemometrik Veri Analiz Metotları ile Sınıflandırılması", Diger, ss.1, 2011
Taner M.S., "EĞİTİM MERCEK ALTINDA, Antalya'da Eğitim Dergisi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumsal Yayın Organı, Sayı 35 YAZ 2010 ", Diger, ss.20-21, 2010
Taner M.S., "ANTALYA'DA BİLİM EĞİTİMİ.Antalya'da Eğitim Dergisi : Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumsal Yayın Organı Sayı:34-KIŞ 2010", Diger, ss.22-23, 2010", Diger, ss.22-23, 2010
Eke C., Taner M.S., "Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Bakışı. V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.", Sunum, ss.1, 2010
Taner M.S., "BAŞARILI BİR KUŞAK İÇİN ORGANİZE OLMAK, Antalya'da Eğitim Dergisi, Antalya İl Milli Eğitim Kurumsal Yayın Organı. Sayı 34 KIŞ 2010", Diger, ss.22-23, 2010
Taner M.S., Anil İ., Özdemir D., "The Use Infrared Spectroscopy to Classify The Geographical Origin of Pekmez (Molasses) Samples Produced in Turkey", Sunum, ss.3, 2009
Tevs E.S., Taner M.S., "Education of The Disadvantaged Women in Turkey", Sunum, ss.1, 2009
Taner M.S., "ÇITAYI AŞMAK... Antalya'da Eğitim Dergisi : Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumsal Yayın Organı Sayı:33-GÜZ 2009", Diger, ss.39-40, 2009
Kavakli K., Capaci K., Aydogdu S., Taner M.S., Duman Y., Oktay A., et al., "Treatment Algorithms for Target Joints and Chronic Synovitis in Children with Hemophilia: İzmir Experience", Sunum, ss.402, 2008
Kavakli K., Aydogdu S., Taner M.S., Balkan C., Karapinar D., Saydam G., "Radioisotope Synovectomy with Yttrium-90 and Rhenium-186 for Hemophilic Synovitis: 7 years, 181 patients, 209 joints, 221 applications: Izmir experience", Sunum, pp.74-75, 2008
Kavakli K., Aydogdu S., Duman Y., Taner M.S., Saydam G., Capaci K., et al., "Radioisotope Synovectomy for Treating Chronic Synovitis in Inhibitor Patients with Hemophilia", Sunum, pp.79, 2006
Dirlik A., Taner M.S., "Imaging with Tc-99m Dextran in protein loosing enteropathy", Sunum, ss.206, 2006
Taner M.S., "Co-60 Gama Radyasyonu ile Işınlanmış Ratlarda Spirulina Platensis Diyetinin Etkisi", Sunum, ss.214, 2005
Taner M.S., Et Al. /., "Protein Kaybettiren Enteropatide Tc-99m-Dekstran Sintigrafisi : Bir Olgu Sunumu", Sunum, ss.114-117, 2003
Taner M.S., "The Investigation of In vivo Release Characteristics and Biodistribuion Rate of 99mTc Labeled Metronidazole and Ornidazole from Two different Vaginal Dosage Forms", Sunum, pp.67, 2002
Taner M.S., "An Investigation of Cr-51 Sorbtion Capacity of Spirulina Platensis and Its Use As Potential Biological Fixing Agent for Radioactive Chromium Wastes", Sunum, ss.62, 2002
Taner M.S., "In vivo Imaging and In vitro Release Studies of Tc-99m Labeled Metronidazole from Ovucure VL3264 Vaginal Suppository Base", Sunum, pp.205, 2002
Taner M.S., Ve Ark. /., "Faringial Disfajili Hastalarda Sintigrafinin Tanısal Önemi", Sunum, pp.50, 2001
Taner M.S., "Labeling of Gly-Gly-L-Alanine with Technetium-99m and the Assessment of It's Radiopharmaceutical Potential", Diger, pp.1113, 2001
Taner M.S., "Determination of intestinal permeability by 99mTc-DTPA in protozoan infections., European Journal of Nuclear Medicine", Teknik Rapor, pp.1239, 2001
Taner M.S., With At All /., "The value of 99mTc-glutathione (GSH) in detection of metastases of differentiated thyroid carcinoma", Sunum, ss.1207, 2001
Taner M.S., "Alteration of intestinal permeability in patients with gynecologic cancers treated with pelvic radiotherapy", Diger, pp.1238, 2001
Taner M.S., Duman Y., "Clinical Evaluation of Gly-Gly-Alanine and Same Group Peptides Labeled with 99mTc", Diger, pp.1, 2000
Taner M.S., "Is it Possible to do Radiopharmaceutical Quality Control with A Gamma Camera", Diger, pp.1, 2000
Taner M.S., "Imaging Of Intracranial Mass - Lesions Using 99mTc-Glutathione", Sunum, pp.795, 1995
Taner M.S., "Does Alcohol Intake Have Any Effect On - Myocardial 99mTc-MIBI uptake", Diger, pp.858, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi