Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Küçük Tohumların Ekimine Uygun GPS Tabanlı Ekim Robotu Prototipinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 118O139, Yönetici, Devam Ediyor
"OTONOM VE MANUEL OLARAK YÖNLENDİRİLEN MOBİL ROBOT YARDIMIYLA TOPRAK PENETRASYON DİRENCİ VE NEM İÇERİĞİ ÖLÇME SİSTEMİNİN TASARIMI", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-1980, Araştırmacı, Devam Ediyor
"GPS DESTEKLİ HAREKETLİ BİR OTOMATİK TOPRAK ÖRNEK ALMA MAKİNASININ TASARIMI", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2467, Yönetici, Devam Ediyor
"Tek Akslı Traktörlerin Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi; Antalya İli Örneği", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2372, Yönetici, Devam Ediyor
"EKİM MAKİNALARI İÇİN GPS DESTEKLİ TOHUM ALGILAMA SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE TOHUM DAĞILIM HARİTALARININ BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-2094, Yönetici, Devam Ediyor
"ParaPlow Aletinin Mukavemete Dayalı Yapısal Tasarım Özelliklerinin Deneysel ve Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik Teknikleri ile Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-601, Araştırmacı, 2016
"Kendi yürür bir budama artığı parçalama makinası prototipinin geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 214O260, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sera Bitki Artıklarının Peletlenmesi ve Bazı Teknik Faktörlerin Pelet Kalitesi ve Maliyeti Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 213O224, Araştırmacı, 2016
"Farklı Bıçak Tiplerinin Bir Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.003, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Fide Dikim Makinalarının Potlu Fideleri Dikim Performanslarının Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0104.005, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Closer to the Nature", AB Destekli Diğer Projeler, 2012-1-CZ1-GRU06-10090-6, Koordinatör, 2014
"Farklı Budama Artığı Uygulamalarının Bazı Toprak Özelliklerinde Meydana Getirdiği Değişimler", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.001, Araştırmacı, 2016
"Penetrologger Tasarımı ve Toprak Penetrasyon Direnci Değişkenliğinin Haritalanması", TÜBITAK Projesi, 110O427, Yönetici, 2011
"Hassas Uygulamalı Tarıma Yönelik Yatay Penetrometre Tasarımı ve Toprak Penetrasyon Direncinin Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanması", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0104.004, Yönetici, 2011
"Kuyruk Milinden Hareketli Budama Atığı Parçalama Makinasının Temel İşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0104.003, Araştırmacı, 2010
"Çizel Ayağı İle Çalışmada Toprak Bozulma Alanının İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, 2002.01.0121.019 , Araştırmacı, 2005
"Tarım Makinalarında Güç ve Enerji Tüketimlerinin Belirlenmesi İçin Ölçme Sisteminin Kurulması Üzerinde Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.12, Araştırmacı, 2001
"Hassas Mısır Ekiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Tohum Dağılımına ve Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi.", BAP Arastırma Projesi, 99.01.0104.09, Araştırmacı, 2001
"Antalya Bölgesi Sulu Tarım Tarla İşletmeleri İçin Optimum Traktör ve Tarım Makinaları Büyüklüklerinin Belirlenmesi.", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK TOGTAG/TARP 1932, Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi