Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
VII. ULUSLARARASI DENETİM KONGRESİ , İzmir, Mayıs 2015
ENIRDELM Conference 2014, Vantaa, Eylül 2014
ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) , , Eylül 2013
Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim Sempozyumu, , Nisan 2012
ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) , Antalya, Eylül 2012
ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) , , Eylül 2011
III. Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Haziran 2011
Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, , Şubat 2011
Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Dönüşüm Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu, , Nisan 2010
V. Ulusal Eğitim Yönetimi Gazi Üniversitesi, , Mayıs 2010
Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç Sempozyumu, , Mayıs 2010
World Conference on Educational Science (WCES), İstanbul, Şubat 2010
ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) , Szeged, Eylül 2010
Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, , Haziran 2009
18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, , Ekim 2009
ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) , , Eylül 2009
4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, , Ekim 2009
Ölümünün 80. Yılında Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyumu,, , Ocak 2009
World Conference on Education of the World Council for Curriculum and Instruction (WCCI), Antalya, Eylül 2008
I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, , Mayıs 2008
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, , Mayıs 2008
ACEP (Analysis of Comparative Educational Policies) Texts from the European Intensive Programme , Linz, Ağustos 2007
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Eylül 2007
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Temmuz 2005
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , Temmuz 2004
Human Rights and a Culture of Peace for Unesco Conference on International Education, , Haziran 2003
XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Ekim 2003
I.Ulusal Kurultayı, , Aralık 2003
Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, , Mayıs 2002
X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Haziran 2001
IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Eylül 2000
Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyum, , Mart 1999
21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, , Kasım 1999
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , Eylül 1997
II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, , Eylül 1996
Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, , Haziran 1995
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
V. International Eurasian Educational Research Congress, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
ENIRDELM (European Network for Improving and Development in Educational Leadership and Management) , Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Eylül 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi