Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2006
Prof.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2002 - 2005
Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1997 - 2002
Yrd.Doç.Dr., FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Teknik Eğitim Fakültesi, 1992 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 01.09.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 13.04.2009 - 13.04.2012
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, , 01.01.2006 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.01.2006 - 01.01.2012
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, , 01.01.2006 - 01.01.2007
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.01.2006 - 01.01.2007
Yüksekokul Müdürü, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu, , 01.01.1998 - 01.01.2001
Bölüm Başkan Yardımcısı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.01.1997 - 01.01.1998
VERDİĞİ DERSLER
Yükseköğretimde Örgütsel ve Yönetimsel Sorunlar, Doktora, 2013-2014
Eğitim Yönetiminde Araştırma Süreci, Yüksek Lisans, 2013-2014
Eğitim Yönetiminde Araştırma Süreci, Yüksek Lisans, 2013-2014
Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Doktora, 2013-2014
Örgütsel Etkililik ve Okul Geliştirme, Yüksek Lisans, 2013-2014
Örgütsel Etkililik ve Okul Geliştirme, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Genç, "Genel Liselerde Akran Zorbalığı ve Yönetimi", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ a b, Nisan, 2007.
Doktora, Ç.Çağlar, "Toplam Kalite Yönetimi Eğitim Programının İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutumlarına Etkisi: Deneysel Bir Araştırma", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ a b, Mart, 2003.
Doktora, Ç.Semerci, "Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi", FIRAT ÜNİVERSİTESİ a b, Mart, 1998.
Doktora, F.Özmen, "Fırat ve İnönü Üniversitelerinde Örgütsel Çatışma", FIRAT ÜNİVERSİTESİ a s, Şubat, 1997.
Yüksek Lisans, S.Özçetin, "Okulun Liderlik Kapasitesini Geliştirme ile Öğretmen Liderliği Arasındaki İlişki", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, O.Tan, "Köy Enstitülerinde Demokrasi Eğitimi ve Liderlik: Nitel Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Taşkıran, "Taşımalı Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, A.Atasoy, "Okul Yöneticilerinin Bilgi Teknolojileri Becerileri ve Tutumlarının Geliştirilmesi: Bir Hizmetiçi Eğitim Uygulaması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, Y.Şenol, "Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Bir Klinik Denetim ve Akran Danışma Uygulaması: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, B.Ercan, "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Anlayış ve Uygulamaları: Antalya İli Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Yüksek Lisans, G.Kalağan, "Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, E.Mulla, "İlköğretimde Görev Yapan Öğretmen ve İlköğretim Müfettişleri Açısından İlköğretim Müfettişlerinin İnsan İlişkileri Yeterlik Düzeyleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, M.Çokyiğit, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bilimsel Bilgi Düzeyleri", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Büyükdemir, "İlköğretim 7. Sınıflarda Okutulan Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Etkililiğinin Araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Eğitim, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, S.Polat, "İlköğretim Okullarında Bazı Durumların Örgütsel Çatışma Yaratma Derecelerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2000.
Yüksek Lisans, I.Solak, "MEB Aday Memurlarının (Öğretmenlerinin) Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Öngörülen Uygulamalı Eğitimin Değerlendirilmesi: Malatya Örneği", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ s e, Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, M.Tabaroğulları, "İlköğretim Okullarında Trafik Eğitimi", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ s e, Mart, 1999.
Yüksek Lisans, C.Tunç, "İlköğretim Okullarında Okuma Alışkanlığı", FIRAT ÜNİVERSİTESİ s e, Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, E.Çomak, "Özel Dershanelerdeki Mesleki Rehberlik Faaliyetleri", FIRAT ÜNİVERSİTESİ a b, Şubat, 1997.
Yüksek Lisans, G.Özyıldırım, "Eğitim Denetmenlerinin ve Okul Yöneticilerinin Denetim Anlayışları ile Öğretmenlerin Denetim Beklentilerinin Glickman’ın Gelişimsel Denetim Modeli ile Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Esin, "Kadın Öğretmenlerin İş-Aile Yaşam Dengesi ile İl Eğitim Denetmeni Olma Eğilimleri Arasındaki İlişki", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Doçentlik kadroya atama, Cumhuriyet Üniversitesi, Mayıs, 2014
Atama, Profesörlüğe Yükseltilme Jürisi, Akdeniz Üniveristesi, Mart, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi