Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör.Dr. MÜKERREM ORAL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Elmalı Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilm Dalı : İşleme Yönetimi Pr.
Sabit Telefon : +90 242 6186334
Faks : +90 242 6186335
E Posta Adresi : mukerremakdeniz.edu.tr | mukerrem_atalayhotmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/mukerrem/ | mukerremoral.com
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, 2008-2014
Yüksek Lisans, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2001-2004
Lisans, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türkiye'de Portakal Pazarlaması Etkinlik Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, "Türkiye'de Orta Öğretim Kurumlarının Finasmanı, Orta Öğretimde Kamu Reformu Ekseninde Muhasebe Sistemine İlişkin Tespitler ve Öneriler", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anablim Dalı Kasım, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Tarımsal Pazarlama
Pazarlama
İşletme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Pazarlama
Tarımsal Pazarlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Business
Economics
Agricultural Economics & Policy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Elmalı Meslek Yüksekokulu, 2014 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Elmalı Meslek Yüksekokulu, 2012 - 2014
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009 - 2012
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Elmalı Meslek Yüksekokulu, 2006 - 2009
Ögr.Gör., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Altıntaş Meslek Yüksekokulu, 2004 - 2006
Ögr.Gör., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2004
Ögr.Gör., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, 2002 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü, 13.03.2018 - Devam Ediyor
İşletme Yönetimi Program Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı, 12.11.2017 - Devam Ediyor
İşletme Yönetimi Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar, 15.01.2012 - 27.12.2012
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 07.02.2010 - 30.03.2012
MYO Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu, , 27.06.2007 - 17.08.2008
Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu, , 24.06.2007 - 17.08.2008
Birim Uygulama Kurulu Başkanlığı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu, , 12.02.2006 - 17.08.2008
Staj Komisyon Üyeliği , DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Altıntaş Meslek Yüksekokulu , , 14.03.2004 - 30.12.2005
Verdiği Dersler
Pazarlamanın Temel İlkeleri, Ön Lisans, 2017-2018
Ekonomi I, Lisans, 2017-2018
Pazarlama İlkeleri, Ön Lisans, 2017-2018
Ekonomi II, Lisans, 2017-2018
Pazarlama Araştırmaları, Ön Lisans, 2017-2018
Tüketici Davranışları, Ön Lisans, 2017-2018
Perakende Yönetimi, Ön Lisans, 2017-2018
İşletmecilik Uygulamaları I, Ön Lisans, 2017-2018
İstatistik II, Lisans, 2017-2018
Pazarlama Yönetimi, Ön Lisans, 2016-2017
İşletme Stratejileri, Ön Lisans, 2016-2017
Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği, Ön Lisans, 2016-2017
Girişimcilik, Ön Lisans, 2016-2017
Lojistik Yönetimi, Ön Lisans, 2016-2017
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Ön Lisans, 2016-2017
Tarım Ekonomisi, Ön Lisans, 2016-2017
Büro Yönetimi Teknolojisi, Ön Lisans, 2016-2017
Halkla İlişkilere Giriş, Ön Lisans, 2016-2017
Genel Muhasebe, Ön Lisans, 2016-2017
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Oral M., Kiliç R., "SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ARACI KIRSAL TURİZM: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, vol.10, pp.618-434, 2018
Kiliç R., Oral M., "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Muhasebesi: Antalya – Isparta – Burdur İllerinde Faaliyette Bulunan Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma", The Journal of Academic Social Science, 2018
Oral M., Kiliç R., "SAKİN ŞEHİR (CİTTASLOW) HAREKETİNDE KÜLTÜREL MİRAS ÖĞELERİ: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,, 2018
Dal N.E., Oral M., Korkmaz İ., "GENÇ TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.4, pp.521-547, 2018 (Link)
Kiliç R., Oral M., Öge Set D., "ŞEHİR PAZARLAMASI VE HANE HALKININ ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.103-122, 2018 (Link)
Kiliç R., Oral M., "İşletme Yöneticilerinin Yenilikçi Rekabet Yaklaşımı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, pp.166-127, 2018 (Link)
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CONSUMERS WITH FRUIT JUICE CONSUMPTION", International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, pp.1-18, 2017 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlama Şekilleri Ve Pazarlama Hizmetlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Meyve Bilimi/Fruit Science Dergisi , cilt.1, ss.173-180, 2017 (Link)
Yilmaz F., Oral M., Dal N.E., "İNTERNETTE PAZARLAMA ÇABALARI: ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2017 (Link)
Dal N.E., Oral M., "ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERIN TUTUNDURMASI: ALICI EKSENINDE MIKRO VE MAKRO YAKLAŞIM", Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, vol.2017, pp.1-22, 2017 (Link)
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "A Research on Consumer Awareness about Quality and FoodSecurity Systems in Fruit Juice Products", IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol.11, pp.26-31, 2017 (Link)
Kiliç R., Oral M., "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Elmalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği ", Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.7, pp.147-161, 2017
Kiliç R., Oral M., "Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri: Elmalı Örneği ", Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, pp.79-94, 2017 (Link)
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Reklamların Marka Bilinirliği Açısından Değerlendirilmesi: Meyve Suyu Ürünleri Örneği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.8, ss.337-356, 2016 (Link)
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Consumers’ Knowledge Levels of Product Content in Fruit Juice Products and Their Approaches to Innovative Packaging Designs: Antalya Province Sample", International Journal of Business and Management Invention-IJBMI, vol.5, no.Version III, pp.35-42, 2016 (Link)
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Tüketimini Teşvik Etmeye Yönelik Sloganlardan Tüketicilerin Etkilenme Düzeylerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.308-322, 2016 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "MEYVE SUYU TÜKETİMİ KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNÇ DÜZEYİ VE OPTİMUM ÜRÜN TASARIMININ ANALİZİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Dergisi-UHPAD, pp.52-68, 2016 (Link)
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., "Meyve Suyu Tüketiminde Sağlık Bilinci: Antalya İli Örneği", İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.8, ss.1-16, 2016
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye'de Portakal Pazarlaması Etkinlik Analizi", Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2016, pp.26-46, 2016 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Factors Effecting The Orange Marketing In Turkey ", TABAD Research Journal of Agricultural Sciences , vol.8, pp.1-6, 2015 (Abstract)
Akpinar M.G., Gül M., Oral M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "Meyve Suyu Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalaj Faktörünün Değerlendirilmesi", Dumlupınar University Journal of social Sciences, no.44, pp.58-97, 2015 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Sürdürülebilir Pazarlamada Tüketim Kültürü: Tarım Ürünleri Örneği", Dünya Gıda Dergisi, no.10, ss.12-26, 2011 (Link)
Akpinar M.G., Özkan B., Oral M., Kizilay H., "Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçimi: Modern (Süper-Hipermarket) Perakendeciler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.211-221, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Oral M., Öge Set D., Kiliç R., "Deneyimsel Pazarlama Çabası: Elmalı Belediyesi Örneği", Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, ,
Kiliç R., Oral M., "İşletme Yöneticilerinin Yenilikçi Rekabet Yaklaşımı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", 5th ASM International Congress of Social Science, ,
Kiliç R., Oral M., Öge Set D., "ŞEHİR PAZARLAMASI VE HANE HALKLARININ ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", ASEAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ,
Öge Set D., Kiliç R., Oral M., "TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE ŞEHİR PAZARLAMASI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ", ?Innovation and Global Issues in Social Sciences III, ,
Oral M., Kiliç R., "TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFİ İŞARETLİ TARIMSAL ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ", 2nd International Conference on Food and Agricultural Economics, ,
Dal N.E., Oral M., Korkmaz İ., "GENÇ TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI", 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ,
Dal N.E., Oral M., Kiliç R., "Girişimci Pazarlama: Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına Katılan İşletmelerin Girişimci Pazarlama Çabalarına Yönelik Bir Araştırma", International Congress on Political, Economic and Social Studies 2018, ,
Oral O., Oral M., "Gençlerin Mobil Cihazlara Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi", International Congress on Political, Economic and Social Studies2018, ,
Oral M., Akpinar M.G., "Responding to the Problem of Orange Marketing in Turkey's Orange Producers ", International Conference on Food and Agricultural Economics (ICFAEC) 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.246-252
Oral M., Kiliç R., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Kişilik Özellikleri: Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Örneği ", VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu , Sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.10-16
Kiliç R., Oral M., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Örneği-E", VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu , Sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-5
Kiliç R., Oral M., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu Örneği", VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu , Sarajevo, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.5-10
Oral M., Türkoğuz Fettah T., "PAZARLAMA YÖNETİMİNDE KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMA ARACI KURUMSAL REKLAM", 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2017, pp.1-8
Demir A., Oral M., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Akdeniz Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Örneği", 4. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-4 Mayıs 2017, ss.1-7
Oral M., Akpinar M.G., "Agricultural Organization Status of Orange Producer in Turkey", International Conference on Food and Agricultural Economics (ICFAEC) 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-28 Nisan 2017, pp.175-183
Oral O., Oral M., "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", 2. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, KOCAELİ, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2017, pp.1-4
Oral M., Kiliç R., "IDENTIFYING THE ENTREPRENEURIAL PERSONALITY CHARACTERISTICS OF VOCATIONAL SCHOOLS STUDENTS:THE CASE OF KORKUTELI VOCATIONAL SCHOOL ", 3rd International Congress of Social Sciences, China to Adriatic, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.1-10
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlamaya Yönelik Tutumları ", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.1-10
Oral M., Bozcu M., "Identıfyıng The Factors Effective The Profession Choosing Of Vocational Schools Students:The Case Of Elmalı Vocational School, Akdeniz Unıversıty", 5th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, Prizren, KOSOVA, 18-20 Mayıs 2016, pp.1-10
Oral M., Kiliç R., "Identıfyıng The Entrepreneurial Personality Characteristics Of Vocational Schools Students:The Case Of Elmalı Vocational School, Akdeniz Unıversıty ", 5th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, Prizren, KOSOVA, 18-19 Mayıs 2016, pp.20-25
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Üretim ve Pazarlama Sorunları", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.15-25
Kiliç R., Oral M., "Identıfyıng The Entrepreneurship Trends Of Vocational Schools Students:The Case Of Elmalı Vocational School, Akdeniz Unıversıty ", 5th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, Prizren, KOSOVA, 18-20 Mayıs 2016, pp.10-20
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "AMBALAJ TASARIMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ÖĞELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDAKİ ROLÜ: MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ", 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2016, pp.1-1 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye'de Portakal Üreticilerinin Pazarlama Şekilleri ve Pazarlama Hizmetlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, ss.10-26
Oral M., "Türkiye'de Portakal İhracatçılarının Pazarlama Sorunları", 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2015, pp.1-1
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Portakal Pazarlamasını Etkileyen Faktörler", Ulusal Tarım Kongresi 2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Oral M., Oral O., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Bilgisayar Kullanımı Bilgi Düzeyleri ", Ulusal Tarım Kongresi 2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Ürünlerinde Kalite Ve Gıda Güvence Sistemlerine Yönelik Tüketici Farkındalığı", 1. Ulusal Türizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, ss.1-2 (Özet)
Oral M., "Kamu Spotu Reklam Filmi Örneği: "Kadına Şiddet Ve Çevre Temalı"", 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.1-1
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi:Antalya İli Örneği", 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2015, pp.1-1
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal İhracatçılarının E-Ticaret Kullanımı", Akademik Bilişim Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.422-422
Oral M., "Kurumsal İtibar ve İmaj Oluşturulmasına Yönelik Bir Farkındalık Çalışması: Akdeniz Üniversitesi Örneği", 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.1-1
Saveska M. , Bashkimi S. , Oral M., Albayrak Y., "Electronıc Commerce And Its Development In Republıc Of Macedonıa", 5th World Conference On Information Technology, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 11-13 Aralık 2014, pp.3-3
Oral O., Oral M., "Evaluatıng The Usabılıty Of Vırtual Lab Sessıons For Engıneerıng Schools", Applied Computing 2012, Madrid, ISPANYA, 10-13 Ekim 2012, pp.1-1
Akpinar M.G., Özkan B., Oral M., Ceylan R.F., "Analyzing the factors affecting households’ choice of fresh fruit and vegetable supply chains in Turkey", the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Oral M., Kiliç R., Öge Set D., "BUSINESS AND MANAGEMENT Experiential Marketing Effort: Elmali Municipality Example", in: A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Bora Yenihan, Doğa Başar Sarıipek, Gökçe Cerev, Eds., Frontpage Publications Limited, Londan, pp.188-202, 2018
Akay A.Ş., Oral M., "Avrupa Birliği’nde Tarım Sektörü ve Politikaları ", 21.Yüzyılda AVRUPA: Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar, İZOL, R., ATVUR, S., ÖZTÜRK, T., Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.217-237, 2016
Oral M., Akay A.Ş., "İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu", İşletme Yönetimi, EKİCİ K. M., Ed., Yargı Yayınevi, Ankara, ss.159-191, 2013 (Link)
Oral M., Batu N.M., "İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler", İşletme Yönetimi, Ekinci K.M., Ed., Yargı Yayınevi, Ankara, ss.255-283, 2013 (Link)
Oral M., "Pazarlama", MYO İçin İşletme Yönetimi, Ekici, K.M., Oral, M., Ed., Merdiven Yayınevi, Ankara, ss.122-144, 2012 (Link)
Oral M., Ed., "Myo İçin İşletme Yönetimi", Merdiven Yayınevi, ANKARA, 2012 (Link)
Oral M., Türkoğuz Fettah T., "Kurumsal İmaj Ve Kurumsal İtibar", Halkla İlişkiler, Ekici, K.M., Uraltaş, N.T., Ed., SFS Grup Yayınevi, Ankara, ss.141-167, 2010 (Link)
Oral M., Türkoğuz Fettah T., "Pazarlama Ve Halkla İlişkiler Disiplini Olarak Kurumsal Reklam,", SFS Grup Yayınevi, ANKARA, 2010 (Link)
Oral M., Mencet M.S., "Halkla İlişkiler Ortam Ve Araçları", Halkla İlişkiler, Ekici, K.M., Uraltaş, N.T., Ed., SFS Grup Yayınevi, Ankara, ss.113-141, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Oral M., "Dijital Çağın İnternet Gençlerine!", Diger, ss.1-5, 2010 (Link)
Oral M., "İmaj Reklamcılığı Mı Yoksa Çevre Reklamcılığı Mı?", Diger, ss.1-5, 2010 (Link)
Oral M., "Genç Haber", Diger, ss.1-12, 2010
Desteklenen Projeler
"Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçimi: Modern (Süper ve Hipermarket) Perakendeciler", BAP Arastırma Projesi, 2005.01.0104.008, Araştırmacı, 2008
"Türkiye’de Portakal Pazarlaması Etkinlik Analizi", BAP Doktora, 2012.03.0121.010, Araştırmacı, 2014
"Tarım Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 14141, Uzman, 2015
"Türkiye’de Kentsel Alanda Hane Halklarının Su Tasarrufuna Yönelik Tutumları, İçme Suyunda Sağlık Riski Duyarlılıkları ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği", TÜBITAK Projesi, 108K606, , 2010
"Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi (Antalya ili Örneği)", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0104.005, Araştırmacı, 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.05.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Üye, 22.08.2016 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Akademik Bilişim Konferansı, Aksaray, Şubat 2017
4. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2017
2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Mart 2017
2. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Mayıs 2017
VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu , Sarajevo, Mayıs 2017
International Conference on Food and Agricultural Economics (ICFAEC) 2017, Antalya, Nisan 2017
5th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, Prizren, Mayıs 2016
Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Şubat 2016
3rd International Congress of Social Sciences, China to Adriatic, Antalya, Ekim 2016
XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Mayıs 2016
VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Isparta, Ekim 2016
1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Mart 2016
1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Aralık 2015
4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Mayıs 2015
Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir, Şubat 2015
1. Ulusal Türizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Nisan 2015
Ulusal Tarım Kongresi 2015, Afyon, Ekim 2015
Proje Döngüsü Yönetimi ve Tarımsal Bilimlerde TÜBİTAK Proje Eğitimi, Antalya, Haziran 2014
Endüstriyel Makine Tasarım İmalatı Proje Hazırlama Eğitimi, Isparta, Haziran 2014
Kalite ve İnsan, Antalya, Nisan 2014
5th World Conference On Information Technology, Dubayy, Aralık 2014
Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Ocak 2013
Applied Computing 2012, Madrid, Ekim 2012
Bilimsel Hakemlikler
Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
6th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, Diğer Hakemliği, Mayıs 2017
The Journal of Social Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Etkinlik Organizasyonu
Intraders International Conferences On International Trade, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
6th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum, Bilim Kurulu Üyesi, Saraybosna , BOSNA HERSEK, Mayıs 2017
Sev Ki Yaşasın Sosyal Sorumluluk Projesi, Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2014
Hipnotik İkna Yöntemleri Semineri , Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Semineri, Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2014
"Gıda Perakendeciliği ve Gıda Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi' , Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2012
'İlaç Sektöründe Perakendecilik' , Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2012
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Stratejik Yönetim Sistemi , Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2012
2. Farkındalık Haftası Günleri, Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2012
5. Akdeniz İş Fırsatları Fuarı , Danışma Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2012
“Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik=İletişim” ve “Dil Sussa, O Susmuyor: Beden Dili”, Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2012
5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikleri, Danışma Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2011
4. Akdeniz İş Fırsatları Fuarı , Danışma Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2011
1. Farkındalık Haftası Günleri, Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2011
4. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikleri, Danışma Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2010
Gelin Siz de Yaşlılarımız İçin Bir El Uzatın Sosyal Sorumluluk Projesi, Organizatör, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2010
3. Akdeniz İş Fırsatları Fuarı , Danışma Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
3 rd Global Conference on Computer Science, Software, Networks and Engineering, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
Akademik Bilişim Konferansı , Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 5
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi