Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MUSTAFA ÜNLÜSAYIN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ür.Av.ve İşl.Tek.Bölümü
Ana Bilm Dalı : İşleme Teknolojisi
Sabit Telefon : +90 242 3106687 | Dahili : 6687
Faks : +90 242 2262013
E Posta Adresi : munlusayinakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://sufak.akdeniz.edu.tr/_dinamik/37/894.pdf
Ofis : 123
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kampüs Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler, 1995-1999
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri Mühendisliği, 1992-1995
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, Su ürünleri Mühendisliği, 1986-1990
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yılan Balığı (Anguilla anguilla LINNAEUS 1766), Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss WALBAUM 1792) ve Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca LINNAEUS 1758) 'nın Sıcak Dumanlama Sonrası Lipid ve Protein Bileşimleri", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Mühendisliği Temmuz, 1999.
Yüksek Lisans, "Genç Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Sabit Su Sıcaklığındaki Büyüme Hızına, Saf ve Atmosferik Oksijenin Etkisi Üzerinde Bir Çalışma", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Su ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühensiliği Mart, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
İşleme Teknolojileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2005 - 2006
Yrd.Doç.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2005
Ögr.Gör.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2000
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 1992 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri, -, 11.01.2011 - 10.01.2014
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri, -, 27.04.2009 - 19.03.2012
Fakülte Staj Komisyonu Başkanlığı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri, -, 03.04.2009 - 19.03.2012
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri , -, 24.03.2009 - 19.03.2012
Fen Bilimleri Enstitü Uzmanlar Grubu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri, -, 16.09.2008 - 16.09.2014
Fakülte Uzmanlar Grubu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri, -, 16.07.2007 - 19.03.2012
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri , Avlama ve İşleme Teknolojisi, 12.03.2007 - 09.02.2009
Fakülte Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri , -, 19.04.2006 - 16.09.2017
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri, -, 03.04.2006 - 17.09.2017
OSYM İl Yönetici Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri, İşleme Teknolojisi, 17.10.2005 - 01.03.2009
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri, Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 01.01.2000 - 03.01.2005
Verdiği Dersler
Soğuk Depolama Tekniği, Lisans, 2013-2014
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2012-2013
Soğuk Depolama Tekniği, Lisans, 2012-2013
Su Ürünleri Tüketiminden Kaynaklanan Hastalıklar, Doktora, 2012-2013
Soğuk Depolama Teknolojisi, Lisans, 2011-2012
Su ürünleri İşleme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su ürünleri İşlemeciliğinde İleri Teknolojiler, Doktora, 2011-2012
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2011-2012
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2011-2012
Besin Kimyası, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su ürünleri İşletmelerinde HACCP planlama, Yüksek Lisans, 2010-2011
Su Ürünleri Tüketiminden Kaynaklanan Hastalıklar, Doktora, 2010-2011
Soğuk Depolama Teknolojisi, Lisans, 2010-2011
Su Ürünleri İşlemesinde İleri Teknolojiler, Doktora, 2010-2011
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Doktora, E. Özer Andız, "Hamsi Yağı/Siklodekstrin Komplekslerinin Oluşturulması ve Oksidatif Kararlılıklarının Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Doktora, R.Erdilal, "İşleme Yan Ürünlerinden Hidrolize Balık Proteini Eldesi ve Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Doktora, B.Gümüş, "Bazı Denizel Makroalg Özütlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, E.Özer, "Dikenli Vatoz (Raja clavata Linnaeus.1758)'dan Sosis Yapımı ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Jüri Üyelikleri
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Temmuz, 2015
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Nisan, 2015
Atama, Profesörlük Kadro Atama, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Su Ürünleri Fakültesi, Kasım, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Ekim, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Nisan, 2014
Atama, Profesörlük Atama Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Ocak, 2014
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2012., ÜAK, Mayıs, 2013
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2012., ÜAK, Ekim, 2013
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2012., ÜAK, Ekim, 2013
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2012., ÜAK, Mayıs, 2013
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2011., ÜAK, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2011., ÜAK, Kasım, 2012
Atama, Yard.Doç.Atama Jurisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi , Kasım, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ünlüsayin M., Hadaruga N.G., Rusu G. , Gruia A.T., Paunescu V., Hadaruga D.I., "Nano-encapsulation competitiveness of omega-3 fatty acids and correlations of thermal analysis and Karl Fischer water titration for European anchovy (Engraulis encrasicolus L.) oil/b-cyclodextrin complexes", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.68, pp.135-144, 2016 (Link)
Hadaruga D.I., Ünlüsayin M., Gruia A.T., Birau (Mitroi) C., Rusu G., Hadaruga N.G., "Thermal and oxidative stability of Atlantic salmon oil (Salmo salar.) and complexation with B-cyclodextrin", BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol.12, pp.179-191, 2016 (Link)
Yilmaz S., Akay A.Ş., Korun J., Gümüş E., Becer Özvarol Z.A., Ünlüsayin M., "Brokers and Wholesale Fish Market: Case Study of Turkey", SYLWAN, no.3, pp.137-152, 2015 (Link)
Ünlüsayin M., İkiz R., Gülyavuz H., Erdilal R., "ASSESSMENT OF CARAMOTE PRAWN (PENAEUS KERATHURUS) PROXIMATE VALUE AND FRESHNESS UNDER ICE STORAGE", Acta Alimentaria, an International Journal of Food Science, vol.43(1), pp.88-95, 2014 (Link)
Ünlüsayin M., Balaban M.Ö., Gümüş B., "Machine Vision Applications To Aquatic Foods: A Review", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.11, pp.167-176, 2011
Ünlüsayin M., Gökoğlu M., Özvarol Y., Balci B.A., Çolak H., ""Two Alien Fish In The Gulf Of Antalya: Apogon Queketti Gilchrist, 1903 (Apogonidae) And Champsodon Nudivittis (Ogilby, 1895) (Champsodontidae)"", ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, vol.54, pp.138-140, 2011
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., Erdilal R., "The Effects Of Different Salting Methods On Extract Loss From Rainbow Trout", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, vol.30(3), pp.131-134, 2010
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Erdilal R., Gümüş B., "The Effects Of Salt-Boiling On Protein Loss Of Penaeus Semisulcatus", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, pp.75-79, 2010
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Bilgin Ş., "The Determination Of The Shelf Life And Some Nutritional Components Of Gilthead Seabream (Sparus Aurata L., 1758) After Cold And Hot Smoking", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.32(1), pp.49-56, 2008
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Kaleli S., Bilgin Ş., "Effect Of Hot Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Diets On The Protein Levels Of Liver Tissue In Rats", ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, vol.50, pp.1-6, 2006
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Bilgin Ş., Kaleli S., "Activities Of Antioxidant Enzymes In Rats Fed By Hot Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)", International Journal of Food Science & Technology, vol.40, pp.717-722, 2005
Ünlüsayin M., Aksoylar M.Y., Gülyavuz H., "Chemical Changes Of Lipids Of Some Fresh Water Fish After Hot Smoking", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.25(3), pp.341-348, 2001
Ünlüsayin M., Bilgin Ş., Gülyavuz H., "Utilization Of Clarias Gariepinus (Burchell 1822) According To Different Processing Methods And Determination Of Chemical Components", Turkish Jorrnal of Veterinary of Animal Science, vol.25(3), pp.309-312, 2001
Ünlüsayin M., Kaleli S., Gülyavuz H., "The Determination Of Flesh Productivity And Protein Components Of Some Fish Species After Hot Smoking", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.81(7), pp.661-664, 2001
Ünlüsayin M., Küçük F. , Wildekamp R.H., Van Neer W. , "First Inland Records Of The Euryhalin Goby Knipowitschia Caucasica From Lakes In Anatolia", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.54, pp.1334-1337, 1999
Ünlüsayin M., Van Neer W. , Wildekamp R.H., Küçük F. , "First Record Of The Eastern Asiatic Gobionid Fish Pseudorasbora Parva From The Asiatic Part Of Turkey", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.51, pp.858-861, 1997
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gümüş B., Ünlüsayin M., "Tüketilebilir iki makroalg ekstraktının antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.33, pp.389-395, 2016 (Link)
Özer Andiz E. , Ünlüsayin M., "FISH OILS AND HUMAN HEALTH", Journal of Food and Health Science, vol.1, pp.142-149, 2015 (Link)
Ünlüsayin M., Gümüş E., Korun J., Yilmaz S., Becer Z.A., "Evaluation Of Fishery Products In Wholesale Fish Market Of İstanbul And İzmir Metropolitan (Turkey)", Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, vol.2 (6), pp.642-651, 2014 (Link)
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., Erdilal R., "The Influence of Different Salting Processes on Protein Loss of Cuttlefish (Sepia officinalis)", Su Ürünleri Dergisi, cilt.28(3), ss.71-74, 2011
Ünlüsayin M., Çağatay İ., Erdilal R., "Balık Proteinlerinin Saflaştırılmasında Kullanılan Son Yöntemler (The Recent Methods On Using For Purification Of Fish Proteins) ", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.3(4), ss.298-309, 2009
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Kaleli S., Bilgin Ş., "Determination Of Total Serum Protein Levels Fed By Hot Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Diets In Rats", American Journal of Food Technology, vol.3(4), pp.246-251, 2008
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., Erdilal R., "The Investigation of Extract Loss of Horse Mackerel (Trachurus trachurus L., 1758) with Different Salting Methods", Su Ürünleri Dergisi, cilt.25(3), ss.217-220, 2008
Ünlüsayin M., "Hazır Yemek (Catering) Teknolojisinde Su Ürünlerinin Yeri Ve Önemi", Gıda Teknolojisi Dergisi, cilt.10, ss.56-58, 2008
Ünlüsayin M., Erdilal R., "Taze Su Ürünleri İçin Tekstür Profil Analizi.", e-Journal of New World Sciences Academy , cilt.3(3), 2008
Ünlüsayin M., "Ab Üyesi Ülkelerde Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi'Ndeki Durum Ve Istihdam Olanakları", Tarım Türk Dergisi, cilt.10, ss.110-111, 2008
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., İkiz R., "Quality Changes Of Salted Red Mullet (Mullus Barbatus) During Vacuum Packaged Stored At +4°C", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.25(2), ss.101-104, 2008
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Erdilal R., "Mürekkep Balığı (Sepia Officinalis L., 1758)'Nda Eşeysel Olgunluk Safhalarına Göre Et Verimi Ve Su Oranında Oluşan Değişimler", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.24(3-4), ss.247-251, 2007
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Bilgin Ş., "Chemical And Sensory Assessment Of Hot-Smoked Fish Pâté", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.1, ss.20-25, 2007
Ünlüsayin M., "Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması", Türktarım Dergisi, cilt.178, ss.40-42, 2007
Ünlüsayin M., İlhan R. , Gülyavuz H., "Dumanlama Sonrası Su Ürünleri Etlerindeki Lipid Değişimleri", Anadolu Bil M.Y.O. Dergisi, cilt.2, ss.35-40, 2006
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Bilgin Ş., "Sudak (Sander Lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Ve Kadife (Tinca Tinca L., 1758) Balığından Balık Ezmesi (Paté) Yapımı, Bazı Kimyasal Bileşenlerin Ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", Su Ürünleri Dergisi, cilt.22 (3-4), ss.399-402, 2005
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Bilgin Ş., "Türkiye'Nin Avrupa Birliği (Ab)'Ne Katılım Sürecinde Su Ürünleri Işleme Tesislerimizin Mevcut Durumuna Bir Bakış", Standard Dergi (TSE), cilt.528, ss.55-59, 2005
Ünlüsayin M., "The Determination Of Chemical Components Of Some Species Belonging To Cephalopoda Class After Hot Smoking", S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.6-9, 2004
Ünlüsayin M., "Flesh Content And Proximate Composition Of Freshwater Crab (Potamon Potamios Potamios Olivier, 1804) And Ghost Crab (Ocypode Cursor L.)", S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.43-45, 2003
Ünlüsayin M., Günlü A., İzci L., Bilgin Ş., "Kerevit (Astacus Leptodactylus Salinus Nordman, 1842)'Lerde Sıcak Dumanlama Yönteminin Denenmesi Ve Kimyasal Bileşenlerinin Tespiti", S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.49-51, 2003
Ünlüsayin M., "Su Ürünleri Kaynaklı Besin Zehirlenmeleri", Standard Dergi (TSE), cilt.500, ss.82-85, 2003
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., İzci L., Bilgin Ş., "Sudak (Sander Lucioperca L. Kottelat, 1997) Ve Kadife (Tinca Tinca L. 1758) Balığı Fileto Artıklarından Köfte Yapımı Ve Raf Ömrünün Belirlenmesi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.63, ss.34-43, 2002
Ünlüsayin M., İzci L., Bilgin Ş., "Havuz Balığı (Carassius Auratus L. 1758)' Nın Et Verimi, Sıcak Dumanlama Sonrası Kimyasal Bileşenleri Ve + 4 °C' Deki Raf Ömrünün Tespiti", S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.62-70, 2001
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Özen M.R., Yıldırım M.Z., "A Study On The Flesh Productivity And Standard Method For Collecting Of Helix Lucorum Linnaeus, 1758.", Turkish Journal of Zoology, cilt.23, ss.747-750, 1999
Ünlüsayin M., Küçük F. , Wildekamp R.H., Van Neer W. , "Species And Subspecies Of The Genus Aphanius Nardo 1827 (Pisces: Cyprinodontidae) In Turkey", Turkish Journal of Zoology, cilt.23, ss.23-44, 1999
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Yıldırım M.Z., "Eğirdir Gölü Kerevitlerinin (Astacus Leptodactylus Salinus Nordman,1842) Et Verimi Üzerine Bir Araştırma", Turkish Journal of Zoology, cilt.21, ss.101-105, 1997
Ünlüsayin M., Timur M. , "Effects Of Pure And Atmospheric Oxygen To The Growth Of Juvenile Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) On The Light And Dark Conditions", Turkish Journal of Zoology, cilt.21, ss.395-341, 1997
Ünlüsayin M., Özen M.R., "A Study On Gas Bubble Disease On Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Which Was Cultured On Cages In Egirdir Lake", Turkish Journal of Zoology, cilt.21, ss.303-307, 1997
Ünlüsayin M., "Canlı Hazineler Su Ürünleri", Bilim ve Teknik Dergisi, cilt.345, ss.96-98, 1996
Ünlüsayin M., Yıldırım M.Z., Gülyavuz H., "A Study On Lymneae Stagnalis (Linnaeus , 1758) And Planorbarius Carneus (Linnaeus,1758) (Gastropoda; Pulmonata) Which Usefulness In Food Ration", Turkish Journal of Zoology, cilt.20, ss.325-328, 1996
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ünlüsayin M., "THE IMPORTANCE OF MOULDS ON SMOKED SEAFOOD SPOILAGE", AQUACULTURE EUROPE 17, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 17-20 Ekim 2017, pp.1190-1191
Ünlüsayin M., "Use of Irradiation Technology in Seafood", Food Factor I Barcelona Conference, Barselona, ISPANYA, 2-4 Kasım 2016, pp.286-286
Gümüş B., Ünlüsayin M., Gümüş E., "An Evaluation of in Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Graciaria verrucosa Extracts ", FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.488-488
Ünlüsayin M., "Evaluation of Some Sea Cuccumbers as a Nutrition Supplementin Turkey", International Conference on Nutrition and Food Engineering (ICNFE 2016), Budapeşte, MACARISTAN, 19-21 Ağustos 2016, pp.32-32
Ünlüsayin M., Hadaruga N.G., Gruia A. , Birau (Mitroi) C., , Hadaruga D.I., "Nanoencapsulation competitivity, thermal and oxidative stability of salmon oil / ß-cyclodextrin complexes", The 4th European Conference on Cyclodextrins (EuroCD2015), Lille, FRANSA, 6-9 Ekim 2015, pp.118-118
Ünlüsayin M., Özer Andiz E., "Comparison of Fish Oil Extraction and Determination Methods ", The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, vol.1, pp.622-622
Özer Andiz E. , Ünlüsayin M., Coandras L.A., Galan L.M., "Farklı Pişirme Yöntemlerinin Balık Kekinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi", 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.305-305
Ünlüsayin M., Gümüş B., "Antibacterial Effect of Gracilaria verrucosa Extract in Minced Mackerel during Refrigerated Storage", 7th Central European Congress on Food–CEFood , Ohrid, MAKEDONYA, 21-24 Mayıs 2014, pp.170-170
Gümüş E., Ünlüsayin M., Gümüş B., "Comparision of chemical compositions of Ulva rigida and Gracilaria verrucosa collected from Gulf of İzmir, Turkey", Alg’n’ Chem 2014, Montpellier, FRANSA, 31 Mart - 3 Nisan 2014, pp.54-54
Gümüş B., Ünlüsayin M., "Antioxidant activity of extract from Ulva rigida, a type of green seaweed", Alg’n’ Chem 2014, Montpellier, FRANSA, 31 Mart - 3 Nisan 2014, pp.53-53
Ünlüsayin M., Hadaruga D.I., Hadaruga N.G., Irima F., Lugojan M., Özer E., "Enzymatic Synthesis Of Hesperidin- And Naringin- Fatty Acid Bioconjugates", The 4th Internatonal Conference on Food Chemistry Engineering of Technology, The Faculty of Food Processing Technology, Banat’s University of Aquaculture Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara, ROMANYA, 30-31 Mayıs 2013
Ünlüsayin M., Gümüş B., "Gıdalarda Antioksidan Madde Olarak Deniz Makroalglerinin Kullanılması", 17. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013., cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., "Tüketilebilir Makroalg Türleri Ve Besinsel İçerikleri", Balıkçılık ve Akuatik Bilimler FABA, Atatürk Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs–1 Haziran 2013, cilt..
Ünlüsayin M., Akay A.Ş., Gümüş B., Gümüş E., Gülyavuz H., Korun J., Deval M.C., Yilmaz S., Becer Özvarol Z.A., "Evaluation Of Turkish Fishery Wholesale Markets In Terms Of Brokers: Case Study Of İstanbul, İzmir And Ankara Terminal Wholesale Fish Markets", 11th World Conference on Animal Production, Beijing,, ÇIN HALK CUM., 15-20 Ekim 2013
Ünlüsayin M., Özer E., Erdilal R., "Evaluating The Antibacterial Effect Of Fish Protein Concentrates On Growth Of Spoilage Flora In Fish Sausage On Chilled Storage", International Conference on Predictive Modelling in Food. Pastör Enstitüsü, Paris, FRANSA, 16-20 Eylül 2013
Ünlüsayin M., Becer Özvarol Z.A., Yilmaz S., Deval M.C., Korun J., Gülyavuz H., Gümüş E., "Evaluation Of Fishery Wholesale Marketing System In Terms Of Producer: A Case Study Of İstanbul And İzmir Metropolitan Wholesale Markets", The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 Mart 2013
Ünlüsayin M., Erdilal R., "A Novel Approach To The Use Of High Pressure Processing On Seafood Preservation", AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future. Prag, CEK CUM., 1-5 Eylül 2012
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gümüş E., "The Importance Of Some Seaweed For Aquafeeds. The 1 St Internatonal Conference On Animal Nutrition And Enviroment", The 1 st Internatonal Conference on Animal Nutrition and Enviroment. Pulman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, TAYLAND, 14-15 Eylül 2012
Ünlüsayin M., Gümüş B., İkiz R., "Determination Of Shelf-Life After Hot Smoking Process Of Red Mullet Mullus Barbatus", AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future. Prag, CEK CUM., 1-5 Eylül 2012
Ünlüsayin M., Erdilal R., Özer E., "Physicochemical And Sensory Assessment Of Thornback Ray (Raja Clavata L.,1758) Sausages Having Different Formulations", AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future. Prag, CEK CUM., 1-5 Eylül 2012
Ünlüsayin M., Balci B.A., Gökoğlu M., İkiz R., Özvarol Y., Beğburs C.R., "Antalya Körfezi Lesepsiyan Balık Türleri Ve Yeni Kayıtlar", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, A.Ü.Su Ürünleri Fakültesi., ANTALYA, TÜRKİYE, 25–27 Ekim 2011, cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., Balaban M.Ö., "Bilgisayarlı Resim Analiz Yönteminin Su Ürünleri İşleme Teknolojisine Uygulanması", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, A.Ü.Su Ürünleri Fakültesi., ANTALYA, TÜRKİYE, 25–27 Ekim 2011, cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., Erdilal R., "Antalya Körfezi’Nden Avlanan Bazı Lesepsiyen Türlerin Kimyasal Kompozisyonlarının Araştırılması", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, A.Ü.Su Ürünleri Fakültesi. , ANTALYA, TÜRKİYE, 25–27 Ekim 2011
Ünlüsayin M., Gümüş B., İlhan R. , "Proximate Analysis Of Some Ray Species Caught By Trawling In Mediterranean Gulf Of Antalya (Turkey).", V. International Conference Aquaculture & Fishery Conference, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, SIRBISTAN, 1-3 Haziran 2011
Ünlüsayin M., Gümüş B., Özer E., Erdilal R., "Soğuk Muhafaza Boyunca İngiliz Stili Balık Çorbasının Mikrobiyolojik Ve Biyokimyasal Değişimi", 2. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-10 Aralık 2010, cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., Erdilal R., "The Effect Of Hot Smoking Of Fillets Of Lizardfish (Saurida Undosquamis) On Biochemical And Microbiological Changes During Chilled Storage", 2nd International Congress on Seafood Technology, Anchorage, ABD (ALASKA), 10-13 Mayıs 2010
Ünlüsayin M., Gümüş B., İkiz R., "Changes In The Nutrient Components After Hot Smoking Process Of Red Mullet (Mullus Barbatus)", Aquaculture Europe 2010, Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ekim 2010
Ünlüsayin M., Erdilal R., "Fish Protein Hydrolysates And Their Potential Application", Aquaculture 2010 Global Conference, Mövenpick Resort and Spa Phuket, TAYLAND, 22-25 Eylül 2010
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., Erdilal R., "The Influence Of Different Salting Processes On Protein Loss Of Sepia Officinalis", 3rd TAFT Conference, Copenhagen, DANIMARKA, 15-18 Eylül 2009
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., "Antalya Körfezi'Nde Trolle Avlanan Iskarta Türlerin Tespiti Ve Değerlendirilme Olanakları", 15. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu,Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz. 2009, cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., "Mığrı (Conger Conger L.1758)'Nın Sıcak Dumanlama Teknolojisine Uygunluğunun Araştırılması", 15. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu. Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2009, cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., Erdilal R., "Alterations In Extract Loss From Sardine During Different Salting Process", AquaMedit 2008 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management. Atina, YUNANISTAN, 21 -22 Kasım 2008
Ünlüsayin M., Gümüş B., "Comparison Of Flesh Productivity And Chemical Composition Of Male And Female Giant Red Shrimp (Aristeomorpha Foliacea)", AquaMedit 2008 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management. Atina , YUNANISTAN, 21 -22 Kasım 2008
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., "Flesh Productivity And Chemical Components Of Some Deep-Water Penaeid Shrimps", University of Ege, Fisheries of Faculty. 1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Çeşme, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Erdilal R., "The Effects Of Different Salting Methods On Extract Loss From Rainbow Trout.", University of Ege, Fisheries of Faculty. 1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Çeşme, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008
Ünlüsayin M., Gümüş B., İkiz R., Gülyavuz H., "Quality Changes Of Salted Red Mullet (Mullus Barbatus) During Vacuum Packaged Stored At +4°C", University of Ege, Fisheries of Faculty. 1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Çeşme, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., "Antalya Körfezi'Nde Avlanan Mercan Türlerinin Et Verimi Ve Kimyasal Kompozisyonlarının Karşılaştırılması", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, , MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007, cilt..
Ünlüsayin M., Gümüş B., Gülyavuz H., İkiz R., "Dumanlanmış Barbun (Mullus Barbatus L., 1758) Ve Tekir (Mullus Surmuletus L., 1758) Balıklarının Kimyasal Kompozisyonlarının Karşılaştırılması", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi , MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007, cilt..
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., İzci L., Bilgin Ş., "Sudak (Sander Lucioperca L. Kottelat, 1997) Ve Kadife (Tinca Tinca L. 1758) Balığı Fileto Kırıklarının Ekonomiye Katkı Amaçlı Alternatif Değerlendirme Şekli", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,MKÜ, Su Ürünleri Fakültesi, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2001, cilt..
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Bilgin Ş., "Dumanlanmış Yılan Balıklarının (Anguilla Anguilla, L.,1766) Yağlarında Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler", Akdeniz Balıkçılık Kongresi, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, İZMİR, TÜRKİYE, 9-11 Nisan 1997, cilt.., ss. 209-214
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Özen M.R., Yıldırım M.Z., "Dondurulmuş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) Dondurma Süresi Ve Defrost Şekline Göre Meydana Gelen Değişimlerin Histolojisi Üzerine Bir Araştırma", IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi , Eğirdir., ISPARTA, TÜRKİYE, 17-19 Eylül 1997, cilt.2, ss.683-694
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., Bilgin Ş., "Isparta Yöresi Su Ürünleri İşleyen Fabrikalarda Hijyen Sanitasyon Konularının Değerlendirilmesi", II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop'97, I.Ü., İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Mart 1997
Ünlüsayin M., Küçük F. , Gülyavuz H., Yıldırım M.Z., "Deniz Salyangozlarından Patella Caerula L., 1758 Ve Monodonta Atriculata (Lamarck,1822) (Prosobranchia: Gastropoda)'Nın Antalya Körfezine Yayılışları Ve Etlerinin Kimyasal Yapısı Üzerine Bir Araştırma", II. International Symposium on Aquatic Products,I. Ü., İstanbul, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 1996
Ünlüsayin M., Yıldırım M.Z., "Göller Bölgesinde Dağılış Gösteren Enidae (Pulmonata; Gastropoda) Türleri", II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, A.Ü., , ANKARA, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 1995, cilt..
Ünlüsayin M., Özen M.R., "Phoxinellus Handlirschi Balıklarında Koku Alma Sisteminin Anatomik Ve Histolojik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi,Trakya Üniversitesi, EDİRNE, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 1994, cilt.6, ss.295-302
Ünlüsayin M., Yıldırım M.Z., "Eğirdir Ve Çevresi Doğal Zenginlikleri", Göller Bölgesi Tarih, Kültür ve Arkeoloji Sempozyumu , A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu, Sıhhiye, ANKARA, TÜRKİYE, 12 Kasım 1994, cilt..
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ünlüsayin M., Çakır D. , "Bildiri Özetleri Kitabı ", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011, Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Sempozyum , Ünlüsayın M, Çakır D, Ed., Osi Reklam Ajansı, ANKARA, ss.368-, 2011
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., "Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, 2. Baskı", Onur Grafik , İSTANBUL, 2008
Ünlüsayin M., Küçük F. , Wildekamp R.H., Van Neer W. , "The 1997-1999 Surveys Of The Anatolian Fish Fauna And Their Relevance To The Interpretation Of Trade At Sagalassos", in: Sagalassos VI. Goe-and Bio-Archaeology at Sagalassos and in its Territory, Neer, W.V, Eds., Leuven University Press, Leuven, pp.299-323-, 2008
Ünlüsayin M., Küçük F. , Wildekamp R.H., Van Neer W. , "Results Of The 1996 Survey Of The Fish Fauna Of The Aksu River (Kestros) And Some Lakes In Southwestern Anatolia, And The Implication For Trade At Sagalassos", in: Acta Archaeologica Lovaniensia Monographia: Sagalassos V. Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997, Neer, W.V., Eds., Leuven University Press, Leuven , pp.828-842-, 2000
Ünlüsayin M., Gülyavuz H., "Su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Şahin Matbaası, ANKARA, 1999
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Ağlasun (Burdur) Çevresinde Bulunan Başlıca Göller ve Nehirlerde yaşayan Balık Türlerinin Teşhisi ve Koleksiyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, ,, Araştırmacı, 2000
"Farklı Tuzlama Yöntemleri İle Tuzlanmış Bazı Su Ürünleri Etlerinde Ekstrakt Kayıplarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2006.01.0121.002, Yönetici, 2008
"Bazı Iskarta Balık Türlerinden Balık Yağı Eldesi ve Biyodizel Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0111.003, Yönetici, 2010
"Sıcak Dumanlama Sonrası Yılan Balığı (Anguilla anguilla L. 1766), Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.1792) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) Balığı Etlerinin Kimyasal Değişimleri", BAP Arastırma Projesi, 97, Araştırmacı, 1998
"Sıcak Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığıyla (Oncorhynchus mykiss) Beslenmenin Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 03-M-727, Yönetici, 2004
"Sıcak Dumanlanmış Bazı Kültür Balıklarından Fish Pate Yapımı ve Besin Bileşenleri ile Kolesterol Düzeylerinin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, 1024-m–05, Yönetici, 2005
"Sudak Balığı (Sander lucioperca L. Kottelat 1997)'ından Burger-Köfte Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 328, Araştırmacı, 2001
"Eğirdir Su Ürünleri İşleme Laboratuarının Bölge Tesislerinin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde İyileştirilmesi ve Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 24, Araştırmacı, 2004
"Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği (AB) Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2003-m-743, Araştırmacı, 2004
"AB'ye Uyumlu Su Ürünleri Toptancı Halleri için Model Arayışı: İstanbul, İzmir ve Ankara Su Ürünleri Halleri Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0111.001, Araştırmacı, 2010
"Balık Atıklarından Elde Edilen Protein Konsantrelerinin Balık Sosislerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0111.003, Yönetici, 2013
"İşleme Yan Ürünlerinden Hidrolize Balık Proteini Eldesi ve Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması ", BAP Doktora, 2010.03.0121.011, Yönetici, 2014
"Bazı Denizel Makroalg Özütlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", BAP Doktora, 2012.03.0121.003, Yönetici, 2014
"Dikenli Vatoz (Raja clavata Linnaeus, 1758)’dan Sosis Yapımı ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.005, Yönetici, 2010
"Dumanlanmış Çipura (Sparus aurata L.1758) Balıklarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Vitamin İçeriğinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1048-m-05, Araştırmacı, 2006
"HAMSİ YAĞI/SİKLODEKSTRİN KOMPLEKSLERİNİN OLUŞTURULMASI VE OKSİDATİF KARARLILIKLARININ BELİRLENMESİ ", BAP Doktora, FDK-2014-82, Yönetici, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Su Ürünleri Dergisi), Yayin Kurul Üyesi, 27.10.2015 - Devam Ediyor
Journal of Agroalimentary Processes and Technologies (JAP&T), Danisma Kurul Üyesi, 23.02.2015 - Devam Ediyor
Tarım Türk, Danisma Kurul Üyesi, 02.03.2008 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2015
Journal of Food and Health Science, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Journal of Food and Health Science, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Journal of Food and Health Science, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2015
Su Dergi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Journal of Aquacultre Engineering and Fisheries Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Journal of Food and Health Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2015
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2015
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Acta Alimenteria, An international Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Su Ürünleri Dergisi (egejfas) , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2013
Su Ürünleri Dergisi (egejfas), Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Su Ürünleri Dergisi (egejfas), Dergide Hakemlik, Kasım 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Journal of Fisheries Sciences.com, Dergide Hakemlik, Mart 2011
SDÜ Fen Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2011
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Su Ürünleri Master Planı Çalışma Grubu, Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, TÜRKIYE, , Kasım 2010 - Ocak 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 157
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 64
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Nisan 2016
Ünlüsayin M, "LLP-İtalya, Erasmus , Nisan 2015
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Ocak 2012
LLP-Romanya, Erasmus, Şubat 2011
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Ocak 2008
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Ocak 2006
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Ocak 2005
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Ocak 2001
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK, Ocak 2001
Ünlüsayin M, "Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , TUBİTAK , Ocak 2001
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi