Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "The Mediating Role of Perception in the Relationship between Expectation and Satisfaction in Terms of Sustainability in Tourism Education", SUSTAINABILITY, vol.10, pp.1-18, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., Kasalak G., "Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması", Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, pp.239-249, 2019 (Link)
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., Bahtiyar D., "EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, pp.221-240, 2018 (Link)
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE YÖNELİK ANTİPATİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞi", Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol.1, pp.24-33, 2018 (Link)
Yurcu G., Kasalak M.A., Akinci Z., "TURİSTLERİN BOŞ ZAMAN MOTİVASYONUNU VE TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BELDİBİ ÖRNEĞİ", MANAS Journal of Social Studies, vol.7, no.2, pp.517-536, 2018 (Link)
Kasalak M.A., Bahtiyar D., "EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNİ SEYAHAT EDEN EKOTURİSTLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.1088-1096, 2017 (Link)
Yurcu G., Kasalak M.A., Akinci Z., "The Effect Of Perceived Social Support On Life Satisfaction Among Older Adults Who Participate in Recreational Activities", International Journal of Health Management and Tourism (IJHMT), vol.2, pp.28-48, 2017 (Link)
Yurcu G., Akinci Z., Kasalak M.A., "Factors affecting educational motivation in university: A study of tourism education in Antalya", International Journal Of Human Scıences, vol.14, pp.1983-2000, 2017 (Link)
Kasalak M.A., Bahtiyar D., "Ekoturistlerin Özellikleri ve Seyahat Etme Motivasyonları", Researcher Social Science Studies, vol.5, pp.503-512, 2017 (Link)
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "A comparison of the pre-education expectations, perceptions developed through the experience, and motivation of the students taking vocational tourism education", International Journal of Human Sciences, vol.14, pp.10-23, 2017 (Link)
Isayeva S., Yurcu G., Kasalak M.A., "Investigation of Emotional Labor Levels of Hotel Employees in Terms of Demographic Variables", Journal of Tourism & Hospitality, vol.6, pp.1-8, 2017 (Link)
Yurcu G., Akinci Z., Kasalak M.A., "The Effects of Tourism Students’ Personality Traits on Leisure Motivation and Social Well-being", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol.2, pp.10-26, 2017 (Link)
Bahtiyar D., Kasalak M.A., "EKOLOJİK OTELLERİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLER", Journal Of Kesit Akademi, vol.10, pp.362-381, 2017 (Link)
Akinci Z., Kasalak M.A., "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖZEL İLGİ TURİZMİNİN YERİ VE ÖNEMİ ", Çatalhöyük İnternational Journal of Tourism and Social Research, vol.1, no.ISSN 2548-0588 , pp.161-182, 2016 (Link)
Isayeva S., Kasalak M.A., "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ KAPSAMINDA YER ALAN ÖRNEK EKOTURİZM UYGULAMALARI", ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.ISSN 2548-0588 , pp.183-200, 2016 (Link)
Yurcu G., Kasalak M.A., "Ekoturizm Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi: Aydın İli Sultanhisar İlçesi Örneği", Turkish Journal of Life Sciences, vol.1, pp.46-52, 2016 (Link)
Akinci Z., Kasalak M.A., "Are Travel Agencies Ready for Accessible Tourism in Turkey? The Tendencies and Expectations of Travel Agencies as Supply Side of Accessible Tourism in Turkey"", Journal of Business & Hotel Management, vol.3, pp.1-5, 2016 (Link)
Akinci Z., Kasalak M.A., "What Kind of Tourism Education Must Schools Offer?", Internatıonal Journal on Lifelong Education and Leadership, vol.2, pp.14-20, 2016 (Link)
Akinci Z., Kasalak M.A., Yurcu G., "Use of goal programming technique in the method of scoring in the job evaluation process of lodging enterprises", Journal of Tourism Theory and Research, pp.41-55, 2015 (Link)
Yurcu G., Kasalak M.A., Akinci Z., "Hotel workers examined in terms of demographic variables, the perceptions of social wellbeing: The example of Antalya", Journal of Tourism Theory and Research, pp.8-21, 2015 (Link)
Kasalak M.A., "Ekolojik Çiftlikler Geliştirebiliriz", TUROB Hotel Dergisi, ss.93-94, 2015
Kasalak M.A., Akinci Z., "Evaluation of the Impact of Ecotourism on the Local Community", International Journal of Social Sciences and Education Research,, pp.230-239, 2015 (Link)
Kasalak M.A., Akar H., Kasalak T.F., "Personal İnternet Usage Of Employess And Cyberlacking Trends İn Antalya Hotel Businesses", Internatıonal Journal Of Business and Management Studies, vol.4, no.ISSN: 2158-1479, pp.257-261, 2015 (Link)
Kasalak M.A., "Dünyada Ekoturizm Pazarı ve Ekoturizm'in Ülke Gelirlerine Katkıları", Journal Of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.ISSN: 2348-5321, pp.20-26, 2015 (Link)
Tekin M., Kasalak M.A., "Ekoturizm Girişimciliğinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.ISSN: 1302-1796, pp.129-136, 2014 (Link)
Kasalak M.A., "Bölgesel Kalkınma Açısından Sosyo-Kültürel Yapının Girişimciliğe Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.ISSN: 1300-9435, pp.249-266, 2014 (Link)
Beceren E., Kasalak M.A., "Avrupa Birliği Istihdam Stratejisi Ve Üye Ülke Stratejilerinin 10 Hedef Kapsamında Istihdama Yönelik Uygulamaları", Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.2, no.ISSN: 1309-8020, pp.49-55, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akinci Z., Kasalak M.A., Yurcu G., "EVALUATION OF ANTECEDENT ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS ECOCENTRIC, ANTHROPOCENTRIC AND ENVIRONMENT: AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES", 3. International Center Of Social Sciences And Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.27-27 (Link)
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "LEISURE MOTIVATION AND SATISFACTION IN RUSSIAN TOURISTS:ANTALYA\ KEMER \BELDIBI EXAMPLE", 3. International Center Of Social Sciences And Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.26-26 (Link)
Akinci Z., Yurcu G., Aybar D.H., Kasalak M.A., "Assesment of the Front Office Staff's Roles on Customer Relationship Management Practices in Hotel Enterprises", International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, VİYANA, AVUSTURYA, 11-13 Mayıs 2018, pp.124-124
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "Evaluation of the Relationship between Personal value, Mobbing and Depression of the Employees in Hotel Business", International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, VİYANA, AVUSTURYA, 11-13 Mayıs 2018, pp.123-123
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., Kasalak G., "Toksik Davranışların Turizm İşletmelerinde İncelenmesi: Antalya Alan Arştırması", The Second International Congress On Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURİSM 2018), MERSİN, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.382-396
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., "STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY", 8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-23 Ekim 2018, pp.204-208
Isayeva S., Kasalak M.A., Akinci Z., ""Evaluating Academic Motivation, Expectation and Perception Levels of Tourism Bachelor Degree Students within the Scope of Turkey And Poland Education in Terms of Sustainability in Education"", 9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.273-285 (Link)
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "An Investigation and Comparison of the Expectation, Perception, Satisfaction and Motivation Levels of Tourism Students in University Regarding Tourism Education", . Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, pp.20-21
Yurcu G., Kasalak M.A., Akinci Z., "THE PLACE AND PRIORITY OF WELLNESS & SPA APPLICATIONS IN RECREATIONAL TOURISM OF TURKEY", 6 th ICoSReSSEInternational Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Prague, CEK CUM., 12-14 Mayıs 2017, pp.139-140
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi", 1.Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.1-10
Kasalak M.A., Yurcu G., Akinci Z., "The Development Of Congress Tourism And Evaluation Of Antalya Province In Terms Of Congress Tourism", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , ODESSA, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, pp.138-138 (Link)
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "The mediating role of perception in the relationship between expectation and satisfaction in education: A study at undergraduate level in higher education", 3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2017, Porto, PORTEKIZ, 12-14 Eylül 2017, pp.42-42
Yurcu G., Kasalak M.A., Akinci Z., "FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN RECREATMENT ACTIVITIES IN ELDERLY", 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, pp.1-10
Akinci Z., Yurcu G., Kasalak M.A., "ASSESSMENT OF THE TARGETS AND RESULTS OF THE NATIONAL TOURISM ACTION PLAN WITHIN THE SCOPE OF THE 9TH DEVELOPMENT PLAN (2007-2013)", 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, pp.145-157
Akinci Z., Kasalak M.A., Yurcu G., "A Comparison of the Pre-Education Expectations, Perceptions Developed Through the Experience, and Motivation of the Students Taking Vocational Tourism Education", 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, LETONYA, 21-23 Temmuz 2016, pp.26-26
Bahtiyar D., Sari U., Kasalak M.A., "Botanik Turizmi ve Rize Örneği", II.Rize Turizm Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.561-574
Bahtiyar D., Kasalak M.A., Akinci Z., "Sakin Şehir Politikaları:Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler", 3rd International Congress of Tourism and Management Reseraches, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.866-880
Bahtiyar D., Kasalak M.A., Akinci Z., "YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA KIRSAL TURİZM: GEYİKBAYIR ÖRNEĞİ ", 17.Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.1180-1189
Kasalak M.A., Bahtiyar D., "Yerel Halkın Bakış Açısına Göre Kırsal Turizm ve Sürdürülebilirlik: Antalya-Konyaaltı İlçesi Örneği", 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.65-65
Akinci Z., Kasalak M.A., "What Kind of Tourism Education Must Schools Offer?", 2nd International Conference on Lifelong Education and Ledaership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, LETONYA, 21-23 Temmuz 2016, pp.27-27
Kasalak M.A., Demirdiken G. , "Ekoturizm Aktiviteleri Kapsamında Bisiklet Turizminin Yeri ve Önemi: Örnek Destinasyonlar ve Türkiye", 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, cilt.1, ss.358-373
Kasalak M.A., Akinci Z., Bahtiyar D., Kasalak Ç., "EKOLOJİK ÇİFTLİKLERDE REKREASYONEL AKTİVİTELERİN İNCELENMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ", 17.Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.1416-1424
Kasalak M.A., Akinci Z., Yurcu G., "Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey", International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.120-120
Yurcu G., Kasalak M.A., "Hotel workers examined in terms of demographic variables, the perceptions of social wellbeing: The example of Antalya", International Conference On Social Sciences And Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.454-454
Kasalak M.A., Akar H., Kasalak T.F., "Personal İnternet Usage Of Employess And Cyberlacking Trends İn Antalya Hotel Businesses", International Journal Of Arts And Sciences , Prague, CEK CUM., 14-17 Temmuz 2015, vol.1, pp.21-21
Kasalak M.A., Akinci Z., "Evaluation of the Impact of Ecotourism on the Local Community", International Conference On Social Sciences And Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.175-175
Kasalak M.A., "Ekolojik Otel Girişimcilerinin Eğitim Profili Ve Ekoturizm'E Bakış Açıları: Muğla İli Araştırması", I. Eurasia İnternational Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, vol.III, pp.74-84
Kasalak M.A., Çolak Ö.F., "Yuvarlakçay'In Biyoçeşitliliği Ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi", Ekoloji 2015 Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.374-374
Akinci Z., Kasalak M.A., "Use of goal programming technique in the method of scoring in the job evaluation process of lodging enterprises", International Conference On Social Sciences And Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.176-176
Kasalak M.A., "Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Çiftlik Aktivitelerinin Rekreasyonel Turizm Açısından Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.117-117 (Link)
Tekin M., Kasalak M.A., Öztürk A., "Sürdürülebilir Turizm Çeşidi Olarak Ekoturizm: Beyşehir Ve Çevresi Ekoturizm Kaynakları Uygulaması", 3. Disiplinlerarası Turizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2014, ss.618-627 (Link)
Kasalak M.A., "Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi Ve Ülke Ekonomilerine Katkıları", 2. Uluslararası Davraz Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, pp.672-679 (Link)
Kasalak M.A., "Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yatkınlığının Ölçülmesi: Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında Bir Alan Araştırması ", 7. Lisansüstü Turizm Araştırmaları Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2014, ss.685-686 (Link)
Kasalak M.A., Tekin E., "Ekoturizmin Bir Çeşidi Olan Ekolojik Çiftliklerin Yöre Turizmine Etkisi: Fethiye Ve Beyşehir Örnekleri", 7. Lisansüstü Turizm Araştırmaları Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2014, ss.605-613 (Link)
Kasalak M.A., Çolak Ö.F., "Muğla Turizmi Açısından Farklı Bir Değer: Ekoturizm Çiftlik İşletmelerinde Mantar Toplama Aktiviteleri ", İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2013, ss.282-286
Tekin M., Kasalak M.A., "Yeni Bir Girişimcilik Eğilimi: Ekoturizm Çiftlik Girişimciliği", Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2013, pp.381-390
Kasalak M.A., "Girişimcilik Kavramının Oluşumunda İktisat Biliminin Rolü Ve Selçuklu Döneminden Günümüze Türkiye'De Girişimcilik ", Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2012, ss.79-79
Kasalak Ç., Kasalak M.A., "Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Yerel Yönetimlerin Durumu", 1. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2011, ss.337-346
Beceren E., Kasalak M.A., "Avrupa Birliği Istihdam Stratejisi Ve Üye Ülke Stratejilerinin 10 Hedef Kapsamında Istihdama Yönelik Uygulamaları", 3. Ulusal Ekonomi Bilimleri Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2010, ss.49-55
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yurcu G., Kasalak M.A., Akinci Z., "THE PLACE AND PRIORITY OF WELLNESS & SPA APPLICATIONS IN RECREATIONAL TOURISM OF TURKEY", in: Current Approaches on Business and Economics, Tüfekci Ö. K., Eds., SRA (Strategic Researches Academy) Academic Press Publishing, New York, pp.189-204, 2017
Kasalak M.A., Akinci Z., Yurcu G., "Ecotourism Entrepreneurship, the Features of Ecotourism Entrepreneurshıp, Problems and Solutions", in: Global Issues and Trends in Tourism, AVCIKURT C., DINU M.S., HACIOĞLU N., EFE N. SOYKAN A., TETİK N, Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.569-601, 2016
Akinci Z., Kasalak M.A., "Management of Special Interest Tourism in Terms of Sustainable Tourism", in: Global Issues and Trends in Tourism, AVCIKURT C., DINU M.S., HACIOĞLU N., EFE N. SOYKAN A., TETİK N, Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.176-190, 2016
Kasalak M.A., Akinci Z., Yurcu G., "Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey", in: Strategic Researches on Social Science, Ö. TÜFEKÇİ, Eds., Lam Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.147-158, 2016
Kasalak M.A., "İletişim Kavramı Ve Türleri", Büro Yönetimi ve İletişim, Acar, F., Arslan, E., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul , ss.111-125, 2008 (Link)
Kasalak M.A., "Halkla İlişkilerin Organizasyon İçerisindeki Yeri Ve Önemi", Halkla İlişkiler, Arslan, B., Ed., Lisans yayıncılık, İstanbul , ss.45-57, 2007 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi