Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2012-2016
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2010-2012
Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2006-2010
Lisans, Varsova Üniversitesi, Faculty of Management, İşletme, POLONYA, 2008-2009
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Konaklama İşletmelerinde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve İşletme Performansı İlişkisi: Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, "KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (KOBİ TFRS) İLK GEÇİŞE İLİŞKİN BİR UYGULAMA", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Muhasebe Finansman ABD Ağustos, 2012.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi