Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal Uyar G.F., Erdoğan M., "SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN HATA VE HİLEYE BAKIŞI: İDARİ PARA CEZASI", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.12, no.Temmuz, ss.197-214, 2019 (Link)
Öztürk M.S., Erdoğan M., "Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz İİBF Dergisi, no.38, pp.173-197, 2018
Öztürk M.S., Erdoğan M., "Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, vol.18, no.38, pp.173-196, 2018 (Özet) (Abstract)
Öztürk M.S., Erdoğan M., "BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.162-174, 2017
Öztürk M.S., Erdoğan M., "Audit Company Selection by Using the AHP And TOPSIS Methods", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.620-633, 2017
Demirel B., Erdoğan M., "Corporate Sustainability Reporting in the BIST Sustainability Index", International Journal of Business and Social Research, no.10, pp.21-31, 2016
Erdoğan M., Öztürk M.S., "KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN İNCELENMESİ", World of Accounting Science, pp.707-725, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Nurcan E., Erdoğan M., Oruç Erdoğan E., "Evaluation of Financial Performance of Football Clubs: An Application in the BIST", International Journal Of Business and Management Invention, vol.2, no.5, pp.1-5, 2016
Nurcan E., Erdoğan M., Oruç Erdoğan E., "Evaluation of Financial Performance of Football Clubs AnApplication in the BIST. ", International Journal of Business and Management Invention, vol.5, pp.1-5, 2016
Oruç Erdoğan E., Erdoğan M., Ömürbek V., "Evaluating The Effects Of Various Financial Ratios On Company Financial Performance: Application In Borsa Istanbul", Business and Economics Research Journal, vol.6, no.1, pp.35-42, 2015 (Link)
Erdoğan M., Utku B., Gürsoy K., "Kobi’Ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarina İlk Geçiş Uygulamasi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.7, pp.612-629, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Oruç Erdoğan E., Erdoğan M., "Effect Of Acquisition Activity On The Financial Indicators Of Companies: An Application In Bist", International Journal of Business and Social Research, no.7, pp.17-22, 2014 (Link) (Abstract)
Erdoğan M., Dönmez A., "Entelektüel Sermaye İle İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veri Uygulaması", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, vol.7, pp.362-369, 2014 (Link)
Angay Kutluk F., Dönmez A., Utku B., Erdoğan M., "Expectation Of Accounting Professionals From Accounting Education: An Antalya Research", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.418-423, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altin F.G., Erdoğan M., "ENTROPİ TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE SÜPER LİG 2016-2017 SEZONUNUN YENİDEN SIRALANMASI", 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.1-5
Öztürk M.S., Erdoğan M., "Independent Auditing Company Selection Using AHP and TOPSIS Methods: An Application at a Production Firm in Borsa Istanbul", 22nd EBES Conference - Rome, Roma, ITALYA, 24 Mayıs - 26 Haziran 2017, pp.1-14
Oruç Erdoğan E., Erdoğan M., "Girişimciler Açısından Alternatif Finansman Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi", 4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 13-17 Aralık 2017, pp.96-97
Nurcan E., Erdoğan M., Oruç Erdoğan E., "Financial Ratios Effects on the Football Companies' Grouping Financing Performance: An Application on the BIST", 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, HOLLANDA, 28-29 Ekim 2016, pp.1-3
Oruç Erdoğan E., Erdoğan M., "SECTORAL DIMENSION EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP STRUCTURE AND COMPANY PERFORMANCE", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2016, pp.83-93
Utku B., Erdoğan M., "Sustainability Reporting Under the Roof of Institutional Sustainability: Examination of the Firms that are Included in the BIST Sustainability Index", 5. Organizational Governance Conference and 14. International Conference on Social Responsibilty , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2015, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdoğan M., Oruç Erdoğan E., "Financial Statement Manipulation: A Beneish Model Application", in: CONTEMPORARY ISSUES IN AUDIT MANAGEMENT AND FORENSIC ACCOUNTING, SIMON GRIMA, ENGIN BOZTEPE,PETER J. BALDACCHINO, Eds., Emerald Ink Publishing, Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK, pp.173-180, 2020 (Abstract)
Erdoğan M., Öztürk M.S., "Enerji Üretimi Yapan Bir İşletmede İç Denetim Destekli Kurumsal Risk Yönetimi Uygulaması", in: Muhasebe ve Maliye Araştırmaları I, Turgut ÇÜRÜK, Eds., Akademisyen Yayınevi A.Ş., Ankara, pp.165-180, 2019
Ünal Uyar G.F., Erdoğan M., "Accounting", in: Academic Studies In Social, Human and Administrative Sciences, Babacan H., Premovic, M., Eds., Ivpe Yayınevi, Cetinje, pp.19-40, 2018 (Link)
Ünal Uyar G.F., Erdoğan M., "Accounting", in: Academic Studies In Social, Human and Administrative Sciences, Babacan H., Premovic, M., Eds., Ivpe Yayınevi, Cetinje, pp.19-40, 2018 (Link)
Oruç Erdoğan E., Erdoğan M., "Sectoral Dimension Evaluation of the Relationship Between Ownership Structure and Company Performance", in:     Strategic Researches on Social Science Multidisciplinary Approach           , TÜFEKÇİ Ö. K., Eds., Lambert Academic Publishing, SaarBrücken, pp.83-94, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi