Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetin M., Demircan H.Ö., "Empowering technology and engineering for STEM education through programming robots: a systematic literature review", EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.190, no.9, pp.1323-1335, 2020 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetin M., Demircan H.Ö., Şenyurt E., Ata Aktürk A. , "An Analysis of Young Children’s Preferences on STEM Activities in terms of Gender", Journal of Education and Future, no.18, pp.1-15, 2020 (Link)
Çetin M., Demircan H.Ö., "Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, ss.102-117, 2020 (Link)
Gedik N., Çetin M., Koca C., "Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.193-203, 2017 (Link)
Ata Aktürk A., Demircan H.Ö., Şenyurt E., Çetin M., "STEM education related aspects of Turkish early childhood education curriculum: A document analysis.", Journal of Turkish Science Education, vol.14, pp.16-34, 2017
Bayat N., Çetin M., "Children's Levels of Comprehending Connectives", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.186, pp.183-191, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çetin M., Çetin G., "Curricular Integration of 21st Century Skills: A Critical Analysis of Turkish Early Childhood Education Curriculum ", 27th International Conference on Educational Sciences , ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Nisan - 22 Mayıs 2018, pp.642-645
Ubuz B., Çetin M., Ata Aktürk A., "Cognitive levels of the Tasks in Turkish Children Magazine: A Content Analysis", ECER, Bolzano, ITALYA, 3-7 Eylül 2018, pp. -
Çetin M., Demircan H.Ö., "Pre-service early childhood educators’ reports of perceived STEM activity implementation barriers", 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp. -
Çetin M., Demircan H.Ö., "A systematic review of programming robots in early childhood: integrating technology and engineering to STEM", 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp. -
Çetin M., Cengizoğlu S., Eryiğit S., Demircan H.Ö., Tonga F.E., Şenyurt E., "Okul Öncesi Dönem Çocukları Hangi Bilim Etkinliklerini Tercih Ediyor?: Bir Bilim Fuarı Deneyimi", Vth International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp. -
Çetin M., Ata Aktürk A., Demircan H.Ö., "STEM Öğretmen Eğitiminin Okul Öncesi Eğitime Yansımaları: Bir Durum Çalışması", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp. -
Gülçiçek T., Demirtaş İlhan S., Güvelioğlu E., Demircan H.Ö., Cengizoğlu S., Çetin M., "Early Childhood Educators’ Preferences of Science Content Area Activities and Predictions About Science Content Area Activity Choices of Students at a Science Fair", ECER, Bolzano, ITALYA, 3-7 Eylül 2018, pp. -
Çetin M., Bayat N., "Sentential Characteristics in Oral Language of Preschool Children", ISER- 232nd International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017), Venedik, ITALYA, 22-23 Ağustos 2017, pp. -
Şenyurt E., Demircan H.Ö., Çetin M., Ata Aktürk A., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Anlayışları ", 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp. -
Çetin M., Demircan H.Ö., Şenyurt E., Ata Aktürk A. , "STEM Teaching Intentions of Turkish Early Childhood Teachers", 69th OMEP World Assembly and Conference., Opatija, HIRVATISTAN, 19-24 Haziran 2017, pp.221-221
Çetin M., Demircan H.Ö., Şenyurt E., "Turkish Pre-service Early Childhood Teachers’ Thoughts Regarding Parent Engagement, Involvement and Education", 69th OMEP World Assembly and Conference, Opatija, HIRVATISTAN, 19-24 Haziran 2017, pp.184-184
Ata Aktürk A. , Demirbaş G.G., Öztürk N., Öztürk S., Aydemir Z.B., Çetin M., et al., "0-8 Yaş Çocukları İçin Tasarlanan FeTeMM Etkinliklerinin Cinsiyet ve Tercih Edilme Durumuna Göre İncelenmesi", 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2016, ss. -
Demircan H.Ö., Ata A., Çetin M., Şenyurt E., "MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın FeTeMM (STEM) Eğitimi Açısından Analizi", 3RD INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.769-770
Çetin M., Tunc C., "5 Yaş Çocuklarının Ve Ebeveynlerin Elektronik Oyunlara İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi", International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, pp.91-91
Bayat N., Çetin M., Temizkol Ş., "Children’s Levels of Comprehending Connectives", 5th World Conference on Learning, Teaching And Educational Leadership, Prag, CEK CUM., 29-30 Ekim 2014, pp. 90- 90
Şekercioğlu G., Çetin M., Ayvallı M., "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ TANIMA VE UYGULAMA DURUMLARI", Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, pp.231-231 (Özet) (Abstract)
Gedik N., Çetin M., Tunc C., "Okul Öncesi Çocuklarının Programlama Ile Ilgili Deneyimlerinin Incelenmesi", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2014, ss. -
Duman G., Çetin M., "Çok Kültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları", 9th International Balkan Education and Science Congres, EDİRNE, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.148-148
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yazici Z., Çetin M., "Sosyal beceri kavramı", Erken çocuklukta sosyal beceri eğitimi, Aslan D., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-1, 2020
Çetin M., Yazici Z., "Kanada'da Erken Çocukluk Eğitimi", Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi, Aslan D., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.293-304, 2020 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi