Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİMFAÜLTESİ, 2007 - Devam Ediyor
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1999 - 2005
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Arslan, "Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Anlama, Hatırda Tutma, Yaratıcılık Düzeyleri İle Zihinsel Modelleri Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Ataalkin, "Üst Bilişsel Öğretim Stratejilerine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Üst Bilişsel Farkındalık ve Becerisine, Akademik Başarı ile Tutumuna Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, T.Gençosman, "Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Öğrencilerin Öz-Yeterlilik, Sınav Kaygısı, Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeylerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi