Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şeker M., Tiryaki S., "Sigara ile İlgili Kamu Spotlarında Moral Panik Etkisi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.223-242, 2013 (Link)
Şeker M., Toruk İ., Sine R., "Töre Cinayetlerinin Türk Medyasında Sunumu: Mardin Katliamı", Global Media Journal, vol.3, pp.166-195, 2013 (Link)
Toruk İ., Şeker M., "Media Presentation of Violence Against Women and the Attitude of the Audience Towards This News", Humanities and Social Sciences Review, vol.1, pp.341-355, 2012
Şeker M., Sine R., Çavuş S. , "Wikileaks Haberlerinin Türk Basınındaki Söylemi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.377-398, 2012 (Link)
Toruk İ., Şeker M., Sine R., "Etnik Kimliklerin Medyada Sunumu: Hrant Dink Olayı Örneği", Global Media Journal, vol.3, pp.176-207, 2012 (Link)
Şeker M., Şeker N.T., "İletişim Eğitiminde Temel Sorunlar ve Açmazlar", Akdeniz İletişim, ss.99-118, 2011 (Link)
Şeker N.T., Şeker M., "Televizyon Haberlerinde Söylem- 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Örneği", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.515-552, 2011 (Link)
Şeker M., Şimşek F., "Ötekilik Bağlamında Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Farklı İdeolojideki Gazetelerin Köşe Yazılarına Yansımaları", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.483-502, 2011 (Link)
Şeker M., Gölcü A., "Futbolun Televizyonda Yeniden Üretimi", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.115-134, 2008 (Link)
Şeker M., "Televizyon Haberciliğinde Küresel Format ve Haberciliğe Etkileri", Selçuk İletişim, cilt.4, ss.36-44, 2007 (Link)
Şeker M., "Sayfa Düzeni Ekollerinin Estetik ve İçeriğe Etkileri –Hürriyet, Star ve Zaman Gazeteleri Örneği", Selçuk İletişim, cilt.4, ss.30-40, 2006 (Link)
Şeker M., "Yerel Gazeteler ve Resmi İlan", Selçuk İletişim, cilt.4, ss.101-115, 2005 (Link)
Şeker M., "Özel Televizyonlarda Haberin Seçimi ve Yapılandırılması (NTV, ATV ve SHOW TV Örneği)", Selçuk İletişim, cilt.3, ss.68-80, 2004 (Link)
Şeker M., "Haber Söylemi İçinde Yapılandırılmış Örtülü Nesnellik İhlalleri", Selçuk İletişim, cilt.2, ss.100-113, 2003 (Link)
Şeker M., "Televizyon Haberlerinin İmge Üretme ve Anlam Yitirme Sorunu", Selçuk İletişim, cilt.2, ss.35-47, 2002 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şeker M., Gölcü A., "Consent Production over News Discourse: The Analysis of News about Transition to Presidential System in Turkey", Abstract Book X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2016, pp.50-50
Şeker M., Gölcü A., "Gündelik Edebiyat, İktidar ve Kitle İletişimi", 2.Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2016, vol.2, no.2, pp.510-520
Şeker M., Nisan F., "Bir Eğitim Yöntemi Olarak Kamu Spotlarının Söylem Analizi", International Conference on New Horizons in Education, Barcelona-SPAIN, June 10-12 2015, Barselona, ISPANYA, 10-12 Haziran 2015, vol.1, pp.228-240 (Link)
Toruk İ., Şeker M., "6 November 2012 American Presidential Elections in the Turkish Press", International Conference on Business and Social Science, Seul, GUNEY KORE, 28-30 Haziran 2013, vol.1, pp.262-269
Şeker M., Gölcü A., "Presentation Of Economic Situation in Greece By Turkish Pres", II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design , Gazimagosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-4 Mayıs 2013, pp.170-173
Şeker M., Toruk İ., "The Approaches Of Turkish Newspapers To Negotiations Of Turkish Government With Abdullah Öcalan", II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design , Gazimagosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-4 Mayıs 2013, pp.261-264
Şeker M., Gölcü A., "The Role of Turkish Press for Creating Moral Panics About Swine Flue News in 2009", New Communication Technologies and Social Transformaiton, II. International Symposium, Bişkek, KIRGIZISTAN, 2-4 Mayıs 2012, pp.237-248
Şeker N.T., Şeker M., Nisan F., "The Reflection of Violence to Turkish and American Press: Kaddafi Example", New Communication Technologies and Social Transformaiton, II. International Symposium, Bişkek, KIRGIZISTAN, 2-4 Mayıs 2012, pp.37-49
Şeker M., Gölcü A., "Image of Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan's in US Press After Davos Walkout", Communication in the Millenium, 9th. International Symposium, San Diego, ABD, 22-25 Mayıs 2011, pp.92-101
Şeker M., "Yeni Ekonomi ve Gazete Dağıtımı Sektörüne Etkileri", Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2006, pp.198-207
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şeker M., Ed., "Medyada Çalışma Hayatı", Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, 2016
Şeker M., "Yerel Basının Yapısı ve Çalışma Hayatına İlişkin Sorunları", Medyada Çalışma Hayatı, Şeker, M., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.142-159, 2016
Şeker M., "Kitle İletişimi, Kitle Kültürü ve Eleştirel Yaklaşımlar: Gramsci ve Hegemonya, Frankfurt Okulu, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları ", Medyada Eleştirel Yaklaşımlar, Kılınç, B., Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.44-62, 2016
Şeker M., "Medyanın Eleştirel Ekonomi Politiği: ABD'de Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım (Schiller, Smythe, Herman ve Chomsky) ", Medyada Eleştirel Yaklaşımlar, Kılınç, B., Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.100-116, 2016
Selçuk A., Şeker M., "Danıştay Saldırısı Haberlerinde Söylem Ve İdeoloji", Nobel Yayınevi, ANKARA, 2012
Şeker M., Şeker N.T., "Terör ve Haber Söylemi", Literatürk Yayınevi, İSTANBUL, 2009
Şeker M., "Dağlıca Baskını Haberlerinin Söylemi", Terör ve Haber Söylemi, Şeker M., Şeker N. Tülay. , Ed., Literatürk Yayınevi, İstanbul, ss.89-156-, 2009
Arik M.B., Şeker M., Ed., "İletişim ve Ötesi", Tablet Yayınevi, KONYA, 2007
Şeker M., "Film Tadında Haber", İletişim ve Ötesi, Arık B., Şeker M., Ed., Tablet Kitabevi, Konya, ss.37-68, 2007
Şeker M., "Tiraj Sorunu", Bir Sorun Olarak Gazetecilik, Arık B., Şeker M., Ed., Tablet Kitabevi, Konya, ss.139-176, 2007
Şeker M., "Tekniği, Içeriği, Çalışan Profili, Haberkaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü Ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler", Tablet Kitabevi, KONYA, 2007
Arik M.B., Şeker M., Ed., "Bir Sorun Olarak Gazetecilik", Tablet Yayınevi, KONYA, 2007
Şeker M., "Kuramsal Temeller Ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni", ÇİZGİ KİTABEVİ, KONYA, 2004
Şeker M., "Televizyon Haberciliği", SEL-ÜN VAKFI, KONYA, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi