Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MEHMET ZİYA FIRAT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Zootekni Bölümü
Ana Bilm Dalı : Biyometri ve Genetik
Sabit Telefon : +90 242 3102443
Faks : +90 242 2274564
E Posta Adresi : mzfiratakdeniz.edu.tr | mziyafiratgmail.com
Mobil Telefon : +90 +905357912900
Web Adresi : http://zootekni.ziraat.akdeniz.edu.tr/prof-dr-m-ziya-firat
Ofis : Ziraat Fakültesi 5. Blok
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik ABD Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, University of Edinburgh, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS, STATISTICS, INGILTERE, 1991-1995
Yüksek Lisans, University of Reading, DEPARTMENT OF APPLIED STATISTICS, BIOMETRY, INGILTERE, 1990-1991
Ön Lisans, University of Reading, DEPARTMENT OF APPLIED STATISTICS, BIOMETRY, INGILTERE, 1989-1990
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ, 1982-1986
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bayesian methods in the selection of farm animals for breeding", University of Edinburgh Department of Mathematics and Statistics Statistics Nisan, 1995.
Yüksek Lisans, "An investigation of the effects of Mastitis on milk yield", University of Reading Department of Applied Statistics Biometry Ekim, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
The Genomic Revolution Meets Animal Breeding, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye, 2007
Molecular Techniques in Animal Breeding, CIHEAM (International Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies), 2005
QTL Mapping in Complex Pedigrees, Department of Animal Science, Iowa State University, 2004
Estimation of Variance Components in Animal Breeding, Department of Animal Science, Iowa State University, 2004
Design and Economics of Animal Breeding Strategies, Department of Animal Science, Iowa State University, 2003
Advanced Computational Methods in Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Iowa State University, 2003
Statistical Principles in Livestock Production Experiments, CIHEAM (International Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies), 2001
İngilizce Dil Kursu, Centre for Applied Language Studies - C.A.L.S. Reading/İngiltere, 1989
TÜBİTAK İstatistik Lisans Üstü Yaz Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1987
Araştırma Alanları
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Biyometri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Hayvan Yetiştirme ve Islahı (Sağlık Bilimleri Temel Alanı ile ortak)
Biyometri
İstatistiksel Analiz
Veteriner Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Web Of Science Araştırma Alanları
Statistics & Probability
Mathematical & Computational Biology
Agriculture, Dairy & Animal Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1999 - 2003
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1997 - 1999
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1995 - 1997
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 22.11.2012 - Devam Ediyor
Avrupa Birliği Tarım-Gıda ve Çevre Politikaları Çalışma Grubu Komisyon Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.03.2009 - 07.03.2012
Ziraat Mühendisliği Programı Koordinatörü yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 10.02.2009 - 06.02.2012
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 06.02.2009 - 06.02.2012
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.02.2009 - 06.02.2012
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Alanya İşletme Fakültesi, , 03.02.2006 - 03.02.2009
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 09.09.2005 - 30.06.2008
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Alanya İşletme Fakültesi, , 26.08.2005 - 30.06.2008
Öğrenci Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (ÖBAT) danışmanlığı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, , 04.08.2004 - 08.08.2008
Kalite Tespit Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 02.10.2002 - 06.08.2008
Avrupa Birliği Çalışma Grubu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 22.02.2001 - 16.01.2007
Bilgi İşlem Koordinatörlüğü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 09.06.1999 - 17.02.2000
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 26.05.1999 - 25.02.2006
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 11.02.1999 - 18.10.2013
Verdiği Dersler
İstatistik Uygulamaları, Doktora, 2015-2016
Teorik Dağılımlar, Doktora, 2015-2016
Biyoistatistik, Lisans, 2015-2016
İleri İstatistik Yöntemler, Doktora, 2015-2016
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2015-2016
Statistics, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2014-2015
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Mühendislikte İstatistik, Lisans, 2014-2015
Kesikli Verilerin Analizi, Doktora, 2014-2015
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2014-2015
Örnekleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Parametrik Olmayan İstatistik Mototlar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Biyoistatistik, Lisans, 2014-2015
İleri İstatistik Yöntemler, Doktora, 2014-2015
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2013-2014
Biyoistatistik, Lisans, 2013-2014
Doğrusal Modellerin İstatistiksel Analizi, Doktora, 2013-2014
İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri İstatistik Yöntemler, Doktora, 2013-2014
Deneme Planlaması, Yüksek Lisans, 2012-2013
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
İstatistik II, Lisans, 2011-2012
İleri İstatistik Yöntemler, Yüksek Lisans, 2011-2012
İstatistik Yöntemler II, Lisans, 2011-2012
Doğrusal Olmayan Modeller, Doktora, 2011-2012
Tekrarlı Ölçümlü Verilerin Analizi, Doktora, 2011-2012
İstatistik, Lisans, 2011-2012
İstatistik I, Lisans, 2011-2012
İstatistikl Yöntemler I, Lisans, 2011-2012
Zaman Serisi Analizleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Bayesian Yontemleri, Doktora, 2011-2012
Kesikli Verilerin Analizi, Doktora, 2010-2011
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Doktora, 2010-2011
Regresyon Analizi, Doktora, 2010-2011
Teorik Dağılımlar, Doktora, 2009-2010
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2008-2009
Varyans Unsurlarını Tahmin Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
İstatistik, Yüksek Lisans, 2008-2009
Parametrik Olmayan İstatistik Metotlar, Yüksek Lisans, 2008-2009
Örnekleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
Sayısal Araşt. Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2007-2008
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, B.Şimşek, "Çok Seviyeli Regresyon Modelleri ve Uygulamaları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, E.Karaman, "Kontrol Günü Süt Verimlerinin Zaman Serisi Yöntemi ile Modellenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, A.Galiç, "Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, B.Karacaören, "Tek Karakter İçin Seleksiyon İndeksinin Değişik İstatistiksel Yöntemlerle Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, K.Karabağ, "Antalya Yöresi Kıl Keçilerinde Biyokimyasal Polimorfizm", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Dr. Fatih Üçkardeş, Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü , Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü , Haziran, 2015
Tez Savunma, Bağlılılık Üzerine Etkilerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, Ebru Karapınar, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2015
Tez Savunma, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu’nda Bulunan Kahverengi Yumurtacı Saf Hatlarda Genetik Varyasyonun Mikrosatellit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Anadolu Yükselti Zincirlerinin Soğuk Seven Formların Yayılış ve Türleşmesindeki Rolü: Psorodonotus Brunner Von Wattenwyl 1861 Cinsinden Türleşme ve Filocoğrafyası, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma, Şizofreni Tedavisi Almış Bireylerin Taburculuk Sonrası Erken Dönemde Hemşirelik Bakım Gereksinimleri ve Öz-Bakım Güçlerinin Belirlenmesi, Sultan Taş, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, İşyerinde Arkadaşlık İlişkilerinin Temel Belirleyicileri ve Örgütsel Sonuçlar Üzerine Etkisii, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsündeki Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn Hatların Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2014
Tez Savunma, Ebeveynlerin Çocuklarına Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Pediatri Hemşirelerinin Bilgi, Deneyim ve Tutumları, Vildan Cırık, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Hemşirelerin Deneyimledikleri İlaç Uygulama Hatalarının Oluşum Nedenlerine İlişkin Algıları,, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Denizcilk Lisesi Öğrencilerine Cilt Kanseri Konusunda Verilen Eğitimin Bilgi ve Davranışlarına Etkisi, Adem Sümen, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Turizm Sektöründe Yetenek Yönetimi Uygulamaları: Antalya Yöresinde Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doçentlik, Dr. Özkan Görgülü, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Ahi Evran Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Yaşlı Bireylerde Geriatrik Ağrı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Türkiye’de Satışa Sunulan Arı Sütlerinin Kalitelerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Atama, Dr. Doğan Narinç, Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Genetik Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,, Kasım, 2013
Tez Savunma, Kalp Yetersizliği Tanısı Alan Hastalarda Dorothe E. Orem Modeline Göre Hasta Eğitiminin Semptom Yönetimine Etkisi, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Çok Özellikli Karışık Doğrusal Model Eşitlikleri Kullanarak Etlik Bıldırcın Ana ve Baba Ebeveyn Hatları Geliştirme Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Masajın Periferik Nöropati ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma, Keçi Meralarında Bulunan Bazı Maki Türlerinin Otlatma Mevsimi Boyunca Yem Değerlerinin Saptanması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Doçentlik, Dr. Yakut Gevrekçi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Abdullah Yeşilova, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Mustafa Şahin, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, . Doç. Dr. Sezai Alkan, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Alanya İlçesinde Yaşayan Türk ve Alman Menopoza Girmiş Kadınlarda Menopozun Algılanması ve Menopoza İlişkin Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Gökkuşağı Alabalığında Beslenme Etkinliği Bakımından Farklı Eksprese Olmuş Genlerin Belirlenmesinde Yapısal Karışık Model ile Bayes Hiyerarşik Modellerinin Karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Yapısal Eşitlik Modellerinde Gibbs Örneklemesi Yaklaşımı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Günübirlik Cerrahiye Başvuran Kadın Doğum Hastalarının Perioperatif Hemşirelik Bakım Gereksinimlerinin Karşılanma Durumu, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2012
Tez Savunma, İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları (Bursa İli Yıldırım İlçesi Örneği), Gamze Türkoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Akut Koroner Sendrom Tanısı Alan Hastalarda Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Enflasyonla İlgili Beklentilerin Çeşitli Ekonometrik Modeller Kullanılarak Ölçülmesi ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma, İşgörenlere Yönelik Yıldırma Davranışları, Nedenleri ve İşgörenlerin Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri: Bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2012
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Haziran, 2011
Atama, Doç. Dr. M. Soner Balcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Dr. Burak Karacaören, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Dr. Aşkın Galiç, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Doçentlik, Dr. Ecevit Eyduran, Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Iğdır Üniversitesi, Eylül, 2011
Doçentlik, Dr. Mehmet Topal, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2011
Tez Savunma, Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerde Tarım Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2011
Tez Savunma, Kanserli Bireylerde West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Kalp Yetmezliği Olan Hastaların ve Bakımverenlerin Anksiyete-Depresyon Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Akdeniz Bölgesi Doğal Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mikrosatelit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Antalya İlinde Satışa Sunulan Farklı Ağırlık Sınıfı Tavuk Karkaslarında Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Kanserli Hastaların Umut ve Başetme Düzeylerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi Ölçek Uyumluluğu Çalışması: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Doçentlik, Dr. Soner Çankaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ondokuz Mayı Üniversitesi, Nisan, 2010
Doçentlik, Dr. Çiğdem Takma, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Nisan, 2010
Doçentlik, Dr. İsmail Keskin, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Genotip, Yetiştirme Sistemi ve Mevsimin Antalya Koşullarında Etlik Piliç Refahına Etkilerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Çok Seviyeli Regresyon Modelleri ve Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doğum Yapan Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Atama, Doç. Dr. Tülin Aksoy, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Atama, . Doç. Dr. Fehmi Gürel, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Doçentlik, Dr. Soner Çankaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2009
Doçentlik, Dr. Çiğdem Takma, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Biyolojik Çeşitliliğin Evrimi: Chorthippus biguttulus Tür Grubunun Anadolu’da Çeşitlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Parametre ve Damızık Değer Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinden Yararlanma Olanakları, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Bombus Arısı (Bombus Terrestris) Kolonilerinde Dönüşüm Noktasına Göre Yapılan İki Yönlü Seleksiyonun Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Engellenme Duygusu: Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma, Türkiye Koyun Irklarında BMPR-IB (Booroola) Geninde FecB Alleli Varlığının PCR-RFLP Yöntemi ile Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2009
Tez Savunma, Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesinde Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Çeşitli Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stillerini Tespit Etmeye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Turizm Sektöründe Örgütsel Yabancılaşma: Antalya Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma, Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2008
Tez Savunma, Konaklama İşletmelerinde Müşteri Sadakat Bağlılığının Arttırılmasında Müşteri İlişkileri Departmanının Rolü, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Konaklama İşletmelerinde Nakit Yönetimi Etkinliğinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi ve AB Uygulamarıyla Kıyaslanması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Farklı verim Yönlerinde seleksiyon uygulanan Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Genetik varyasyonun RAPD-PCR Yöntemiyle Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Zaman Serisi Analizi ve Tarımsal Uygulaması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Poecilimon Birandi (Orthoptera Phaneropterinae) Alçak ve Yüksek Rakım Populasyonları: Ekolojik ve Temporal Farklılaşmanın Fenotipik ve Genetik Verilerle İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2008
Tez Savunma, Yumurta Üretim İşletmelerindeki Barındırma ve İç Ayrıntı Sistemlerinin Güncelleştirilme Olanakları, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Bir Yönetim Aracı Olarak Bütçeleme, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Lise ve Üniversite Kurumlarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Modern Bir Liderlik Yaklaşımı Vizyoner Liderlik: Antalya’da Faaliyette Bulunan 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Otel İşletmelerinde Stok Yönetimi: Antalya Yöresinde Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Belirleyicisi Olarak Örgütsel Adalet Algılamarı : Antalya Bölgesinde Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi - ROI (Return on Investment – Yatırımın Geri Dönüşü) ve Antalya Yöresinde 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Doçentlik, Dr. Ali Kaygısız, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ekim, 2007
Tez Savunma, Elektnonik Turizm: İnternet Acenteciliği Gelişimi, Tercih Nedenleri ve İleriye Yönelik Projeksiyonlar, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Dünya’da ve Türkiye’de Sivil Havacılık ve Oteriteleri Türkiye’de Havayolu Şirketlerine Yapılan Sivil Havacılık Denetlemeleri ve Havayolu Şirketi-Yolcu Arasındaki İletişim Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Türkiye ve Midilli Adası’ndaki Anadolu Sıvacısı (Sitta kruperi) Populasyonunun Çeşitliliği, Yayılışı ve Habitat Seçiminin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2007
Doçentlik, Dr. Soner Balcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2007
Tez Savunma, Yazlık İkinci Ürün Bitkilerinde Çoklu Genotip Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatistiki Yöntemlerin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2007
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Ege Bölgesindeki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Çalışma, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Farklı Kültürlerdeki Yöneticilerin Kişilik Özelliklerine Dayanarak Liderlik Anlayışlarının Belirlenmesi : Türk ve Amerikan Yöneticilerin Karşılaştırmalı Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2006
Doçentlik, Dr. Kadir Kızılkaya, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi, Ekim, 2006
Tez Savunma, Price Analysis on Wine Exportation: The Case of France, Greece and Turkey, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Haziran, 2006
Doçentlik, Dr. Serhat Arslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyometri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ağustos, 2006
Tez Savunma, Günümüz Liderlik Profili; Dönüştürücü Liderlik: Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2006
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Turizm Sektöründe Çalışanlar ve Ailelerinin Turizme Bakış Açısı ve Turizm Sektörüne Karşı Tutumları : Antalya ve Samsun İllerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Otel İşletmelerinde Getiri Yönetimi (Yield Management) ve Antalya Bölgesinde’ki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2005
Atama, Dr. Yakup Dinç, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2005
A. Personel, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2005
Tez Savunma, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlık ve Yumurta Verimine Göre Seleksiyonun Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Kıl Keçilerinde Büyüme İle İlgili Bazı Özelliklere Ait Fenotipik İlişkiler ve Büyüme Eğrileri Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2005
Atama, Dr. Murat Akın, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2005
A. Personel, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Yiyecek-İçecek Yönetimi ve Servisi Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2005
Tez Savunma, Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerde Girişimcilik : Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2004
Tez Savunma, Turizm Paydaşları Perspektifinden Turizm Gelişimi ve Destinasyon Rekabetçiliği : Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2004
Tez Savunma, Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, Yüksek Sıcaklık ve Nem Koşullarının Farklı Genotiplerdeki Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, Biyolojik çalışmalardan Elde Edilen Kategorik Verilere Karışık Poisson Regresyon Analizinin Uygulanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Ocak, 2003
Tez Savunma, Bombus Terrestris Arılarında Diyapoz Sonrası Ana Arı Ağırlığı ve Değişik Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, Et Tipi Horozlarda Yaz Koşullarının (Sıcaklık ve Nem) Sperma Özellikleri Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2002
Atama, Dr. Seyrani Koncagül, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Harran Üniversitesi, Kasım, 2002
Tez Savunma, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Rasyonlarında Tavut Mezbaha Artıkları Ununun, Balık Unu Yerine Kullanılma Olanakları, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2002
Tez Savunma, Tek Karakter İçin Seleksiyon İndeksinin Değişik İstatistiksel Yöntemlerle Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2001
Tez Savunma, Kantitatif Karakterlerde Olası Major Gen Etki Biçimlerinin Poligenik Yaklaşıma Dayalı Parametre Tahminlerinde Ortaya Koyacağı Değişiklikler, Adnan Menderes Üniversitesi, Ağustos, 2001
Atama, Dr. Saadettin Aydın, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Antalya Yöresi Kıl Keçilerinde Biyokimyasal Polimorfizm, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2000
Atama, Dr. İrfan Özcan, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2000
Atama, Dr. Adil Korkmaz Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Yüksek Çevre Sıcaklıklarında Etlik Piliç Rasyonlarına Katılan Sodyum Bikarbonat (Nahco3)’ın Performans Üzerine Ekisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 1999
A. Personel, Araştırma Görevlisi, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ağustos, 1999
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Aralık, 1999
Tez Savunma, Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Canlı Ağırlıklara Ait Bazı Genetik Parametreler, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 1998
Tez Savunma, Yavru-Yavru Korelasyonu (Intraclass Correlation) ve Anne-Yavru (Interclass Correlation) Korelasyonlarının İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 1995
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tutar Güven Ş., Firat M.Z., İşler Dalgiç A., "Seizure Self-Efficacy Scale for Children with Epilepsy: Confirmatory and Exploratory Factor Analysis", JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, vol.4, pp.220-226, 2017 (Link)
Ertekin C., Firat M.Z., "A comprehensive review of thin-layer drying models used in agricultural products", Critical Reviews In Food Science And Nutrition, vol.57, pp.701-717, 2017
Sucu Dağ G., Sarikaya A., Firat M.Z., "Psychometric properties of the critical care family needs inventory-emergency department", Applied Nursing Research, vol.33, pp.113-120, 2017 (Link)
Firat M.Z., Karaman E., Kaya Başar E., Narinç D., "Bayesian Analysis for the Comparison of Nonlinear Regression Model Parameters: an Application to the Growth of Japanese Quails", BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, pp.19-26, 2016 (Link)
Cemal İ., Karaman E., Firat M.Z., Yılmaz O., Ata N., Karaca O., "Bayesian inference of genetic parameters for ultrasound scanningtraits of Kivircik lambs", ANIMAL, no.0, pp.1-7, 2016 (Link) (Abstract)
Karaman E., Cheng H., Firat M.Z., Garrick D.J., Fernando R.L., "An Upper Bound for Accuracy of Prediction Using GBLUP", PLOS ONE, vol.11, no.e0161054, pp.1-18, 2016 (Link) (Abstract)
Çinar R., Uçar M., Çelik H.K., Firat M.Z., Rennie A.E.W., "Pressure Determination Approach in Specific Pressure Regions and FEM-Based Stress Analysis of the Housing of an External Gear Pump", EXPERIMENTAL TECHNIQUES, vol.40, pp.489-499, 2016 (Link)
Arslan İ., Okumuş H., Aytekin Lash A., Firat M.Z., "Cultural Validation Of The Turkish Version Of The Infertility Self-Efficacy Scale-Short Form (Tise-Sf)", JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING, vol.25, pp.232-240, 2014 (Link) (Abstract)
Karaman E., Firat M.Z., Narinç D., "Single-Trait Bayesian Analysis of Some Growth Traits in Japanese Quail", BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.16, pp.51-56, 2014 (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Firat M.Z., "Genetic parameter estimates of growth curve and reproduction traits in Japanese quail", POULTRY SCIENCE, no.1, pp.24-30, 2014 (Link) (Abstract)
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., "Nonlinear Mixed Effects Modeling Of Growth In Japanese Quail", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1942-1948, 2013 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., Firat M.Z., "Investigation Of Nonlinear Models To Describe Long-Term Egg Production In Japanese Quail", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1676-1682, 2013 (Link) (Abstract)
Karaman E., Firat M.Z., "Modeling The Test Day Milk Yields Via Time Series Method", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.659-664, 2013 (Link) (Abstract)
Narinç D. , Aksoy T., Karaman E., Aygün A., Firat M.Z., "Japanese Quail Meat Quality: Characteristics, Heritabilities, And Genetic Correlations With Some Slaughter Traits", POULTRY SCIENCE, vol.92, no.1, pp.1735-1744, 2013 (Link) (Abstract)
Karacaoren B., Firat M.Z., "Comparison Of Statistical Methods Used In The Calculation Of Genetic Responses", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.59, pp.115-120, 2012 (Link) (Abstract)
Korukcu O., Kukulu K., Firat M.Z., "The Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-Deq) With Pregnant Women", JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, vol.19, pp.193-202, 2012 (Link) (Abstract)
Simsek B., Firat M.Z., "Application Of Multilevel Analysis In Animal Sciences", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.218, pp.1067-1071, 2011 (Link) (Abstract)
Çay H.F., Sezer I., Firat M.Z., Kaçar C., "Which Is The Dominant Factor For Perception Of Rheumatic Pain: Meteorology Or Psychology?", RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.31, pp.377-385, 2011 (Link) (Abstract)
Albayrak T., Erdoğan A., Firat M.Z., "A Model Of Habitat Suitability For Krueper'S Nuthatch Sitta Krueperi", BIRD STUDY, vol.58, pp.50-56, 2011 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Estimation Of Multiple-Trait Genetic Parameters And Blup Using Different Estimation Methods For Some Egg Traits In Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.117-123, 2011 (Link) (Abstract)
Özçatalbaş O., Akçaöz H., Firat M.Z., Kutlar İ., "The Analysis of Socio-Economic Factors in the Dairy Farming of Antalya Province of Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.20-26, 2010
Korukcu O., Firat M.Z., Kukulu K., "Relationship between fear of childbirth and anxiety among Turkish pregnant women", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.5, pp.467-470, 2010 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Comparison of Non-linear Growth Models to Describe the Growth in Japanese Quail", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, no.14, pp.1961-1966, 2010 (Link) (Abstract)
Cubukcu Firat S., Cetin Z., Samancı N., Aydin F., Balci N., Gungor F., Firat M.Z., Luleci G., Karauzum S.B., "Evaluation Of Enos Gene Polymorphisms In Relation To Bmd In Postmenopausal Women", MATURITAS, vol.63, pp.352-356, 2009 (Link) (Abstract)
Cubukcu Firat S., Cetin Z., Samancı N., Aydin F., Balci N., Bilgen T., Gungor F., Firat M.Z., Luleci G., Karauzum S.B., "No Association Between Bone Mineral Density And Transforming Growth Factor Beta Gene T861-20-C Polymorphism In Turkish Postmenopausal Women", GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.13, pp.349-353, 2009 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., Kulakac O., Oncel S., Akcan A., "Menstrual Attitude Questionnaire: Confirmatory And Exploratory Factor Analysis With Turkish Samples", JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.65, pp.652-662, 2009 (Link) (Abstract)
Mutaf S., Kahraman N.S., Firat M.Z., "Intermittent Partial Surface Wetting And Its Effect On Body-Surface Temperatures And Egg Production Of White And Brown Domestic Laying Hens In Antalya (Turkey)", BRITISH POULTRY SCIENCE, vol.50, pp.33-38, 2009 (Link) (Abstract)
Ozcatalbas O., Akcaoz H., Firat M.Z., Kutlar I., "The Analysis Of Socio-Economic Factors In The Dairy Farming Of Antalya Province Of Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2692-2698, 2009 (Link) (Abstract)
Özer Z., Firat M.Z., Bektaş H., "Confirmatory And Exploratory Factor Analysis Of The Caregiver Quality Of Life Index-Cancer With Turkish Samples", QUALITY OF LIFE RESEARCH, vol.18, pp.913-921, 2009
Mutaf S., Kahraman N.S., Firat M.Z., "Surface Wetting And Its Effect On Body And Surface Temperatures Of Domestic Laying Hens At Different Thermal Conditions", POULTRY SCIENCE, vol.87, pp.2441-2450, 2008 (Link) (Abstract)
Grapes L., Firat M.Z., Dekkers J.C.M., Rothschild M.F., Fernando R.L., "Optimal haplotype structure for linkage disequilibrium-based fine mapping of quantitative trait loci using identity by descent", GENETICS, vol.172, pp.1955-1965, 2006 (Link) (Abstract)
Grapes L., Firat M.Z., Dekkers J.C.M., Rothschild M.F., Fernando R.L., "Optimal Haplotype Structure For Linkage Disequilibrium-Based Fine Mapping Of Quantitative Trait Loci", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.82, pp.41-41, 2004
Firat M.Z., Pita F.V.C., Gilbert H., Totir L.R., Fernando R.L., Dekkers J.C.M., "A strategy to improve the computational efficiency of mapping quantitative trait loci by the identity by descent method", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.82, pp.41-41, 2004
Gilbert H., Firat M.Z., Totir L.R., Dekkers J.C.M., Fernando R.L., "A New Method To Fine Map A Quantitative Trait Locus Using Linkage Disequilibrium", POULTRY SCIENCE, vol.83, pp.415-416, 2004
Işık M., Ekimler F., Özen N., Firat M.Z., "Effects Of Using Probiotics On The Growth Performance And Health Of Dairy Calves", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.28, pp.63-69, 2004 (Link) (Abstract)
Karabağ K., Balcioğlu M.S., Firat M.Z., Yolcu H.İ., "Potassium and haemoglobin polymorphism in hair goat raising in Antalya province", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, vol.26, pp.761-764, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
Firat M.Z., "Bayesian Analysis Of Test Day Milk Yields In An Unbalanced Mixed Model Assuming Random Herd-Year-Month Effects", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.25, pp.327-333, 2001 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., "Multiple-Trait Analysis Using Bayesian Methods In Animal Breeding: A Gibbs Sampling Approach", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.25, pp.855-862, 2001 (Link) (Abstract)
Çelik K., Darcan N., Güney O., Firat M.Z., "Effect of diet with different lasalocid sodium levels on the fattening performance and carcass characteristics of crossbred male kids", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.16, pp.195-200, 1999 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., Bek Y., "The Mathematical Basis Of Inverse Chi(2) And Inverse-Wishart Distribution Used In Animal Breeding Applications", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.22, pp.485-488, 1998 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., "Application Of Vec And Vech Operators To A Multivariate Mixed Sire Model", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.22, pp.255-256, 1998 (Link) (Abstract)
Theobald C.M., Firat M.Z., Thompson R., "Gibbs Sampling, Adaptive Rejection Sampling And Robustness To Prior Specification For A Mixed Linear Model", Genetic Selection Evolution, vol.29, pp.57-72, 1997 (Abstract)
Firat M.Z., Theobald C.M., Thompson R., "Univariate analysis of test day milk yields of British Holstein-Friesian heifers using Gibbs sampling", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION A-ANIMAL SCIENCE, vol.47, pp.213-220, 1997 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., Theobald C.M., Thompson R., "Multivariate analysis of test day milk yields of British Holstein-Friesian heifers using Gibbs sampling", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION A-ANIMAL SCIENCE, vol.47, pp.221-229, 1997 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., "Problems With Multiple-Trait Analysis In Animal Breeding And Solutions", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.21, pp.227-231, 1997 (Abstract)
Firat M.Z., "Bayesian methods in animal breeding with different prior specification using Gibbs sampling", Turkish J. of Vet. and Anim. Sciences, vol.20, pp.359-365, 1996 (Abstract)
Firat M.Z., "A comprehensive review of history and use of variance components with special reference to animal breeding", Turkish J. of Vet. and Anim. Sciences, vol.20, pp.343-351, 1996 (Abstract)
Firat M.Z., "Some aspects of the Bayesian approach to statistical modelling in animal breeding", Turkish J. of Vet. and Anim. Sciences, vol.20, pp.353-358, 1996 (Abstract)
Firat M.Z., Thompson R., "Investigation Of Bimodality In Likelihoods And Posterior Densities", Journal of Statistical Computation and Simulation, vol.54, pp.379-386, 1996 (Link) (Abstract)
Firat M.Z., "Susceptibility Of Clinical Mastitis In Successive Lactations", LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE, vol.34, pp.175-180, 1993 (Abstract)
Firat M.Z., "An Investigation Into The Effects Of Clinical Mastitis On Milk Yield In Dairy Cows", LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE, vol.36, pp.311-321, 1993 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik H.K., Yilmaz H., Rennie A.E.W., Çinar R., Firat M.Z., "Determination of the Failure Susceptibility of a Flat Die Used in Biomass Pelletizing Machines by Means of FEA-Based Design Exploration", Journal of Failure Analysis and Prevention, vol.1, pp.1-12, 2018 (Link)
Firat M.Z., Aksu A.A., Ehtiyar V.R., "First International Expo of Turkey, Horticultural Expo 2016 Antalya: Research on The Profile, Expectation And Satisfaction Levels of Visitors", Journal of Research in Business and Management, vol.5, pp.17-27, 2017
Firat M.Z., Ehtiyar V.R., Aksu A.A., "The Effect of Human Resources Managers' Orientation Towards The Future on Psychological Well-Being And Turnover Intetntion", Journal of Research in Business and Management , vol.5, pp.6-18, 2017
Hatipoğlu M., Felek R., Daltaban Ö., Aytekin Z., Firat M.Z., Üstün K., "THE EFFECT OF DIODE LASER AS AN ADJUNCT TO PERIODONTAL TREATMENT ON CLINICAL PERIODONTAL PARAMETERS AND HALITOSIS: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL", Cumhuriyet dental, vol.20, no.2, pp.152-160, 2017
Kaya Başar E., Firat M.Z., "Comparison of Methods of Estimating Variance Components in Balanced Two-Way Random Nested Designs", Anadolu University Journal of Science and Technology B – Theoretical Science, no.1, ss.1-10, 2016
Karaman E., Kaya Başar E., Firat M.Z., "Bayesian Hierarchical Modeling Applied to Test Day Milk Yield Data", Journal of Selcuk , ss.102-108, 2014
Korukcu O., Kukulu K., Firat M.Z., "The Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-Deq) With Turkish Sample: Confirmatory And Exploratory Factor Analysis", International Journal of Medical and Biological Sciences, vol.6, pp.259-265, 2012 (Link) (Abstract)
Kulakac O., Oncel S., Firat M.Z., Akcan A., "Menstruasyon Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Türkiye Klinikleri, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.18, ss.347-356, 2008 (Link)
Korukcu O., Kukulu K., Firat M.Z., "Kadınların Yaşadığı Gizli Kabus: Tokofobi", Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.22, ss.127-135, 2008
Balcioğlu M.S., Yolcu H.İ., Firat M.Z., Karabağ K., Şahin E., "Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık Ve Canlı Ağırlık Artışına Ait Genetik Parametre Tahminleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.35-39, 2005 (Link)
Yolcu H.İ., Balcioğlu M.S., Firat M.Z., Karabağ K., "Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Canlı Ağırlıklara Ait Varyans Unsurlarının Farklı Yöntemlerle Tahmini", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.81-85, 2004 (Link)
Ercan A.G., Taşkın K.M., Turgut K., Bilgen M., Firat M.Z., "Characterization Of Turkish Sesame (Sesamum Indicum L.) Landraces Using Agronomic And Morphologic Descriptors (Türk Susam (Sesamum Indicum L.)", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.45-52, 2002 (Link)
Firat M.Z., "Dengeli Iki-Seviyeli Şansa Bağlı Iç-Içe Düzenlenmiş Denemelerde Varyans Bileşenlerinin Tahmini Için Varyans Analiz, Maksimum Olabilirlik Ve Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik Metotlarının Karşılıklı Olarak Incelenmesi", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.105-113, 2000 (Link)
Firat M.Z., Onay A., "Bitki Doku Kültürü Çalışmalarından Elde Edilen Binom Verilerinin Genelleştirilmiş Lineer Modeller Kullanılarak Analizi", Turkish Journal of Biology, cilt.23, ss.261-267, 1999 (Link)
Firat M.Z., "Hayvan Islahında Tek Değişkenli Boğa Modelinin Kullanımı, Bazı Kısıtlamalar, Problemler Ve Çözüm Yolları", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.119-126, 1997
Onay A., Firat M.Z., Namli O., "An Improved Method For Embling Production In Pistachio, Pistacia Vera L. Using Liquid Medium Maturated Somatic Embryos", Turkish Journal of Biology, cilt.21, ss.159-174, 1997 (Link)
Firat M.Z., "Hayvan Islahında Negatif Varyans Unsuru Tahmini Ve Tahmin Yöntemlerinin Incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.169-176, 1997
Firat M.Z., "En Küçük Kareler Regresyondan Genelleştirilmiş Tahmin Edici Eşitliklere Bir Köprü", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.127-136, 1997
Torun O., Özcan L., Firat M.Z., Ceyhan A., Çekici A., "Gap Bölgesinde Yetiştirilen Ivesilerin Süt, Döl Ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 11. Karkas Özellikleri.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.117-126, 1997
Firat M.Z., Bek Y., "Varyans Unsurları Tahmini Için Maksimum Olabilirlik Metodlarının Karşılaştırmalı Olarak Incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.1-8, 1997
Torun O., Özcan L., Firat M.Z., Çekici A., Ceyhan A., "Gap Bölgesinde Yetiştirilen Ivesilerin Süt, Döl Ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 10. Besi Performansı", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.89-98, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaya Başar E., Firat M.Z., "Effect of Prior Specification and Sample Size on Posterior Inferences in a Mixed Linear Model in Animal Breeding: A Simulation Study", 11. International Statistics Days Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Ekim 2018, pp.10-18
Firat M.Z., "Bayesian Analysis of Agricultural Experiments Using PROC MCMC", 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, TÜRKIYE,
Firat M.Z., "Analysis of a Bayesian Repeated Measures Model Using Proc MCMC in Animal Science", 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, TÜRKIYE,
Firat M.Z., "Modelling Covariance Structure for Repeated Measures Data Using Bayesian Method", XIX. Ulusal ve II: Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Kaya Başar E., Karaman E., Firat M.Z., "BAYESIAN INFERENCE IN SIRE EVALUATION IN ANIMAL BREEDING", Second Bayesian Young Statisticians Meeting (BAYESM), Viyana, AVUSTURYA, 18-19 Eylül 2014, pp.0-0 (Link)
Karaman E., Kaya Başar E., Narinç D. , Firat M.Z., "Bayesian Hierarchical Modeling of Growth via Gompertz Model: An Application in Poultry", Bayesian Young Statisticians Meeting (BAYSM),, Milan, ITALYA, 5-6 Haziran 2013, pp.12-14
Kaya Başar E., Karaman E., Firat M.Z., "Bayesian Analysis of Two-Way ANOVA Models", VIII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.23-25
Kaya Başar E., Firat M.Z., "Comparison Of Methods Of Estimating Variance Components In Nested Designs", International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, BURSA, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2012, pp.20-25
Karaman E., Narinç D. , Firat M.Z., "Kanatlı Hayvan Islahında SAS Programı ile Bayesian Genetik Parametre Tahmini", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.7-9
Kaya Başar E., Karaman E., Narinç D. , Firat M.Z., "Japon Bıldırcınlarında Döllülük-Yumurta Ağırlığı İlişkisinin Bayesian Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.5-8
Karaman E., Kaya Başar E., Firat M.Z., "Effect Of Prior Specification On Posterior Inferences In Mixed Linear Model: A Simulation Study", International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, BURSA, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2012, pp.30-35
Kaya Başar E., Narinç D. , Firat M.Z., "Application of Repeated Measures Analysis Using Different Covariance Structures", The 24th Congress of The Jangjeon Mathematical Society, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Temmuz 2011, pp.10-13
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., "Examining The Effect Of Genotype On Interior Egg Quality Traits Of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica) Via Profile Analysis", The XIIIth European Poultry Conference, Tours, FRANSA, 23-27 Ağustos 2010, pp.57-57
Kaya E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., Çürek D. , "Estimating Weekly Live Weight In Free-Range Broiler Chickens By Modelling Covariance Structure", The XIIIth European Poultry Conference, Tours, FRANSA, 23-27 Ağustos 2010, pp.15-18
Firat M.Z., "Evrim Ve Ekonomi: Tarımdan Örnekler", UNESCO 2009 Darwin Yılı Sempozyumu, Türlerin Kökeni, Charles Darwin, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-18 Kasım 2009, pp.10-10
Kulakaç Ö., Öncel S., Akcan A., Firat M.Z., "The Attitudes of Turkish University Students Towards Menstruation", 10th International Interdisciplinary Congress On Women, MADRID, ISPANYA, 3-9 Temmuz 2008, pp.1370-1371
Firat M.Z., "Graphical Representation Of Multiple Trait Index Weights", 59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Vilnius, LITVANYA, 24-27 Ağustos 2008, pp.25-26
Firat M.Z., Albayrak T., Erdoğan A., "An Automatic Stepwise Logistic Regression Method For Modelling Habitat Suitability Of Krueper'S Nuthatch In South Anatolia", 2nd International Eurasian Ornithology Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2007, pp.20-20
Firat M.Z., "Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Çok Değişkenli Seleksiyon İndeksleri", 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.60-65
Mencet M.N., Firat M.Z., Sayin C., "Cointegration analysis of wine export prices for France, Greece and Turkey", 98 th EAAE Seminar:Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives, Girit, YUNANISTAN, 29 Haziran - 2 Temmuz 2006, pp.1-17 (Link)
Firat M.Z., Gilbert H., Fernando R.L., Dekkers J.C.M. , "Optimal Haplotype Size For Combined Linkage Disequilibrium And Co-Segregation Based Fime Mapping Of Quantitative Trait Loci", 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Uppsala, ISVEÇ, 5-8 Haziran 2005, pp.53-55
Karacaören B., Firat M.Z., "The Effect Of Different Statistical Analysis Methods On The Genetic Responses Obtained From Selection Indexes", Swiss Statistics Meeting, Zurich, ISVIÇRE, 9-11 Kasım 2005, pp.15-16
Grapes L., Firat M.Z., Dekkers J.C.M., Rothschild M.F., Fernando R.L., "Optimal Haplotype Structure For Linkage Disequilibrium – Based Fine Mapping Of Quantitative Trait Loci", American Society of Animal Science Meeting, Iowa, ABD, 15-17 Mayıs 2004, pp.70-71
Firat M.Z., Pita F.V.C., Gilbert H., Fernando R.L., "A Strategy To Improve The Computational Efficiency Of Mapping Quantitative Trait Loci By The Identity By Descent Methods", American Society of Animal Science Meeting, Iowa, ABD, 15-17 Mayıs 2004, pp.60-61
Firat M.Z., "Ölçek Karışım Normal Dağılımlara Dayalı Tek Değişkenli Ve Çok Değişkenli Student-T Dağılımları", 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2004, ss.74-75
Firat M.Z., "Effects Of Outliers On Parameter Estimates And Robust Statistical Modelling In Animal Breeding", 55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Bled, SLOVENYA, 5-9 Eylül 2004, pp.5-5
Gilbert H., Firat M.Z., Totir L.R. , Dekkers J.C.M. , Fernando L.R. , "A New Method To Fine Map A Quantitative Trait Locus Using Linkage Disequilibrium", ADSA – ASAS – PSA Joint Meeting, Missouri, ABD, 25-29 Temmuz 2004, pp.100-105
Gilbert H., Firat M.Z., Totir L.R., Dekkers J.C.M., Fernando R.L., "A New Method For Fine Mapping Quantitative Trait Loci Using Linkage Disequilibrium", 55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Bled, SLOVENYA, 5-9 Eylül 2004, pp.20-20
Galiç A., Firat M.Z., "Boğa Modelinde Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Genetik Parametre Tahmini", III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2002, ss.8-9
Firat M.Z., Kumlu S., "Genetic Parameters For Milk Yield Of Turkish Holstein-Friesian Cows Using Bayesian Analysis", Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, FRANSA, 19-23 Ağustos 2002, pp.11-12
Ünver Y., Akbaş Y., Firat M.Z., Oğuz İ., "Estimation of heritability for egg production in laying hens using Mivque, Ml, Reml and Gibbs sampling methods", Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, FRANSA, 19-23 Ağustos 2002, pp.50-50
Firat M.Z., "Tekrarlanan Ölçümlü Verilerin Istatistiksel Analizi Için En Uygun Karışık Modelin Seçimi", III. İstatistik Günleri 2002, ANKARA, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2002, ss.5-9
Firat M.Z., "Hayvan Islahında Gibbs Örneklemesinin Uygulanması: Yakınsama Tayini Ve Absorpsiyon Durumu", III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2002, ss.6-7
Karacaören B., Firat M.Z., "Anova, Ml Ve Reml Metotlarını Kullanarak Seleksiyon Indekslerini Oluşturan Fortran Programı", Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4 Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2001, ss.169-174
Akbaş Y., Firat M.Z., Yakupoğlu Ç., "Hayvancılıkta Tekrarlanan Ölçümlerin Analizinde Kullanılan Farklı Modellerin Karşılaştırılması Ve Sas Uygulamaları", Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4 Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2001, ss.28-38
Firat M.Z., "Varyans Unsurlarının Tahmini Için Gibbs Örneklemesi Yöntemini Boğa Modellerine Uygulayan Bir Fortran Programı : Mzfgibbs", Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4 Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2001, ss.11-17
Firat M.Z., "Gibbs Örneklemesi Ile Karışık Doğrusal Bir Modeldeki Varyans Unsurları Hakkında Bayesian Yorumlama", İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2001, ss.225-235
Mutaf S., Firat M.Z., Alkan S., Yapıcı N., Şeber N., "Ekolojik Tarımda Süt Sığırı Ahırlarının Projelendirme Ilkeleri", 2000 GAP-Çevre Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2000, ss.99-108
Firat M.Z., "Basit Şansa Bağlı Modeldeki Varyans Unsurları Için Profil Olabilirlik Yöntemi", İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2000, ss.130-135
Tempelman R., Firat M.Z., "Beyond The Linear Mixed Model: Perceived Versus Real Benefits", Proceedings of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, AVUSTRALYA, 11-16 Ocak 1998, vol.25, pp.605-612
Gürsoy O., Kırk K., Pollott G.E. , Firat M.Z., "İvesilerin Süt Verimlerinin Islahında Döl Kontrolüne Dayalı Damızlık Seçimi", Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 9-10 Ocak 1997, ss.201-209
Firat M.Z., "Hayvan Islahında Kullanılan Çoklu Karakter Analizinin Getirdiği Problemler Ve Çözüm Yolları", Hayvancılık-96 Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 1996, ss.679-686
Gürsoy O., Pollott G.O. , Kırk K., Firat M.Z., "Küçükbaş Hayvanlarda Amaca Yönelik Verim Denetimi", Hayvancılık-96 Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 1996, ss.152-158
Firat M.Z., "A Comparison Of Analysis Of Variance, Maximum Likelihood And Bayesian Methods For The Estimation Of Variance Components", Proceedings of the 3rd Balkan Conference on Operational Research, Selanik, YUNANISTAN, 16-19 Ekim 1995, pp.1035-1047
Firat M.Z., Theobald C.M. , "Decision Theory For Multiple-Trait Selection Of Farm Animals", The 5th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics, Alicante, ISPANYA, 5-9 Haziran 1994, pp.5-7
Efe E., Polat A., Firat M.Z., "Practical Problems Of Fitting Von Bertalanffy Type Curves To Observed Fish Growth Data And Comparative Investigation Of Four Methods", International Symposium and Workshop on Stock Assessment in Inland Fisheries, Hull, INGILTERE, 11-15 Nisan 1994, pp.1-3
Firat M.Z., "Bayesian Methods In The Selection Of Farm Animals", The 16th Research Students Conference in Probability and Statistics, Lancaster, INGILTERE, 26-29 Mart 1993, pp.1-5
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"İvesilerin süt verimlerinin seleksiyonla ıslahı", TÜBITAK Projesi, VHAG - 1294 , Araştırmacı, 1999
"Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Süt Sığırcılığı İşletmesi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi", BAP Güdümlü, Güdümlü Proje, Araştırmacı, 1997
"Bombus Arılarının Tozlayıcı Olarak Kullanıldığı Cam Seralarda Polen Kaynağı Olması İçin Seranın bir Bölümüne Isıtma Uygulamasının Domatesin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, TOVAG 1001 , Araştırmacı, 2007
"Bankacılık ve Menkul Kıymetler Piyasalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Zaman Serisi Bulguları", TÜBITAK Projesi, SBB-SOBAG1002 , Araştırmacı, 2007
"Çiftlik hayvanlarının genetik ıslahında Bayesian metodu kullanarak verime etki yapan varyans unsurlarının tahmini algoritmaları ve ıslah için en uygun bilgisayar programının geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, VHAG -1221, Araştırmacı, 1998
"The Application of Advanced Genetic Analyses to Awassi Sheep Breeding", Diğer Projeler, British Council Academic Links Scheme, Araştırmacı, 1997
"Siyah Alaca Sürülerinin Genetik Islahında Bayesian Metodu Kullanarak Damızlık Değerlerinin Tahmini İçin En Uygun Bilgisayar Programının Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 99.01.0104.02, Yönetici, 2001
"Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi", BAP Y.Lisans, 2002.01.0121.01, Yönetici, 2003
"Buzağılarda Su Verme Sıklığının Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03-010101, Araştırmacı, 2003
"Kontrol Günü Süt Verimlerinin Zaman Serisi Yöntemi ile Modellenmesi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.007, Yönetici, 2011
"Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsündeki Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn Hatların Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, 2012.03.0121.002, Yönetici, Devam Ediyor
"Tarımsal Deneme Planlarının Bayesian Yöntemi ile Analizleri", BAP Doktora, 2012.03.0121.005, Yönetici, Devam Ediyor
"Tek Karakter İçin Seleksiyon İndeksinin Değişik Yöntemlerle İstatistiksel Analizi", BAP Y.Lisans, 20.02.0121.02, Yönetici, 2001
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Hayvansal Üretim Dergisi , Yardimci Editör, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Editör, 05.01.2011 - 11.11.2013
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2009 - 01.01.2010
Tarım Bilimleri Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2001 - 01.01.2002
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
American Society of Animal Science (ASAS) , , Üye, 10.02.1997 - 09.02.2004
Türk İstatistik Derneği, , Üye, 14.10.1996 - Devam Ediyor
The Institute of Statisticians, , Üye, 08.06.1992 - 06.02.1995
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
XIX. Ulusal ve II: Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, , Ekim 2017
2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Nisan 2017
UNESCO 2009 Darwin Yılı Sempozyumu, Türlerin Kökeni, Charles Darwin, Antalya, Aralık 2009
59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Vilnius, Ağustos 2008
2nd International Eurasian Ornithology Congress , Antalya, Ekim 2007
1. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler , Antalya, Mayıs 2007
5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Eylül 2007
57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Eylül 2006
56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Uppsala, Haziran 2005
55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Bled, Eylül 2004
IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Eylül 2004
2004 ADSA – ASAS – PSA Joint Meeting, St. Louis, Missouri, Temmuz 2004
The Year 2004 A.B. Chapman Lectures in Animal Breeding and Genetics, Wisconsin - Madison, Mayıs 2004
American Society of Animal Science Meeting, Des Moines, IA, Mart 2004
American Society of Animal Science Meeting, Des Moines, IA, Mart 2003
Beef Improvement Federation 8th Genetic Prediction Workshop Molecular Approaches to Genetic Improvement , Kansas City, Missouri, Aralık 2003
The John M. Airy Beef Cattle Genetics Symposium Vision for Genetics and Breeding , Johnston, IA, Mayıs 2003
National Swine Improvement Federation 2003 Annual Meeting, Des Moines, IA, Aralık 2003
NC1004 Annual Meeting, Nebrasca, Mayıs 2003
III. Ulusal Zootekni Kongresi, Ankara, Ekim 2002
The 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, Ağustos 2002
III. İstatistik Günleri , Ankara, Mayıs 2002
Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4 Sempozyumu, Kahramanmaraş, Eylül 2001
İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Kasım 2001
İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Kasım 2000
Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, Tekirdağ, Ocak 1997
Hayvancılık-96 Kongresi, izmir, Eylül 1996
The 3rd Balkan Conference on Operational Research , Selanik, Ekim 1995
The 5th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics , Alicante, Haziran 1994
International Symposium and Workshop on Stock Assessment in Inland Fisheries, , Nisan 1994
The 16th Research Students Conference in Probability and Statistics , Lancaster, Mart 1993
Practical Bayesian Statistics, Nottingham, Temmuz 1992
Bilimsel Danışmanlıklar
TÜBİTAK, 2223 - 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Proje Danışmanlığı, Temmuz 2013 - Temmuz 2013
TÜBİTAK, TOVAG-1001 1150661 - Time-Course Mikroarray Denemelerinin İstatistik Analizleri İçin Uygun İstatistik Yöntemlerin Belirlenmesi, Yeni Bir Metot ve Yerli Bir Yazılım Geliştirebilme Olan. Araş., Proje Danışmanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2015
TÜBİTAK, TOVAG-1001 2140605 Genomik Seleksiyon için Blup ve Bayes Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Proje Danışmanlığı, Mayıs 2014 - Mayıs 2014
TÜBİTAK, 1002 Hızlı 1110497 Büyüme Eğrisi Modellerinin Tahmininde Farklı Kovaryans Matrisleriyle Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinin Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi, Proje Danışmanlığı, Mayıs 2011 - Mayıs 2011
Bilimsel Hakemlikler
Poultry Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
An International Journal of Animal Bioscience, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2015
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Poultry Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Annals of Animal Science, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2014
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Hayvansal Üretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Akdeniz Üniv. Sağlık Bil. Enst., Proje Hakemliği, Haziran 2011
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Hayvansal Üretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2010
Çukurova Ziraat Fakültesi Kitap Yayınevi, Kitap Hakemliği, Kasım 2009
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2009
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2009
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2008
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2008
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2008
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2007
Journal of the Escuela de Ingeniería Agronómica , Dergide Hakemlik, Nisan 2007
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2006
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2005
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2005
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2005
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2005
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2005
Genetics Selection Evolution , Dergide Hakemlik, Mart 2005
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2004
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2003
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2002
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2002
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2002
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2001
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2001
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2001
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2001
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2001
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2000
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2000
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2000
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2000
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 1999
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 1999
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 1999
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 1999
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 1999
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 1997
Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 1997
Etkinlik Organizasyonu
1. SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Şubat 2015
WİNBAGS Programı İle Bayesian Veri Analizi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ocak 2014
9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2012
Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2012
7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2011
7. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2011
TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Biyoistatistik ve Uygulamalı Klinik Araştırma Metodolojileri Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2008
5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2007
57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2006
The 3rd Conference of the Eastern Mediterranean Region (EMR) of the International Biometric Society (IBS), Bilim Kurulu Üyesi, Corfu / Yunanistan, YUNANISTAN, Mayıs 2005
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 260
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 130
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Temmuz 2014
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Kasım 2014
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Kasım 2013
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Mart 2013
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Ocak 2013
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Haziran 2013
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Nisan 2012
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Ekim 2012
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Mayıs 2011
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Ocak 2011
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Mart 2011
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Ekim 2011
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Şubat 2009
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Haziran 2009
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Kasım 2009
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Haziran 2008
Firat M, "Kongre Katılım Desteği, Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ağustos 2008
Advanced Course bursu (Molecular Techniques in Animal Breeding), CIHEAM (International Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies) , Nisan 2005
Firat M, "Kongre Katılım Desteği, Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Haziran 2005
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Ekim 2004
Firat M, "Kongre Katılım Desteği, Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Eylül 2004
Firat M, "Doktora Sonrası Araştırma , Iowa State Universitesi , Şubat 2003
Firat M, "Kongre Katılım Desteği, Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ağustos 2002
Firat M, "Kongre Katılım Desteği, The 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production kongresi organizasyon komitesi, Ağustos 2002
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Ekim 2002
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Haziran 2001
Advanced Course bursu (Statistical Principles in Livestock Production Experiments: Towards a Better Understanding and Application of Modern Methods), . CIHEAM (International Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies) , Şubat 2001
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Mayıs 2001
Firat M, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü , TÜBİTAK, Mayıs 1999
Co-operative Research Programme: Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems, OECD, Ocak 1997
TÜBİTAK Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu (NATO-B2), TÜBİTAK, Ocak 1997
British Council Academic Link programı , British Council, Ağustos 1996
Yurt Dışı Doktora Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, Kasım 1991
Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, Eylül 1989
Yurt Dışı Yabancı Dil Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, Eylül 1988
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi