Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1999 - 2003
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1997 - 1999
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1995 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 22.11.2012 - Devam Ediyor
Avrupa Birliği Tarım-Gıda ve Çevre Politikaları Çalışma Grubu Komisyon Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.03.2009 - 07.03.2012
Ziraat Mühendisliği Programı Koordinatörü yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 10.02.2009 - 06.02.2012
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 06.02.2009 - 06.02.2012
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.02.2009 - 06.02.2012
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Alanya İşletme Fakültesi, , 03.02.2006 - 03.02.2009
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 09.09.2005 - 30.06.2008
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Alanya İşletme Fakültesi, , 26.08.2005 - 30.06.2008
Öğrenci Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (ÖBAT) danışmanlığı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, , 04.08.2004 - 08.08.2008
Kalite Tespit Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 02.10.2002 - 06.08.2008
Avrupa Birliği Çalışma Grubu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 22.02.2001 - 16.01.2007
Bilgi İşlem Koordinatörlüğü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 09.06.1999 - 17.02.2000
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 26.05.1999 - 25.02.2006
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 11.02.1999 - 18.10.2013
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik Uygulamaları, Doktora, 2015-2016
Teorik Dağılımlar, Doktora, 2015-2016
Biyoistatistik, Lisans, 2015-2016
İleri İstatistik Yöntemler, Doktora, 2015-2016
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2015-2016
Statistics, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2014-2015
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Mühendislikte İstatistik, Lisans, 2014-2015
Kesikli Verilerin Analizi, Doktora, 2014-2015
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2014-2015
Örnekleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Parametrik Olmayan İstatistik Mototlar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Biyoistatistik, Lisans, 2014-2015
İleri İstatistik Yöntemler, Doktora, 2014-2015
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2013-2014
Biyoistatistik, Lisans, 2013-2014
Doğrusal Modellerin İstatistiksel Analizi, Doktora, 2013-2014
İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri İstatistik Yöntemler, Doktora, 2013-2014
Deneme Planlaması, Yüksek Lisans, 2012-2013
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
İstatistik II, Lisans, 2011-2012
İleri İstatistik Yöntemler, Yüksek Lisans, 2011-2012
İstatistik Yöntemler II, Lisans, 2011-2012
Doğrusal Olmayan Modeller, Doktora, 2011-2012
Tekrarlı Ölçümlü Verilerin Analizi, Doktora, 2011-2012
İstatistik, Lisans, 2011-2012
İstatistik I, Lisans, 2011-2012
İstatistikl Yöntemler I, Lisans, 2011-2012
Zaman Serisi Analizleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Bayesian Yontemleri, Doktora, 2011-2012
Kesikli Verilerin Analizi, Doktora, 2010-2011
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Doktora, 2010-2011
Regresyon Analizi, Doktora, 2010-2011
Teorik Dağılımlar, Doktora, 2009-2010
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2008-2009
Varyans Unsurlarını Tahmin Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
İstatistik, Yüksek Lisans, 2008-2009
Parametrik Olmayan İstatistik Metotlar, Yüksek Lisans, 2008-2009
Örnekleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
Sayısal Araşt. Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Şimşek, "Çok Seviyeli Regresyon Modelleri ve Uygulamaları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, E.Karaman, "Kontrol Günü Süt Verimlerinin Zaman Serisi Yöntemi ile Modellenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, A.Galiç, "Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, B.Karacaören, "Tek Karakter İçin Seleksiyon İndeksinin Değişik İstatistiksel Yöntemlerle Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, K.Karabağ, "Antalya Yöresi Kıl Keçilerinde Biyokimyasal Polimorfizm", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Dr. Fatih Üçkardeş, Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü , Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü , Haziran, 2015
Tez Savunma, Bağlılılık Üzerine Etkilerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, Ebru Karapınar, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2015
Tez Savunma, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu’nda Bulunan Kahverengi Yumurtacı Saf Hatlarda Genetik Varyasyonun Mikrosatellit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Anadolu Yükselti Zincirlerinin Soğuk Seven Formların Yayılış ve Türleşmesindeki Rolü: Psorodonotus Brunner Von Wattenwyl 1861 Cinsinden Türleşme ve Filocoğrafyası, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma, Şizofreni Tedavisi Almış Bireylerin Taburculuk Sonrası Erken Dönemde Hemşirelik Bakım Gereksinimleri ve Öz-Bakım Güçlerinin Belirlenmesi, Sultan Taş, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, İşyerinde Arkadaşlık İlişkilerinin Temel Belirleyicileri ve Örgütsel Sonuçlar Üzerine Etkisii, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsündeki Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn Hatların Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2014
Tez Savunma, Ebeveynlerin Çocuklarına Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Pediatri Hemşirelerinin Bilgi, Deneyim ve Tutumları, Vildan Cırık, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Hemşirelerin Deneyimledikleri İlaç Uygulama Hatalarının Oluşum Nedenlerine İlişkin Algıları,, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Denizcilk Lisesi Öğrencilerine Cilt Kanseri Konusunda Verilen Eğitimin Bilgi ve Davranışlarına Etkisi, Adem Sümen, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Turizm Sektöründe Yetenek Yönetimi Uygulamaları: Antalya Yöresinde Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doçentlik, Dr. Özkan Görgülü, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Ahi Evran Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Yaşlı Bireylerde Geriatrik Ağrı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Türkiye’de Satışa Sunulan Arı Sütlerinin Kalitelerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Atama, Dr. Doğan Narinç, Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Genetik Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,, Kasım, 2013
Tez Savunma, Kalp Yetersizliği Tanısı Alan Hastalarda Dorothe E. Orem Modeline Göre Hasta Eğitiminin Semptom Yönetimine Etkisi, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Çok Özellikli Karışık Doğrusal Model Eşitlikleri Kullanarak Etlik Bıldırcın Ana ve Baba Ebeveyn Hatları Geliştirme Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Masajın Periferik Nöropati ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma, Keçi Meralarında Bulunan Bazı Maki Türlerinin Otlatma Mevsimi Boyunca Yem Değerlerinin Saptanması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Doçentlik, Dr. Yakut Gevrekçi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Abdullah Yeşilova, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Mustafa Şahin, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, . Doç. Dr. Sezai Alkan, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Alanya İlçesinde Yaşayan Türk ve Alman Menopoza Girmiş Kadınlarda Menopozun Algılanması ve Menopoza İlişkin Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Gökkuşağı Alabalığında Beslenme Etkinliği Bakımından Farklı Eksprese Olmuş Genlerin Belirlenmesinde Yapısal Karışık Model ile Bayes Hiyerarşik Modellerinin Karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Yapısal Eşitlik Modellerinde Gibbs Örneklemesi Yaklaşımı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Günübirlik Cerrahiye Başvuran Kadın Doğum Hastalarının Perioperatif Hemşirelik Bakım Gereksinimlerinin Karşılanma Durumu, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2012
Tez Savunma, İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları (Bursa İli Yıldırım İlçesi Örneği), Gamze Türkoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Akut Koroner Sendrom Tanısı Alan Hastalarda Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Enflasyonla İlgili Beklentilerin Çeşitli Ekonometrik Modeller Kullanılarak Ölçülmesi ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma, İşgörenlere Yönelik Yıldırma Davranışları, Nedenleri ve İşgörenlerin Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri: Bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2012
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Haziran, 2011
Atama, Doç. Dr. M. Soner Balcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Dr. Burak Karacaören, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Dr. Aşkın Galiç, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Doçentlik, Dr. Ecevit Eyduran, Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Iğdır Üniversitesi, Eylül, 2011
Doçentlik, Dr. Mehmet Topal, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2011
Tez Savunma, Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerde Tarım Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2011
Tez Savunma, Kanserli Bireylerde West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Kalp Yetmezliği Olan Hastaların ve Bakımverenlerin Anksiyete-Depresyon Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Akdeniz Bölgesi Doğal Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mikrosatelit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Antalya İlinde Satışa Sunulan Farklı Ağırlık Sınıfı Tavuk Karkaslarında Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Kanserli Hastaların Umut ve Başetme Düzeylerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi Ölçek Uyumluluğu Çalışması: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Doçentlik, Dr. Soner Çankaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ondokuz Mayı Üniversitesi, Nisan, 2010
Doçentlik, Dr. Çiğdem Takma, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Nisan, 2010
Doçentlik, Dr. İsmail Keskin, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Genotip, Yetiştirme Sistemi ve Mevsimin Antalya Koşullarında Etlik Piliç Refahına Etkilerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Çok Seviyeli Regresyon Modelleri ve Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doğum Yapan Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Atama, Doç. Dr. Tülin Aksoy, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2010
Atama, . Doç. Dr. Fehmi Gürel, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Doçentlik, Dr. Soner Çankaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2009
Doçentlik, Dr. Çiğdem Takma, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Biyolojik Çeşitliliğin Evrimi: Chorthippus biguttulus Tür Grubunun Anadolu’da Çeşitlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Parametre ve Damızık Değer Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinden Yararlanma Olanakları, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Bombus Arısı (Bombus Terrestris) Kolonilerinde Dönüşüm Noktasına Göre Yapılan İki Yönlü Seleksiyonun Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Engellenme Duygusu: Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma, Türkiye Koyun Irklarında BMPR-IB (Booroola) Geninde FecB Alleli Varlığının PCR-RFLP Yöntemi ile Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2009
Tez Savunma, Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesinde Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Çeşitli Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stillerini Tespit Etmeye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Turizm Sektöründe Örgütsel Yabancılaşma: Antalya Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma, Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2008
Tez Savunma, Konaklama İşletmelerinde Müşteri Sadakat Bağlılığının Arttırılmasında Müşteri İlişkileri Departmanının Rolü, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Konaklama İşletmelerinde Nakit Yönetimi Etkinliğinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi ve AB Uygulamarıyla Kıyaslanması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Farklı verim Yönlerinde seleksiyon uygulanan Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Genetik varyasyonun RAPD-PCR Yöntemiyle Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Zaman Serisi Analizi ve Tarımsal Uygulaması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Poecilimon Birandi (Orthoptera Phaneropterinae) Alçak ve Yüksek Rakım Populasyonları: Ekolojik ve Temporal Farklılaşmanın Fenotipik ve Genetik Verilerle İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2008
Tez Savunma, Yumurta Üretim İşletmelerindeki Barındırma ve İç Ayrıntı Sistemlerinin Güncelleştirilme Olanakları, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Bir Yönetim Aracı Olarak Bütçeleme, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Lise ve Üniversite Kurumlarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Modern Bir Liderlik Yaklaşımı Vizyoner Liderlik: Antalya’da Faaliyette Bulunan 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Otel İşletmelerinde Stok Yönetimi: Antalya Yöresinde Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Belirleyicisi Olarak Örgütsel Adalet Algılamarı : Antalya Bölgesinde Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi - ROI (Return on Investment – Yatırımın Geri Dönüşü) ve Antalya Yöresinde 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Doçentlik, Dr. Ali Kaygısız, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ekim, 2007
Tez Savunma, Elektnonik Turizm: İnternet Acenteciliği Gelişimi, Tercih Nedenleri ve İleriye Yönelik Projeksiyonlar, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Dünya’da ve Türkiye’de Sivil Havacılık ve Oteriteleri Türkiye’de Havayolu Şirketlerine Yapılan Sivil Havacılık Denetlemeleri ve Havayolu Şirketi-Yolcu Arasındaki İletişim Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Türkiye ve Midilli Adası’ndaki Anadolu Sıvacısı (Sitta kruperi) Populasyonunun Çeşitliliği, Yayılışı ve Habitat Seçiminin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2007
Doçentlik, Dr. Soner Balcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2007
Tez Savunma, Yazlık İkinci Ürün Bitkilerinde Çoklu Genotip Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatistiki Yöntemlerin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2007
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Ege Bölgesindeki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Çalışma, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Farklı Kültürlerdeki Yöneticilerin Kişilik Özelliklerine Dayanarak Liderlik Anlayışlarının Belirlenmesi : Türk ve Amerikan Yöneticilerin Karşılaştırmalı Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2006
Doçentlik, Dr. Kadir Kızılkaya, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi, Ekim, 2006
Tez Savunma, Price Analysis on Wine Exportation: The Case of France, Greece and Turkey, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Haziran, 2006
Doçentlik, Dr. Serhat Arslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyometri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ağustos, 2006
Tez Savunma, Günümüz Liderlik Profili; Dönüştürücü Liderlik: Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2006
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Turizm Sektöründe Çalışanlar ve Ailelerinin Turizme Bakış Açısı ve Turizm Sektörüne Karşı Tutumları : Antalya ve Samsun İllerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Otel İşletmelerinde Getiri Yönetimi (Yield Management) ve Antalya Bölgesinde’ki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2005
Atama, Dr. Yakup Dinç, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2005
A. Personel, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2005
Tez Savunma, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlık ve Yumurta Verimine Göre Seleksiyonun Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Kıl Keçilerinde Büyüme İle İlgili Bazı Özelliklere Ait Fenotipik İlişkiler ve Büyüme Eğrileri Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2005
Atama, Dr. Murat Akın, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2005
A. Personel, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Yiyecek-İçecek Yönetimi ve Servisi Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2005
Tez Savunma, Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerde Girişimcilik : Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2004
Tez Savunma, Turizm Paydaşları Perspektifinden Turizm Gelişimi ve Destinasyon Rekabetçiliği : Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2004
Tez Savunma, Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, Yüksek Sıcaklık ve Nem Koşullarının Farklı Genotiplerdeki Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, Biyolojik çalışmalardan Elde Edilen Kategorik Verilere Karışık Poisson Regresyon Analizinin Uygulanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Ocak, 2003
Tez Savunma, Bombus Terrestris Arılarında Diyapoz Sonrası Ana Arı Ağırlığı ve Değişik Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, Et Tipi Horozlarda Yaz Koşullarının (Sıcaklık ve Nem) Sperma Özellikleri Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2002
Atama, Dr. Seyrani Koncagül, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Harran Üniversitesi, Kasım, 2002
Tez Savunma, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Rasyonlarında Tavut Mezbaha Artıkları Ununun, Balık Unu Yerine Kullanılma Olanakları, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2002
Tez Savunma, Tek Karakter İçin Seleksiyon İndeksinin Değişik İstatistiksel Yöntemlerle Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2001
Tez Savunma, Kantitatif Karakterlerde Olası Major Gen Etki Biçimlerinin Poligenik Yaklaşıma Dayalı Parametre Tahminlerinde Ortaya Koyacağı Değişiklikler, Adnan Menderes Üniversitesi, Ağustos, 2001
Atama, Dr. Saadettin Aydın, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Antalya Yöresi Kıl Keçilerinde Biyokimyasal Polimorfizm, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2000
Atama, Dr. İrfan Özcan, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2000
Atama, Dr. Adil Korkmaz Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Yüksek Çevre Sıcaklıklarında Etlik Piliç Rasyonlarına Katılan Sodyum Bikarbonat (Nahco3)’ın Performans Üzerine Ekisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 1999
A. Personel, Araştırma Görevlisi, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ağustos, 1999
A. Personel, Yardımcı Doçent, İngilizce Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Aralık, 1999
Tez Savunma, Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Canlı Ağırlıklara Ait Bazı Genetik Parametreler, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 1998
Tez Savunma, Yavru-Yavru Korelasyonu (Intraclass Correlation) ve Anne-Yavru (Interclass Correlation) Korelasyonlarının İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi