Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tarımsal Deneme Planlarının Bayesian Yöntemi ile Analizleri", BAP Doktora, 2012.03.0121.005, Yönetici, Devam Ediyor
"Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsündeki Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn Hatların Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, 2012.03.0121.002, Yönetici, Devam Ediyor
"Kontrol Günü Süt Verimlerinin Zaman Serisi Yöntemi ile Modellenmesi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.007, Yönetici, 2011
"Bankacılık ve Menkul Kıymetler Piyasalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Zaman Serisi Bulguları", TÜBITAK Projesi, SBB-SOBAG1002 , Araştırmacı, 2007
"Bombus Arılarının Tozlayıcı Olarak Kullanıldığı Cam Seralarda Polen Kaynağı Olması İçin Seranın bir Bölümüne Isıtma Uygulamasının Domatesin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, TOVAG 1001 , Araştırmacı, 2007
"Buzağılarda Su Verme Sıklığının Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03-010101, Araştırmacı, 2003
"Hayvan Islahında Boğa Modelinin Gibbs Örneklemesi Kullanılarak Bayesian Analizi", BAP Y.Lisans, 2002.01.0121.01, Yönetici, 2003
"Tek Karakter İçin Seleksiyon İndeksinin Değişik Yöntemlerle İstatistiksel Analizi", BAP Y.Lisans, 20.02.0121.02, Yönetici, 2001
"Siyah Alaca Sürülerinin Genetik Islahında Bayesian Metodu Kullanarak Damızlık Değerlerinin Tahmini İçin En Uygun Bilgisayar Programının Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 99.01.0104.02, Yönetici, 2001
"İvesilerin süt verimlerinin seleksiyonla ıslahı", TÜBITAK Projesi, VHAG - 1294 , Araştırmacı, 1999
"Çiftlik hayvanlarının genetik ıslahında Bayesian metodu kullanarak verime etki yapan varyans unsurlarının tahmini algoritmaları ve ıslah için en uygun bilgisayar programının geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, VHAG -1221, Araştırmacı, 1998
"Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Süt Sığırcılığı İşletmesi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi", BAP Güdümlü, Güdümlü Proje, Araştırmacı, 1997
"The Application of Advanced Genetic Analyses to Awassi Sheep Breeding", Diğer Projeler, British Council Academic Links Scheme, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi