Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Topraksız Kültür Koşullarında Yetiştirilen Çileklerde Tuzluluğa Tolerans Düzeyleri Üzerine Farklı Bioregülatörlerin Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2020-5465, Yönetici, Devam Ediyor
"In vitro koşullarda yetiştirilen çileklerde meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi", BAP Diğer, 12779, Araştırmacı, Devam Ediyor
"In Vitro Koşullarda Farklı Poliamin Uygulamalarının Çilekte Tuzluluk Stresi Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2020-5443, Yönetici, Devam Ediyor
"Topraksız Kültür Koşullarında Yetiştirilen Çileklerde Tuzluluğa Tolerans Mekanizmalarının Fizyolojik Ve Tarımsal Açıdan İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3915, Yönetici, Devam Ediyor
"Çilekte Kuraklık Stresine Toleransın Belirlenmesinde Bazı Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerin In Vıtro Ve In Vıvo Olarak İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.005, Yönetici, 2016
"Çilekte (Fragaria X ananassa) Melezleme Ve In Vitro Mutasyon Teknikleriyle Hat Eldesi", TÜBITAK Projesi, 7131143, Danışman, 2016
"Establishing Carob Orchards with Wild and Commercial Types and Varieties with Economically Important and the Comparison of These Types in Terms of Biological, Phenogical and Pomological Features and Plant Nutrient Component Contents", AB Çerçeve Programı Projesi, COST-866-106O832 , Araştırmacı, 2010
"Topraksız Kültürde Yetiştirilen Çileklerin Verim ve Kalitesi Üzerine Değişik Yetiştirme Ortamlarının Etkileri", BAP Doktora, 2006.03.0121.003, Araştırmacı, 2009
"Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu ve Seçilen Tiplerin Muhafazası", TÜBITAK Projesi, TOGTAG/TARP 2523 , Araştırmacı, 2002
"Bazı Yeni Çilek Çeşitlerinin Meristem Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar", BAP Y.Lisans, 98.02.0121.06, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi