Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - 2018
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1995 - 2006
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994 - 1995
VERDİĞİ DERSLER
Biyoloji 1, Lisans, 2019-2020
Biyoloji 3, Lisans, 2019-2020
Biyokimya, Lisans, 2019-2020
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2019-2020
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2019-2020
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2019-2020
Biyoloji 2, Lisans, 2019-2020
Fen Eğitiminde Biyoloji, Yüksek Lisans, 2019-2020
Biyokimya, Lisans, 2018-2019
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2018-2019
Genel Biyoloji Laboratuvarı 2, Lisans, 2018-2019
Biyokimya, Lisans, 2017-2018
Genel Biyoloji Laboratuvarı 2, Lisans, 2017-2018
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2017-2018
Proje Yazımı ve Süreci, Yüksek Lisans, 2017-2018
Çevre Bilimi, Lisans, 2017-2018
İleri Moleküler Genetik ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Genel Biyoloji Laboratuvarı 1, Lisans, 2017-2018
Fen ve Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 2, Yüksek Lisans, 2016-2017
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2016-2017
Biyokimya, Lisans, 2016-2017
Genel Biyoloji Laboratuvarı 2, Lisans, 2016-2017
Genel Biyoloji laboratuvarı 1, Lisans, 2016-2017
Fen Eğitiminde Biyoloji, Yüksek Lisans, 2016-2017
İleri Moleküler Genetik ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Genel Biyoloji Laboratuvarı II , Lisans, 2015-2016
Genetik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Biyokimya, Lisans, 2015-2016
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2015-2016
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Genel Biyoloji Laboratuvarı 1 , Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Tatlısu, "Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Yöntemi Kullanılmasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerisi ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2020.
Yüksek Lisans, A.Kurtuldu, "Ekoloji Temelli Eğitimlerin Ortaokul Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalığına Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, H.Şantaş, "Çoklu Modsal Betimlemelerin Kullanımının 5,6,7,8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitapları Fizik ve Biyoloji Konuları İçin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, G.Alkan, "Fen ve Teknoloji Derslerinde Farklı Deney Türleri Kullanmanın 6. Sınıf Öğrencilerinin akademik Başarılarına, Laboratuvara Yönelik Tutumlarına ve Fen Kaygı Düzeylerine Etkileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez savunma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Tez savunma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, AKdeniz Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi