Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - 2018
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1995 - 2006
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994 - 1995
VERDİĞİ DERSLER
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Genetik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Genel Biyoloji Laboratuvarı II , Lisans, 2015-2016
Biyokimya, Lisans, 2015-2016
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2015-2016
Genel Biyoloji Laboratuvarı 1 , Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Alkan, "Fen ve Teknoloji Derslerinde Farklı Deney Türleri Kullanmanın 6. Sınıf Öğrencilerinin akademik Başarılarına, Laboratuvara Yönelik Tutumlarına ve Fen Kaygı Düzeylerine Etkileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma, AKdeniz Üniversitesi, Nisan, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi