Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İn vitro Mutasyon Tekniği Kullanılarak Kurağa Toleranslı Fasulye Çeşidi Geliştirilmesi ve Fasulye Gen Havuzu Oluşturulması", BAP Alt Yapı, FAY-2017-2422, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çilekte Kuraklık Stresine Toleransın Belirlenmesinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin İn Vitro ve İn Vivo Olarak İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.04.0104.005, Araştırmacı, 2016
"Iridaceae Familyasına Ait Crocus wattiorum ve Iris phamphylica Bitkilerinin Süs Bitkisi Olarak İn Vitro Koşullarda Üretim Kapasitesinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0110.001 , Yönetici, 2013
"Ekonomik Potansiyele Sahip Bazı Endemik Soğanlı Bitkilerin İn Vitro Koşullarda Hızlı Çoğaltımı ", TÜBITAK Projesi, TOVAG-1050206, Araştırmacı, 2009
"Tehlike Altında Bulunan Bazı Endemik Soğanlı-Yumrulu Bitkilerin İn Vitro Çoğaltımı. ", BAP Arastırma Projesi, 2006.01.0121.001 , Araştırmacı, 2009
"Farklı Buğday Genotiplerinin İn Vitro Rejenerasyon ve Genetik Transformasyon Özelliklerinin Araştırılması. ", BAP Doktora, 2001.0121.03 , Araştırmacı, 2003
"p68 kinaz ve IRF1 (İnterferon Responsive Factor-1) in tümör baskılayıcı ve interferon gama sinyal iletim mekanizmasındaki rolü", BAP Arastırma Projesi, 9601010308, Araştırmacı, 1999
"Meme Karsinomlarında Kurulan Primer Doku Kültüründe Sitogenetik ve Moleküler Genetik Çalışmalar", TÜBITAK Projesi, SBAG-1465, Araştırmacı, 1998
"p68 Kinaz Enziminin Tümör Baskılayıcı ve İnterferon Gama Sinyal İletim Mekanizmasındaki Rolünün Araştırılması.", TÜBITAK Projesi, SBAG- 1449 , Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi