Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Avci İ.N., Tepeli Y., Caner M. , "B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması", Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.19-39, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Canbulat M., Avci İ.N., "Türkçe Dil Öğretim Merkezlerinde Yapılan B2 Sertifika Sınavlarının İncelenmesi", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.29-29 (Link)
Avci İ.N., Tepeli Y., "TEK DİLLİ, İKİ DİLLİ VE ÇOK DİLLİÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARIÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", 1. Uluslararsı Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Avci İ.N., Bal M., "TÜRKÇE ÖĞRETİM SÜRECİNE, KURUMSAL VE AKADEMİK ÇALIŞMALARIN KATKISI: BİRİÇERİK ANALİZİ", 1. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ,
Canbulat M., Avci İ.N., "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", 3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, , , vol.1, pp.231-231
Uyumaz G., Avci İ.N., "KATILIMLI TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ KADIN METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.68-70 (Link)
Avci İ.N., Er K., "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açı9786053186397sından İncelenmesi", ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.34-35 (Link)
Avci İ.N., Tepeli Y., Caner M. , "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma", 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.88-88 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi