Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Avci İ.N., Tepeli Y., Caner M., "B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması", Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-39, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tepeli Y., Avci İ.N., "ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE AYRILMA HALİ EKİNİN (-DAn) İŞLEV VE GÖREV BAKIMINDAN İNCELENMESİ", 11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, no.4, pp.105-118 (Link)
Avci İ.N., Tepeli Y., "ORTAOKUL 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE ZARF FİİL EKLERİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELENME", 11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, pp.1-243 (Link)
Tepeli Y., Avci İ.N., " ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE GEÇEN DURUM ZARFLARININ METNE KATTIĞI ANLAM AÇISINDAN ", 11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, pp.1-243 (Link)
Tepeli Y., Avci İ.N., "ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE GEÇEN DURUM ZARFLARININ METNE KATTIĞI ANLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ ", 11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, pp.1-243 (Link)
Canbulat M., Avci İ.N., "Türkçe Dil Öğretim Merkezlerinde Yapılan B2 Sertifika Sınavlarının İncelenmesi", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.29-29 (Link)
Avci İ.N., Tepeli Y., "TEK DİLLİ, İKİ DİLLİ VE ÇOK DİLLİÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARIÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", 1. Uluslararsı Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Avci İ.N., Bal M., "TÜRKÇE ÖĞRETİM SÜRECİNE, KURUMSAL VE AKADEMİK ÇALIŞMALARIN KATKISI: BİRİÇERİK ANALİZİ", 1. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ,
Canbulat M., Avci İ.N., "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", 3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, , , vol.1, pp.231-231
Canbulat M., Avci İ.N., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dil Algılarına İlişkin Görüşleri", 3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Avci İ.N., Tepeli Y., Caner M. , "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma", 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, BURDUR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.88-88 (Link)
Uyumaz G., Avci İ.N., "KATILIMLI TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ KADIN METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.68-70 (Link)
Avci İ.N., Er K., "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açı9786053186397sından İncelenmesi", ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.34-35 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi