Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. NEVAL BOZTUĞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Tıp Fakültesi
Bölüm : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 242 2496200
+90 242 2496260
Faks : +90 242 2278836
E Posta Adresi : nboztugakdeniz.edu.tr
Web Adresi : https://avesis.akdeniz.edu.tr/nboztug
Ofis : 24015
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok K:1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1994-1999
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "İnhalasyon Anesteziklerinden İzofluran-Sevofluran ve Propofolün Tiroid Fonksiyonları üzerine Etkiler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Nisan, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Çok İyi
Araştırma Alanları
Anesteziyoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Anesteziyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Anesthesiology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2003 - 2009
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1999 - 2003
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Boztuğ N., Coşkunfirat N., "Intraoperative ventilator settings and their association with postoperative pulmonary complications in neurosurgical patients: post-hoc analysis of LAS VEGAS study", BMC ANESTHESIOLOGY, vol.2, no.1, pp.1-14, 2020 (Link)
Boztuğ N., Coşkunfirat N., "Association between night-time surgery and occurrence of intraoperative adverse events and postoperative pulmonary complications", BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA, vol.122, no.3, pp.361-369, 2019 (Link)
Göksu E., Göksu E., Karsli B., Akyüz M., Akbaş H. , Ünal A., Boztuğ Uz N., Tuncer M.R., "Cerebrospinal Fluid Cystatin C Levels Following Treatment For Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage", TURKISH NEUROSURGERY, vol.24, pp.391-397, 2014 (Abstract)
Bigat Z., Boztuğ Uz N., Karsli B., Çete N., Ertok E., "Comparison Of Hyperbaric Ropivacaine And Hyperbaric Bupivacaine In Unilateral Spinal Anaesthesia", CLINICAL DRUG INVESTIGATION, vol.26, pp.35-41, 2006 (Abstract)
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Akyüz M., Demir S. , Ertok E., "Does Using The Bispectral Index (Bis) During Craniotomy Affect The Quality Of Recovery?", JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY, vol.18, pp.1-4, 2006 (Abstract)
Bigat Z., Boztuğ Uz N., Hadimioğlu N., Çete N., Coşkunfirat N., Ertok E., "Does Dexamethasone Improve The Quality Of Intravenous Regional Anesthesia And Analgesia? A Randomized, Controlled Clinical Study", ANESTHESIA AND ANALGESIA, vol.102, pp.605-609, 2006 (Abstract)
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Karsli B., Saykal N., Ertok E., "Comparison Of Ropivacaine And Bupivacaine For Intrathecal Anesthesia During Outpatient Arthroscopic Surgery", JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, vol.18, pp.521-525, 2006 (Abstract)
Bigat Z., Hadimioğlu N., Ertuğ Z., Boztuğ Uz N., Erdoğan O., Demirbas A., "Spinal Analgesia For The Postoperative Period In Renal Donors", TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.38, pp.392-395, 2006 (Abstract)
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Ertok E., Erman M., "Intrathecal Ropivacaine Versus Ropivacaine Plus Fentanyl For Out-Patient Arthroscopic Knee Surgery", JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.33, pp.365-371, 2005 (Abstract)
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Akyüz M., Karsli B., Tuncer M.R., "Effects Of Use Of Thiopental Plus Mannitol Or Etomidate Plus Mannitol On Cerebral Ischemia During Temporary Occlusion Of Middle Cerebral Artery In Intracranial Aneurysm Surgery", NEUROSURGERY QUARTERLY, vol.15, pp.139-144, 2005 (Abstract)
Bigat Z., Karsli B., Boztuğ Uz N., Çete N., Ertok E., "Comparison Of The Effect Of Low-Dose Ropivacaine And Lidocaine In Intravenous Regional Anaesthesia - A Randomised, Double-Blind Clinical Study", CLINICAL DRUG INVESTIGATION, vol.25, pp.209-214, 2005 (Abstract)
Bigat Z., Boztuğ Uz N., Önder G. , Ertok E., "A Rare Complication Of Epidural Catheter", ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, vol.49, pp.589-90, 2005
Özkan Ö., Özgentaş H.E., İslamoğlu K. , Boztuğ Uz N., Bigat Z., Dikici M.B. , "Experiences With Microsurgical Tissue Transfers In Elderly Patients", MICROSURGERY, vol.25, pp.390-395, 2005 (Abstract)
Bostanoğlu N., Boztuğ Uz N., Arici A.G., Karsli B., Erman M., "The Effect Of Intraarticular Neostigmine, Tramadol, Tenoxicam And Bupivacaine On Postoperative Pain", Ambulatory Surgery, vol.10, pp.29-32, 2002
Akyüz M., Çetin A., Boztuğ Uz N., Kazan M.S., Tuncer M.R., "Effects Of The Temporary Clipping In Aneurysm Surgery On The Remnant", ACTA NEUROCHIRURGICA, vol.144, pp.129-136, 2002 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Coşkunfirat N., Boztuğ Uz N., "Mallampati 'Zero' Airway: Extremely Easy Or Not? Mallampati 'Sıfır' Havayolu: Çok Kolay Mı Değil Mi?", Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi.( Baskıda), cilt.X, ss.X-X, 2014
"Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Havayolu Kontrolü, Ventilasyon, Oksijenizasyon", Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.15-20, 2007
Bigat Z., Boztuğ Uz N., Kütük G., Dikici A., Ertok E., "Byler Hastalığı Ve Anestezi", Türkiye Klinikleri J Anest Rean 2006, cilt.4, ss.139-142, 2006
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Karsli B., Gökhan G., Gürer İ., Ertok E., "Ratlarda Oluşturulan Serebral İskemi Modelinde Adrenalin Ve Noradrenalinin Histopatolojik Etkilerinin Karşılaştırılması.", Anest Rean Der Dergisi 2006, cilt.34, ss.347-354, 2006
Boztuğ Uz N., Büyükgebiz B., Karsli B., Belgi Yildirim A., Yeğin M.A., Trakya A., "Bupivakain Kardiyotoksisitesine Verapamil Ve Amiodaron’Un Etkileri. ", Türk Anest Rean Der Dergisi 2006, cilt.34, ss.211-218, 2006
Boztuğ Uz N., Ünüvar Temel Y., "Nöroanestezide Deksmedetomidin", Türkiye Klinikleri J Anest Rean 2006, cilt.4, ss.121-130, 2006
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Ertok E., "Artrogrypozis Multiplex Sendromunda Anestezi (Olgu Sunumu). ", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005, cilt.30, ss.81-84, 2005
Bigat Z., Boztuğ Uz N., Ertuğ Z., Ertuğrul F., Ertok E., "Mukopolisakkaridozisli Bir Olguda Anestezi (Olgu Sunumu)", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi 2005, cilt.3, ss.25-29, 2005
"Riva’Da Lidokain Ve Lidokaine Eklenen Tenoksikam Ve Deksametazonun Karşılaştırılması", Türk Anest Rean Cem Mecmuası , cilt.32, ss.200-200, 2004
Boztuğ Uz N., Bigat Z., "İntravenöz Anestezik İlaçlar", Türkiye Klinikleri 2004, cilt.2, ss.22-27, 2004
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Akyüz M., Bostanoğlu N., Karsli B., "Çivili Başlık Öncesi Uygulanan Klonidin Ve Fentanilin Istenmeyen Hemodinamik Yanıta Etkileri", Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.10, ss.162-166, 2004
Bigat Z., Boztuğ Uz N., Hadimioğlu N., Ertok E., "Günübirlik Artroskopi Girişimleri İçin Spinal Anestezide Düşük Doz Bupivakain Ve Bupivakain+Fentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması.", Türk Anest Rean Der Dergisi 2004, cilt.32, ss.289-295, 2004
Boztuğ Uz N., Şahin N., Titiz T., Erman M., "Midazolam Ve Propofol Ile Laringeal Maske Yerleştirilmesi.", Türkiye Klinikleri 2002, cilt.22, ss.373-377, 2002
Boztuğ Uz N., Karsli B., Gürpinar F. , Döşemeci L., "Heparine Bağlı Trombositopeni. ", Türkiye Klinikleri , cilt.21, ss.229-234, 2001
Atakli A., Karsli B., Boztuğ Uz N., İçel E., "Skleroderma’Da Anestezi Uygulaması (Olgu Sunumu).", Türkiye Klinikleri , cilt.21, ss.197-199, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Boztuğ Uz N., Özmete Ö., Coşkunfirat N., Aslan M., İnanç Gürer E. , "Effect Of Erythropoietin On Heme Oxygenase-1 Enzyme Activity In Acute Spinal Cord Injury In Rats", Euroanaesthesia 2014 (EJA), STOCKHOLM, ISVEÇ, 31 Mayıs - 3 Haziran 2014, pp.X-X
Özkaloğlu Erdem K.T. , Boztuğ Uz N., Uysal H., Yaraş N., "Hipotermi Sugammadeks'In Etkinliğini Değiştirir Mi? Deneysel Çalışma", XXXVII. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 7-11 Kasım 2012, ss.140-140
"Bariatrik Cerrahide Anestezi Tecrübelerimiz", Tark 2006, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2006, cilt.1, ss.86-86
Bigat Z., Karsli B., Gürer İ., Boztuğ Uz N., Taşatargil A., Gökhan G., "The Effects Of Magnesium In Rats As An Analgesic And The Histopatologic Changes In Medulla Spinalis.", Euroanaesthesia 2005 (EJA), VIENNA, AVUSTURYA, 28-31 Mayıs 2005, pp.92-92
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Karsli B., Gökhan G., Gürer İ., Ertok E., "Protecting Effect Of Adrenaline And Noradrenaline Infusion During Cerebral Ischemia In Rats", Euroanaesthesia 2005 (EJA), VIENNA, AVUSTURYA, 28-31 Mayıs 2005, pp.115-115
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Önder G. , Dikici A., Karsli B., Ertok E., "The Comparison Of Different Doses Of Remifentanil On Preventing Myoclonus Due To Etomidate", Euroanaesthesia 2005 (EJA), VIENNA, AVUSTURYA, 28-31 Mayıs 2005, pp.132-132
Önder G. , Bigat Z., Boztuğ Uz N., Karsli B., Ertok E., "Anesthesia And Postoperative Analgesia In Upper Extremity And Shoulder Surgery.", Euroanaesthesia 2005 (EJA), VIENNA, AVUSTURYA, 28-31 Mayıs 2005, pp.115-115
"Spinal Analgesia For Postoperative Period In Renal Donors ", Türkiye Organ Nakli Derneği 8. Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2005, ss.89-89
Taşbaş İ., Boztuğ Uz N., Bigat Z., Ertok E., "Propofolün Ağrısız Enjeksiyonunda Ketaminin Analjezik Etkisinin Tiyopental, Lidokain Ve Meperidin Ile Karşılaştırılması. ", XXXVIII Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, ss.195-195
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Karsli B., Gökhan G., Gürer İ., Ertok E., "Ratlarda Oluşturulan Iskemi Modelinde Adrenalin Infüzyonunun Koruyucu Etkisi.", XXXVIII Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, ss.232-232
"Application Of Spinal Anesthesia For Postoperative Analgesia In Renal Donors.", 23. ESRA Congress, ATİNA, YUNANISTAN, 1-1 Ocak 2004, pp.85-85
Boztuğ Uz N., Dönmez A., Jantzen J., "Jantzen. Sevoflurane Elevates Glutamat Levels, Ketamine Does Not!.", XXXVIII Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, ss.56-56
Bigat Z., Karsli B., Gürer İ., Boztuğ Uz N., Taşatargil A., Gökhan G., "Ratlarda Intratekal Magnezyumun Analjezik Ve Medulla Spinalis Üzerine Olan Histopoatolojik Etkisi.", XXXVIII Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Aralık 2004, ss.195-195
Bigat Z., Karsli B., Boztuğ Uz N., Taşatargil A., "The Analgesic Effect Of Intrathecal Lornoxicam.", XXIII. Annual ESRA Congrss, ATİNA, YUNANISTAN, 8-11 Eylül 2004, pp.53-53
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Döşemeci L., Tuncer B., Ertok E., "The Effect Of Remifentanil On Recovery Period Added Propofol Or Sevoflorane During Craniotomy", Euroanesthesia 2004, LISBON, PORTEKIZ, 5-8 Haziran 2004, pp.96-96
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Ertok E., Özgürel Ö., "Comparisson Of Fentanyl Added To Ropivacaine Or Bupivacaine In Spinal Anesthesia. Regional Anesthesia And Pain Medicine", XXII Annual ESRA Congress, JULIAN, MALTA, 10-13 Eylül 2003, pp.23-23
Arici A.G., Bostanoğlu N., Boztuğ Uz N., Karsli B., "The Use Of Intravenous Calcium In The Preventation Of Spinal Anesthesia Induced Hypotension. Regional Anesthesia And Pain Medicine.", XXIII Annual ESRA Congress, JULIAN, MALTA, 10-13 Eylül 2003, pp.34-34
Boztuğ Uz N., Bigat Z., Döşemeci L., Ertok E., "Kraniyotomilerde Propofol Veya Sevofluran’A Eklenen Remifentanilin Uyanma Dönemine Etkileri", XXXVII. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2003, ss.53-53
Arici A.G., Bostanoğlu N., Boztuğ Uz N., Karsli B., "The Effect Of Intraspinal Bupivacaine Plus Morphine On Postoperative Pain Relief During Patient-Controlled Iv Analgesia. Regional Anesthesia And Pain Medicine.", XXIII Annual ESRA Congress, JULIAN, MALTA, 10-13 Eylül 2003, pp.60-60
"Rejionel İntravenöz Anestezide Lidokaine Eklenen Tenoksikamın Anestezi Ve Analjezi Üzerine Etkisi ", TARK 2002, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2002, ss.137-137
Bostanoğlu N., Karsli B., Boztuğ Uz N., Çete N., Erman M., "Comparison Of Bupivacaine Plus Fentanyl And Bupivacaine Plus Clonidine Using Patient-Controlled Epidural Analgesia", The International Monitor 1st Joint World Congress of regional Anaesthesia and Pain Therapy (WCRA), BARCELONA, ISPANYA, 28 Mayıs - 2 Haziran 2002, pp.2-2
Bostanoğlu N., Arici A.G., Boztuğ Uz N., Karsli B., Erman M., "Laparaskopik Asiste Histerektomilerde Oral Klonidin Premedikasyonunun Etkisi.", XXXVI. Anesteziyoloji ve reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2002, ss.27-27
Bostanoğlu N., Arici A.G., Karsli B., Bigat Z., Boztuğ Uz N., Erman M., "Oral Clonidine Premediacation For Reducing Perioperative Haemodynamic Changes And Endocrine Responses", The International Monitor.1st World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy, BARCELONA, ISPANYA, 28 Mayıs - 2 Haziran 2002, pp.62-62
"Günübirlik Artroskopi Girişimleri Için Spinal Anestezide Düşük Doz Bupivakain Ve Bupivakain+Fentanil Kombinasyonunun Değerlendirilmesi", TARK 2002, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2002, ss.56-56
Bostanoğlu N., Karsli B., Boztuğ Uz N., Arici A.G., Erman M., "Prekürarizasyonun Sch’E Bağlı Intraoküler Basınç Artışına Etkisi.", XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2001, ss.569-569
"Mukopolisakkaridozisli Bir Olguda Anestezi ", TARK 2001, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2001, ss.24-24
"Geçici Klipleme Öncesi Uygulanan Tiyopental , Mannitol Ve Etomidat+Mannitolün Juguler Venöz Bulb Oksijen Saturasyonu Ve Hemodinomi Üzerine Etkileri", XXXV TARK, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2001, cilt.1, ss.450-450
Karsli B., Akbaş M., Bigat Z., Boztuğ Uz N., Yeğin M.A., İçel E., "The Effects Of Tramadol Versus Fentanyl On Hemodynamic Responses Following Intubation And Extubation", 11th European Congress of Anaestheiology, FLORANCE, ITALYA, 5-9 Haziran 2001, pp.296-296
Bostanoğlu N., Arici A.G., Bigat Z., Boztuğ Uz N., Karsli B., Erman M., "Intraperitoneal Versus Intravenous Tramadol For Pain After Laparascopic Gynecological Procedures", 2nd World Congress of World Institute of Pain, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2001, pp.331-331
Arici A.G., Atakli A., Karsli B., Bigat Z., Boztuğ Uz N., Erman M., "Premedikasyonda Oral Klonidin Kullanımının Postoperatif Nöroendokrin Yanıta Etkisi", XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2001, ss.568-568
Arslan A., Boztuğ Uz N., Karsli B., Trakya A., İçel E., "Postoperatif Iv_Hka Uygulamasında Tramadol Ve Tramadole Eklenen Dehidrobenzperidolün Etkilerinin Karşılaştırılması", IX. Kış Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 15-18 Şubat 2001, ss.24-24
Boztuğ Uz N., Karsli B., Bostanoğlu N., Erman M., "The Effects Of Isotonic Saline, Haes And Gelofusine As Maintened Fluid After Mannitol Administration During Craniotomy.", 11th European Congress of Anaestheiology, FLORANCE, ITALYA, 5-9 Haziran 2001, pp.303-303
Bostanoğlu N., Bigat Z., Boztuğ Uz N., Karsli B., Erman M., "Comparrison Of Maternal And Neonetal Effects Of Csea, Epidural And General Anaesthesia. Minerva Anaesthesiologica", 11th European Congress of Anaestheiology, FLORANCE, ITALYA, 5-9 Haziran 2001, pp.283-283
Bostanoğlu N., Karsli B., Boztuğ Uz N., Bigat Z., Çete N., Erman M., "Rokuronyumla Hızlı Entübasyonda Tiopental Ve Propofolün Karşılaştırılması.", XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2000, ss.92-92
Karsli B., Bostanoğlu N., Boztuğ Uz N., Yeğin M.A., Çete N., İçel E., "Pediatrik Anjiografi Girişimlerinde Midazolam+Ketamin Ve Midazolam+Fentanil Kombinasyonlarının Karşılaştırılması.", XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2000, ss.474-474
Bostanoğlu N., Bigat Z., Karsli B., Boztuğ Uz N., Çete N., Erman M., "Sezaryenlerde Kombine Spinal Epidural Ve Genel Anestezinin Karşılaştırılması.", XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2000, ss.426-426
Boztuğ Uz N., Titiz T., "Effect Of Sevoflurane On Thyroid Hormone Levels", 8th ESA Annual Meeting with the Austrian International Congress, VİYANA, AVUSTURYA, 1-4 Nisan 2000, pp.127-127
"Kraniyotomi Yapılan Olgularda Sevofluran Ve Propofolün Juguler Bulb Oksijen Satürasyonu Üzerine Olan Etkileri", 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası, AYDIN, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2000, ss.439-439
Döşemeci L., Kara O., Boztuğ Uz N., Ramazanoğlu A., "Lokal Anestezi Altındaki Rinoplasti Operasyonunda Midazolamın Tek Başına Bolus Ya Da Infüzyon Uygulaması Ile Sedasyon.", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 1999, ss.214-214
"Midazolam Ve Propofol Ile Kas Gevşeticisiz Laringeal Maske Yerleştirilmesi", XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, ss.62-62
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
TARK 2013, ANTALYA, Kasım 2013
Anestezi ve Yoğun bakım uygulamalarında monitörizasyon: standart ve güncel yaklaşımlar kursu, TARD Ege Akdeniz Şubesi, İZMİR, Haziran 2013
ALMAN YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU, BREMEN, Şubat 2013
Deutscher Anaesthesiecongress, Nürnberg , Nisan 2013
TARK 2012, GİRNE, Kasım 2012
Anestezi ve Yoğun bakım uygulamalarında monitörizasyon: standart ve güncel yaklaşımlar kursu, TARD Ege Akdeniz Şubesi, İZMİR, Nisan 2012
Karaciğer ve kalp Transplantasyonunda Güncel Yaklaşımlar kursu, TARD Ege Akdeniz Şubesi, ANTALYA, Mayıs 2011
Deutscher Anaesthesiecongress, HAMBURG, Mayıs 2011
Deutscher Anaesthesiecongress, Nürnberg , Mayıs 2010
TARK 2010, ANTALYA, Ekim 2010
Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica Congress 2010, ANTALYA, Mayıs 2010
ALMAN YOĞUN BAKIM KONGRESİ, BREMEN, Nisan 2009
TARK 2008, ANTALYA, Ekim 2008
Deutscher Anaesthesiecongress, Nürnberg , Mayıs 2008
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, ANTALYA, Kasım 2007
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, ANTALYA, Kasım 2007
TARK 2007, ANTALYA, Ekim 2007
XII Kış Sempozyumu, BURSA / ULUDAĞ, Şubat 2006
13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi , ANTALYA, Mayıs 2006
Deutscher Anaesthesiecongress, Leipzig, Mayıs 2006
TARD Eğitimi Geliştirme Kursu - SOLUNUM SİSTEMİ, ANKARA, Kasım 2005
TARK 2005, ANTALYA, Kasım 2005
Euroanaesthesia 2005, VIENNA, Mayıs 2005
Euroanaesthesia 2004, LİSBON, Haziran 2004
Travma ve Anestezi, ARUD 2004, ÜRGÜP-KAPADOKYA, Nisan 2004
TARK 2004, ANTALYA, Aralık 2004
Ege Liver Transplantation Days II, İZMİR, Mart 2003
XXII Annual ESRA Congress, ST-JULIAN, Eylül 2003
TARK 2003, ANTALYA, Kasım 2003
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME KURSU, ANTALYA, Mayıs 2003
EĞİTİM BECERİLERİ VE EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU, ANTALYA, Nisan 2003
TARK 2002, ANTALYA, Ekim 2002
Eğitim Yöntemleri ve Değerlendirme ve Öğretme ve Öğrenme Sürecinde İletişim, ANTALYA, Ocak 2001
TARK 2001, ANTALYA, Ekim 2001
11th European Congress of Anaesthesiology (CENSA), FLORENCE, Haziran 2001
Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, ANTALYA, Nisan 2001
Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu, ANTALYA, Mart 2001
Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2000
TARK 2000, AYDIN / KUŞADASI, Ekim 2000
8th ESA Annual meeting with the Austrian International congress, VIENNA, Nisan 2000
Travmada Yoğun Bakım, İZMİR, Nisan 1999
TARK 1998, ANTALYA, Ekim 1998
Nörotravmada Yoğun Bakım, İZMİR, Nisan 1997
TARK 1996, İSTANBUL, Ekim 1996
Ventilation of the lung, ANTALYA, Kasım 1995
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi