Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dipova N., "Design and Development of Peltier Assisted Infrared Drying Based Soil Moisture Content Device", KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, no.1, pp.29-36, 2019
Dipova N., "Automated Strain Measurements in Uniaxial Testing via Computer Vision", GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL, no.4, pp.897-913, 2019 (Link)
Dipova N., "Nondestructive Testing of Stabilized Soils and Soft Rocks via Needle Penetration ", PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, vol.62, pp.539-544, 2018
Dipova N., "DETERMINING THE GRAIN SIZE DISTRIBUTION OF GRANULAR SOILS USING IMAGE ANALYSIS", ACTA GEOTECHNİCA SLOVENİCA, vol.14, pp.28-37, 2017
Dipova N., Cangir B., "Probabilistic seismic hazard assessment for the two layer fault system of Antalya (SW Turkey) area", JOURNAL OF SEİSMOLOGY, vol.21, pp.1067-1077, 2017 (Link)
Cangir B., Dipova N., "Estimation of Undrained Shear Strength of Konyaalti Silty Clays", INDİAN JOURNAL OF MARİNE SCİENCES, vol.46, pp.513-520, 2017
Dipova N., "Geotechnical and Geo-environmental characterization of the Lara-Kundu coastal zone (SW Turkey)", INDİAN JOURNAL OF MARİNE SCİENCES, vol.46, pp. 272-283, 2017
Dipova N., Ergun M.U., Doyuran V., "Settlement Of Weakly Cemented Tufas", ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, vol.11, pp.29-39, 2014 (Link) (Abstract)
Dipova N., "The Engineering Properties Of Tufa In The Antalya Area, Sw Turkey", QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, vol.44, pp.123-134, 2011 (Link) (Abstract)
Dipova N., "Geotechnical Characterization And Facies Change Detection Of The Bogacay Coastal Plain (Antalya, Turkey) Soils", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.62, pp.883-896, 2011 (Link) (Abstract)
Dipova N., Okudan E.Ş., "Sea Caves, Flank Margin Caves And Tufa Caves Observed On Antalya Coastal Cliffs", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.61, pp.382-386, 2011 (Link) (Abstract)
Dipova N., Cangir B., "Determination Of Compressibility Parameters Of Clay-Silt Soils Of Lagoon Origin By Means Of Regression And Artificial Neural Network Methods", TEKNIK DERGI, vol.21, pp.5069-5086, 2010 (Link) (Abstract)
Dipova N., "Preliminary Assessments On The Modes Of Instability Of The Antalya (Sw-Turkey) Coastal Cliffs", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.59, pp.547-560, 2009 (Link) (Abstract)
Dipova N., Doyuran V., "Characterization Of The Antalya (Turkey) Tufa Deposits", CARBONATES AND EVAPORITES, vol.21, pp.144-160, 2006 (Link) (Abstract)
Dipova N., Doyuran V., "Assessment Of The Collapse Mechanisms Of Tufa Deposits", ENGINEERING GEOLOGY, pp.332-342, 2006 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dipova N., "Boğaçay (Antalya) Rekreasyon Alanı Çalışmalarının Konyaaltı Sahiline Etkileri", Uluslararası Mühendislik, Tasarım ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, no.2, ss.71-76, 2019 (Link)
Dipova N., "Görüntü Analizi Yöntemlerinin Geoteknik Mühendisliğinde Kullanımı", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.33-44, 2018 (Link)
Dipova N., "Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.41, ss.31-46, 2017 (Link)
Dipova N., "Açık Kaynaklı Geliştirme Platformlarının Geoteknik Laboratuvarı Çözümlerinde Kullanımı", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.153-160, 2017 (Link)
Dipova N., "DESIGN OF LOW COST AND INNOVATIVE DATA ACQUSITION IN SOIL MECHANICS TESTING USING OPEN SOURCE HARDWARE", The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), vol.1, pp.104-110, 2017 (Link)
Dipova N., "Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehlikesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.223-231, 2016
Dipova N., Oğuz C., "28 Aralık 2013 Antalya Körfezi Depremi Değerlendirmeleri", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yayın Organı, ss.4-7, 2014
Dipova N., Cangir B., "Doğal Zeminlerin Ve Yapay Dolguların Plaka Yükleme Deneyi İle İncelenmesi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.37, ss.49-62, 2013
Dipova N., Cangir B., "Plaka Yükleme Deneyi İle Doğal Zeminlerin Ve Yapay Dolguların İncelenmesi", İMO, Antalya Bülteni, ss.13-16, 2012
Dipova N., "Bir Tünel Güzergahındaki Kireçtaşlarının Aşınma Ve Dayanım Özellikleri Arasındaki Ilişkilerin Araştırılması", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.36, ss.1-12, 2012
Dipova N., Cangir B., "Antalya İli Yerleşim Alanının Depremselliğinin Araştırılması, Jeoloji Mühendisliği Dergisi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.35, ss.27-41, 2011
Dipova N., "Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.35, ss.27-41, 2011
Dipova N., "Boğaçay (Antalya) Kıyı Ovası’Nın Mühendislik Jeolojisi Değerlendirmeleri", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.34, ss.71-84, 2010
Dipova N., Acar M., "Büyükalan Köyü (Kumluca-Antalya) Heyelanı İncelemeleri", İMO, Antalya Bülteni, ss.7-8, 2005
Dipova N., "Antalya Tufa Platolarının Oluşumu Ve Jeomorfolojik Özellikleri", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.29, ss.53-69, 2005
Dipova N., "Antalya Falezlerinde Gözlenen Stabilite Problemleri", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.29, ss.11-26, 2005
Dipova N., Koparan M., "Antalya Kenti Zeminlerinde Karşılaşılan Geoteknik Sorunlar", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yayın Organı, ss.18-21, 2001
Dipova N., "Marmara Depremi Sonrası Antalya Ve Yakın Yöresi Zeminlerine Genel Bir Bakış", TMMOB MMO Antalya Şb. Bülteni, ss.16-20, 1999
Dipova N., "Olası Bir Deprem Durumunda Antalya Kenti Zeminlerinin Davranışı", ANSİAD Yayın Organı, ss.11-13, 1999
Dipova N., "Akdeniz Zemin '96'Nın Ardından", , İMO, Antalya Bülteni, ss.13-13, 1997
Dipova N., "Akdeniz Zemin '96", ATSO Yayın Organı, ss.13-13, 1997
Dipova N., "Zemin Etüdlerinin Yapıların Projelendirilmesinde Yeri Ve Önemi", İMO, Antalya Bülteni, ss.40-42, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dipova N., "SICAKLIK KONTROLLÜ MİKRODALGA ZEMİN SU İÇERİĞİ CİHAZI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, ss.417-428
Dipova N., "ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ İÇİN GÖRÜNTÜ ANALİZİ MODÜLÜ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, ss.407-416
Dipova N., "INNOVATIVE SOLUTIONS USING OPEN SOURCE DEVELOPMENT BOARDS IN GEOTECHNICAL TESTING", “World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, PRAG, CEK CUM., 12-16 Haziran 2017, pp.212-212
Dipova N., "INVESTIGATION OF TEMPERATURE CHANGE OF SOILS HEATED IN A MODIFIED MICROWAVE OVEN", International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.81-81
Dipova N., "DETERMINING THE SOIL GRAIN SHAPE PARAMETERS VIA IMAGE ANALYSIS", International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.80-80
Dipova N., Yilmaz A., "DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTROMECHANICAL DYNAMIC ACTUATOR MODULE FOR STATIC TRIAXIAL TEST DEVICES", “World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, PRAG, CEK CUM., 12-16 Haziran 2017, pp.206-206
Dipova N., "DÜŞÜK MALİYETLİ BİR BENDER ELEMAN DÜZENEĞİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ", 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.149-158
Dipova N., "GÖRÜNTÜ ANALİZİ TEKNİKLERİNİN SERBEST BASINÇ DAYANIMI DENEYİNDE KULLANIMI", 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.159-167
Yilmaz A., Dipova N., "DEVELOPMENT OF LOW-COST HYDRAULICALLY ACTUATED CYCLIC TRIAXIAL TESTING SYSTEM FOR GRANULAR MATERIALS", “World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, PRAG, CEK CUM., 12-16 Haziran 2017, pp.379-379
Dipova N., "DESIGN OF LOW COST AND INNOVATIVE DATA ACQUSITION IN SOIL MECHANICS TESTING USING OPEN SOURCE HARDWARE", International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.79-79
Dipova N., Cangir B., "DEVELOPMENT OF 3D GIS MODEL FOR SEISMIC HAZARD ANALYSIS OF SUBDUCTION ZONE EARHQUAKES AROUND ANTALYA (SW TURKEY) TESTING", “World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, PRAG, CEK CUM., 12-16 Haziran 2017, pp.729-729
Yılmaz A., Dipova N., "Use of dynamic cone penetrometers in pavement design and construction", World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, CEK CUM., 13-17 Haziran 2016, pp.233-233
Dipova N., "İnfrared ısıtma ve nem yoğuşturmaya dayalı bir su içeriği cihazı geliştirilmesi", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, cilt.2, ss.1017-1024
Dipova N., "Digital image analysis based automation of soil hydrometer test", World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, CEK CUM., 13-17 Haziran 2016, pp.109-109
Dipova N., "Kızılötesi ve peltier teknolojili bir dijital hidrometre tasarımı ve geliştirilmesi", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, cilt.2, ss.997-1006
Dipova N., Yılmaz A., "Digital image analysis based determination of grain size distribution of gravels", World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, CEK CUM., 13-17 Haziran 2016, pp.102-102
Dipova N., "Development of a soil moisture analyser using IR heat and vacuum", World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, Prague, CEK CUM., 13-17 Haziran 2016, pp.101-101
Cangir B., Dipova N., "Farklı Azalım İlişkilerinin Antalya Yöresi İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 14 Nisan 2015, ss.659-665
Dipova N., Cangir B., "Düşük Maliyetli Bir Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi", Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2015, ss.1197-1204
Dipova N., Cangir B., "Seismic Hazard Analysis For A Multi Layer Fault System: Antalya (Sw Turkey) Example", ICCEAE 2015: 17th International Conference on Civil, Environmental and Architectural Engineering, paris, FRANSA, 18-19 Mayıs 2015, pp.2047-2053
Leventeli Y., Dipova N., Orhan M., "The Effects Of Salt Deterioration On Tufa And Travertine In South-West Turkey", V. Global Stone Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2014, pp.269-269
Dipova N., Karataş M., Özsoy S., Cangir B., "Lara - Kundu Kiyi Alanindaki (Antalya) Zeminlerin Geoteknik Özellikleri Ve Sivilaşma Potansiyeli", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.817-826
Dipova N., "Digital Image Analysis Based Porosity Measurement On Macro-Porous Rocks", V. Global Stone Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2014, pp.70-70
Dipova N., "Görüntü Analizi Teknikleri Ile Kumların Boyut Parametrelerinin Belirlenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.183-192
Dipova N., Gürbüz Ç., "Görüntü Analizi Ile Kumların Tane Boyu Dağılımının Belirlenmesi, ", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.1-1
Cangir B., Dipova N., "Siltli Killerin Drenajsız Kayma Dayanımı Ve İndeks Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2012, ss.163-170
Dipova N., Gürbüz Ç., "Görüntü Analizlerinin Yumuşak Killerin Deformasyon Ölçümlerinde Kullanımının Araştırılması", 15. Ulusal Kil Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 19-22 Eylül 2012, ss.220-221
Dipova N., "Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Killi Zeminlerin Likit Limitinin Belirlenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2012, ss.153-162
Dipova N., "Falezli Kıyılarda Yapı Yaklaşma Sınırının Belirlenmesinde Duraylılık Tabanlı Yaklaşımlar", 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2011, ss.559-572
Dipova N., "Termojeoloji Ve Yer Kaynaklı İklimlendirme Uygulamaları", 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2011, ss.108-110
Dipova N., "Doğal Afet Ve Diğer Jeolojik Proseslerin Altyapı Ve Kent Planlamasına Etkileri; Antalya Örneği", 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2011, ss.581-593
Dipova N., "Lagün Kökenli Zeminlerin Mühendislik Özellikleri: Antalya Örneği", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.172-173
Dipova N., "Antalya Tufası’Nın Mühendislik Jeolojisi Özellikleri", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.398-399
Dipova N., Okudan E.Ş., Uzunsakal L. , "Origin Of Caves And Notches Observed On The Antalya Tufa Cliffs", EGU General Assembly 2010, Viyana, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010, pp.11204-11204
Dipova N., "The Modes Of Instability Of The Antalya (Sw-Turkey) Coastal Cliffs", EGU General Assembly 2010, Vienna Austria, Viyana, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010, pp.10102-10102
Dipova N., Okudan Aslan E.Ş., "Sea Caves, Flank Margin Caves And Tufa Caves Observed On Antalya Coastal Cliffs", International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources MCRR3, Grosseto, ITALYA, 27-30 Ekim 2010, pp.70-70
Dipova N., Cangir B., "Antalya Tufasının Fiziksel Ve Indeks Özelliklerinin Belirlenmesi", IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2008, ss.154-161
Cangir B., Dipova N., "Hurma Ve Sarısu (Antalya) Bölgelerindeki Zeminlerin Sıkışabilirlik Özelliklerinin Araştırılması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2008, ss.229-238
Dipova N., "Sedimanter Yapı Kaynaklı Anizotropi Ve Heterojenite İçeren Sığ Deniz Kireçtaşlarının Mühendislik Jeolojisi Özellikleri", Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Eylül 2007, ss.107-116
Dipova N., Karaca Ö., "Deposition And Erosion Of Antalya (Sw Turkey) Tufa In Relation To Present Terraced And Cliffed Morphology", The Sixth Italian Forum of Earth Sciences, Geoitalia 2007, Rimini, ITALYA, 12-14 Eylül 2007, pp.286-286
Dipova N., "Effect Of Flank Margin Cave And Notch Development On Secondary Toppling Type Cliff Failures", The Sixth Italian Forum of Earth Sciences, Geoitalia 2007, Rimini, ITALYA, 12-14 Eylül 2007, pp.209-209
Dipova N., "Yamaç Kenarı Mağaralarının Kıyı Falezi Duyarsızlığına Etkileri", VI. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25 Ekim - 28 Temmuz 2007, ss.335-342
Dipova N., "Kıyı Falezlerinde Ikincil Devrilme Türü Yamaç Duraysızlığı Mekanizması: Antalya Örneği", Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.63-71
Dipova N., Cangir B., "Tufa İçindeki Terra Rossa Zeminlerin Mühendislik Özellikleri", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongres, TRABZON, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2006, ss.325-332
Dipova N., "Tilting Of 11-Storey Building Due To Hydro-Collapse Of Cemented Carbonate Sand", International Conference on Problematic Soils, Geoprob 2005, Gazimagosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Mayıs 2005, pp.723-730
Dipova N., Cangir B., "Antalya Zeminlerinde Cpt (Konik Penetrasyon Deneyi) Uygulamaları", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2005, ss.508-517
Dipova N., "Tufa Üzerindeki Terra-Rosa Türü Zeminlerin Jeolojik Ve Jeoteknik Özellikleri", 11. Ulusal Kil Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.476-484
Dipova N., "Antalya Tufa Platosundaki Zemin Birimlerinin Mühendislik Özellikleri", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2005, ss.519-527
Dipova N., "Antalya Kıyı Falezlerinde Gözlenen Stabilite Problemleri", Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2004, ss.42-42
Dipova N., "Antalya Tufasının Temel Zemini Olarak Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2004, ss.161-170
Dipova N., Doyuran V., Ergun M.U., "Assessment Of Collapse Behavior And Micro-Structure Of Weakly Cemented Carbonate Deposits", International Conference on Geotechnical Engineering - Geo-Beirut 2004, Beyrut, LÜBNAN, 19-22 Mayıs 2004, pp.757-763
Dipova N., Ergun U., Doyuran V., "Zayıf Çimentolu Kumlu-Silt Karbonat Zeminde Çökebilen Zemin Davranışının İncelenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2004, ss.91-100
Dipova N., "Antalya Kenti İmar Alanındaki Tufa Ve Alüvyon Zeminlerin Mühendislik Özellikleri", Antalya’nın Jeolojisi ve Doğal Afet Konferansları, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2004, ss.38-39
Dipova N., Yıldırım M., "Antalya Kıyı Taraçalarının Oluşumu Ve Morfolojik Özellikleri", Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2004, ss.33-33
Dipova N., "Suya Doygun Yumuşak Kil Zeminde Optimum Temel Derinliğinin Belirlenmesi", MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1.Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Şubat 2003, ss.377-382
Dipova N., Acar M., "Konyaaltı Liman Mahallesi (Antalya) Kil Zeminlerin Sıkışabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi", 11. Ulusal Kil Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2003, ss.495-503
Dipova N., "Erosion And Retreat Of Antalya Coastal Cliffs", Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, Ravenna, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, pp.1845-1854
Dipova N., Doyuran V., "Boğaçay Ovası (Antalya) Killerinin Oluşumu Ve Jeoteknik Özellikleri", 11. Ulusal Kil Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2003, ss.1-1
Yılmaz A., Dipova N., Sütaş I., "Tufanın Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması", MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1.Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Şubat 2003, ss.506-511
Dipova N., "Çökebilen Zeminler Yarattığı Sorunlar Ve Çözümleri", MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1.Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Şubat 2003, ss.397-403
Dipova N., Doyuran V., "Antalya tufası çökebilen zeminlerin oluşumu ve jeoteknik özellikleri", 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2003, ss.226-228
Dipova N., "Antalya Tufa Falezleri Üzerinde Yapılaşmada Geoteknik Sorunlar", IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2002, ss.443-456
Dipova N., "Antalya Kıyı Düzlüklerinin Oluşumu Ve Geoteknik Özellikleri", , IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2002, ss.429-442
Dipova N., Oğuz C., "Lara (Antalya) Kıyı Alanı Ve Kumulları", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı , ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 1998, ss.207-216
Dipova N., Muhammetoğlu H., "Some I.C.Z.M. Issues In Konyaaltı Coastal Area (Antalya-Turkey)", the Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 97, Qawra, MALTA, 11-14 Kasım 1997, pp.501-511
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Dipova N., "Origin and Morphological Properties of Antalya (SW Turkey) Coastal Cliffs", in: THE TURKISH PART OF THE MEDITERRANEAN SEA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Turan C., Saliholğlu B., Özbek E.Ö., Öztürk B., Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.38-55, 2016
Dipova N., Okudan Aslan E.Ş., "Sea Caves, Flank Margin Caves and Tufa Caves Observed on Antalya Coastal Cliffs", in: THE TURKISH PART OF THE MEDITERRANEAN SEA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Turan C., Saliholğlu B., Özbek E.Ö., Öztürk B., Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.56-78, 2016
Dipova N., "Bölüm 13 Zemin ve Kayaların Kayma Mukavemeti Üzerine İleri Konular", GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - Introduction to Geotechnical Engineering, Ayfer Erken, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.614-754, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi