Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M. Akkan, "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARI ARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, S.Çiçek, "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İYİ VATANDAŞLIK ALGILARININ İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, R.Ateş, "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, A.Yalçin, "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi