Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Köyceğiz ve Kocagölde yaşayan Capoeta aydinensisin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Güdümlü, FBG-2019-4976, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Köyceğiz ve Kocagöl’de Yaşayan Bazı Balıkların (Carassius carassius , Tilapia zilli ve Vimba vimba) Büyüme Parametreleri, Vücut bileşimleri, Yağ asitleri Kompozisyonları ile Copepodik Parazit Topluluklarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-4175, Yönetici, Devam Ediyor
"Habitat çeşitliliği abiyotik ve biyotik faktörler balık komünite yapısını ve çeşitliliğini nasıl etkiler", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-4161, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yabancı balık türlerinin istilacılık özelliklerini tetikleyen faktörlerin ve olası ekolojik etkilerin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-4171, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi