Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eroldoğan O.T., Elsabagh M., Emre Y., Turchini G.M., Yilmaz H.A., Eraslan D., et al., "Circadian feeding schedules in gilthead sea bream (Sparus aurata) and European sea bass (Dicentrarchus labrax): A comparative approach towards improving dietary fish oil utilization and n-3 LC-PUFA metabolism", AQUACULTURE, vol.495, 2018
Aydogdu A., Ponce De León G.P., Emre Y., Emre N., Yabacı A., "Prevalence and intensity of Allocreadium isoporum (Digenea: Allocreadiidae) in three endemic species of cyprinids (Capoeta spp.) in Turkey, in relation to season, host size and sex", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.34, pp.129-135, 2018 (Link)
Emre N., Uysal K., Emre Y., Yetek İ., Pak F., "Seasonal variations of omega 3 polyunsaturated fatty acids in muscle of Capoeta caelestis ", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.16, pp.50-58, 2017 (Link)
Emre N., "Prevalence And Intensity Of Parasitic Helminths Of Thicklip Grey Mullet, Chelon labrosus In Host In Beymelek Lagoon Lake At Antalya, Turkey: According To Seasons, Host Size, Age And Sex Of The Host.", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.643-651, 2015 (Link)
Emre Y., Kurtoğlu A., Emre N., Güroy B., Güroy D., "Effect Of Replacing Dietary Fish Oil With Soybean Oil On Growth Performance, Fatty Acid Composition And Haematological Parameters Of Juvenile Meagre, Argyrosomus regius.", AQUACULTURE RESEARCH, vol.47, pp.2256-2265, 2015 (Link)
Emre N., "Population Dynamics Of Two Diplectanid Species (Monogenea) Parasitising Sparid Hosts (Sparidae)", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.114, pp.1079-1086, 2015 (Link)
Emre N., "Two new Dactylogyrus species (Monogenea: Dactylogyridae) D. angorae and D. turcicus from Capoeta angorae and C. mauricii endemic fishes in Turkey ", ACTA PARASITOLOGICA, vol.60, pp.130-133, 2015 (Link)
Emre N., "Seasonel Variations Of Fatty Acid Profiles In Muscle Of Capoeta angorae", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.103-109, 2015 (Link)
Emre N., "THE COMET ASSAY USING RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) FOR THE DETECTION OF NUTRIENT POLLUTION GENERATED FROM OVERFED FISH FARMS IN THE ESEN STREAM", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, no.11, pp.3665-3671, 2015 (Link)
Aydogdu A., Emre N., Emre Y., Altunel F.N., "Th e occurrence of helminth parasites (Nemathelminthes) in some freshwater fi sh from streams discharging into Antalya Bay in Antalya, Turkey: two new host records from Antalya ", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.35, pp.859-864, 2011 (Link)
Aydogdu A., Emre Y., Emre N., Küçük F., "Two new host records for Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776) (Acanthocephala) recorded from Antalya, Turkey: Small bleak (Alburnus baliki Bogutskaya, Küçük & Ünlü, 2000) and Antalya barb (Capoeta antalyensis Battalgil, 1944) ", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.35, pp.897-900, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Emre N., Kubilay A., "Çayköy Deresi (Eğirdir-Isparta)’ndeki Eğirdir Siraz (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)’larının Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma,", JOURNAL OF LIMNOLOGY, vol.5, pp.60-69, 2019
Emre N., Kubilay A., "Menzelet Baraj Gölü (K.Maraş ) ve Küçürge Deresi’xxndeki ( Adana ) Capoeta erhani Turan, Kottelat ve Ekmekçi, 2008’nin Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 2018 (Link)
Emre N., Güroy D., Yalim F.B., Emre Y., Güroy B., Manthoğlu S., et al.,"Growth Performance, Body Composition, Haematological and Serum Parameters to Fish Meal Replacement by Soybean Meal and Cottonseed Meal in Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) ", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , vol.4, pp.169-176, 2018
Emre N., Güroy D., Yalim F.B., Emre Y., Güroy B., Mantoğlu S., et al., "Growth Performance, Body Composition, Haematological and Serum Parameters to Fish Meal Replacement by Soybean Meal and Cottonseed Meal in Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.4, pp.169-176, 2018 (Link)
İncetaş M.O., Veske E., Emre N., Demirci R., "Automatic Cells Counting in Natt-Herrick Stained Fish Blood", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.17, ss.283-294, 2017
Metin S., Didinen B.I., Boyaci Y.Ö., Kubilay A., Emre N., Didinen H., et al., "Occurrence of Eustrongylides excisus, Jägerskiöld, 1909—larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) in Pikeperch (Sander lucioperca) in Lake Egirdir", Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(1): 20-24 (2014), vol.10, no.1, pp.20-24, 2014
Emre Y., Sayın C., Kiştin F., Emre N., "Türkiye’de Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.4, no.2, ss.65-73, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yalım F.B. , Mammadov R. , Emre Y. , Düşen S., Düşen O. , Emre N., "Assessment of Cytotoxicity Activity of Cyclamen graecum and Prospero autumnale Using Brine Shrimp (Artemia salina L., 1758) Lethality Bioassay ", 2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.137-137 (Abstract)
Emre Y., Güroy D., Mammadov R., Düşen O., Yalim B., Emre N., et al., "Effects of Cyclamen graecum and Prospero autumnale on growth performance of rainbow trout", Seab2017, ,
Emre Y., Güroy D., Mammadov R., Düşen O., Emre N., Yalim F.B., et al., "Determination of the effects of Cyclamen graecum and Prospero autumnale with different concentrations on some health parameters of fishes", The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, , , pp.125-125
Emre Y., Güroy D., Mammadov R., Düşen O., Emre N., Yalim F.B., et al., "The Effects of Dietary Cyclamen graecum and Prospero autumnale on Some Health Parameters of Fish", ) The Effects of Dietary Cyclamen graecum and Prospero autumnale on Some Health Parameters of Fish, SEAB, ,
Emre Y. , Güroy D. , Mammadov R. , Düşen O. , Emre N., Yalim F.B. , et al., "The Effects of Dietary Cyclamen graecum and Prospero autumnale on Some Health Parameters of Fish", SEAB 2018, Kiev, UKRAYNA, 3-6 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.125-125
Emre Y., Kestek S., Emre N., Yalim B., "An evaluation on the metazoan parasie of freshwater fish from Mediterranean region of Turkey", 1.int. Symp. on limnology and fresh water Fisheries, ,
Mefut A., Aksoy A., Emre N., Dal İ., "İthal edilen tatlı su akvaryum balıklarında paraziter hastalık etkenlerinin tespiti", 19. ulusal su ürünleri sempozyumu, sinop, TÜRKIYE,
Emre Y., Güroy D., Emre N., Yalim F.B., Güroy B., Mantoğlu S., "Replacement of Dietary Fish Meal by Soybean Meal and Cottonseed Meal on Growth Performance of Sturgeon (Acipenser güldenstaedti Brandt, 1833)", Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisherie, , , pp.80-80
Akin Ş., Emre Y., Yalim B., Emre N., Kaymak N., Veske E., et al., "Spatial Variation in Food Web Structure of a Mediterranean Lagoon in Turkish Coasts", International Ecology Symposium, ,
Yalim F.B., Emre N., Özak A.A., Emre Y., Düşen S., "Parasitic Copepods (Crustacea, Copepoda) on Marine Fishes of The Antalya Bay, Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity05-08 July 2017, Minsk - BELARU, Minsk, , , pp.186-186
Emre Y., Kestek S., Emre N., Yalim B., "An Evaluation on the metazoan parasites of the freshwater fish from mediterranean region of turkey", 1.İnt.sympo. on Limnology and Fresh water Fisheries, ,
Emre N., Kubilay A., "Helminth Communities of Eğirdir Barb, Capoeta pestai (Pietschmann, 1933)", Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, ,
Emre Y., Uysal K., Pak F., Emre N., "Endemik Balık Türlerimizden Capoeta angorae’xxnin Kas Dokusundaki Omega-3 Yağ Asidi Oranlarının Mevsimsel Değişimi", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Emre N., Dedebali N., Mefut A., Çeliköz B., Wakita K., "Kalkan (Psetta maxima) Hastalıkları Hızlı Teşhis Klavuzu. 3. Baskı. Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi", Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü/JİCA, ANTALYA, 2011
Mefut A., Çeliköz B., Kocakaya S., Dedebali N., Emre N., "Kalkan (Psetta maxima) Yetiştiriciliğinde Hastalıktan Koruma Klavuzu. Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi", Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü/JİCA, ANTALYA, 2011
Mefut A., Emre N., Çeliköz B., Dedebali N., Takeno N., Wakita K., "Kalkan (Psetta maxima) hastalıkları Saha Rehberi. 4th Baskı. Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi", Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretma ve Eğitim Enstitüsü/JİCA, ANTALYA, 2011
Aksoy A., Çeliköz B., Dedebali N., Emre N., Emre Y., Ertekin H., et al., "Kalkan (Psetta maxima) Kültür Manuali. 2. Baskı. Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi", Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü/JİCA, ANTALYA, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi