Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2005 - 2017
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2004 - 2005
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2001 - 2004
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi , 1999 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anasanat Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Enstitüsü , Resim Anasanat Dalı, 23.12.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim , 18.12.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 26.09.2008 - 17.02.2009
Anasanat Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Enstitüsü , Resim Anasanat Dalı, 30.01.2006 - 26.09.2008
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 30.01.2006 - 11.09.2007
VERDİĞİ DERSLER
Resim Atölye III, Yüksek Lisans, 2016-2017
Metin İnceleme , Yüksek Lisans, 2016-2017
Renk ve Mekan, Lisans, 2016-2017
Uygulama Atölye I , Lisans, 2016-2017
Resim Atölye IV, Sanatta Yeterlik, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2016-2017
Renk Kuramları , Sanatta Yeterlik, 2016-2017
Bitirme Çalışması, Lisans, 2016-2017
Uygulama Atölye II , Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi , Sanatta Yeterlik, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Sanatta Yeterlik, 2016-2017
Özgün Baskı II, Lisans, 2016-2017
Resim Atölye II, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uygulama Atölye I , Lisans, 2015-2016
Özgün Baskı I , Lisans, 2015-2016
Renk ve Mekan, Lisans, 2015-2016
Resim Atölye III, Yüksek Lisans, 2015-2016
Özgün Baskı I , Lisans, 2015-2016
Metin İnceleme , Yüksek Lisans, 2015-2016
Renk ve Mekan , Lisans, 2015-2016
Resim Atölye II, Yüksek Lisans, 2015-2016
Resim Atölye III, Sanatta Yeterlik, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi , Sanatta Yeterlik, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Uygulama Atölye I , Lisans, 2015-2016
Resim Atölye II , Lisans, 2015-2016
Resim Atölye III, Sanatta Yeterlik, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi , Sanatta Yeterlik, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Metin İnceleme , Yüksek Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi , Sanatta Yeterlik, 2015-2016
Resim Atölye I , Yüksek Lisans, 2015-2016
Resim Atölye IV, Sanatta Yeterlik, 2015-2016
Uygulama Atölye II , Lisans, 2015-2016
Özgün Baskı II , Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Resim Teknolojileri ve Uygulama I, Lisans, 2014-2015
Özgün Baskı II, Lisans, 2014-2015
Renk Kuramları , Sanatta Yeterlik, 2014-2015
Resim Atölye II , Yüksek Lisans, 2014-2015
Resim Atölye III , Yüksek Lisans, 2014-2015
Metin İnceleme , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi , Sanatta Yeterlik, 2014-2015
Resim Atölye II , Lisans, 2014-2015
Uygulama Atölye II , Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi , Sanatta Yeterlik, 2014-2015
Resim Atölye I, Lisans, 2014-2015
Özgün Baskı I, Lisans, 2014-2015
Resim Atölye II, Sanatta Yeterlik, 2014-2015
Uygulama Atölye I , Lisans, 2014-2015
Resim Atölye I , Sanatta Yeterlik, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Sanatta Yeterlik, M.Sucuoğlu Doğan, "Gılgamış Mitosunu Günümüz Sanatı Üzerinden Yeniden Okumak", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2020.
Yüksek Lisans, N.Hafızoğlu, "Çağdaş Türk Resminde Kent İmgesinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, D. Özara, ""Espresif (Dışavurumcu)Portreler ve Ötesinde Malzemanin Rolü"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, H.Dağ, ""Resim Sanatında Popüler Kültür Getirilerinin Kadın Bedeni Üzerinden Temsili"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, A.Bölücek, ""Güncel Sanat Pratiklerinde İmge Olarak Venüs"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, P.Akyıldız, "Resim Sanatında Primitif Eğilimler Ve Art Brut", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Acar, "Kadın Portreleri ve“Mabel”örneğinde Nesne-Kadın İmgesinin Resimsel Çözümlemesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, M.Eser, "Kent Görünümlerine Dair İzlenimlerin Renk ve Biçim İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, Ö.Önürme, "Disiplinlerarası Etkileşimler Üzerinden Resim Sanatına Bir Bakış ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, S.Işık, "Art-Terapi Yönteminde Resimsel Dilin Kullanımı ve Anlatım Biçimlerinin Yorumlanması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, D.Kurt Duruöz, "Resimsel İfade de Dışavurum Aracı Olarak Otoportre ve Sanatçının Kendilik Bilinci ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, E. Onaran, "Kubad Abat Sarayı Çinilerinde Resimsel Yansımalar ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, .Cansu, "Özgün Baskı Resim Sanatında İfade Biçimi Olarak Gravüroman ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
Yüksek Lisans, P.Bingül, "Popüler Kültür İmajları ve Resimsel Yansımaları ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, A.Belen Koç, "Özgün Baskı Resim’de Üçüncü Boyut Araştırmaları ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Yarışma , 8 Mart Kadınlar Günü Resim Yarışması, Konyaaltı Belediyesi, Mart, 2020
Yarışma , İlkokullar arası Resim Yarışması, Uğur Okulları, Ekim, 2019
Yarışma , Kadınlar Günü Resim Yarışması , Konyaaltı Belediyesi, Mart, 2019
Yarışma , ""Gelecekte Antalya" Konulu Resim Yarışması, TMMOB Şehir Planlamacıları Odası Antalya Şubesi, Kasım, 2019
Yarışma , İlkokullar arası Resim Yarışması, Antalya Aquarium, Ekim, 2019
Yarışma , "Dünya Şehircilik Günü Resim Yarışması", TMMOB Şehir Planlamacıları Odası Antalya Şubesi, Ekim, 2018
Yarışma , İlkokullar arası Resim Yarışması, Antalya Aquarium, Ekim, 2018
Yarışma , İlkokullar arası Resim Yarışması, Uğur Okulları, Nisan, 2018
Yarışma , İlkokullar arası Resim Yarışması, Antalya Aquarium, Ekim, 2017
GÖRSEL ETKİNLİKLER
TV Programı , Diğer, 19.04.2002 - 19.04.2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi