Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İmir N., "MicroRNA-29a plays a prominent role in PRIMA-1met-induced apoptosis in ovarian cancer cells", ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.72, no.2, pp.173-179, 2020
Aykurt C., Fehrer J., Sari Yol D., Kaplan Z., Bambrasova V., Deniz İ.G., et al.,"Taxonomic treatment and phylogenetic analysis of the family Potamogetonaceae in Turkey", TAXON, vol.., pp.1-19, 2020
İmir N., Aydemir E., Şimşek E., "Mechanism of the anti-angiogenic effect of Avemar on tumor cells", ONCOLOGY LETTERS, vol.15, pp.2673-2678, 2018
Aykurt C., Fehrer J., Sari D., Kaplan Z., Deniz İ.G., Aydemir E., et al.,"Hybridization between the linear-leaved Potamogeton species in Turkey", AQUATİC BOTANY, vol.141, pp.22-28, 2017
Şimşek E., İmir N., Aydemir E., Göktürk R.S., Yeşilada E., Fişkin K., "Caspase-mediatedApoptotic Effects of Ebenus boissieri Barbey Extracts on Human Cervical Cancer Cell Line HeLa", PHARMACOGNOSY MAGAZİNE, vol.13, pp.254-259, 2017
İmir N., Aydemir E., Şimşek E., Göktürk R.S., Yeşilada E., Fişkin K., "Cytotoxic and immunomodulatory effects of Ebenus boissieri Barbey on breast cancer cells", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.15, pp.1-11, 2016
Aydemir E., Şimşek E., İmir N., Göktürk R.S., Yeşilada E., Fişkin K., "Cytotoxic and apoptotic effects of Ebenus boissieri Barbey on human lung cancer cell line A549 ", PHARMACOGNOSY MAGAZINE, vol.11, pp.37-45, 2015
Şimşek E., Aydemir E.A., İmir N., Koçak O., Kuruoğlu A., Fişkin K., "Dimethyl sulfoxide-caused changes in pro- and anti-angiogenic factor levels could contribute to an anti-angiogenic response in HeLa cells", NEUROPEPTIDES, vol.53, pp.37-43, 2015
Kocabaş A., Karagüzel G. , İmir N., Yavuzer U. , Akçürin S., "Effects Of Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms On Susceptibility To Disease And Bone Mineral Density In Turkish Patients With Type 1 Diabetes Mellitus", Journal of Pediatric Endocrinology&Metabolism, vol.23, pp.1289-1297, 2010
Berker Karaüzüm S., Yaşar D., Dirice E., İmir N., Lüleci G. , Özeş O.N., "Lack Of Bcl-2 Confers Interferon-Alpha Sensitivity To B-Cell Lymphomas", GROWTH FACTORS, vol.25, pp.94-100, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İmir N., Aydemir E., Şimşek E., "OVER KANSERİ HÜCRELERİNDE PRİMA-1 Met TEDAVİSİNE YANIT OLARAK DEĞİŞEN miRNA EKSPRESYON ANALİZİ ", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.19-25, 2020
İmir N., "AVEMAR EXHIBITS ANTI-ANGIOGENIC EFFECT MEDIATED BY INHIBITION OF COX-2 AND VEGF GENE EXPRESSION ON HT29 COLON CARCİNOMA CELLS", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.39-46, 2017
İmir N., Fişkin K., Özeş O.N., "İmmün Modülatör Ve Tümör Supressör Olarak Irf-1", Türk Hematoloji ve Onkoloji Dergisi, cilt.12, ss.107-113, 2002
İmir N., Nasırcılar A. , Akça H., Gelen T., Öğüş M., Karaveli Ş., et al., "IFN-?-Mediated Transcriptional Induction of the IDO (Indolamine 2,3-Dioxygenase) Gene Requires Activity of p68/PKR Protein Kinase", Turkish Journal of Medical Sciences, vol.32, pp.195-199, 2002
İmir N., Özeş O.N., "Investigation On Antiproliferative Effects Of Interferon-?, 5-Fluorouracil And Hydroxurea On Human Burkitt Lymphoma And Erythroblastic Leukemia Cell Lines", Turkish Journal of Cancer, cilt.32, ss.12-19, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İmir N., "P53 reaktivasyonunu sağlayan küçük moleküller: Prima-1 ve Prima-1Met ", •2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2019, pp.153-153
İmir N., Aydemir E., Şimşek E., " The transcriptional regulation of gossypol-induced p21 expression via IRF-1 in human breast cancer cells", 9th CMAPSEEC, PLOVDİV, BULGARISTAN, 26-29 Mayıs 2016, pp.125-125
Aydemir E., Şimşek E., İmir N., "Apoptotic effects of diosmin ", 9th CMAPSEEC , Plovdiv, BULGARISTAN, 26-29 Mayıs 2016, pp.20-20
Şimşek E., Aydemir E., İmir N., "CYTOTOXİC EFFECT OF CAPSAİCİN on HUMAN CERVİCAL CANCER CELL LİNE", 9th CMAPSEEC, Plovdiv, BULGARISTAN, 26-29 Mayıs 2016, pp.154-154
İmir N., "The role of interferon regulatory factors, especially IRF-1 and IRF-2, in the regulation of oncogenesis", 20th World Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine, Atina, YUNANISTAN, 8-10 Ekim 2015, vol.36, no.Supplement 1, pp.66-66
Aydemir E., Şimşek E., İmir N., Önel B. , Göktürk R.S., Yeşilada E., Fişkin K., "Ebenus Boissieri Barbey Ekstraktlarının A549 Hücrelerindeki Sitotoksik Ve Apoptotik Etkileri", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1252-1252 (Link)
İmir N., Şimşek E., Aydemir E., Kuruoğlu A., Yeşilada E., Fişkin K., Göktürk R.S., "Meme Kanseri Hücreleri Üzerinde Ebenus Boisserii Ekstraktlarının Sitotoksik Ve İmmünomodülatör Etkileri", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1306-1306 (Link)
Şimşek E., İmir N., Aydemir E., Koçak O., Göktürk R.S., Yeşilada E., Fişkin K., "Ebenus Boissieri Ekstraktının Hela Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkileri", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1278-1278
İmir N., Mutlu D., Köksoy S. , Kocacık D., Filiz S., Yavuzer U. , Yeğin O., "Spondin’In İnsandaki İmmünolojik İşlevi Konusunda Bir Ön Çalışma", XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 3-7 Kasım 2009
Kocacık D., İmir N., Çiçek Ekinci N., Coşkun M., Mutlu D., Yavuzer U. , Yeğin O., "Spondin Ve Enfeksiyon İlişkisi", 20. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-22 Kasım 2009, ss.2-2
Kocacık D., İmir N., Yavuzer U. , Yeğin O., "Amcase Is Expressed In The Skin", 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2008
Çiçek Ekinci N., İmir N., Çelmeli F., Kocacık D., Yavuzer U. , Yeğin O., "No Assocation Of Tim-3 Gene Polymorphisms With Asthma: A Case Control Study", 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2008
Mıhçı E., İmir N., Taçoy Ş. , Berker Karaüzüm S., Kardelen F. , Yeğin O., Yavuzer U. , "22q11.2 Delesyon Sendromu Fenotipinin Olusmasinda Tbx1 Mutasyonunun Rolu", 42. Turk Pediatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 15-20 Mayis 2006
Berker Karaüzüm S., Yaşar D., Dirice E., İmir N., Ündar L., Lüleci G. , "Bcl-2 Function In Hairy Cell Leukaemia Cell Lines Resistant And Sensitive Against Ifn-Alpha", FEBS CONGRESS, TÜRKIYE, 24-29 Haziran, vol.273
Berker Karaüzüm S., İmir N., Dirice E., Yaşar D., Ündar L., Lüleci G. , Özeş O.N., "Ifn-? (İnterferon Alfa)’Ya Duyarlı Ve Duyarsız Olan Saçlı Hücre Lösemisi (Hairy Cell Leukemia) Hücrelerinde Bcl-2’Nin Fonksiyonunun Araştırılması", XV. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-27 Nisan 2003
İmir N., Fişkin K., "İnsan Meme Karsinomlarında Irf-1 Ve Irf-2 Ekspresyonları", 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 4-7 Eylul 2002
Akça H., Özeş O.N., Nasırcılar A. , İmir N., Berker Karaüzüm S., Gelen T., Öğüş M., Karaveli Ş., "P68 Kinaz Enziminin Tümör Baskılayıcı Rolü", 13. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 1999, ss.230-230
İmir N., Özeş O.N., "Interferon Alfanın 5-Fu Ve Hidroksiüre Ile Kombinasyonlarının Lösemik Hücreler Üzerine Etkisi", 12. Ulusal Kanser Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 23-26 Nisan 1997
DİĞER YAYINLAR
Berker Karaüzüm S., Yaşar D., Dirice E., İmir N., Ündar L., Lüleci G. , "Bcl-2 Function In Hairy Cell Leukaemia Cell Lines Resistant And Sensitive Against Ifn-Alpha", Sunum, pp.125-125, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi